1 2 3

tốt nhất ngu nhạc thời đại

Đây là xấu nhất thời đại, sáu công ty lớn lũng đoạn Hollywood; đây là tốt nhất thời đại, Internet không ngừng xung kích truyền thống hình thức. Ronan muốn bò lên trên thời đại giải trí này đỉnh phong, nhìn xuống dưới chân vô số rừng rậm. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tốt Nhất Ngu Nhạc Thời Đại!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.