1 2 3

một Đời một kiếp

“Giáo dục” là kế hoạch trăm năm, nhất là “Dục phu chi đạo” mà hiện giờ nàng đang tiến hành. Phải nhanh chóng giáo dục cho hắn biết: xem vợ là trời, xem lời của vợ như tôn chỉ, xem vợ quan trọng hơn hết thảy mọi chuyện. Lấy niềm vui của vợ làm niềm vui, lấy hạnh phúc của vợ làm hạnh phúc. Đó không phải là một chuyện đơn giản đâu! Nàng đương nhiên phải biết nơi nào lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng “giáo dục” hắn. Lại phải dùng gian kế, để hắn biết điều trở thành “trung khuyển”(*) của nàng Chỉ là, hắn lại vui vẻ chịu đựng, dù không biết ước nguyện ban đầu của nàng … Nhưng chỉ cần nàng chịu vui vẻ với hắn, nở nụ cười tươi rói với hắn, hắn liền cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng, cho đến khi … Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nếu Đa Tình, Cười Với Ta. Sẽ Yêu Ngươi Một Đời Một Kiếp!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.