1 2 3

Huyền Thuật

Bất cứ lúc nào chỗ nào làm như thế nào lựa chọn, phía trước là bể khổ, mặt sau cũng bể khổ, khả năng cho phép chỗ, không ngoài tìm kia xa xa bờ đối diện, lấy Đạo chỉ thuyền, sở độ bất quá chính mình thôi. Nguồn truyện: Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huyền Diễn Thần Thuật!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.