1 2 3

phục sinh ký lục truyenvietaudio

truyện phục sinh ký lục của tác giả giả đại phiếm tử kể về nhân vân chính vào ngày thứ ba biến thành xác sống, khâu sam bị người quất một gậy. trước khi ăn một gậy này, ý niệm duy nhất trong đầu cô, chính là phải sống lại. sau một gậy này, cô còn phải bảo bọc người ấy an toàn trong một thế giới đầy rẫy xác sống hoành hành. ghi chú: 1) đa phần là những sinh hoạt thường ngày, không có gì quá đáng sợ khủng khiếp 2) không có dị năng, tình tiết này khuyết thiếu căn cứ khoa học 3) cốt truyện nhẹ nhàng, chậm nhiệt, nhân vật chính he 4) hoan nghênh mọi người chỉ ra thiếu sót, cảm tạ trước *chụt chụt chụt*
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.