Khủng Bố Phục Tô

Lượt nghe : 87,118 63 người đang nghe

Giới thiệu :

ngũ trọc ác đời, địa ngục đã không, lệ quỷ khôi phục, nhân gian như ngục . thế giới này quỷ xuất hiện . . . như vậy thần lại tại chỗ nào? cầu thần cứu thế, nhưng trên đời cũng không thần, chỉ có quỷ .

khủng bố phục tô