1 2 3

siêu cấp ăn hàng hệ thống

– 1 lần ngoài ý muốn đào bảo, dĩ nhiên nhường phương dịch thu được thao thiết năng lực. làm đầu bếp, làm ăn uống, xử lý thực nghiệp, bắt được mỹ nhân dạ dày, cũng bắt được các nàng tâm, thôn hoa vì hắn ái mộ, quả phụ vì hắn đêm không thể ngủ. chỉ là các nàng không biết là, phương dịch thế nhưng là đại vị vương, làm sao uy, đều ăn không no!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.