1 2 3

Khai Quải Sấm Dị Giới

Dị Giới vô địch Ngoại Quải 1. 0 bản cơ sở công năng: Offline treo máy Tu Luyện, hoàn mỹ Chiến Đấu, dò xét. Tiến giai công năng: Thần Khí Cửa Hàng, ẩn thân, lần kích, gia tốc. . . Cao đoan công năng: Thuấn di, Năng Lượng Hộ Tráo, phân thân. . . Siêu cấp công năng: Độc Lập Không Gian, Vô Hạn phân thân, Thời Gian Tạm Dừng, Vô Hạn lam, Thuộc Tính sửa chữa, cưỡng ép Nô Dịch. . . Biến thái công năng: Vô Hạn phục sinh, thời gian đảo lưu, vô địch, miểu sát, phục chế. . . Siêu cấp biến thái công năng: Giây Thiên giây giây Không Khí! Đoạt xá vũ trụ! Càng rất mạnh hơn Đại Công Năng, kính thỉnh chờ mong Ngoại Quải 2. 0 bản. Bạn nào đọc truyện hk hợp thì xin lui ra nhẹ nhàng đừng coa để tay nhanh hơn nảo phán xét này nọ. Hoặc là chửi cvter hay troll vote . Bọn cvter bọn mình làm cực khổ lắm. 1c truyện có 150đ chưa tới nên mọi người coi như lòng tốt đừng có hại cvter. Thank Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Khai Quải Sấm Dị Giới!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.