Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

Lượt nghe : 87,385 70 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Giang Nguyên xuyên việt linh khí thức tỉnh thế giới, chống đỡ hung thú, làm sao thiên phú quá kém, không có một chút nào chiến tích. Cũng không định đến chín mươi tuổi thời điểm, kích hoạt ngàn tỉ lần thiên phú. Thế giới cấp công pháp: Hô hấp một cái, hai hô hấp, đại viên mãn Hằng tinh cấp công pháp: Một chén trà, hai chén trà, đại viên mãn Cấp độ Vũ trụ công pháp: Một canh giờ, hai giờ, đại viên mãn Siêu thoát cấp công pháp: Một ngày, hai ngày, đại viên mãn. (Bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo.)

linh khí thức tỉnh: thiên phú ngàn tỉ lần