1 2 3

kinh thành về đêm dạ lan kinh hoa truyenvietaudio

kinh thành về đêm tác giả: mặc bảo phi bảo thể loại: dân quốc, tranh đấu giới thiệu: kinh thành về đêm, bách tính dưới đèn. “anh ta nói, ta đến đây vì núi, vì biển, vì để lấy lại từng tấc đất của hoa hạ ta.” kể từ ngày đó, họ tạ mất đi một tạ vụ thanh và thế gian có thêm một tạ sơn hải. nhân vật chính: hà vị, tạ vụ thanh
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.