1 2 3

đan sư kiếm tông

– Nhiệt huyết thanh niên tay cầm kiếm pháp, luyện đan nghề phụ uy danh hiển hách, tọa ủng hậu cung giai lệ ba ngàn, thề trở thành sử thượng biến thái nhất đan sư kiếm tông.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.