1 2 3

ôm chặt đùi thiếu soái truyenvietaudio

văn án: văn án 1 cố trà ngủ một giấc thức dậy liền xuyên qua cuốn tiểu thuyết cực kỳ máu chó. cô trực tiếp xuyên qua nữ pháo hôi bị chính cha ruột là thủ trưởng để bán cho người khác để nịnh bợ, thân ở tào doanh tâm tại hán không sống quá năm tập liền "ngủm". văn án 2 vì sinh tồn mà cố trà vứt bỏ hết tôn nghiêm, tiết tháo đau khổ bức di thái thái, khóc lóc thảm thiết hướng thiếu soái bày tỏ lòng trung thành: "ngài là mạng của ta!" thiếu soái: ha ha
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.