1 2 3

ngạo kiều anh lại đây truyenvietaudio

ở lần tự học thứ n bị quấy rầy, lăng nhân tính tình tốt mà gọi đại lão lớp bên cạnh tiến vào phòng học, mạnh mẽ đè ở trên tường, sau đó đẩy đẩy mắt kính, mềm như bông mà nói: "về sau cách tớ xa một chút." lục thiệu đông hoành hành vườn trường, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại động phàm tâm với quái thai bốn mắt, càng không nghĩ tới, sau này mỗi một đêm, đều bởi vậy mà xao động khó ngủ. bạn đang đọc truyện ngạo kiều anh lại đây của tác giả hề nghiêu. ❤️❤️❤️❤️❤️
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.