vô địch y thần

– hắn là tao nhã đồ cổ chuyên gia, đổ thạch, thưởng họa. (đánh cược thạch, thưởng thức tranh), tài phú cất trữ bằng cả quốc gia. hắn là đại danh đỉnh đỉnh huyền môn cao thủ, có thể đoạn phong thuỷ, dễ dàng xem xét cát-hung(hên-xui), lại để cho phật-đạo hai giáo cùng tôn vinh. hắn càng là y đạo thánh thủ, trinh sát chi vương, đầu tư kỳ tài! hắn chính là trương quân, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được phật đà nhãn châu xá lợi, từ nay về sau khắp nơi nhìn thấy thế giới giữa mỹ nhân, ngạo thị thiên hạ!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.