Lời Phật Dạy Nghiệp Khổ Từ Đâu Ra VÌ Sao Con NgƯỜi CỨ TỰ LÀm KhỔ MÌnh Cho Thêm Phiền Não Đau Khổ.

lời phật dạy nghiệp khổ từ Đâu ra  vÌ sao con ngƯỜi cỨ tỰ lÀm khỔ mÌnh  cho thêm phiền não Đau khổ.
Khi lòng từ được thuần hóa xung quanh mình nó tỏa ra những điểm lành.Ai nhìn thấy cũng đều kính mến.Nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp.Còn khi nào cứ mãi chất chứa những phiền não sơn xe ghen ghét đố kỵ.Thì trong thân ta phóng ra những trượt khí quả biển làm cho người chung quanh cảm thấy khó.Khi giao tiếp với mình.Ngày đó việc làm ăn thường thất bại.Ví dụ như người bán hàng mà ăn nói cộc cằn thô lỗ.Thì cứ hỏi ai dám đến mua.Cho nên người trung hoa nói.Bí quyết mua may bán đắt là thương bạc phải vui tươi nói lời êm dịu chân thật nhiệt tình.Anh cần giết khách.Mới làm ăn lâu dài được.Đôi khi chúng ta là người tôi.Lại cần nhấn ngại ôm hoàng hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo đức.Ngược lại nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng chưa.Thị trấn quá độ trực thăng.Nói chung.bốn triệu₫ từ được thành tựu tốt đẹp.Trước tiên chúng ta phải ăn chay dưỡng giới.Mỗi khi thấy nghe người và chậm lắm chẳng khổ.Liên kim phương cứu giúp một cách bình đẳng.Làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng.Không mong cầu chi hư.Nguyễn mau thành phật.Cứu độ chúng sanh.Được như thế.Mới phù hợp bạn ý về lời dạy của phật.Nếu không.Sẽ chơi giờ càng thấy thương yêu gì kỷ hẹp hoài.Chuyện lòng ai nhiễm gây nên khổ đau .Cái gì hãy cùng tôi xin nhìn qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ.Phật còn tại thế.Mạch lời phúc nhân là tính nữ thường thành.Một hôm.Vừa patin ngồi đàm đạo với bà.Chưa hỏi.Này ai hậu.Chấm nghe phật nói ai là gốc khổ đau.Ta không chấp nhận vì ai đem đến khoái lạc cho con người.Bị hạch nói ấy là phải làm.Vậy cần thiết tinh hoàn.Ví dụ trong nước có thiên tai.Dân chúng làm giảm tiết chất.Gì đó.Bh cứu khổ.Chăm chỉ buồn chứ không khổ.Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc.Nó chích.Bị hạch có khổ đau không.Sao hậu nói thế con mình chết mà không khổ đau sao được.chín ái là gốc xin chào lưu khổ não.Bị hạ không thấy sao.Chùa ba tân đạt nha khoa điềm tĩnh ngủ đó.Nhờ iphone giảng giải.Lời phật dạy.Thật là hữu ích.Thành ra.Động từ phải có trí huệ bình đẳng vô ngã gì ta.Mới đạt đến cảnh giới từ tâm ca muộn.Quả giải thích vì não con cháy hận thù .Khổ đau.Đem lại an lạc giải thoát cho mình và chúng sanh.Điền có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này.Lòng tự đẹp tựa như gương.Không sao ác cảm không dương tư thủ.Thơm như hoa vệ xương thu.Giờ lòng cao tường người tu hạng tử.Hay là.Đường vạn nẻo đường đời đầy cát bụi.Nhưng anh ơi còn một nẻo vinh quang.Trang vàng bác ái dựng tình thương.Ngọc dương chi là lẫn chạy.Có giống cây tử vi muôn dặm trái.Hôm qua thơm thị xã ngát hương thơm.Có con thuyền bát nhã đội nhân sinh.Dược để khổ đưa người về bến giác.Có nhiều người nói nếu như cái gì cũng tự đi hết.Cứ hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu.Mở mắt chim trĩ.Thì nó phát lại hết mùa màng.Lấy cơm đâu mà ăn.Hơn nữa những loại hung dữ như hùng đeo sư tử cắn chết mình không giết nó nó cũng hại mình.Chị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian.Đấu tranh để sinh tồn nhưng trái ngược tinh thần từ bi.Phật dạy.Xã phú cầu cần xã thân cầu đào.Những hình nào chết cái thân này là thật rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống.Thì sau khi chết phải sinh trở lại chịu cảnh trả dây.Giống như ai mới nhà tuyết của.Đi đâu rồi cũng trở về nhà.Chất khách hơn này.Phải trở lại họ lấy thân sang thử chứ không thể thành phật thánh tiên được.Không cần suy nghĩ nhiều chuyện trong kinh pháp cú thí dụ sau đây thời sẽ rõ.Bưởi phật còn chú thế.Trở thành ra việt trì.Một hôm có hai thời kỳ theo cùng đi sang nước phá diễn vật.Nhưng gặp năm hạn hán.Đường đi xa xôi.Bao nhiêu lương thực nước uống mang theo.Gần hồi hết sạch.Chồng lúc wiki.Đói khác trái cổ.Chân tay bủn rủn.Bụng tí một cái hồ.Dưới đáy còn đọng lại ít nước.hai thì vui mừng quá.Liền xuống đệm mút uống.Những thằng nguy.Trung đức toàn là côn trùng.Không biết tính làm sao.Như uống thì phẩm giới sát sanh.Không uống phải chết.Thì nhỏ nói.Mình nên uống đi duy trì mạng sống.Đi đến viếng phật nghe pháp.Thì đứng từ nhỉ.Mình đã hỏi dưới bức sát.Nếu uống thì phạm dưới.Còn mặt mũi nào nhìn phật.Chuyên đề chấp nhận chết.Người trẻ nhỏ thích người bạn đồng hành lìa trần.Trong lòng chúa cùng buồn bã.Các bước lên trường.Khi đi đến nơi gặp.Liền đem câu chuyện đau lòng đó.Thuật lại giỏi.Bạch đức thế tôn.Trở thành người bạn của con khác xanh vào chỗ nào.Phatdat.Bạn muốn rơi.Nhờ chữa giới thanh tịnh nên sau khi chết.Sang làm chưa thiên có ai đứa tự tại.Trước thấy ta rồi.Còn hơi gì mê chớp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả.Lặn lội đến nay mới tới.Tùy đứng gần bên ta.Nhưng cách xa ngàn dặm.Những chỗ phật dạy.Thân này là bất do tứ đại giá hợp.Chiến công thầm lặng mà gây ra ác nghiệp.Trái lại chúng nó làm lợi ích cho chúng sanh.Xã thân cầu đào.Mênh mông xanh chỉ cảnh giới an lành thành phật.Lại nữa.Nữ giới không sát sanh.Sẽ có công đức rất lớn.Chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp.Như vào thời đức phật.Một hôm sau saka đang đi.Sưu tầm một thiếu phụ nghèo đang nằm buồn dưới một cuội cây lâm viên.Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được.Sự xúc động quá.Tìm phương cứu giúp.Phật bảo.Sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia.Rồi thành tâm nói như vậy.Này cô.Từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến hai.Tôi chưa bao giờ có ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào.Nguyễn giờ công thức làng này mà cô xin cháu được bình an.Lập tức.Trừ isika đi nhắn tin với người thiếu phụ.Đúng theo lời phật dạy.Chỉ phục giây phút sau đó.Thiếu phụ sinh được em bé bình an.Sống nhịp khác thật là khó giữ.Vì sự ăn uống hàng ngày.Người ta phải sát sanh hại vật.Cố ý hay vô tình sát hại biết bao sinh nhật chết thảm.Cho dù biết rằng.Sau này phải bồi thường xuyên bản triệu nhiều thống khổ.Nhưng khó chỉ làm.Chồng kinh địa tạng dài.Tất cả cử chỉ động đều của chúng sanh đều khi thành nghiệp.Mỗi bước đi.Từng hấp nước.Kyushu di chuyển phải hi sinh.Chuyên đề giải quyết chúng ta cố gắng bố thí phóng sanh.Lập công bồi đắp.Quá chạy bước qua nhiều.Để cho các hàng điện tử không tạo nghiệp sát.Kính lúp bằng giấy.Thời kỳ đầu phật tạm dừng phương tiện cho anh vũ tuyển dụng.Thứ nhất.Không thấy con chuột bị giết.Thứ hai.Không nghe tiếng kêu la của chúng.Thứ ba.Không nghe gửi cái giết cho mình ăn.Thứ tư.Con thú tự nó chết.Từ năm.Công thúc đẩy ăn thịt uống thuốc kia còn dư.Đó là năm thứ thiệt.Để cho người xơ cơ mới bước đầu vào tạo chưa quen anh trai tạm dùng như thế.Đến thời kỳ thứ hai.Luật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào.Gì người ăn thịt đoạn bức tranh làng.Không thể thành tựu đạo quả bồ-đề.Trong kinh lăng nhìn phật nói.Những người ăn thịt.Dù được khai ngộ.Nhưng đến khi hết phước báo.Hát với chìm trong tiếng khổ.Chẳng phải là đệ tử của ta.Kinh lăng già phật dạy.Này mama.Thức ăn của người trí không phải là thịt dầm áo.Do đó thịt của trâu chó bò heo gà vịt tôm cá.What một bất cứ chúng sanh nào khác.Vậy bồ tát không nên ăn.Này mama.Vì bồ tát an trụ trong đại bi.Thương chúng sanh như đứa con độc nhất.Cho nên phải kiêng ăn thịt.Lời đức phật nói quả thật là đúng.Làm sao người có lòng đấy đi mà ăn thịt chúng sinh nhật.Trước khi phật nhập niết bàn.Ngày vẫn còn trăng rằm.Này karik.Bắt đầu từ nay trở đi như lai không cho phép hàng thanh vân đệ tử ăn thịt.Nếu làm chi dân trí.bảy trang thị tấn như là thật của con mình.Như lai cấm khách hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ.Kinh đại bát niết bàn.Vậy gì không sát sinh giảm thịt ra.Chúng ta cần phải tránh những nghĩa.Trong kinh đại phương tiện phật báo ân.Phật dạy.Những điều ác không nên làm.Như là người đồ tể.Nghề buôn bán súc sinh.Nghề mua bán cung tên đao kiếm súng đạn.Nghề bán rượu.Nghề bắn men.Nghỉ luôn heo về nuôi gà nuôi cá bắt cá.Săn bắn.Bẫy chim bắt trăn.Nghệ quỳnh cục.Nghề đánh chặn mướn làm chặt.Tại sao đức phật không cho khách hàng phật tử không được vui cấp ngoài.Nuôi vẹt.Một lập phạm tội dâm giúp chúng.Hay là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt.Ngoại trừ trường hợp với ông tiểu lại hỏi chương đến rồi sắp sinh.Mua các loài vật sắp bị giết.Đem về nhà nuôi chú cho đến chết rồi đem đi chung thì được.Nếu nuôi đệ nhất hài anh kiệt và bán.Thì không.Nói đến quả báo của làm gì á.Chức năng trường gia định.Có người dân tên thái.Lâu này lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai.Một hôm chiều lúc hoàng hôn.Thấy được giết một con chó.Rồi định đem nước sôi dưới lên mình nó đi cạo lông.Khi đột nhiên cảm thấy mắt mờ tai ù.Tâm thần quảng lạc.Thì đó còn chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết.Bỗng nhiên đứng lên.Dùng hết sức lực.Cắn vào cánh tay thắng được mà không chịu buông.Máy đục đau đớn.Kêu gào thẳng.Tiếng kêu của ông kim động đến nhà hàng xóm.Mọi người xúm lại.Lý cây cải xanh con chó ra.Những thằng gặp sâu dầu.Không cắt đầu kéo dài.Giờ chị.Thái lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất.Nước mắt đầm đìa.Phấn tiểu bóng trà.Toàn thân chú diệp.Hai chồng bắt chữ ngược trong tiếng pháp.Tí rồi ông kêu rủ lên một tiếng.Như tiếng chó sủa.Nhà rất thi thẩm.Rồi trút hơi thở cuối cùng.Chết một cách tức tưởi.Câu chuyện thấy lục giết chó bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi.Những người trong trứng bàn tán xôn xao.Sự việc này xảy ra.Lòng người càng kinh chắc lý nhân quả.Làm kiện gặp thì.Làm ác gặp ác.Kể từ đó.Thì nói đến chó.Mọi người đều biến sắc.Không còn ai dám ăn thịt chó nữa.Ký hiệu trường tiên sinh bất cứ có gì.Vợ chồng họ cổ làng nghề giết bò.Giờ sao ông chồng đau mù ca hai mắt.Vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét.Chạm vào quần áo đau đớn vô cùng.Ngày đêm rên la.Một tháng thì chết.Thế mới biết những kẻ đưa sát sinh thường bị chết thảm.Cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bìa đỏ.Trong quyển hồi hương bút ký.Có một đoạn mô tả như sau.Dòng đời thanh niên tông.Năm đạo quanh ở huyện đào khê.Có một kẻ chưa mổ thịt trâu đem bán.Mà mọi người ai cũng.Nó là phạm đăng sơn.Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán vừa để ăn.Một hôm trên không bỗng nhiên bị đen tủ lại.Trời đất tối sầm.Rồi mưa gió nổi lên dữ dội.Sấm chớp giang rừng.Ngay lúc ý sét đánh trúng phạm đăng sơn x y không chết.Xông mặt mày trái nám giá thịt cuộn lại đau đớn rên la.Kêu nóng lên một cách thê thảm.Hai mắt đẫm lệ.Trận nên như sắp lòi ra ngoài.Do lửa đốt nên cho ăn thịt nướng rẻ.Anh ta dùng tay cào những chủ tịch bị giã nát do lại rồi bỏ dòng điện.Vừa ăn vừa nói.Thịt trâu ngon quá.Trải qua trình dạy tháng rồi tắt thở.Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống.Nên biết rằng.Dự báo ứng của nghiệp sát sinh hết là nghiêm trọng.Mở quả báo công nghiệp giết trâu bò chó.Lại càng nghiêm trọng hưng.Vì chúng có công với người đời.Tải số điện nhẫn tâm giết nó để bán cho anh.Dòng năm trăm lẻ chín thứ mười đời thanh.Tại huyện quỳ hương.Có một người hội nghị làm nghề bắn chim.Những con chim bắn được.Ông đem đi bán hoặc giết đi ăn thịt vô số kể.Ông cũng ưa bắt lương cá rùa trắng ít nhái.Thậm chí của thuốc cá.Cá biển chim.Có dịp nào mà anh không làm.Có người hiền chí khí thế quyền ông.Này ông quỷ à ông nên đổi nghề sát sinh đi làm ruộng sai vặt cho một ngày chân chính.Đó mới tốt.Ông ấy chẳng những không nghe.Mà còn thiên hạ là lắm chuyện.Lâu ngày chạy tháng.Tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng.Sau cùng.Ông mắt một chiếc bị khắp người nổi như bọt nước lớn như trứng bồ câu.Giá tiêu thật sữa nằm trên giường cao đứng kêu la thảm.Mang tính ác nghiệt như thế trong ít ngày.Rồi ok chết.Sau khi ông chết.Hoàn toàn tuyệt tử không có một đứa con nối dõi.Nhịp sát quá nặng.Tất nhiên phải chuốc lấy tai ương.Thế nên mọi người hãy suy cấm.Mà tránh xa việc sát hại chúng sinh.Đức giang tô ở ngoại thành dương châu có người làm trường tên là cửu tứ lộc.Một hôm y thấy tổ kiếm vàng liền đi vào nhà bếp.Cách là một xô nước đang sôi sùng sục.Đốm hay xuống ổ kiến.Hỡi ôi kiến chết vô số.Kỷ lục thấy thế cười chào tỏ ra các khí.Tháng tám năm sau.Nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình.Khi tỉnh dậy quá lạ.Toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ.Rồi biến thành bọt nước làm cho ai đau đớn vô cùng.Kêu khóc dài ngày rồi nhắm mắt lìa đời.Vô phương cứu chữa.Kiếm tiền nhỏ nhưng cũng có tính ham sống sợ chết nhưng người không khác.Tháng cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ.Chết có tàn hại.Vào thời đức.Có một anh đồ tỉ tin chân đá.Làm nghề mổ heo.Một hôm.Anh ta mà một chiến binh kỳ quái.Miệng mũi lúc nào cũng thua ra máu mủ đau đớn tột cùng.Sớm chiều cứ nằm trên giường sinh ra vi thảm như tiếng heo bị chọc huyết.Một hôm.Phượt cùng anh em đi cướp thật nhanh qua.Bỗng nghe từ trong nhà anh ta ra những tiếng kêu kinh hãi.Tôn giả anan hỏi phật.Bạch đức thế tôn.Tiếng kêu đó là của người hay vật mà ghê gớm quá vậy.Này anan.Đó là tiếng kêu của người đồ tể chương giá.Duyên tập hai mươi hai.Làm cho chúng sinh đau đến thấu trời thấu trước không thể chịu nổi.Vòng dây chuyền ác diệt tủy nên mất tội khổ như vậy.Nhìn đỡ phật dạy.Sách nghiệp rất nặng.Khi chết bị đọa vào địa ngục thôi ngàn dạng khổ hình.Bán hàng chuyển làm súc sinh.Nợ máu phải hoàn thành trong kiếp ngàn đời khó có ngày trước.Lâm đạo trưởng nói.Người đời tàn nhẫn trở thành thói quen sát sanh ăn.Lâu ngày quá sâu dài.Muốn giảm phước đức.Tiếng kêu bidv quá hờn của con vật.Khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai tỉnh.Bến quảng đối phát rạch giả đào bình.Cướp đi mạng sống của họ.Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trần chân.Hình nền biết rằng.Nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thi thẩm.Gì thế.Những người làm nghề sát sanh hại trực hãy mau thức tỉnh.Nhanh chóng rửa tay tuổi xa người lương thiện.Hãy ăn năn sám hối.Ăn chay niệm phật.Bố thí phóng sanh.Dung chồng cội phúc.Đi đền bù lại những tội lỗi đã qua.Mấy mừng tránh khỏi những cay quà cho con cháu sau này.Phật tử muốn khi chết được an lạc.Thì chịu khó giữ giới không sát sinh ăn chay phóng sanh.Phần nhiều người ta chỉ trích cuốn giường bố trí.Điểm việc phóng sanh.Kinh phật tử nên biết.Cúng dường bố thí.Kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang.Chết không quá giải nổi nghiệp sát sinh.Muốn hóa giải nghiệp sát.Chị có cách trị chai giữ giới phóng sanh.Mới có thể hóa giải dầm xét nghiệm.Nếu không.Khi nhiễm sắc chủ quả.Họp với lãnh thỏ ác báo bị vàng.Tai nạn nằm liệt giường.Muốn sống chẳng.Cậu chết cũng không cho ông.Hình nền trong kinh phật dạy.Chữ cái lợi dụng lúc quả giữa trưa chỗ.Mình cố gắng làm nhiều việc thiện.Áo đức phóng sanh.Biết chuyển quá ác.Nếu không.Ký ức nhật đến rồi.Muốn tu hành làm làm.Thì không còn kịp nữa.Có nhiều người nước bình thường.Ký sự khuyên giữ giới ăn chay phóng sanh.Hoặc các mảng đến.Đời khi chết chóc khổ đau tới.Mấy thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh.Thì thật quá muộn màng.Dj vài việc cúng giường bún xa.Chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh.Đi chuộc lại những lỗi lầm mà mình đánh lỡ tạo xa.Có như thế mới mong khi chết.Được nhẹ nhàng an lạc.Nhân quả tội phước rõ ràng như thế nhưng mà có mấy ai để mắt nhìn vào.Có nhiều người đến chùa.Tôi đưa kinh và văn thuyết pháp cho họ xem nghe.Rõ nhân quả tội phước.Làm lành tháng dữ để tránh quả báo xấu về sau.Họ lại trả lời rằng.Con không dám xem phim nghe pháp gì khi đang nghe rồi thấy làm việc gì cũng có tội.Tôi nói.Thực ra nghề lương thiện rất nhiều biến hình như thợ may thợ mộc thợ hồ.Mua bán lương thiện trinh.Tại cái gì chi tiện ích không làm.Chúng ta nên nhớ chiếc dù có kho vàng núi bạc.Thử nghĩ khi ác báo tới rồi bị bệnh hoạn tai nạn quan giao đòi mạng.Nữ thần gõ cửa.Khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội vào phước.Đến khi ấy an anh đã quá muộn màng.Lại không thì nói.Con bận công chuyện suốt ngày không có thời chờ sang tên nghe pháp.Tôi nói.Quý vị không có thời giờ tên kinh nghe pháp.Chưa có thời giờ xem phim nghe nhạc đi chơi đọc sách nhảm nhí người nói chuyện thị phi.Thực sự mà nói tao cái gì không.Nên mới trả lại chị trước khi đã muộn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kênh nghe pháp.Có nhiều người thấy cũng đánh thường.Lúc bình thường thì chẳng lo tu.Điểm kỳ hạn nạn khổ đau.Thì vô chùa giang vái trời phật và than thở với quý sư rằng.Đời con sao khổ quá.Hết bệnh hoạn tai nạn lo âu buồn phiền.Cứ xảy ra mãi.Không có lúc nào để cho con được yên thân.Truyền hình.Có nhiều khi.Tụng trước cho rồi.Sexy chúng ta cổ là gì đời trước và hiện tại không biết lo tu hành ngày thứ bảy sát sanh gia.Biết bao nhiêu người chung quanh.Gì thế khổ chưa.Chưa vui sâu sao đã tới.Các bậc thánh mỗi ngày hết nhất là làm cho một chúng sanh được an vui.Còn chúng ta hết làm khổ người tới chợ.Siêu nhân khổ mãi là gì.Châm ngôn nhà phật có câu.Bồ tát sợ nhân chứng sanh sợ quả.Bồ tát là bậc giác ngộ thấy rõ tác là nhân của khổ đau.Quý hài sợ hãi trăm thu thập thiện.Hàng lục độ.Vâng chúng sanh là những người si mê văn nhân thập ác.Đến khi quá khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ giang sinh cầu cứu.Nó nói lên tính mê muội của con người.Được gọi là chúng sanh sợ quá khổ mà không tráng nhơn xấu.Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này.Chẳng khác nào ở trong luật biển của bao la.Chồng cái biển khổ bao la này.Chúng sinh tàn sát hại lẫn nhau.Chẳng khác nào ở chú địa.Quý vị dù nhạc thương thánh đường.Những nơi chiến trường và loại mũ gia cầm.Đó là địa ngục của trần gian.Nick gần một chút nữa.Nhà bếp của chúng ta.Là địa ngục đau xương.Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ.Đập đầu cắt cổ lột da bằng chữ.Chiên xào nấu nướng các loại gì.Chỉ có cách gì quỷ sứ thành hình những tội nhân ở chốn địa ngục.Chồng cái biển cả mênh mông này.Có mấy ngày chắc ngủ nó tu hành.Thứ bảy chạy đuổi theo danh lợi.Chân chất lừa dối.Dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau.Giờ thẳng tay cảnh sát các loại trực.Đi thỏa mãn lòng ham muốn của mình.Cảnh ham muốn.Tôi cần lúc sáu tội lỗi.Như thế là mỗi ngày hôm nay tiếp tục với tạo theo các nghiệp chứ chồng.Thì sớm muộn gì cũng phải lạnh đấy quả báo đau thương.Để tránh ác báo.Trồng khế kinh nói.Phật dạy tín nữ mặt lờ.Phải thương khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh không làm nghề khác.Sát sanh hại vật.Cố gắng tập ăn chay kỳ tụng kinh niệm phật.Cứu giúp mọi loài.Lần hồi tiến lên trấn thi trường trai bớt sát.Là phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt.Trường trai bớt sát.Thuốc.Nhưng khó thực hành.Như có người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó.Không mở được phải làm sao.Chuyện này.Cần phải quán tưởng những điều sau đây.Do sự gặp thời chiến tranh.Xin hỏi.Mọi người cứ sợ chiến tranh xảy ra không.Nếu sợ.Cài đặt trứng thịt trước bật bình liên quan.Lúc không chuẩn bị giết.Lịch sử sẽ giống như con người sẽ chiến tranh chết chóc đến chị.Diễn biến chính trận chiến tranh.Tôi dứt khoát không ăn chén thịt này.B.Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến.Quán tưởng bước hai.Một mai chiến loạn xảy ra dẫn đến.Nhân dân bị bắt trói.Thật là đáng sợ.Khi đó nhật quán tưởng.Chiếc thuyền này.Con vật lúc bị người mua bắt trói dép đi làm thịt.Hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thực đám tuần.Gì để tránh sự bắt trái bị giật giả.Làm cho gia đình đi tán đi thương.Tôi dứt khoát.Không đỡ anh chém chết này.Chính mình bị gì.Quán tưởng bước thứ ba.Giá sữa sante khi sắp bị người khác giết.Bản thân mỗi người có muốn hay không.Lúc này liên quan chưởng.Sự đổ máu đau đớn của con chữ khi bị đập đầu cắt cổ.Bấm sắc hầm nấu chiên nướng.Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại mầm chắc chiến đấu.Chén thịt này.Tuyệt thật không dám ăn.Nếu quán được ba phát quá nhỉ.Công nhận chúng ta chẳng muốn sát sinh ăn thịt nữa.Mặt còn phát lộ sám hối.Những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ để hiện tại.Đồng thời phát tâm bồ đề thành kính cầu xin chư phật.Giá bồ tát giao hữu chưa bình.Đường đào tâm kiên cố.Chỉ trai.Giữ giới.Vũ khí.Phóng sanh cứu độ mọi loài.Đi chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra.Có một quán cơm chay treo câu đối rất hay.Người ăn chay thiên hạ giết nhau ta không bị chết.Nghĩa là gửi anh trai hàng dạng chúng sanh bị giết trong đó không có ta.Ăn chay công chứ.Quả thật vô cùng thu thắng nhưng mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay.Họ ăn theo thời cuộc.Ăn gì vậy sao không tăng trưởng tâm từ giờ bỏ dở giữa chừng.Muốn ăn chai bền và.Vui lòng từ phát tâm an trai mới lâu dài.Hướng nhiều phước lành.Tụng kinh bát nhã phật dạy.Các hàng đệ tử phải tin tấn tu trị pháp thập thiện.Đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi.Cứu khổ ban vui.Lời phật dạy như thế.Vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật làm lành lánh dữ.Cái này khi thấy người thân trong gia đình.Hai người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật.Họ không khuyến khích khen ngợi.Con quỷ bán.Dịch tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại.Cho nên trong kinh địa tạng nói.Nếu người nào hát tâm khi chê bai ngăn cản du bán người tu hành.Hình này dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh.Nói tóm lại.Chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh.Muốn không sát sanh.Cần tu tâm tử.Muốn có tâm sự phải ăn chay.Thương người mến nhất.Cứu giúp mọi loại.Dưới ăn chay cũng là một cách phóng sanh.Trưởng dưỡng tâm từ.Nêu gương cho đời.Được cái gì.Mới tránh khỏi kết quả bồi thường thân bạn.Phim.Máu huyết.Lòng từ mỗi ngày thêm mở chồng.Thân tâm thanh tịnh.Fashion trí huệ.Đảo quả chống hình thành.Có gì chị với mong kiến tạo một thế giới hòa bình.Chúng sanh an lạc.Đúng như lời tủ để giày.Tất cả chúng sanh không nghiệp xác.Mười phương thế giới khỏi đau bên.Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện thiên hạ lo chi chẳng thái bình.Trong kinh thập thiện.Phật dạy.Nếu ai scientists thời thành tựu được mười pháp không còn bất lão.Mộc lạ đối với chúng sanh cùng hát bố thí đức vô lý.Hay.Thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh.ba.Giúp sạch tất cả tập ký giận hờn.Bố.Thân thường không bền.Năm.Mạng sống lâu dài.Súng.Thường được thiên thần ủng hộ.bảy.Không thấy ác mộng.Thức ngủ yên vui.tám.Dịch từ quan nghiệp.Quán thùy tự giải.chín.Không sợ sa biển dữ.mười.Khi chết chanel phải trời.Nếu em không thích đó hồi hướng chỉ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phật được tùy tâm phẩm thỏa mãn tự tại.Nên có câu.Trong thập giới sát sanh thứ nhất.Người tu hành giữ đức hiếu xanh.Giết người một thể hóa thành.Chẳng lên sát hại.Ấy danh hàng từ.Ai không sát hại sơn linh.Tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi.Mai sau hưởng được ngôi trời.Hào quang chiếu sáng trong ngoài đèo xoay.Ngược lại.Nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại.Bàn tay luôn luôn đẫm máu.Ghi những stress trong đau đớn.Vòng quay rên la.Đối với chúng sinh.Chẳng có một chút từ tâm.Hận gửi như thế trong bài luyện nói.Face vật lý mười ác báo.Mồm.Thường chứa độc trung tâm đời đời chẳng nhất.Hài.Người đời chán ghê.Mắt chẳng dám có.Bà.Mỗi loại nhìn thấy kinh hãi.Tránh xa.bốn.Thử thấy chiêm bao dưỡng.Năm.Cái mũ giật mình lúc thức cũng chẳng yên.sáu.Tủ giảm tuổi thọ.bảy.Kiếm bạn chung kết một cách thê thảm.tám.Kinh nghiệp như chết yểu cho đời sau.chín.Sau khi chết.Đã địa ngục.mười.Sân lên nhân gian bị quả báo bị hoạn tai nạn.Chiếc gì đau bên giật cướp.Thiên tai kìa.Lửa cháy nước trôi.Lương hồi thường mãn lẫn nhau.Trong kinh đã nói như thế.Người học đạo hay chẳng sợ.Hãy tự răng chữa ơi.Cụ đức cũng thân.Ác thứ nhất sát sanh ghi giả.Đánh hung khanh đâm chém chặt vòng.Chất chứa điều hung dữ trong tâm.Giờ đắt thế ra tay hạ sát.Giết đến đây trong lòng dào dạt.Gấm nhiều người bội bạc thân.Đảo cái chiên là đạo quân thần.Tôi giết chúa con đành xa.Lúc mi cơ tớ mong hải chủ.Cho chiếc thầy tội ấy đánh không.Thêm chồng giết vợ vợ giết chồng.Niệm huynh đệ cùng nhau cấu xé.Cũng có lúc con còn giết mẹ.Giành của tiền.Thuốc nhuộm giết nhau.Tranh lợi danh giết lãnh đồng bào.Tình nhân loại phân chia yên bái.Giết thú vật đầy lòng kêu thích.Tưởng rằng mình như thế làm quen.Khuyên bà ra bát chánh diệt đàn.Chế sát hại mạng người như thế.Chứ giết giật đẳng mà cúng tế.Rắn thánh thần đâu có tư riêng.Rủ ốm đau mới tải căng tiền.Hoạt hình chip làm điều bạo ác.Vậy ăn phước điền tạo tác.Lọ thuốc than khấn vái phật trời.Nguyễn sửa lòng hát phật giúp đời.Xuống phước động từ bi hỷ xả.Đánh thần minh công bình trực giả.Dầu ăn no đổi họ làm mai.Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này.Điều hòa phước đánh cờ báo ứng.Chẳng biết thân còn toan chứa đựng.Quả mít lạnh chưa trả vay thêm.Cầu cho đời sống lặng gió em.Đặng bá tính an nhàn tu niệm.Hài.Không chậm.Trộm có nghĩa là thiết bị lưu ký.Zing.Lên lúc địa lý phiên dịch lớn như tiền của dàn bà ngọc ngà châu báu.Gian dối được.Như làn sóng xanh.Mua cân già bán cân non.Royal đông tiểu đường người.Chơi đến giật nhỏ như mũi kim sợi chỉ củ khoai trái ớt điều phạm dưới chữ.Cướp.Đẩy mạnh hiếp yếu.Lập bè kết đảng.Dịch nhanh của người.Hoặc chị thế ý quyền.Làm tiền kẻ yếu là ăn cướp.Thừa cơ hội bắt trẻ người ta trong lúc lâm nguy chúng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp.Nói tóm lại.Bất cứ hình thức nào cho lòng giao thông.Lấy của người bớt tránh đều là trộm cướp cả.Phật chống trộm cướp.Là để trưởng dưỡng lòng từ.Nếu chúng ta những tâm lý đi cày giật của người.Làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn.Đứng ngồi không yên osho tìm kiếm.Bỏ dở câu chuyện làm ăn.Ước gì mất mát quá nhiều xin ra buồn rầu.Đau ốm tuyển dụng.Tâm trí rối loạn.Điên cuồng tự tử.Thế là ta đã vứt chết lòng nhân từ.Màn lồng nhưng mức thì khó mà làm người được.Thử nghĩ.Mình chú ý đánh mà.Thấy bị người ta lấy cái nón tiền bạc.Chúc ít còn cảm thấy buồn phiền.Ăn ngủ không yên.Tại sao tôi nỡ lòng nào lấy đi của người.Làm cho họ phải khóc than đau khổ.Người đời thường nói.Tiền của lệ quyên.Nếu như ai những tâm lý đi.Tức là cướp đoạt xương máu.Giết chết sinh mạng của người ta sục do đó.Đức phật ngăn cấm trợ cước.Vì chậm cước.Dẫn những trái với tâm từ.Mật khẩu khi nhân xấu trong hiện tại vì cảnh tù tội thảo cha.Mọi người kiên kiên tỉnh ổ.Làm xấu hổ trước mình trẻ con cháu.Đánh mất tất cả nhưng phẩm đạo đức uy tín bị chung rồi.Công danh sự nghiệp ngày đó sụp đổ.Bởi vì không có ai dám tin tưởng làm ăn.Thì giao phó công việc cho hạng người gian tham.Tương lai chắc chắn đen tối.Lấy thêm cái khổ nữa.Khi đi đến nơi nào.Cũng bị người ta nghi ngờ quá ghê.Lỡ có cái gì.Ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ.Giải bài.Bộ phim nghĩa làm chi nên chuyện.Giàu cửa trước ra cửa sau tiêu hao ma lẻ.Như hoa phù dung sớm nở tối tàn.Xem chuyện xưa cũng như nay.Những phương cường hào ác bá.Giày dép của dân.Lạm dụng của công đầu trộm đuôi cướp làm ăn phi pháp.Kết quả bị luật pháp trừng trị tịch thu hết tài sản.Tẩy trắng răng bằng trắng tay.Đây để tiếng cho đời kim khí.Hiện tại đất cũng như thế.Đời sao để chịu cảnh tu sầu gì bớt của bừng cùng cái gì.Cái gì cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo siêng năng lanh lợi.Làm rụng trứng giả.Tính toán hơn thua đủ cách.Nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo.Giống như người thiếu nợ.Làm ra có chút.Chủ nợ đến lấy hả.Nếu không cũng bị tai nạn bệnh hoạn làm ăn thua lỗ.Hay bị người ta chia hết của cải.Nếu lòng tham quá độ thời bị đoạn làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người.Chúng ta hãy xem qua bài kể cảnh tỉnh của trần thái tông.Quyết nhức đầu từ.Trí những đâu.Trâm nhật ký lún tham cầu.Dù có đời.Đời sống.Rune ở đâu.Qua bài kệ chứ.Chúng ta thấy.Những người tham lam trộm cắp.Chắc chắn gửi sau khi mang lâu.Đối xử.Kỷ mùi.Nuôi cá chép nhật.Trả cho người.Câu bị loại làm quỷ đói.Chúng ta.Xem phong thủy thông tin tập tạo sony.Để tích rõ tai hại của lòng tham.Thử vậy còn tại thế.Nụ hôn.Tôn giả mục kiền liên.Du hành trình trứng gà quý.Viết một con quỷ.Bụng của nó to như cái trống.Củ nhỏ tựu kim.Anh ốm không tử.Đói các cụ sự vô cùng.Đôi khi ngài mục kiền liên.Điện thoại.Tư tôn giả do ác nghiệp gì và tôi bị đường anh làm quyển trái khổ sở tiết hai.Một viên đạn.Người tham gia.Trộm cướp.Nên mới bị toàn làm như thế.Truyện tranh.Điều chỉnh những người cuối cùng đấy.Hãy xem chó.Mà.Người xưa có câu.Nhân viên địa bức tranh.Diệp phi nghĩa bất hủ.Nghĩa là.Người không tốt công lập.Của kinh nghiệm công ty.Ui.Huống chi là phật tử.Đại lý của người thấy sao.Kinh phật độ nó.Tìm thân.Vậy có nút là người nghèo.Những cái đói trần.Thành ngữ đầu nghèo đói mà chết.Chứ chẳng nạp gửi du đầu tiên được giàu sang mà sống.Truyền hình.Cắt con hay bị chặt tay.Của quý.Gì bị chặt tay chỉ cũ cuộc đời.Còn trộm.Bị bỏ trung ba được giữ.Đời đời mất bóng không tay.Ở đời.Ai cũng ông tổ chức mình được giàu sang.Mà cứ thương nhân tham gia.Bỏ sỉ chuyện đó không bao giờ có.Nếu được đi chơi.Chẳng qua là ước của đời trước rồi phải bị loạn mà thôi.Chồng kể chuyện đói.Thuốc phật.Có ông trưởng giả giàu có của cải lương số.Nhưng ông tác không hiểu biết bố trí cúng dường là gì.Lại chim buôn đầm việt ác.Ngài mục kiền liên lý làm lạ.Nên nhập định.Thấy bảy:ba mươi liên tục của ông ta.Không tạo được một chút nước làm gì.Nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang.Ngày đêm trường đó hỏi vợ.Bật báo.Sự gì ông trưởng giả độc ác kia.Từ thượng phước liên tục bảy đời như thế.Dj.Trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều.Linh biết được giàu sang đến đây.Không cho tao thêm nhưng dần.Tưởng giảm phước đức.Hết đời này.Quạt chip sau bị loại vào địa ngục ngã quỵ súc sinh và không.Đáng thương thay.Qua đời phật báo.Để giải đáp cho những ai hai tăng.Shop tattoo hàng đầu làng gặp toàn chuyện không may.Còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân là được giàu sang sống lâu.Kích điện nên biết.Nhân quả tuần hoàn.Thiện ác phương minh.Đi chậm hay mau.Chị theo nhịp nhàng giữa của mỗi người.Chức vụ cho là không có quả báo mà thấy tinh sâu lý nhân quả.Biết giữ vững niềm tin.Tiếng ru đoạn trừ hết tám nghìn.Gieo phước duyên dành cho hiện tại chị lai.Đó mới thật là người phật tử có trí huệ ngập đầu.Kinh pháp cú phật dạy.Khi quả táo.Nhịp chưa mùi.Người ngu lầm tưởng in vui mở đường.Đến giờ quả chín như thường.Gửi mua mới thấy.Chán trường khổ đau.Khi quá trình bị trưởng bùi.Người làm tướng sụt sùi cổ đau.Khi quả tìm việc chín mùi.Gửi tiền biết ý.Tủ lạnh.Thì cách điều trị.Tích lũy.Thì gặp điều gì.Suy nghĩ cho cẩn thận.Không bao giờ sai lầm đâu.Vì lập điều khiển.Thì có nhiều tiền trả nợ.Gửi làm điều ác.Thì có điều gì.Trả này.Nếu không thích trả này.Chưa đến ngày giờ tối thui.Từ thật không.Tùng dương thì được như.Tùng đồng thì được đâu.Lưới trời lồng lộng.Suy tư mà chẳng ngọt.Người việt xưa.Muốn diệt trừ tỉnh tham đăng trước.Chồng thấy kinh phật dạy.Kí tự biệt chủ.Đừng quá thanh cầu trần chìm siêng năng đó làm ăn chân chính.Xem tất cả chúng sanh là quyến rũ.Phát âm vũ khí.Súng đời anh vậy.Khung tham của thế.Tự nhiên.Gửi đời tán dương ca tùng.Dự chuyện ung thư thành tên gì quan thanh liêm.Một hôm.Tuấn gửi.Nhưng ông ta không nhận.Tôi quý trọng ngày là quan phụ mẫu của dân.Nền mười chín đặng thị ngọc quý.Nhưng tại sao lại không nhận.Người yêu quý trọng dân tộc.Thì tao cũng biết quý trọng đức thanh duy.Nếu như những chiếc độc đó.Tài xế mức thanh liêm.Cả hai điều mướp.Nên chắc không nhận.Câu chuyện quan tâm thần.Cung thiên lộc.Từ người đời khi người đi ngang.Sự xác nhận của hi lạp.Hoặc là thiết bị chơi không tí.Khi người ta biết được sự cao thượng đó.Ai cũng thêm gửi tin tưởng.Nhiều thế làm việc chi đều được thành công tốt đẹp.Ngày xưa.Dương tử.một pizza.Chụp hình selfie.Nói nhiều lần.Mà chẳng có ai dính ngực này.Dương tử bền được vạn ninh.Tuổi rồi chả đem về nhà.Video thích dùng.Em ra nói để chia sẻ uống nước trước gọi xin.Nếu người ta không cho thì không uống.Giờ chẳng ăn cơm ở nơi.Cứ đi làm full muốn giữ của rước nè.Làm dưa phẩm hạnh vinh.Nghe giờ nói đúng lý.Dương tử.Lịch trực tiếp dàn ý con trâu ngoài đồng quê.Gửi đời chính phủ tin tưởng.Địa chỉ sau.Nhiệt độ ngăn bụi cây bột phát.Tin chính pháp luật sư nói.Nếu thiết được tươi nhiêu tiền của vàng bạc ngọc ngà châu báu.Vì chúng ta được lên rồi nên phải chặt.Việt trì là của ai.Nếu như có người nhận.Thì phải gặp khỏi hình tướng.Đúng sự thật.Đền trần.Nói nhiều lần mà không có người nhận.Chỉ tiền gửi cho các cơ quan.Hình nửa người không trộm cướp.Có cùng đức thủ thắng được chưa tinh thần giang hồ.Không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi cách làm.Điều đó cái gì cũng thấy có nhiều trận giặt giả bơm đẩy.Đúng phá cướp bốc thiên tai lũ lụt tàn phá.Nhiều nhà đổ nát điêu tàn.Nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn.Như thế đủ biết.Người không gian tham.Dù sống ở bất cứ nơi đầu.Cũng không có gì xâm phạm được.Lại không thể kiếp sợ trước nghịch cảnh.Dạ thoát nạn tu hành đắt quả.Đúng như trong kinh pháp cú thí dụ gái.Trở thành phá rừng.Câu chuyện năm tiểu cành lá.một home.Ông đến tỉnh sát thọ bát quan trai.Khi trời gần sáng.Ông xã bờ hồ súc miệng rửa mặt.Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến quăng tứ đồ trước ông rồi bỏ chạy.Những người đuổi bắt trộm tới bờ hồ.Thủy tinh dịch trước mặt ông nên hỏi.Có phải vì ăn trộm không.Ông tiểu cà rá bình tĩnh cát.Tôi không có ăn trộm.Họ không tin.Tướng lê hồng đánh trận.Khi đó.Có nhóm nữ tù tì đi đến hồ múp nước.Thủy thế giới tăng nhân.Vâng chảy gì ông tiểu cành lá là người giữ giới rất tốt.Nhiều chị hỏi mới chịu buông tha.Kiểu cành lá đi chợ tịnh xá thực lại như tiền theo về chuyện này.Siêu thị keo đen chuyển đó quá trình lên đức thế tôn.Ngày dài.Này các tỷ-kheo.Chị đang tiểu kara.Giờ những giới côn trùng cắn.Mà được toàn này.Tự mình làm hết.Từ bệnh viện sa xuống địa ngục.Giờ cũng tự mình giữ giới thanh tịnh thoát khỏi áp này xinh hơn ngàn trảng dài.Niết bàn.Cuối thầy pháp.Tính năng kiểu cây lá đắng quả tu đàng vườn.Nói tóm lại.Người không theo nhân trộm.Tức là không gây oán thù với ai nên thương tâm được an lạc.Đi đến thu cũng được người khác kinh kỳ.Giao phối cho mình những điều gì quan trọng làm nên sự nghiệp.Vai xã hội.Nếu không có người trộm cướp thì nhà chán trận đóng cửa.Của rơi không mất.Cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa.Điều trị mà khí dưới được thái bình nhân dân yên ổn.Thật không có gì vui sướng hơn.Chồng kim thập thiện phật dạy.Nếu ai ra gì trộm cướp.Bàn làm việc bún.Thời hướng được người pháp luật như sau.Một.Giàu có của cải.Used.Nữ.Dạ con hương không thấy gì.Hài.Nhiều người thương mến.ba.Người cung phụng gà.Buồn.Không lo tục.Năm.mười phương em gầy.Xóm.Yến tuấn đùn.Đại chúng.Không thể thiếu sự tám.Củ cải.Tính bàn.Hình xăm.Xích lô.Game vui.Biển vàng đầy đủ.Thương sẵn đồng bún.Bưởi.Mạnh trung sinh lên cõi trời.Nếu đem công đức lần ấy hồi hướng về đảo vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phật.Được chứng chỉ anh tình đại bồ đề.Niệm có câu.Dưới thứ gì.Chống trộm cướp.Dịch vụ người chuẩn trường giang tham người tu hành của cải chứ tăng.Khởi ý lý làm của ta.Công dụng của ai.Tự nhiên nhật bản.Của tiền tệ kho.Cung điền thức bảo thực to.Thương tâm vui thú.Không lo duy mạnh.Ngược lại chung cư nga hồng.Phật nói.Những ai tham gia trưởng.Hiện tại người kinh kéo án tâm trí bức an.Trường dưới ách nặng.Đi chú bắt giao cho quanh giang dở.Cực hình tra tấn.Hình phạt đúng cách.Sau khi mãn chung gọi cho điện.Lửa giữ thiêu đốt địa ngục tốt bất trộn vào chảo dầu sôi.Thunderdome chẳng bỏ chủ như vậy.Cối xay nghiền đá.Chua chát.Đau nhức.Đủ các hình phạt không sao kể xiết.Trải qua chấp nhận làm như thế.Đổi điện một chiều mảnh sang làm ngã quỷ đói khát.Cổ nhạc không thể nói.Những nỗi khổ đất kéo dài đến trăm ngàn năm.Hết kiếp ngạ quỷ.Ký sinh trùng roi ngựa trâu bò.Lạc đà.Lừa chó.Ra sức để bùn ở người.Đổi rúp sang hết.Xanh lên làm người hát tiếng nghèo cùng đói.Vết thương bị chảy nước trôi lửa cháy.Rùa bắc quan đoài.Giặt giũ cướp đoạt con hư phá mỹ.Làm tiêu tan hết tài sản giảm ông cầu diệp chi đều không thành tựu.Nhiễm hiv trường.Hãy mong nhận lời phật dạy.Anh đang chảy sữa.Nếu không đến khi bị tội mới hối hận.Thì quá muộn màng.Cổ đức kể rằng.Chứ gì.Ý là đào.Lý của người sống ăn sống.Chứng chỉ phun nước mắt mồ hôi.Phá đường dây.Dạ đúng bồi hồi.Nghị luận đúng đêm lo gìn giữ.Chúng pháp luật tập tần đủ thứ.Đau đầu từ.Quyết chiến.Quân đội.Tuổi chập chùng.Đúng rồi khỏi.Chú khỏi.Need you vị từ bi đã rõ.Dầu thơm tâm những kẻ gian phi.Thầy tu thư.Chưa tối rooney.Của pin nghĩa làm nên chuyện.Luật nhân quả.Thật là cá gì.Chú cũ kim.Chẳng loạn một ai.Gì ta làm việc thẳng ngay.Cứ bình trí.Có ngày thông thảo.Bà.Không tải ghi âm.Tải game.Nghĩa là nói lên phim lẻ phi pháp.Phật dạy.Người xuất gia phải chết hẳn dân dụng.Gì nóng là động cơ khi xã nghiệp trôi lang trong dòng sông tử.Kinh lăng nghiêm chạy.Long vũ không trời.Chừng nào có ra khỏi.Muốn thành tựu đạo quả bồ-đề.Trích đoạn chuyện dân chủ.Các thủ lĩnh tâm.Còn phật tử tại gia.Phật dạy cắm tà dâm.Nhất là giữ chồng có cưới hỏi chính thức mới được ăn ở.Nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe.Làm việc tích lợi cho đời.Cẩm lén lút đang chả ngoại tình giết vợ chồng con cháu người khác.Trong kim bảo tuyết nói.Tải game rất tinh tế.Unit mắt đưa tình.Trang điểm thích bóng sắc.Nói năng.Hành động vứt trắng.Khiêu gợi lòng giúp người khác.Điều đồng nghĩa giết tải châm.Phật cắm trà vinh.Nhằm bảo vệ nhân cách.Đi với chị hạnh phúc trong gia đình.Giận người những tay hài.Đem lại sự an vui cho mọi người.Từ xưa đến nay.Ứng dụng là thúy lửa rất nguy hiểm.Nó có sức mạnh xúi dục con người.Phạm biết bao tội ác.Giao liệu thảm họa.Như chuyện đó chồng sát thủ.Trụ vương đắc kỷ.Giết hại trung thần.Làm cho nước mất mạng trâm.Khổng tử nói.Giận áp dân chi thủ.Biết làm gì cả.Rồng đứng đầu làm gì.Những ai đã từng nghe đài xem báo.Chương trình xung quanh ta có nhiều dù thảm sát bằng chặt tình địch.Đều do tá dâm.Không cố gắng chủ nhà bằng sữa lừa dối phụ dạy tình cảm đã gây ra vô số đó.Tội lỗi.Những chuyện đó xảy ra.Lần trước có người đánh mất nhân tính chạy đuổi theo văn minh vật chất.Giấy bỏ hết thùng phong bì chục nề nếp của ông cha.Do đó.Nền đạo đức xuống cấp trầm trọng.Nam nữ tự do tư tình.Hết yêu người này đến thương trẻ nhỏ.Lăng nhăng thích những cuộc tình đầy lãng mạn.Bởi thế biết chỉ là những cảnh đâm chém rạch mặt.Tả axit.Thanh toán chủ tiểu nếu không cũng bị nhiễm hiv.Khó mà tránh khỏi.Gì đi đêm có ngày gặp ma.Kinh phật có câu.Kiếm lai thì máu.Ác like ác báo.Người ác cạnh excel.Người âm phủ.Giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió phải bị quả trái cây.Thế bảo có lắm rồi lại kêu hỏng.Từ chủ ngực khoe khoang.Cho ta đi có số đào hoa phong nhã.Đứng nhiều người yêu thương say mê đắm đuối.Hồi nãy đó làm đất ý.Hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác.Làm cho người ta phải kích tình ôm hận.Cookie tự tử chết một cách thê lương ẩn.Để nói lên nỗi khổ của người tương tư.Có một nhà thơ diễn tả như thế nào.Tương tư sầu não phải làm sao.Nguyễn duy mạnh chơi.Rẽ đường nào.Chị đứng giúp rồi.Đun nước ngầm.Đúng sai khi tình.Dựng tương tư.Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm.Trong kim kể.Có anh chàng tên là su hara.Trúc mã giàu sang.Những câu hàm tải.Thấy đẹp giàu là đam mê theo đuổi.Anh ta thừa cơ hội.Gạt hết cô này đến thằng khác.Đùa cợt của các ông già.Lâm vào cảnh thất tình.Winx.Kết quả.Sau khi ăn ta chết.Tái sinh trở lại thỏa thân người nữ.Hết bị người này gạt gạt kẻ khác lừa sao khùng đi chợ lầu xanh làm gái.Tuyển dụng mặt.Chi dân.Tình cảm thực mông văn tả vợ là tình nghĩa vợ chồng.Phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu lần vui ngày qua tháng lại.Gặp cảnh khó khăn.Thầy bất mãn điều gì đó.Rồi xảy ra xung đột lẫn nhau.Vậy có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng.Bồ bịch lăng nhăng.Làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ.Cái gì nên nhớ.Mình dậy rất sang nhà người ta.Chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác giàu.Vì bản chất con người rất ích kỷ nhưng yêu của họ không muốn ai xen vào.Những thiết kế khác trang chưa tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem.Ghen tuông thù hận giết hai đánh nhau.Thương đậm thủ sâu là gì.Theo các nhà tâm lý nói.Cách trả thù đối với tiền không có gì bằng dao con người phụ bạc đó cho họ luôn.Giữ làm chi cho xem phim muộn.Trong khi người ta không còn thương mình hơn nữa.Trên đời này.Cha mẹ.Giải tự do là quý báu nhất.Chẳng lẽ ta lại vì một con người dân tình bội bạc đó.Bánh hải hà.Biết rồi phải chịu cảnh tù tội.Làm cho cha mẹ buồn rầu.Mức thích hiếu đạo.Có phải là dại lắm không.Chị đến đây.Từ bộ nhớ đến thầy tôi.Là hòa thượng giác.Lúc còn xem tiền.Có giảm cho chư tăng và phật tử nha.Về sự tai hại của tài dâm.Phật tử trẻ.Tôi có một đứa cháu.Mấy hôm trước cho đến chùa gặp tôi than thở.Giờ con.Công thức vật lý gì.Cha con đói.Tôi giờ con đã lỡ một lần còn tha thứ cho nó đi.Ok giới trẻ nên bỏ qua.Nhưng chứng nào tật đấy.Được con gì những tình nhân.Không đi làm gì phải hỏi tháng tư.Những chiếc cặp da.Gửi hình của vợ con.Mai là tôi chạy thoát hưng.Lý dẫn con.Nghị định.Siêu thị thuốc đặc trị được không.Cuộc chiến đó được quá.Sao lại không hiểu.Câu chuyện dàn bài cháu cho chị béo.Đội hình nói chung à.Chém một dòng tiêu đời.Rồi chuẩn bị.Tiểu sử.Cô chuẩn bị đi vào tù.Bật đèn pin.Trại tù thiên thu tại ngoại.Tính xã hội.Nước không chỉ suốt đời không phải trốn chui trốn lủi.Cũng dám nói tin mình cho ai biết.Đâu có thử nghĩ lại.Lỗi lầm của vợ con với kẻ đó nó quan trọng hơn hai cái đời sống tự do.Quan trọng.Hương nữa.Cha mẹ con.Giận dữ.Tải quý nhất.Tự do và cha mẹ con quý hơn.Làm sao mà so sánh bằng.Cuộc thi công.Sự lỗi lầm của vợ con mà giết người tình của nó.Ngồi tù.Gì đó.Cha mẹ con.Đừng xét lại coi.Thi công.Sư đoàn gì.Hòa thượng nói.Câu chuyện này cho chúng ta.Xử lý con người ta khổ.Uy tín của con người.Dùng an thi nữ nó thử thay đổi.Mà đứa cháu tôi nó lại muốn.Dự đoán phải trung chuyển.Trong khi đó để thay tàu thủy.Làm chuột túi.Muốn tình trạng tháng.Chúng ta.Ngồi sử đều bị suy.Không bao giờ cố định.Nếu hiểu được chứ gì.Chúng ta sẽ có cái tâm quảng đại.Thì chuyển quy trình chiến lược.Chính chỉ thiếu đức gì ta.Truyền hình mỹ bị tình cảm che mờ lý trí.Trở thành kẻ mù quáng.Thù hận.Người như thế.Công thức nguyên chạy thọ tha thứ cho kẻ khác.Gì đó.Địa chỉ cho họ phí rõ tai hại của nó.Còn dùng lời khuyên dành cho những người có trí tâm còn bình tĩnh.Không có chi.Tâm bị rối loạn.Mở phiên bản chuyển đổi.Mặt dây theo ta.Cách dùng.Thức tỉnh.Bình kích.Nói làm sao.Cho hỏi được thỏa mãn sự tức tối.Doraemon lời nói.Sự thỏa mãn đó.Thực đảo nguy hiểm.Kết quả nét.Xiếc.Tù tội.Địa chỉ.Thì tự nhiên hỏi sự mà không chán nản.Muốn khắc phục những tâm điểm ghen tuông thù hận.Phật dạy.Hãy bình tâm quán chiếu được thấu đáo luật nhân quả.Coi như là nghiệp phải trả.Làm tất thành.Chiến dịch cảnh ngang trái đó.Để cho mình thấy chó ấy tình là gốc sinh ra phiền não khổ đau.Mà tính thức lương dễ tam bảo tu hành chuyển hóa ác nghiệp.Khùng hay hơn là giết hại lẫn nhau.Ăn trái biết bao giờ mới chấm dứt.Không có độ bất hạnh nào bằng chung gia đình.Chồng gặp vợ xinh tâm ngoại tình.Thì đó mất niềm tin tưởng lẫn nhau.Thì cứ hỏi.Làm sao có nghị lực gây dựng cơ nghiệp.Gia đình xào xáo.Con rắn tuổi gì.Mức huyết lòng trung kính.Danh dự nhân phẩm bị trung ruồi.Có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi.Nếu bước thêm bước nữa.Thì con nó gặp cảnh cha ghẻ mẹ ghẻ con vài con tao.Tất cả điều khổ.Bởi thế.Những ai là bậc hiền trí.Hãy mau nghe lời phật dạy.Đừng vì một chút tình dục nhớ bận khách hàng mà làm khổ mình hại người.Liên bị đứng con cháu thì không nên.Bộ đề lão tổ tình dậy.Tùng tùng.Truyện.Lương chàng đẹp trai.Chồng bỏ bất ngờ.Lương chén giặt gái.Dự báo tình hình cố dâm ép người.Tú quỳnh.Qua lời dạy của tủ địa chỉ cho người đời.Người khác.Tâm thức.Tử vi đạo của họ trước anh.Vịt om đậu chữ.Shopee.Đèn chùm đồng.Mở phần.Một hôm tôn giả mục-kiền-liên du hành chính là quý.Gì đó.Có một con quỷ điện thoại.Từ tôn giả.Gì mà tôi bị đỏ làm quỷ.Đi đâu cũng chùm cái đầu lại khổ sở thế này.Ngài mục liên giáp.Chủ động.Lý trưởng vượt trùng.Nên mất phải quả bóng như thế.Phim tập thể.Tải zing.Còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai.Đào thạch anh.Phạm tội giết người.Chắc chắn bị loại địa ngục.Tụng kinh trường thọ diệt tội.Phượt thủ khoa chín mươi chín ulike.Chỉnh điên đảo trần.Nếu người đứng đầu tâm uống thuốc phá thai.Người này.Chuyện đời mắc báo bình định.Bảng súng ngắn ngủi.Sophie chín.Sa đọa địa ngục a tỳ.Chịu nhiều củ đậu.Người uống thuốc phá thai.Bầu bị sa ruột.Kinh phật pháp.Bây giờ có một con quỷ bạch chứ nhạc.Thân hình tôi như một khối.Không có tay chân mắt mũi lưỡi.Thân thường bị trùng rước.Chim bồ câu trắng sức mạnh.Đau đớn vô cùng không thể chịu nổi.Dị nhân kiên trì mất thấy tội ấy.Ngài mục liên kết.Đời.Gửi cho người ta uống thuốc độc phá thai.Phím chúng sanh bắn súng cung cầu.Vì dân duyên ý nên mắc phải tội như vậy.Bún + phản xạ chân.Phật dạy.Không nên dùng có sắc đẹp.Thiện nữ.Sư thầy.Người lớn tuổi hơn mình.Thì kín như cha mẹ cô bác.Anh chỉ.Người nhỏ tuổi.Chỉ cần em trao trong nhà người gan tụy thì xem như bà con chủ tịch.Trà với thận trọng từng ý nghĩ hành vi bước chính mang tính chất phán nhiễm.Chửi nhanh.Sao chín trăm chín mươi tám.Đi đứng ngồi nằm nói cười.Một thời.Những giấy tờ.Không phải chỉ giữ cho mình thôi.Mật khẩu phải giữ gìn cho người khác được.Nhiều người ăn mặc chín mươi tám.Nói gửi lại.Phim gửi lồng ruột của người khác.Đêm xã hội.Thường xảy ra đánh vụ cưỡng.Đó là.Tử hải bình hãy gửi.Chồng lương hoàng sám nói.Làm người ăn mặc mỏng manh xuyên xả chuột thí là hương đời sau sinh.Chồng khí kinh phật dạy.Phạm rập vợ chồng chung sống với nhau.Bún cá hạnh phúc an đạt ở hiện tại và tương lai.Vậy họ chị ngủ dưới.Sống phải có chung có hậu lý lòng từ.Đi chỉ xả.Bí kíp chăm sóc lượng giác.Thì giá đậu biệt đầm ấm.Chích nhà tâm lý học nói.Tuấn mười hai điều mà vợ chồng cần biết.Gì áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp.Một.Không được nhắc là những việc chậm tốt trong quá khứ.Hài.Không xóa mà nhau.ba.Hãy tìm chiếc cân đó nhé.bốn.Khung trần phần phải gì mình.Năm.Công ty chuyển giao và những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ.Buổi trưa nóng nực.Đi làm gì mệt mỏi vừa có chuyện buồn bực bệnh hoạn.Sóng.Không mang cứ bực bội ở ngoài về nhà.Rút tiền đầu người khác.bảy.Đối xử chu đáo tế nhị cả hai gia đình bên vợ bên chồng.tám.Trung thành.Chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.Việc chung của gia đình nên bàn bạc lĩnh nhau.mười.Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com