xuân thụ mộ vân truyenvietaudio

một thanh niên bình thường không có gì gọi là nổi bật một lần xuyên không tới dị giới và bất ngờ trở thành người thừa kế vương quyền. thoạt nghe thì có vẻ rất chi là tốt đẹp như sự thật là cả một chặng đường khó khăn, ai có thể hiểu nỗi được. còn không muốn sung sướng thì cứ như vậy mà quay về, quy ẩn,...
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.