1 2 3

ngu nhạc xuân thu

Bản viết thêm cảnh sắc của bộ Ngu Nhạc Xuân Thu, bản convert chưa sửa. Ta nói luôn là tác khác, mấy ông đừng nhầm Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ngu Nhạc Xuân Thu (Ngoại Thiên)!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.