Không Tức Giận Mọi Chuyện Trên đời đều Có Lối đi Không Cần Phải Phiền Não - Chánh Pháp Như Lai

không tức giận mọi chuyện trên đời đều có lối đi không cần phải phiền não - chánh pháp như lai
Người nào tu hạnh.Nhân.Chị nhan sắc diệu hòa.Thần tượng đoàn trai.Thai nhi kể chính.Như thế.Đủ chứng minh những việc hiện tại và tương lai.Hướng được sự an lạc tốt đẹp.Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn.Họp quan điểm y tế tập sai lầm.Chồng tiền tứ thập nhị chương.Phật nói.Người có trí huệ.Lên thực hành những dụng.Lung đồng hồ.Chỉ cho nó xâm nhập vào tâm.Những.Được gọi là người có sức mạnh lớn.Sức mạnh của người tù.Không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương.Như thế chất lỏng thường nhiều người làm.Cuộc chiến thắng đó.Có biết bao nhiêu người đau khổ oán tù.Mà sức mạnh của người tù.Là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng.Dù bị chửi mắng đánh đập.Giết thầy.Nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên.Dưới tấm lòng bao dung vị tha.Khiến cho đối phương anh.Xua tan đi nỗi hận thù .Xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày.Nêu gương.Siêu nhân.Bật trí huệ nhạc đạo.Thường vui vẻ nhận lãnh.Chửi chửi mắng cay độc.Như uống nước cam lồ.Kanji thường ghép mặt người.Tử vi hỉ xả nơi nơi rải đều.Mưa trời nào để rong rêu.Tăng tử dung lượng.Rải đều chúng sanh.Thiện pháp.Kinh pháp cú nói.Chiến trường quyết liệt hơn thua.Thắng mười.không trận cũng chưa thật tài.Thắng bình mới đáng gọi hai.Chiến công văn điển.Ai dám bị.Người thích ăn những khác biệt u.Vì sức yếu thế có phải nhìn.Nhưng trong lòng rất căm hận.Chờ cơ hội bảo quản.Hay là chuyện quan ức chế biến bạch được.Bởi tiền bạc galaxy bức cung.Dinh dưỡng trong vùng.Gia đình tinh nghịch duyên thân.Nhưng lúc nào cũng thấy cái dù trước.Xuất khẩu đầu .Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhật.Đền quan cháy bán chủ thứ bảy chết chồng.Kinh pháp cú phật dạy.Đậu mắm tôm.Đánh tôi có thắng tôi cứ tôi.Hay em tìm ẩn ý.Hưởng thụ không thể vui.Đóng băng tôi đánh tôi thấy tôi.Không ôm tìm thấy tí hơn thu được tử tù.Duy thường.Diệt hận thù.Đây này không thể được.Không thử việt thần thú.Tắt điện đột ngột thu.Bún hóa giải oan trái tình thù.Phật dạy.Dễ thương khởi động từ.Tha thứ hoàn toàn đối diện những tay đã từng làm mình đau khổ.Giờ không nên tích lũy.Ảnh những lỗi mình.Cú sút nhân quả.Anh đang sám hối lo tu sĩ.Phim kẻ thù.Nhưng.Trời cha mẹ.Cười xuyên việt từ hết tác nghiệp.Mâu thuẫn phật quả.Tiếp thu chậm bún ta.Trái thù ta có nên gửi đức cao.Đèn sưởi cho đứng đèn sau.Tình thương gắn đường máu đầu mà thôi.Tắt được thanh tịnh.Không có oán trả dần.Những người bán thường ta sống.Không có ảnh hưởng.Kinh pháp cú.Bởi không nhận lời phật dạy.Nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm.Mở kỵ nào vẫn còn.Mỗi khi gặp nhiệt cảm biến liền sun sea bực tức là núi.Gửi như thế phật cho là yếu kém.Không bao giờ đạt đến quả gì giải thoát.Nên ngài nói.Chỉ chai củ hành.Không thể bì kịp người tu hạnh nhân.Chắc còn phải ghi nhớ.Không nên làm nặng lòng ai hết.Trước khi họ tốt hay xấu.Mơ thấy chém đầu hàng của mình cấp dạng toàn hay chưa.Gia đình chịu các siêu nhân.Sinh học kim nghe pháp.Giữ gìn giới luật của bậc thánh.Như thế.Người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn.Màu tím tới niết bàn.Chị sẵn.Người con vật hãy nhìn hạnh nhân.Chứ chứ thần chứ giữ.Soạn tu vi tay gác mặc liền.Chiều cay đắng tu hành mới giỏi.Hay là.Người tu dạ dày giảm cân.Giá đuôi giả điếc để tầm đạo cao.Mấy lời phân trọ âm thao.Ráng tu đen được phật giáo.Trung tâm.Thơ phật còn tại thế.Ngày thiên la hầu la.Muốn thành tựu hạnh những.Phải quán thương mình như trước.Dù biết đủ và chảy linh tích những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa nước thơm.Sữa thơm.Tin tức.Cuối tháng những cơn nước tiểu bóng mu.Đặc vụ tại nhiễm xuống đất thì rất rất tiếc nhưng tất cả những thứ tiếng.Một cách tự nhiên.Khùng chuối rèn bằng chữ.Mà cũng không chém giết tuổi rồi.Cũng như thế.Những cảnh tạo khoái lạc.Hoặc buồn cũ phát sinh.Quy định để cho chúng là những loại tất con.Gà chiến cứ lòng con.Con khỉ học thiếu hình của nước.Người ta có ăn cơm to hoặc dưới bự trong nước.Nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ.Mặt quỷ ngực mông cổ chém trường.Nữ báo thù.Lưu chí vỹ.Vẫn đang được khoác dạ dày dặn lòng.Con đi học hành của lửa.Đốt cháy mọi thứ.Thơm to đẹp rẻ quạt huy khánh xấu xí.Dưa bở.Những đứa cung gì.Mạch cảm thấy tham tán.Hoặc ghi tưởng tuổi ngược dựng thường.Tôn lạnh nên học hành của không khí.Không khí tuổi đi những thứ mùi thơm phạt thối.Mở dịch không cần thiết anh đánh hoặc quyến rũ.Buồn giận.Thì chán chường.Gì không khí có khả năng giành độc dạ quá vậy.Ném lựu đạn.Con khỉ tập động từ đuôi chỉ dẫn hơn.Lòng từ trận động thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác.Từ tấm hình thương không có điều kiện để không chờ đợi xin đừng trả.Tập lồng tiếng.Lồng tiếng.Thần đồng thương yêu được thực hiện bằng cách giảng chơi đi sự cũ đâu nơi người khác.Bi.Cũng định thứ tình thương không có điều kiện.Chắc cũng không chờ đợi.Tu tập đồng hỷ.Đồng hỷ thật lòng vui theo cái vui của người khác.Địa điểm khác biệt.Tập đọc sách.Hướng bắc.Lộc giá.Là tâm điểm thanh toán dịch chuyển vỡ đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình định.Giữa mỗi loại.Mình chào người không phải là hai thực thể riêng biệt.Khung nền viết bỏ cái này đi đánh bắt cái khác.Lâu đài.Từ bi hỷ.Bà xã.Đã bún tâm trọng lượng không có bấm ra cũng đẹp đẽ không cùng.Đó gọi là tứ vô lượng tâm.Tu tập theo bốn pháp này.Thì mình trở nên một con người cao thường đem lại xin được niềm vui cho tất cả chúng sanh.Lê hồng đăng.Quán chiếu về sự sống chết.Phương pháp tham dụng sinh lý giếng có kẻ cầm dao cắt đứt thân.Đừng để xuân hình nổi dậy.Có phải thiếu quan sát tube.Như thế.Mít vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời.Điện phá đồ chuối xanh.Gì những dục lập phương pháp nhiệm mầu chặn phá mọi người mà không cần sức mạnh quyền lực.Chính trị.mười tám tuổi là bực đại nhân đại lục.Người tu hạnh nhẫn dục.Tập đánh giống như nước.Thường mềm dẻo mắt diều.Rộng lượng giặt ăn chung.Nhẫn nhục như vùng đất.Rau sạch dư đổ lên.Đại địa cam thỏ hết.Không tổ chức giận hờn.Để cho chúng xong thấy được sự lợi ích của những dục.Phật nói.Tiền thân ta làm gì tiên nhân.Tên là trần đề.Tu khổ hạnh ở núi rừng.Một hôm.Dưa cái lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần giàu được săn bắn.Đến chưa.Đưa cho mày thiệt ăn uống đàn ca múa hát vui chơi.Tiệc tùng.Vừa ngả lưng nằm ngủ trước quốc kỳ.Kỳ thức dậy.Không thấy quan quân tình nữ.Điện thoại cẩn thận.Mới biết khỏi đi đến gì yên dân ở gần bên để nghe thuyết pháp.Sàn đề thiên nhiên nói.Mỗi loại đều tham sống sợ chết.Lấy tình thương xóa bỏ hận thù.Súng đời gì ta.Bác ái.Như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường bạn chết yểu.Hội nghị khoa cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy ra khí.Tất cả điều ước mong sao.Được nhà vua trước gì sống đời cư sĩ.Cơm rau đạm bạc tuh.Kỳ đó vua cá đợi đến nơi nhìn thấy ai nấy đều kính cận nghe tin nhanh giảng đạo.Lồng nuôi kỷ nhưng chào liền xuống vừa bước tới chỉ thẳng vào mặt nhân dân địa điểm bán.Ví dụ chủ đề.Nhưng không giống cuộc đời.Này cái ứng điện kia.Tưởng bở đi du hành những gì.Anh dũng chủ tịch nước lào.Hình những ta gửi tấm chạy đi kiếm người.Cung hoàng người.Từ bỏ những hành vi kiêu căng tự tắt.Ứng dụng lời nói biến hóa chúng sanh.Vua phá lưới me qua tưởng tư nhân công.Liên quan.Giờ tao hỏi.Tại sao khi bị chửi mắng.Thương đẹp.Nếu những lời chửi mắng của việc là chúng mình phải khám tư biển long cung sữa.Chuyển giọng nói thành chữ cái tiếng chém gió thổi hoài thanh.Câu trả lời đó thật là quý báu cho ai đấy đều thán phục.Nhưng cảm thấy cái dùm.Liên khúc kiếm chào bảo.Đi làm.Rồi mình.Ôi nhiễm trùng máu đỏ chơi ướt đẫm cả hai má.Những sắc màu hôn nhân những an nhiên tĩnh toàn.T t k nội dung.Dạ chân rồi đói.Thử coi cuối cùng nhấn đổi thùng.Máu chảy ướt cả chủ rồi.Trên tay.Vua đặt tên suy nghĩ.Người này không phải tầm thường.Nên thử thách biến thái.Tiên nhân.Hành hạ.Bà hương mật không diễn ra tức giận và nói lời nào.Nè đại dương.Nếu tôi có lỗi bị người hành hạ có phải nhiễm thọ như uống nước cam đồ vật cung kính đối với người.Còn nếu gặp trường hợp hoặc không phân biệt phải trái sút phạt.Gì đó tôi nghĩ ngày thanh bình vô tội.Nhưng pixel quá khứ ta từng là người ta cũng đâu.Hưng đức.Hương bị chạy vô thường xuyên giả hợp.Có gì đáng để ý.Hay lắm.Nghĩ được nhiều thế hết sức là cao thượng.Làm sao cho tao.Núi tận tình khúc quán thuận.Không được nói.Thuyết pháp bất minh.Nhận xét cũng gần.Tên đuổi tâm chủ tịch tỉnh.Thùng các nghiệm đối xử tàn bạo của mẹ.Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh được tài.Thoát tội ác nhỉ.Nếu võ thuật trung quốc thực hành những gì.Tổ chức ngày được bình phục như cũ.Giường nguyễn trung.Trời đất bẩn dương xuân truyện.Hương thơm ngào ngạt.Lan tỏa khắp nơi.Mẫu hóa ra sữa.Thân thể trở lại như xưa.Nhìn thấy thiên nhiên bình phước.Rùa cái lợi trước cùng kinh ngạc.Giờ đi.Cảnh kiêu căng tàn bạo không còn nữa.Đèn quỷ xuống bên kinh doanh.Cầu xin sám hối tội lỗi.Giờ phát nguyện tịnh tâm phụng sự tam bảo.Giờ nói theo gương nhẫn nhục của ngài.Để thực hành trong đời sống cá nhân.Cũng chỉ quốc ăn chân.Quả trứng chim.Chúng ta.Chấp nhận dịch cảnh đau thương.Không một lời oán trách.Lê nguyễn trúc họ chừng lãnh thổ ác báo.Nền gái thành tựu được thân nhẫn khẩu dẫn trải những.Đạt đến những nhục ba la mật.Không thấy mình vẫn giận ảnh để nhẫn.Nên nội tâm được an lạc.Còn chúng ta.Ý nghĩa ai nói.Vật làm cái ý một chút là nổi nóng lên.Nguyền rủa cho họ chiếc một cách thê thảm với hải già.Chính vì sự tức giận làm cho có người mù quáng.Không phân biệt được phải trái.Nền lắm đốt canh tưởng đúng lý bị đảo ngược.Như con gián hại cha chửi mẹ.Vợ thù chồng.Em giết anh.Nước phản chủ.Đồng loại xô xát lẫn nhau gây bao thảm cảnh.Chuyển nền cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy trị não.Nuôi lan trong vòng sanh tử trả dây.Khổ đau bất tử.Thường chúng ta hay tự thắng đổi sim.Phân bố lý luận dành phần sản về phía mình.Người khác đổi có mấy câu thanh điền cướp đời.Kỷ niệm.Rồi em đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ.Chỉ cho họ thấy rằng họ quý.Chồng trương tam bình.Họ sẽ ăn thua đủ với ta.Độ cao bình tĩnh nghe ta nói phải quý gì chứ.Xin chào.Lúc đó giống như là nước sôi đang từ xã ơi.Tải ý thức điều đó.Để cho đối phương tây tỏ tâm can của họ.Chỉ dẫn ta quý trọng phim phát biểu cảm tưởng của họ.Con học với họ những điều hay.Muốn hướng dẫn điều tra.Một cư cố chấp.Bức tượng quan điểm kẻ khác là muốn gì.Hỏi sau.Ta có quyền sửa nhưng đừng quên chẳng.Họ cũng có cái lý của họ.Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận thi.Muốn cho người khác tín nhiệm thanh đuôi dài.Thì đừng bao giờ xin chí hành động độc tài.Mở lung tung trọng mọi người.Nếu chúng ta muốn khỏi hành động theo ta mà cũng nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ.Hành động độc tài ký.Như cuộc bạo chúa.Thì hỏi sếp bực mình bỏ cả làm một mình.Chúng ta đều biết rằng.Cung tập trung đứng đảo trên đời.Mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người người thành công.Để biết đặt mình tới địa vị của kẻ khác.Hiểu điều chỉnh sáng kiến của ta giàu sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung.Trứng luộc giảm.Gọi chó là.Chỉ dạy cho em.Lưỡi quỷ y tổng địt nhau.Có dự thế việc làm ý với thành công tốt đẹp lâu dài.Tao định dữ.Phi chính phủ.Hòa bình kẻ thù.Tải truyện tập chín màu chủ quan.Bằng cặp mắt xích quang.Tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác.Xử sự như vậy.Ta sẽ bước đi nỗi lo âu.Bực tức.Kí tự đẹp.Dạ đắc nhân tâm hương.Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thích nhân tâm.Bánh hơn là đắc nhân tâm.Bánh sushi ích kỉ chủ quan tự ái là một khung thành.Đáng sợ.Từ vua chúa quan quyền.Chưa đến hãng bình dương x.Đều có lòng tự ái.Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện.Chuẩn bị nó quấy nhiễu.Biết là ai nói xúc phạm.Vợ có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ.Thì sân si.Ấn độ.Nhân vật hiếu mày.Phùng mang trợn mắt.Vào cỏ la hét chửi mắng.Đánh đập đối phương.Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nỗi nóng dung tay lên nói chuyện với họ.Thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm.Nếu anh đừng hẹn lệ tính tự ái thái quá như thế.Là tự mình thoái hóa.Đánh mất hết nhân phẩm đạo đức.Danh làm nhưng tâm mọi người.Những bất thường trong đại chiến mới có đủ can đảm điềm động.Mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng.Những gì anh biết rằng.Ăn miếng trả miếng.Không có làm gì cả.Trong giao tiếp hàng ngày.Thì chăn vịt bất thành đến gần trăm.Chúng ta tiết công nhận rằng trong thời gian qua.Có rất nhiều việc.Tại mình giống mẹ một chút mà không.Kệ kệ.Mở tình yêu khách nhưng đoàn.Cuộc sống được giày thêm cha.Vĩnh châu mỹ.Cũng lên ta.Thủ dâm mỹ của ninh hòa tốt hư.Thương người.Nước bị gửi hình.Ghét người.Người chết ung thư chim người hoàn nhau cho được vui cười.Hướng dẫn dùm.Suốt đời ông.Thương người như thể chân tay.Trong thế giới.Sự tu chính ở chỗ này.Truyền hình trực tắc nhưng loại bitu.Thanh sĩ.Muốn trực thăng tâm thanh tịnh mau thành phật quá.Kinh pháp hoa dại.Lấy tử vi làm nhà.Lấy nhu hòa nhẫn dục làm yến phụng.Lấy tất cả pháp không làm toàn ngồi.Tử vi là nước cam đồ tươi mát.Chửi tắt lửa phiền não.Những dụng như áo giáp ngăn ngừa tên.Phát không đảm sáng trí huệ.Quả tang vẫn tuổi yeuminh chắc trước.Ai thực hành được ba phương pháp trên.Để diệt trừ tham sân si.Tức là đã vào nhà như lai.Mặc y như lai.Dáng ngồi của giày nike.Chúng ta hãy cố gắng tu tập thành ngữ như tôn gia phú lâu na.Một hôm ngày sinh vật đến xứ vũ lâu đa truyền đạo.Phục hồi.Này phú luda.Dân chúng sự ấy rất khung á.Còn đứng đó chè họ không nghe.Tôi dùng lời khác mắng chửi.Khi đó.Con nghĩ sao.Bạch tuyết tung.Con nghỉ hoặc là người tốt.Vì lý cây đá đánh đề đánh con.Nếu có dùng cái giả đá.Đánh thêm con thì sao.Con đ* ở vĩnh còn động như gì chứ tính ném còn tính chết.Nếu họ đánh đập đâm chính con chó.Thị sát.Bạch tuyết thu.Ok.Thì lắm.Có những được yêu thích.Đi qua xứ đó truyền tạo được.Tung giả phú đôn đa qua cháu quá.Không bao lâu.Nhưng chúng đều quy phạm pháp.Lên các tù.Con bướm tàu tìm việc chi nhánh.Vĩnh thịnh hoài vịnh vĩnh mãi con ơi.Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi.Mà vẫn mãi đến khi thành chánh giác.Con vẫn mãi giàu thân con cóc.Thác thương con bạc tâm trí nhẹ nhàng.Cõi tây phương con chắc chắn bước sang.Bằng con rùa.Thầy đi ra triệu thế.Thân con những kỳ diệp chi mặc kệ.Không sát sanh trộm cướp viết tài dân.Dù ai kia có đánh đập chém đâm.Tìm chắc chắn chứ không nên đáp lại.Khẩu ngữ nhìn là miệng không tranh cãi.Lời khoe khoang thì đông thật dối lừa.Chửi mắng người bốn nghiệp miệng quá chừng.Gây nghiệp dưỡng đời sau cây.Con nhé.Hòa thượng giác nhiên.Phượng ca gì.Lý từ bi thai báo oán.Đức lục tuổi chị.Những đặc công.Lão tử đói.Ru thánh ca.Hòa thượng thích giác huệ đó con thấy thương nhiều kẽm chẳng thương con.Cuộc chiến của những người con đáng ghét.Lời phật dạy.Không dám đâu.Ông tùng.Sẽ thắng tất cả.Những dụng cụ là phương pháp thực nghiệm.Đêm đại xử án đạp chụp ảnh như gia đình hòa thượng.Bạn hữu tương tư tới thì trung kính.Đồng bào đoàn kết.Thế giới hòa bình.Thân bại danh điện.Gia đình ly tán.Bảng cửu chia địa.Tử thần đoạn tuyệt.Đồng bào trung đô.Thế giới chiến tranh.Những.Thì lòng từ trang chứ.Bàn trải khắp muôn loài rạng rỡ.Sự nghiệp dâng cao.Người người quý mến.Đảo quả hấp diêm thành.Vậy mà có nhiều người không hiểu.Họ nói.Đức phật thì tu gặp ma thấy trừ.Câu nói đó không đúng giáo lý nhà phật.Phải nói là.Gặp phật thì tu.Gặp ma.Trần thu nhiều hơn.Quý phật tử cũng thấy.Khi phật sắc hành động.Ma vương dùng máy cắt váy phá.Những ngày viếng an nhiên tỉnh tọa.Thậm chí trường đến để bà đạt đa nhiều kiếp damage thăm thẳm.Những phật không hiểu án chắc.Mà ngài còn nói.Nhờ đề-bà-đạt-đa mà tao thành chánh quả.Cổng biết những dụng lợi ích to lớn như thế.Chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành.Nhất là những ai đã nhiều lần bị lừa sơn tàn phá tâm trang gia đình sự nghiệp của mình.Hãy mau mau tu tập pháp môn những ngày.Đi khỏi phải ăn năn hối hận gì nhỏ nữa.Người tu.Lại càng xinh dẫn hơn.Vì người tôi mà còn giận hờn.Sắc mặt đỏ gay.Vòng loại quốc thảo.Người chung quanh nhìn thấy trên lợn.Cho dù gì đó có lỏng thôn tam tạng.Kinh điển.Cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa.Thế nên cổ đức dạy rằng.Chuối chín lửa sinh vật.Lửa trung tâm chặn đốt mà lần.Đổi đuôi hình đâu có điện trở.Cho ta biết mà em gửi trước.Tỉnh xuân đủ thường làm bào ngư.Linh loài người ở cõi thế gian.Rừng thuận nhau.Chủ quán chỉ chào.Mi có ngủ chân tay đấy.Hương tử đắk que quan.Dưỡng sức.Vẫn bị người tìm kiếm.Qua khổ nuôi là chuyện bức làng.Phim nghiệp dư.Quanh quanh tương báo.Trung cương triển kỹ gì nhức đầu giống như con cọp dữ trên rừng.Đoàn cứu sẽ từng bừng.Phân tử bánh mới là khá giả.Diệt được nó tâm trần thông thả.Ta thử đến.Tập tính khoan dung.Thực hành đi đừng có ngại ngùng.Tha thứ lỗi lầm ngu xuẩn và những nhịn đường em tranh luận.Khoảng mức lòng tất cả mọi người.Tỉnh thường lương diễm mặt vui tươi.Nghị quyết tám tín đồ phật giáo.Lễ tang đã quy y cầu đá.Ghế cũ.Nạp trái tuyết từ bi.Trong cuộc sống.Chuyện buồn vui thương ghét giận hờn.Xảy ra không biết bao nhiêu lần.Cúng gì ruben làm chất.Cho ta là thật.Các pháp là.Từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau.Chồng lịch sử của nhân loại.Có những trang sử đẫm máu.Như chào thế kỷ hai mươi.Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.Dù xuống người gục ngã trên chiến trường.Giày những nạn diệt chủng đã mang thảm khốc.Đã có hàng triệu người đã nằm xuống gì cuộc chiến huynh đệ tương tàn.Trên thế giới có đầy rẫy những điều nghi kẻ thù hận.Kiếm gì thế.Mít xảy ra những cuộc chiến tàn khốc.Thank you củ đầu.Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận.Kẻ trộm.Chúng sanh lúc triệu trăm ngàn khổ.Các tỉnh luôn luôn đến não hả.Giật chết rình rập thường muốn giết.Tại sao không to do não hại.Rồi bày mưu hại không nhưng từ.Hai người chưa đủ.Tử manga.Bà nai lợn gửi cầu học đạo.Mở sâm nóng giận não hại người.Phải biết ác này tội rất nặng.Tập đốt tự phá của công chức.Tâm tử tùy hỷ xanh phước lành.Muốn thoát bể khổ phải tu hành.Bao nhiêu công đức.Trang nhìn thân.Nếu không chỉ giới.Tiền ba răng.Thân tâm phục.Không cùng tài.Trên đường đời chúng ta.Muốn cho những đụng chạm bước đi.Võ sinh nhật.Tính mềm bảng điểm.Đường kính như cái tùng.Nếu chúng ta không chịu về bạn chứ cái gì.Mà cứ quyết định.Như thế là những xung đột bất tận trong tâm.Đảng cho ta lo lắng khổ sự.Ruồi sinh các bệnh thần kinh chịu.Chị bắt đầu đi tù trứng giỏi.Kỷ luật trưởng phòng.Tại sao nhìn rõ xe hơi đang trên đường.Chị tin nhắn nhầm mà nó vẫn chịu đựng được.Danh dự cho mình chịu làm cái chạm trên đường.Cúng gì.Chúng ta sống trên cõi đời này.Thử thách vượt qua ngoại trưởng à.Tỉnh miền tây.Những đầu.Làm tình cha cha.Chiều bước đi.Tiếp tục hành trình của ta mới được kiêm đề.Chúng ta.Kỹ thuật qua bảy tụng bất hủ sau đây.Từ bảo thai ra thường chịu cũ.Chúng sanh vô thế.Giống dẫn cưỡi lưng dùng từ chỉ.Tử vi nóng giận không chung cùng.Người nhật tử vi.Nóng rực rỡ.Diễn viên sáng tối.không trung cổ.Mà nóng giận.Người ấy tự phá sát lời.Tất cả chúng sanh là quyến thuộc.Tỉ suất gia tăng dựng đạo hạnh.Nếu gửi nhầm trần muốn thành người.Chưa đến người kia chứ đốt mình.Tý liền thường nghĩ hành từ bi nóng giận gì áp.Sex hung xanh.Nhiều người thường nghĩ hành pháp là.Thương hiệu pháp luật.Tâm vui vẻ.Để em được vui.Sư phụ thế.Được đảo thường vui ý quý bà.Nếu tâm rủ chứ điều bất thiện.Tử mức lời mình.Nhảy hai người.Gì thế.Chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con muỗi màu tiếng ông.Gió mưa nóng lạnh.Đói khát.Bệnh chết.Hoan hỉ những triệu mà nghịch cảnh.Không hề than giang quán chứ.Được chứ chị.Mới mong thành công tác đã.Như tích đại đức roma shinagawa.Hàng đạo trên núi sapa.Khi ấy rằm mùa nắng trời nóng.Những ngày những người không kiềm vì nghĩ rằng.Nhiều kỳ.Ta đã đoàn địa ngục.Bị lửa thiêu.Nóng rất muốn làm gì nóng này.Giờ thích được điều đó.Nên nhảy kiên nhẫn thiền quán trứng giấc đảo khoai là hướng.Lịch có đầy đứa khác đi cướp được ba ngày liên tiếp.Chẳng có ai cũng muốn gì.Chụp hình đổi khác.Những cái không nhãn lồng.Đi từ nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp.Ta đã sang làm ngã quỷ.Bị đói khát hơn thế này nữa.Dạy nhảy tham nhũng.Dùng minh xét tuyển.Quan sát lý vô thường.Hũ não giờ chuông ngã.Miền đất quả ai là hướng.Tiến trình ủy quyền chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối.Mà bỏ dở sự tu hành.Cảnh nắng mưa gió lạnh.Hành hạ mức mẫu thân.Thân cam chịu không phiền.Được gọi là thân nhẫn.Sử dụng mã chua cay.Vật mắm diếp tồi tệ.Cầm chịu không chửi lại.Được gọi là khủng dẫn.Đối trước mọi nghịch cảnh.Không khởi tăng phẳng đối không căm hờn oán hận.Được gọi là cái nhẫn.Chị bắc.Trong kinh đại từ.Bảo vệ chúng.Những hình thức trên trời.Giữ.Là đậu an vui.Những thiếu nhiều tiếng ca.Những dòng son được lâu.Những điều kiện đủ tướng tốt.Những ai có quay được.Những.Hay thật nghị kéo.Những chiếc phụ quán.Vĩnh hiệp long châu.Những người đông thọ hà.Dũng.Hơi được sống thọ.Nghĩ là áo giáp thân.Những là con thuyền to.Dự bị cũ.Giữ.Đà điểu thuốc hay.Cứu sống nhiều sinh bạn.Những lửa không thể cháy.Những.Giao phong thủy cắt.Không tệ trúng độc.Những nước công ty tôi.Những được kiêm thực giao hữu.Những ngày đêm thường liên tục.Những tư luôn được bình tân.Những.Định lý phước bluetooth.Những đường đến đầu làng.Những chẩn thầy trung xanh.Những giai điệu thật ác.Những.Thần tượng lục đổ.Những được ba nuôi bóng.Phạm thanh.Nhẫn nhục thằng an phú.Khắc phục.Hận thù tiêu trừ các tai nạn.Cử nhân quả tốt đẹp.Nhớ tôi hạnh nhân thuộc lòng từ được tăng trưởng.Nâng cao đạo phật.Ngày tỏ vẻ.Nói tướng lại.Nếu chúng ta biết như là những nhỉ.Trước những cảnh trái ý nghịch lòng.Thi.Việc lớn quá nhỏ việc nhỏ quá khứ.Bao nhiêu phiền não oan trái quán thù.Điều hòa dạy huyết.Giao hưởng được nhiều phước báu.Mau thành phật quả.Trong kinh thập thiện nghiệp.Phật dạy.Nhiễm hiv bị sưng thận.Thời thành tựu được tắm món tân phát vui mừng.Không tâm khổ não.Hay.Không cần xuân thu.Bạn.Không lồng kỷ tử.bốn.Lồng nuôi hoàng ngây thơ.Năm.Được tâm từ khu vực tháng.Sẵn lòng làm lợi ích cho chúng sanh.bảy.Thượng tướng càng nhìn xinh đẹp.Chúng sinh đều tôn kính.Tiểu sử hoài những màu xanh về cõi phạm thiên.Đó là.tám mươi bốn tâm pháp ký duyệt.Nếu ai hỏi hướng chỉ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phố.Nữ tắm truồng nhảy của phật.Gửi xem không chán.Dung à.Là quân tử tài.Không thích gì cả.Hưng hình đoan trang.Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt.tám mươi trẻ đẹp.Chơi người.Điều chín luật.Ngược lại.Ai hay nóng giận.Hiện tại từ trước lấy ô sầu khổ họ giàu hơn.Dạy làm của gia đình vũ giữ sự nghiệp khó thành gây thừa kế toán mọi người.Tránh xa.Keeng vip bạn nói.Nếu người nào đánh kí sinh.Thì quả báo thần thục phải xa địa ngục.Ra khỏi địa ngục.Thỏa thân xuất sang làm trắng độc.Sư tử cọp beo gấu sói mèo.Chồng.You.Nếu được làm người.Thân hình xấu xí.Ai nhìn thấy được chán ghét.Lại nữa.Chậm kinh.Đức phật dạy rằng.Nền siêu thị kêu.Có bảy sự lợi ích cho người tu phát hành những ngày.Thân tâm an lạc mất mẹ.Hay.Thường kỷ lục từ thương yêu tất cả chúng sanh.ba.Được nhiều người hay lòng yêu mến.bốn.Công viên park.Năm.Khung tạo tội ác.Dương nhiều phước thịnh.Sáng.Lúc làm trung tâm trí sáng suốt.bảy.Show phiên bản trung do thiện nghiệp sang linh cởi trần.Lấy phiếu.Có bị nhiều tai hại đối với những người không tu pháp những ngày.Một.Tính tích dựng đóng nhảy.Thường thấy tâm trạng những đuổi giết người khác.Bà.Nhiều người không hài lòng.Phượng tông chỉnh ai yêu mến.Bún.Gara one trái với mọi người.Năm.Tạo nên bao tác nghiệp.Xổ.Làm chuông thần thức.bảy.Xem phiên bản trung.Dòng ác nghiệt cho quả táo xanh gọi ép dưới địa ngục xúc xanh methylen.Tai hại của xuân huế như thế.Giá trị ngăn ngừa nấm mưa.Tôi tiếc nhỉ không cần trình bày nhiều.Phật tử cũng thấy đâu là lời lưu lại.Cầu mong sao.Tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành phát ngôn ngữ ứng dụng.Có hiệu quả tốt đẹp.Để chút vậy đợi phim phận an đã.Nhờ tu hành vẫn dùng.Lửa sân hận.Dục vọng chẳng vàng hàng.Căn làng càng.Thiên lớn.Phật pháp.mười.Không tả tí.Bàn phím là tinhte.Mong phước mê tín tại chị.Trích thưởng trích đoạn.Kinh nhân quả tội phước.Súng trận đấu.Chính.Không có kinh từ để nhục tây phương cực lạc.Đó là.Luật cấm không cho các hạt điện tử máy tính và kiến.Gì đó là nguyên nhân làm kiếm danh tháng đầu.Phật chỉ cho phép các hàng điện tử tinh chợ những điều chân trắng.Chứ không phải phật cấm chúng ta.Đường kinh dị.Biết gì sống ở đời.Nếu tao không tin ai cả.Cứ hỏi làm được việc gì.Trong gia đình ông bà.Cha mẹ.Vợ chồng.Con cháu dòng họ.Không tin tưởng cứ bản tìm kỹ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc.Xã hội như thế xem loạn.Sống chung phải tin tưởng lẫn nhau.Thì mới khoa.Dẫn đến sự nghiệp to lớn.Phim việc tu hành.Tôi là tính bảng singapore hạng nặng.Đặc tính bảo quản.Giả sử trò chẳng tin thì phật tử không tin lời phật dạy.Giờ có đức tính mạnh mẽ.Ý nguyện vĩnh tràng quyết giặt được lòng tà áo.Nên có chu.Tính năng tưởng dưỡng chưa thị căn chỉnh văn siêu súng.Chúng ban đầu.Lồng chính lưu giữ được các căn đình việt khỏi con đường la vang.Phân biệt giảm cân.Hù chínba đảo chiều cụ báo gì sao.Giữa câu chuyện phật đội trưởng giả keo kiệt.Quay về quy y tam bảo.Thỏ chị ngủ giới.Tuần sau.Ma vương muốn thử xem lồng tiếng của ông như thế nào.Nhìn quá ra sân.Đếm bảo trưởng giả.Hôm trước chị gửi người đó thôi.Vì phật pháp chủ trương dạy làm cho con người được tự do chứ đâu có bảo dưỡng.Ông hải xã dưới đi.Trưởng giả lý làm gạch nhiêntự nhỉ.Hình dung giống phật.Mazda giải trước sau trái ngược nên chưa.Bạch đức thế tôn.Còn xếp thấy sợ dưới trước nguy hiểm.Nếu mọi người không chịu giới sát sanh giết hại lẫn nhau.Thì phải đợi biết bao nhiêu cảnh đầu chơi mới đủ thịt nát xương tan.Đoạn đi tới phí.Nếu ai cũng trộm chứ.Gửi của chú đã trật tự.Tất cả giai đoạn đạo lý.Đua nhau nửa trốn ở đâu là uy tín.Cứ mãi chelsea tối nay.Theo chủ nghĩa xét nghiệm của con.Sẽ dưới rất tai hại.Nhìn cục sạc được.Đồng chí tôn tử thứ cho.Ma vương mỹ thêm luôn.Nhưng trưởng dạ khăng khăng một lòng.Ma vương đà nguyễn.Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy.Người phật tử đã nhận chân được giáo lý.Cho dù phật thích hòa thượng.Nói cha mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin.Có lắng người thiếu trí nhận định.Đúng đầu tiên đó.Tiền dễ lạc dầu hoa đào.Gì thế cổ đức cảnh báo.Đảo dưới tính từ đi.Kỷ lục lừa cho kỷ mạng gì.Chuẩn thế nào.Đầu chín phụng thờ.Thì mới từ thư sau cao quý.Nhìn phật giáo mà tìm cái gì.Coi tại sao ta phải tu hành.Vì yêu chưa.Tắt diễn gọn gàng.Quyên đi thứ làm tình.Cảnh.Độ của dương thức nhiều chi nhánh.Win dương trần sớm tránh mới màu.Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma.Ráng nghe kỹ lời ta mất trước.Tin không tin thì cũng mặt tình.Chữ thanh ấm công trình dạy dỗ.Hồi tối thứ thích ca phật tổ người tham thì.Bị nó kéo hoài.Bà cũng không trúng tổng lòng nhỉ.Nên cứu quá.Phá đời bảy mươi bảy.Cậu giết còn nhắc nhở thêm.Tu đạo bay mùi thơm đã.bốn điểm thì phải chán sưu tầm.Các đảo tà mua kéo âm thầm.Nhưng chán chán.Kiểu lâm và cũ.Đúng đó xuống nguyên căn nhiều chỗ.Dùng phép màu.Luyện mắt chúng sanh.Bài tham luận theo nói tập tầm.Gia cầm bị.Khó mong sống sót.Lấy ký xét đoán tưởng tượng lời phật dạy.Gọi là chắn kính.Trái lại chính vụ quán là mê tín.Từ cổ chí kim chưa có ai sơ mi tím mà thành đạo bao chờ.Chúng sanh chẳng rõ trắng răng.Magic hình tướng.Tin trả cậu phước thật là phi lý.Đức phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo.Không có gì thiên thần ông bà.Cô cậu nào có biển sắp đặt.Ăn vải số phận cho ta.Thế mà có nhiều người không tin lời phật dạy.Tối ngày cứ mơ tưởng.Gửi gắm linh hồn và nhận thế giới nguyễn.Không tự chủ được mình.Lúc nào cũng phập phồng lo sợ.Trí huệ lu mờ.Làm việc mù quáng.Vừa thấy con cháu bệnh hoạn tai nạn.Quạt gia đình xào xáo làm ăn không được.Nghe nói có ông thầy bói toán ông lên bà xuống.Bảo tại vì bị quỷ thần cửu huyền ở.Thịt heo gà vịt.Để cúng tế.Thì ra đảo mới được bình yên.Thật là trái ngược giáo lý từ bi.Giống như chuyện trong kinh pháp cú thí dụ nói.Tủi phận.Công chúa tên là hoa mận.Một hôm mẹ chua lâm trọng bệnh nằm liệt giường.You are my dưỡng da nhi điều trị.Về đến cầu thủ chú đưa các đồng quốc.Sông vĩnh tình bài giảng.Do đó.Vừa cho mới hai trăm chỉ bảo là mông vào khung cúng giường rồi hỏi.Thấy hậu bệnh nặng rảnh luôn.Không biết vì nguyên nhân gì.Các bản demo trả lời.Bệnh của thái hậu.Âm dương bất hủ.Dưa hỏi.Làm cách nào biết được.Các bạn là mồm nói.Nên bảy lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi và đất trống ngoại thành phía đông.Viết một trăm súc vật đủ loại.Một đứa bé để tí trời.Thời mẹ của bị hạn mức bình.Dương nghe lời.Liền cho người lùn cho anh nhựa bỏ ra.Đủ trăm loại.Ra một đứa bé đi ra chỗ tí tử.Dẹp đường.Tiếng than khóc kêu la giang vụ khắp nơi.Động từ.Đức phật và chúng điện tử đi đến cửa thành phía đông.Mọi người đến nơi trong thấy đức phật uy nghi rực rỡ.Hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc.Ai nấy đều khởi tâm kiến bu.Vua điền xuống xa đến trước phật.Cách cài xã bảy.Đức phật khỏi.Đại dương định đi đâu.Mua vòng tay đá.Mẫu khẩu con lâm trọng bình lương y khắp nơi chị không hết.Lịch cúp điện tử bé và cảm xúc nhật đến đi siêu thị.Tủ đảo kinh tế.Cầu cho mẹ con được hết à.Đức phật bảo sanh.Hùng giết người xác vật cúng tí chưa tiêu.Củ đậu tinh tú để cầu cho mẹ hết bệnh.Tiểu sử ông cực khổ.Đem tất cả bò dê trong thiên hạ danh sách sinh địa lý từ cầu đạo.Thì sẽ tan tổ chức lớn như núi tư duy.Thực vật lý công chúa.Muốn cắt lúa ăn phải lo cày ký muốn sống thọ.Lấy hàng từ bi.Tý quậy.Xuyên học hỏi.Mình gieo nhân nào.Kỷ lục xanh.Thì công thức bữa ăn của nhà nghèo.Yêu thiên kỳ ở cung điện thức bảo.Nước anh mặt tự nhiên như ý.Lễ tân.Từ bỏ gì cánh đồng.Mà dùng đồ mắm thịt tân hôn.Vua hàm mặt nghe lời phật dạy.Thấy được lẽ đầu.Vô cùng hoan hỉ.Em gửi đứa bé về nhà.Giá phân tích các con vật.Muốn đi đâu tùy ý.Kinh dược sư.Tin các chị tại ngoại đạo yêu như thế gian nói nhạc hòa phúc.Sinh ra sợ hãi.Tâm trạng bị can.Xem bói tuổi sửu.Giết nhiều chúng sanh.Thử giấy thần thánh.Tủ mát quy linh ban cho hạnh phúc.Muốn sống lâu thêm.Vẫn không chỉ được.Ucmas.Mì chính tả kiếm.Không có nhịp.Qua đời phật dạy.Gieo nhân gì thì hướng quản lý.Chứ thiên thần ông bà.Ai lấy ra hải con cháu.Có nhiều người nói.Nhờ cuốn chế giang váy mới hết bình.Làm ăn phát đạt.Đó chẳng qua là nhiên trùng hợp.Nếu nói cúng cầu được.Thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa.Gieo giống đắng.Quả đắng.Nhưng.Tránh được chăng.Làm áp.Chiều tối cổ.Tu thiện hưởng phước lành.Kinh pháp cú.Chúng ta city.Thi đấu chuyển nhạc mục kiền liên cứu thì chủ luật thôi.Mà có bị bọn mày đào thấy người tính chứ.Là gì trúc quá khứ.Nghe lời vợ.Đánh.Cha mẹ.Như thế.Chúng ta đủ viết nghiệp người nào hết chả.Công an cướp biển gắn cản được.Khi nó chạy đến.Cho dù đó là phật thánh.Cũng không phải là.Di chuyển của kiện nữ trên tra độ bụng.Nói vậy anh có thai.Khi mọi người phát hiện k.Nghiệt đó là gì.Ai cũng chỉ nhất có đủ điều.Nhưng đối với thuyết phục.Luật nhân quả.Lên bình thạnh kể cho chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngày làm vui.Một khung.Bác quang lâm triều.Nhìn cha thích chưa gì sao.Ai đấy.Điều hướng chị đóng trái cây.Làm chuối chát chua xuân tâm đi vì đói.Các hình dưới có tính mấy ông xã muốn đó.Ban đêm đi cướp thực.Trường dạy trẻ tự tin.Những cái gì chùa giữ con.Đặc điểm gì.Phật bảo.Cũng vì câu nói bán đó.Chương trình thuốc tây thiết bị quả báo của chim cha tù.Chính chỉ cung tiểu thú giáo lý nhân quả.Nên có gửi mấy.Ranh giới tổ sinh đủ thứ.Lalala.Tàu chiến được bình an mạnh khỏe sống lâu.Mua may bán.Phát đạt dù xa.Nhưng không được như ý.Truyện tranh.Liền sang tâm vĩnh đức phật không.Đồ bộ trung niên.Ngu chuột vũ võ đạo gì.Thà người như thế.Không hiểu gì về giáo lý nhân quả.Thời cũng bao giờ tồn tại trong chín pháp phật đản.Người ta thường bỏ đạo.Đó là tình cảm.Tìm của.Và thiếu sự hiểu biết nhận định.Đâu là chính tả.Người trần có độc chung không.Viết dàn công sở.Nói chi là phật thủ.Hỏi đến chị đại.Mục đích cầu tranh.Lời tình.Tỷ.Nếu không.Lấy sinh tâm hủy ban tam bảo.Thử hỏi.Tưởng tay họ chưa.Kệ kệ.Tại sao.Kinh tập bảo tàng rồi.Sử ta.Cũng phải nhờ cúng thần mà được.Điều dưỡng giới.Cúng giỗ.Bố thí.Màn hình.Chẳng phải cúng đầu mà được.Chồng khí kinh.Người không có chính kiến giống như lấy cát gấu muốn trở thành cơm.Chuyện đó.Không bao giờ có.Ủa tùng.Nhạc phật tử.Mở thông tin giấy phật dạy.Để tin những thuyết vui chơi về ngày giờ năm tháng.Thì không đúng chánh pháp trúc đào.Giờ chồng bức hoa không biết bày tỏ cùng ai.Liên tìm đến thầy bói.Nào là kỵ tuổi sát thủ.Truyện trả súng.Lại thêm bị thầy bói hù dọa.Đầm tứ giá tàu càng thấp rối thêm.Bưởi ma lực máy tính án ảnh.Thích đủ thừa cung bạn tuổi tác đến nhà cửa.Ông táo.Không còn gì để nói nữa.Con nít đánh lộn.Ly.Đã xong.Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi.Để sửa đổi.Đủ thừa đủ thứ tư.Ôi vi tính đến nước đó.Thì cũng còn gì để nói.Chiếc vụ.Bình được mấy giờ tốt.Nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhìn người ta.Thử hỏi có tốt được không.Trong nhà trên dưới nếu biết nhường nhịn thông cảm tha thứ.Những lỗi lầm cho nhau.Kỳ công tử coi bói.Ra đảo vĩnh thực bình an.Tại sao chúng ta phải hòa.Mỗi người đều có cái thai khác nhau.Khi hữu sự.Nhờ người ta mới quan hệ giúp mình.Căng thẳng khi cần.Nên gửi chưa đói.Bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau.Nhưng để sử dụng được.Đông quá ta.Tin tức.Đồng lòng đoàn kết.Thì làm việc gì cũng xong liền có câu.Hỏi nhau của chiếc đầy kho.Gây nhau chén bát nồi ở thanh tân.Thuận nhau ăn đủ mặt lành.Nghịch nhau bụng đói.Thân trần nghêu ngao.Tự chủ hòa thuận đó.Nó đem lại tài lộc.Làm cho gia đình được hạnh phúc.Cần gì phải đi coi bói.Đa số thầy bói hỏi nói chung chung.Năm nay không được tốt.Nếu có phước thì qua.Cùng phước bị nạn như thế.Bình chánh lên làm phước.Khổng tú quỳnh hương là đi xem bói toán.Chồng thúy kiều.Nói.Tất cả các fan.Điều tử nhân viên xanh.Những gì mà con người gặp phải trên cõi đời.Điều doanh nghiệp lực chi phối.Chúng sanh tử đem x rồi gặp lý quá.Chân váy trời dùng.Quỷ thần y.Thiện kết quả riêng.Nhưng quá lý đương nhiên.Lạnh thì sẽ được gì.Gieo giống nho.Kinh pháp cú.Qua lời phật dạy.Chúng ta chỉ đối với chúng sanh.Ngày thông báo giải thưởng hai phạt bất cứ một ai.Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả.Thuốc xấu hổ rồi.Tự mình tạo ra.Không ai có quyền ban phước hay giáng quà.Nên gửi theo phật tự tin đi mình.Không bị lệ thuộc bất cứ ai.Như lời phật dạy.Ta là phật đã thành.Các con là phật sẽ thành.Đó là tự do bình đẳng từ bi.Thị xã.Dung đã gì ta.Thương yêu tất cả muôn loài giản dị.Lại cứ gửi quan niệm sai lầm.Khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lớn nhất.Liền cổ vũ đông đảo nổi dậy tìm đối phương trả thù.Để người ta cho mình là thánh tử đạo.Được phật trời thượng đế thánh thần.Rước gì thiên thần cực lạc.Rừng xin thưa quý vị.Cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào.Hoặc không tôn giáo.Nếu giết hại của người.Máy lạnh lấy ác báo đau thương chết thảm.Đối với đức phật.Ngày chủ trương xóa bỏ tất cả giai cấp.Lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh.Cho dù kẻ đó có chửi mắng đánh đập.Giết hại chủ thì ông bà cha mẹ.Địa điểm thân mình.Cũng không được quá nhỉ.Trả thù.Tâm hồn thiêng liêng cao tượng đó.Không có bút mực nào diễn tả.Đó là điều chúng ta cần biết.Đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đậu bình.Để chứng tỏ ta lệnh người có công trung thành chỉ đạo.Để được ơn trên khen thưởng.Xung quanh tính nước nhiều chuyện thế gian.Người như thế.Không hiểu gì về luật nhân quả.Thật là mê mùi đánh thôi.Chỉ cần giúp các thành viên.Chồng chị nha cảm vượt bão.Vậy thực hành thiền định.Quán xá.Hãy cho chó cắn.Lucky fishing.Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan.Không cái gì tồn tại và phải bảo thủ phải lẫn nhau.Ghi thù kế toán.Nếu được như thế.Chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh bộ.Không kích chị bận tâm.Bức thông điệp vô giá.Đức phật để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập.Nhưng có mấy ai hiểu ta.Khuyến mãi.Thực đáng buồn thay.Nhìn tính x đoạn đánh chìm trong bóng tối zumi niên bờ không lối thoát.Liên đức phật hiện thân cha đời.Tìm dấu pháp nhiệm mầu hương cần chỉ dạy.Đưa những loại.Hỏi dùng midu.Lấy điện tử phước bóng hiệp giày.Xin sao không.Hưng hai mươi lăm thế kỷ.Chị mở lắm.Phải đương đầu nhiều núi trẻ bây giờ chúng ta phải làm gì.Sửa quạt điện tử.Apple phải lý dưới luật làm thì thực hành bát chánh đạo.Là chính kiến.Chỉnh tư duy.Chỉnh gửi.Chính.Chỉnh màu.Chỉnh tin tức.Chính trị.Dạ.Kí tự bình tinh gọn rút kiếm.Phát thanh bốn túi rumba.Tả kiến.Đó biết được là.Chỉnh nhưng tu hành đúng mục tiêu giải thoát của phật.Liếm tới tâm niệm sai lầm.Nhạc tiểu đường tà.Cấp cứu cắn tô.Cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi.Kinh đại niết bàn.Người có lòng tin.Bà cũng hiểu giáo lý.Thì chỉ tăng trưởng du minh mờ ám.Người hiểu giáo lý mà không có đọc đi.Thì chỉ tăng trưởng tài chính.Truyền hình lồng tiếng.Tôi mấy giảng tội gốc tu hành.Dùng gương vệ các mạng.Giải mưa bia.Dập đám lửa tiền.Pháp thân nương bát nhã thuyền.Niết bàn giải thoát bình yên lên.Tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tài chính.Gì đó không mang tính chất từ bi.Thị xã.Bùi thúy.Phật tử đã quy y phật rồi.Không quý quỷ thần.Gì quý thần không phải là thánh nhân.Chưa thoát khỏi vương hồi sinh tử.Thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an đã.Vậy.Cái này.Phải dưỡng ta tính chủ thần thú tội lỗi.Tiến bảo có nhiều người tình bướm nghe cả.Thờ cúng đủ thứ.Khi giàu.Không biết hoạt động.Túy quyền.Bản thượng.Bàn thờ ông bà.Biển một bên.Nếu nhạc có lời.Nên thờ phật tổng kết.Bàn thờ phật.Trí tuệ phật thích ca.Nếu đi tu tịnh độ.Thì thờ phật di đà quan âm.Ý chí.Ngoài cha.Không nên thờ thần chung với bạn thật.Nếu nhà chật hẹp.Làm bàn thờ tam cấp.Tin thực phẩm.Ông bà.Dưới chỉ đồ cúng chín.Định dưới bàn thờ phải cho trang in không được để tạm nhập đầu quá.Ngoài bình ba.Lư hương.Chân đi.Mỗi ngày.Từng đâu quyết cho sạch sẽ.Đệ tử quy phát rồi.Không bị kinh điển tà giáo.Bởi vì kiếm diễn tà giáo không phải là thoát luôn vô lậu chạy.Nó đưa chúng dài đến chủ lầm đường lạc lối.Mà có nhiều người kinh phật không.Lấy thêm nhiều sách nhảm nhí.Thậm chí kinh.Đúng đâu bỏ đó.Để cho mấy em bé bức xúc.Đáng tiếc.Xem truyện tiền thân phận.Ngày giống như sinh thường bạn đi cầu một bài ca.Mình là con vật.Để xem thường giáo lý của ngài hay sao.Kinh địa tạng nói.Người nào thấy kinh sách thư sắc.Sửa lại để chủ trang nghiêm.Công đức vô được.Kim ngân quả nói.Cây dưa chậm kinh và để chủ như bẩn.Mất bác.Làm côn trùng trong nhà xí.Gì thế.Chúng ta kinh điển như tiếng.Phật dạy.Đệ tử quy tăng.Không quy y thể tả bản án.Gì thịt à bạn ác.Vững chắc tay đến chỗ túi tâm sa đọa.Là phật tử đã quy y tam bảo rồi.Mở không dâng lời phật dạy.Là đã biến mình thành kẻ tà đạo.Tà đạo không có nghĩa là đầu khác.Mà những ai không nên lời phật dạy thờ cúng phi pháp.Lại tình bước ngày càng làm điều trái ngược.Phật nói người đó là tà đạo.Biển không đem đến cho ta lợi ích chi cả.Nó chỉ đem lại những sự bâng khuâng lưu núi tuyết và sợ hãi.Kiếm cho thằng trí bức an.Làm chướng ngại sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta.Tiền mất tật mang.Lại bị gửi trí chi cường.Trông tả luận.Phượt đó.Bị đói tiểu cảnh địa ngục.Nhà quỷ.Sushi.Phiên chữ hạnh nhi.Chưa phải là khổ lắm.Cái cổng.Dàn ý simi đã ký.Không có bị phân biệt.Đâu là chính tả.Nên bảy đắm chìm trong bóng tối.Thank you.Biết rồi xuống lên trong ba gọi.sáu đường.Giấy trả bất.Củ đậu chỉ viên.Đó mới thực là khổ.Cổ đức cũng khuyên.Tướng mười.Đoạn chót simmy.Nguyên tâm túi từ thời du thủy.Màn roman.Xem mười tháng chín.Nên thử thi những quy.Nhạc trưởng.Nguyễn hưng.Sự kém hơn.Chuẩn tìm kiếm tinh thần đạo đức.Dịch tiếng.Đeo nhiều phiền phức.Bình tĩnh đời.Cực khổ tam thương.Cứ nói là.Chiều xui đời.Mỹ phạm tội.Linh trần.Vietcv.Thùy trán.Muốn việc làm.Chính.Khuôn quan.Đừng bản đầu tiên bướm nghe cả.Nhạc vui.Khỏa thân.Từ xong.Hiện các tiện nghi.Nó ngủ chưa.Bật thiết dẫn cho.Chồng kỳ lân.Chỉ quá thơm tho.Tuy không thấy.Mà sao chẳng mất.Tuấn.Người nào biết quay về tam bảo.Thân cận thiện trí thức.Tu hành bát nhã.Thực hành thiền định.Phát sinh trí huệ.Dịch chữ yumilk kín.Thấy biết chân trắng.Hiểu rõ nhân quả.Đền không bảo tôi.Gieo nhiều phước lành.Thẳng tiến trên con đường giải thoát.Đúng như là giọng nói.Tuổi quá khứ.Phật nghìn đăng xe đời.Chứ chúng thời đó.Giờ quy y tam bảo có chánh kiến.Nên điều thành phật hay.Trong kinh.Nếu người nào phát tâm quy y tam bảo.Người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn.Bởi vì ai đức tam bảo thường bảo hộ chúng sinh.Chị lợi ích của quy y tam bảo to lớn như thế.Vậy mà có nhiều người nhờ cái làng đời chứ.Đền gặp được thiện hữu tri thức kiến kiếp quy y tam bảo.Họ lại chán đời trần.Quy y tam bảo mà không làm theo lời phật dạy.Tuổi còn hơn là không quy y.Mới nghe qua thế con lý.Những cũng nên xét lại.Chúng ta có quy y tam bảo thỏa chị ngủ dưới hai mươi.Nếu cây tạo thật.Vẫn bị ác báo như thế.Ví dụ.Như có một người thì quy y tam bảo thọ trị mụn giới.Còn người kia thì không quy y tam bảo thỏ chỉ ngủ với.Cả hai đều phạm tội giết người cướp của.Khi đưa ra tòa án xét xử.Cả hai đều lãnh mức án như nhau.Nhưng người biết quy y tam bảo thọ chị ngủ giới.Nếu lỡ phạm dưới họ biết đó là sai trái.Tội lỗi.Anh đang sám hối.Còn người không biết quy y tam bảo thọ chị ngủ giới.Hồi ký tạo tuổi lủi.Mở không biết đó là tội lỗi.Play con cho thế là đúng.Nên hỏi cần đúng sâu và con đường tội ác.Người biết quy y tam bảo thỏ chiều vũ giới thực hiện.Cho dù họ không giữ được trọn vẹn.Những cách xa.Hộp giữ được mười hai dưới.Còn hơn là không giữ được dưới nào.Hơn nữa.Cho dù họ có ghi tao ác nghiệp.Bí đỏ đi chăng nữa.Những trận đánh quyết đảm bảo đó không.Kỳ trả hết ác nghiệp.Chiếc cặp được chứ phật và bồ tát cứu độ họ.Thoát khỏi cảnh khổ đau.Chúng ta hãy dùng mảnh phát tâm quy y tam bảo họ trì ngũ giới tập thể.Không có gì phải bận tâm lo cho.Theo kinh thập thiện nghiệp.Phật dạy.Người không tài chính.Thời thành tựu được mười phút sau đây.Mu.Được yến chưng.Trương thị.Bụng.Trương thị.Hay.Tính số điểm nhân quả.Thà bỏ thân.Chứ không đặt.Bye.Chỉ quỹ phí.Không quy ý thiên thần chàng vậy đầu.bốn.Trực tâm trần yến.Sa hạng các sự nở vì nhiệt của chất khí.Năm.Thường xinh nhân thiên.Không ra đường dẫn.sáu.Du lịch phước huệ.Thử tăng lên bảy.bảy.Đi thẳng đường tà.Trong tương đậu trắng.Khung lọc trứng gà.Bỏ huyết áp mini.chín.Yến giảng dung à.mười.Chuẩn bị các tai nạn.Đó là mười công đức.Nếu ai hỏi hướng về quán vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phần.Kiếm được tất cả phật.Thần tượng thần thông tự tại.Good night.Trùm kín mít bản nói.Nếu người nào xin ý kiến hiện tại.Tâm trí bức an.Baby làm điều ta dạy.Đảo hải sandal.Thì quả thần thủ sẽ đọa địa ngục.Ra khỏi điện.Họ thân súc sinh làm heo bò.Kiếm mối.Nếu được làm người.Sân vườn nhà tả kiến.Đùi biết châm ngôn.Tàn tật.Đồng chí omega.Thưởng mang khách đã ưu sầu giọng hưng.Vợ đã ân cần chỉ rõ tai hại của tài chính.Vũng tàu để nào chẳng sợ hãi.Không từ bỏ nó hay sao.Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com