Kiếm Nghịch Chư Thiên

Lượt nghe : 94,193 98 người đang nghe

Giới thiệu :

, – chư thiên vạn vực, tông môn san sát, các tộc thiên tài tu luyện người, tu luyện võ đạo, điều khiển vô thượng thần thông, thực lực vi tôn. vệ vô kỵ linh hồn xuyên qua, chiếm cứ không có một người căn cốt, không cách nào tu luyện phế vật thân thể, bắt đầu rồi tu luyện của mình đường. thượng cổ thánh nhân tổ tiên lưu lại ngọc bích hồ lô tiên cảnh, đến cùng có nhiều bí mật? tông môn, giới vực từ thượng cổ mà đến, nguyên nhân gây ra mơ hồ không rõ, cất giấu trong đó loại nào kinh thế tân mật? giới vực ở ngoài, thánh nhân chi tranh, chôn vùi tinh không, nguyên nhân duyên rơi trong lúc đó, phía sau là cái gì? thiên địa bạc phơ, vũ trụ mênh mông, chư thiên bên trên, vạn lôi hữu thương!

kiếm nghịch chư thiên

Loading...
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Kiếm Nghịch Chư Thiên - Phần 44