Konoha Chi Quang

Lượt nghe : 79,239 27 người đang nghe

Giới thiệu :

search.. dụ dỗ năm tuổi tiểu la lỵ, hành hung trăm tuổi lão gia gia, bắt cóc đáng thương người tàn tật, lừa gạt vô tri đại hiếu tử. chỉ có như vậy một cái “việc ác nhiều không kể” nam nhân, lại được vinh dự konoha chi quang, thế giới chi vương, nhẫn giới trong lịch sử vĩ đại nhất ninja, đây hết thảy phía sau, đến là đạo đức không có? vẫn là nhân tính vặn vẹo? để cho chúng ta cùng đi tiến ( konoha chi quang tìm kiếm này phía sau cố sự. ps1: tiền kỳ sẽ không cải biến quá nhiều nội dung cốt truyện, trung kỳ bắt đầu nội dung cốt truyện bạo tẩu; ps2: nhân vật chính không chơi nhãn thuật.

konoha chi quang