1 2 3

cưới nhầm gái điếm - nguyễn ngọc ngạn

Trích từ truyện ngắn Dòng đời lặng lẽ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.