1 2 3

đại ngu nhạc gia

trọng sinh chi nhân, sống ở làng giải trí cố sự. đây là 1 quyển thuần hàn ngu, thuần giải trí. tổng điểm vote: 2 229 920 tổng đề cử: 53 426 hội viên điểm vote hàng tuần: 255 truyện đã ra trên 2k chương nên mình sẽ post 20c/ngày. p/s: cầu thanks c, vote ^^
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.