1 2 3

kết hôn cùng tổng tài dịu dàng truyenvietaudio

lục tấn uyên bị tai nạn xe hôn mê 3 năm. thân thể đã sớm khôi phục. nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh. lục gia không đã tìm bao nhiêu bác sĩ danh tiếng trong ngoài nước nhưng cũng bó tay có thầy tướng số nói phải tìm một cô gái bát tự thích hợp xung hỉ cho lục tấn uyên. cô gái có bát tự phù hợp lại chính là ôn ninh – người được định tội danh gây tai nạn cho lục tấn uyên bi kịch bắt đầu.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.