1 2 3

không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con truyenvietaudio

tên tác phẩm: bất hảo hảo diễn hí thị yếu hồi gia sinh hài tử - 不好好演戏是要回家生孩子的 editor: nghiên tịnh giai văn án: tống thanh hàn đứng trước mặt tra nam, nhìn hắn vừa cùng người đại diện lăn giường, mặt treo tươi cười: "chúng ta chỉ là quan hệ bạn cùng phòng." tra nam: mặc dù anh xuất quỹ, nhưng mà lòng anh chỉ yêu mình em!tống thanh hàn:??? đờ phắc!!! nhìn tôi giống tiện thụ lắm sao????? không có khả năng nhé!!! đời này tôi cũng không bao giờ làm tiện thụ đâu nhé!!!!tống thanh hàn sống lại. trước khi sống lại cậu là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám bị tra nam ngáng chân khổ hề hề. sau khi sống lại một cái đùi vàng ngang trời xuất thế, quấn quít lấy muốn tống thanh hàn ôm. sở đại cẩu: đùi của anh cho em ôm hết, mau ôm mau ôm (≧ω≦)/ đơn giản mà nói là một câu chuyện thụ khổ bức sống lại vả mặt tra nam sau đó cùng công nhiều tiền trung khuyển dắt tay tát đường. gỡ mìn: song tính thụ, không nương. giới giải trí hư cấu, tác giả định đoạt. nội dung: sinh tử, giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nữ vương thụ x tổng tài moe công, kim bài đề cử, làm giàu, ngược tra, song khiết, song tính diễn viên: tống thanh hàn ┃ phối hợp diễn: sở minh ┃ cái khác: một bước lên mây cùng đọc truyện nhé!!!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.