1 2 3

yểm Âm binh thành quỷ - truyện ma

Sau câu chuyện gặp quỷ giữa ban ngày thì đó vẫn chưa phải là kết thúc mà chúng tôi mong muốn, nó vẫn còn những khuất mắt trong câu chuyện cần phải được giấu đi và im lặng theo thời gian. Nhưng tôi sẽ kể những cái khuất mắt đó cho mọi người nghe để có thể hiểu được về luật nhân quả " Gieo gì gặp đó", đồng thời trả lời những vấn đề tâm linh mà tôi nhận được trong thời gian qua... Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.