Kiếm Từ Trên Trời đến

Lượt nghe : 69,466 42 người đang nghe

Giới thiệu : Review từ converter: Truyện này tác xây dựng main thông minh, xử lí tình huống bằng não chứ không phải bằng "phần dưới" nha.. Review truyện: Đoạt xá trùng sinh tại một cái danh môn đại tông đệ tử, cỗ pháp nhãn, được hắn hóa tự tại kiếm , bất kỳ cái gì ác nhân, chỉ cần một kiếm, cũng đoạt nó kinh nghiệm trí tuệ, thành tựu Vô Thượng Kiếm Thần. Cảnh giới: Kiếm Sĩ, Kiếm Chủ, Kiếm Tôn, Kiếm Thánh, Kiếm Hầu, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Thần...(update) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Kiếm Từ Trên Trời Đến!

kiếm từ trên trời đến