1 2 3

mộng du

Mạnh Hiên tại một lần buồn bực ngán ngẩm thời gian điểm mấu chốt, không cẩn thận thu hoạch một cái cái gọi là Mộng Ảo Tây Du Thần cấp hệ thống. Hệ thống tồn tại, điều động Mạnh Hiên một lần nữa tiếp xúc Mộng Ảo Tây Du. Thăng cấp đánh quái, tổ đoàn gây sự tình. Một chữ "Sảng " Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Mộng Ảo Tây Du Chi Thần Hố Hệ Thống!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.