1 2 3

luân hồi nhạc viên

Tô Hiểu cùng luân hồi nhạc viên ký kết khế ước, xuyên thẳng qua tại từng cái Anime trong thế giới chấp hành nhiệm vụ. Ghoul loại thế giới, Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao truy sát Yoshimura Eto mười mấy khu phố. Đỉnh trên chiến trường, Tô Hiểu đứng tại Hải quân đống xác, ngóng nhìn chỗ trên hình dài sắc mặt khó coi Chiến Quốc, cùng trợn mắt hốc mồm Ace. Chúng khế ước giả: "Ngươi mẹ nó có phải hay không bật hack, ngươi căn bản không phải khế ước giả đi, ngươi tuyệt đối là nguyên tác bên trong ẩn tàng nhân vật!" Tô Hiểu dĩ nhiên không phải phổ thông khế ước giả, hắn là Liệp Sát giả... . - - - - - - - - - - - - - - - Ps: đào hố nhảy là chết Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Luân Hồi Nhạc Viên!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.