1 2 3

ta có thể cường hóa công pháp bí tịch

ngoài ý muốn xuyên qua, lâm nguyên thu được một cái công pháp bí tịch cường hóa khí. công pháp gì cấp bậc quá thấp, cái gì bí tịch không trọn vẹn, chỉ cần một khóa cường hóa, toàn diện đều có thể giải quyết. đinh! 【 nhắc nhở: cường hóa thành công, ngài « thiết bố sam » trải qua cường hóa đã thăng cấp làm « cân cốt hoành luyện công » 】 đinh! 【 nhắc nhở: cường hóa thành công, ngài « cân cốt hoành luyện công » trải qua cường hóa thăng cấp làm « cửu chuyển kim thân pháp » 】 không chỉ có thể cường hóa công pháp bí tịch, còn có thể một mực bắt lấy một cái bí tịch nhưng kình cường hóa! thế là, lâm nguyên đi lên một đầu cường hóa công pháp bí tịch, nhục thân vô địch con đường. quyển sách lại tên: « ta có thể vô hạn cường hóa công pháp bí tịch » « vô hạn cường hóa, ta đã luyện thể một trăm tầng »
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.