huyền huyễn: bắt đầu quá mạnh làm sao bây giờ

diệp trường sinh xuyên qua huyền huyễn thế giới, bắt đầu thức tỉnh hỗn độn kiếm thể, càng đạt được đánh dấu hệ thống. kiếm mộ đánh dấu, thu hoạch được tru tiên kiếm trận. thiên sơn đánh dấu, thu hoạch được thần thông táng thiên. thần quốc đánh dấu, thu hoạch được vạn cổ đệ nhất thần mạch.[su_expand more_text=”xem thêm” less_text=”thu gọn” height=”120″] long mộ đánh dấu, thu hoạch được hỗn độn thần long con non. bắc hải đánh dấu, thu hoạch được bắc minh thần công, diệp trường sinh phát hiện công pháp lại có thể biến dị, hóa thân thành côn, thôn thiên thực địa. không mấy năm sau, diệp trường sinh bễ nghễ thương khung, kiếm chỉ kiếm chỉ đại thiên vũ trụ: “ta vô địch, các ngươi tùy ý.” cảnh giới: tiên thiên, nguyên cảnh, vương giả, linh giả, tôn giả, hoàng giả, thánh giả, đế giả, thần giả
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM