1 2 3

Kỹ Thuật Diễn Đế Ngược Tra Chi Lộ

Truyện ma pháp sư diệt cương thi Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm nói về nhân vật Lưu Tam Thủy, từ nhỏ đã cùng sư phụ học thuật mao sơn. Sau khi có một chút thành tựu thì được đưa đến một đô thị để lịch luyện hồng trần.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.