Lời Phật Dạy Rất Hay - Ai Có Nhân Duyên Với Phật Hãy Nghe Qua Lời Vàng Ngọc Này Để Thay Đổi Cuộc Đời

lời phật dạy rất hay - ai có nhân duyên với phật hãy nghe qua lời vàng ngọc này Để thay Đổi cuộc Đời
Trong đời sống tu học hàng ngày.Chúng ta thường nghe chưa tôn đức vậy chị.Thương người có.Phật pháp có cặp.Gần nhất giữa chúng ta.Phải biết quý trọng cái thìn.Gì đó nhập code.Để chúng ta tu các thiện nghiệp.Cách tạo phước đức của bà.Khi chúng ta có được thấy người.Thì phải sống sao cho xứng đáng là một con người hiểu.Quan trọng hơn.Chứ gì tôn đức thắng và chúng ta.Thông tin súng hơi thật.Thầy bu lum quá ngày tháng.mười bảy tin tấn niệm phật.Để sớm thoát khỏi luân hồi sinh tử.Gì có phải ai cũng có sinh viên may mắn thì chúng ta.Và phật pháp không phải ai cũng có thể dễ dàng lãng thùy.Đức phật.Những thằng nào.Phật pháp đàn dê.Ý nghĩa là thấy người khó đỡ.Phật pháp có gì.Nói rằng phật pháp khó nghe.Chúng ta nên hiểu theo nghĩa sau của nó.Là có rảnh không.Điều này có nghĩa.Dù cho chúng ta có nghe thuyết pháp.Thuốc xịt băng đĩa giảng pháp.Mà cúp điện hội được điều gì .Kinh.Thì cũng xem như chúng ta.Không gặp được trứng.Đây là chúng ta nói đến những trường.Phật tử đã có duyên với tam bảo.Nhưng chứ lãnh hội yếu chỉ của vật.Youtube cảnh hội được giữ vậy.Đình công sáng tỏ đường đi lối về.Diệp tiểu học theo phật pháp sư tử nên có cần nằm vậy.Còn đối với những người chưa có duyên với tam bảo.Tìm phật pháp đối với họ.Càng trở nên xa lạ.Dù cho họ có cần cho.Thì cũng không dễ dàng gì mà có nhân viên giúp việc.Nói gì đến việc đánh hội yếu chỉ của phật.Thời phật còn tại thế.Tôi một bà lão.Nhà ở gần tịnh xá kỳ qua.Bà cứ tưởng đi ngang qua tỉnh sách hiệu quả.Và kính khoảng.Chồng thấy đức phật trên.Nước ngải cứu.Nhưng bà lão.Lại không hề hay biết rằng.Mình cực kỳ may mắn.Là đã được sinh ra.Cùng thời với đức.Để được trong thiết.Nhưng bất hạnh thay cho bà lão.La bàn cũng có duyên với phật .Trường hợp của bà lão này thật là đáng tiếc.Chúng ta có thể gọi trường hợp này.Lạy phật pháp khó.Một câu chuyện lửa thời phật tại thế.Tiến sĩ cấp cuối.Cúng giường đất để xây dựng tịnh xá.Đức phật dạy chữ tăng có chỗ an cư trong những tháng khí hậu ẩm ướt không tìm cho việc đi khất thực.Chồng kỳ sách điểm tịnh xá.Cư sĩ cấp cô độc.Trông thấy một tủ kính quá đồng.Mỗi ngày sẽ liệt mất.Vì sao kiến xuất hiện ở đây nhiều quá chị.Ngài xá lợi phất dạy chữ.Những con kiến này gieo ác nghiệp chướng.Dù minh nghiệp chướng sâu gì.Người ta chứ phật quá khứ.Đếm thời gian.Và chúng mày đến đây.Trải qua vô lượng vô số kiếp luân hồi.Đăng ký này vẫn còn chịu quả báo làm loài kiến.Qua mẫu chuyện này chúng ta thấy.Đàn kiến này quá nhiều thời đức phật xuất hiện trên thế gian.Đàn kiến đã sinh ra.Già cùng thời với các đứng đại giác.Đang sinh sống trên mảnh đất được gọi là thánh địa.Đức phật và chư vị thánh tăng chức.Vậy bà đức vẫn mãi làm loài kiến bảy marketing xác của đội kia.Đi quán.Thích người có được.Phật pháp khó gặp.Đời sống thiết.Thời đại chúng ta đang sống.Dù phật nó rập.Cách để trình hai.năm trăm.Dù chúng ta đang sống trong thời mạt pháp.Vì chúng ta.Vẫn còn có duyên mà.Là đập được chưa.Được nghe phật pháp.Tổng số trúng.Cũng có không ít người lớn hội yếu chỉ của phật.Ngày đêm khuyên trần chìm chết niệm phật.Tuy nhiên tất cả chúng ta.Gửi bức thư.Bà lão thối còn phận tài tí.Với họ cũng trồng thiết chùa.Cũng từng gặp guitar.Thậm chí có người giàu nhà sách.Chồng thấy rất nhiều từ sách phật giáo.Dứt giá trị thay mỡ đời sống tâm linh trên loa.Nhìn hồi trước thở.Gì thúc đẩy nhu cầu tìm đọc của.Chúng tôi cho rằng.Đây là bất hạnh lớn nhất của đời người.Bảo họ phải gánh chịu.Vua trần hòa sống trong giàu.Album mặc đẹp.Quyền cao chức trọng.Vì sao.Vì những quả phước mỏng bên kia to hưởng gì.Rồi cũng có ngày trước.Nếu chỉ biết bò hưởng quả phước xuân.Mà không nấu cháo chồng như vậy thôi.Giấc ngủ.Làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử.Già và.Mà trái tim.Chiều thứ bảy linh quân lĩnh vực.Chồng tý sinh lực.Làm người đá đạt có.Tính cách đời cặp phượt.Lịch khóa hình.Thích nhìn được làm người rồi.Mà lại bảy yumi nắng chiếu gì.Thật không đáng tiếc.Diện tích giang.Có người đáp phần xây dựng trong thiện ác.Dầu ác thịt bò cũ.Củ sợ bích ngọc hoa.Thì phải chịu đòn.Đuổi giết người có bầu thiện phát thủy.Ở trong cảnh của đảng hồi tâm làm lành tiếp.Dầu phước.Chị hưởng phước.Hướng phước mà không tiếp tục gieo trồng các lần.Hết nước rồi.Cũng đòi lạc nhưng.Chị thủy.Xuống lên luân hồi.Chồng chắc khỏi chẳng có ngày cha.Cũng chính trị thiếu thiện căn trí tuệ.Đối với những người đầy trên xa.Kinh pháp cú ghi đỏ.Đường sách làm người là có.Điều sống càng có.Được cái chính pháp là có.Được gặp phật.Chẳng có thực.Theo như lời đức phật dạy.Thì chúng ta là những người rất may mắn trong cõi đời.Đi cùng lúc sở hữu rất nhiều điều.Bằng hết cả thích bổn sư cũng cho là.Có rất có thể đặt.Nếu so với đường kính cho mẫu chuyện nêu trên.Giá so với bà lão xin cùng thời với đức phật.Thì chúng ta mới thấy.Sự may mắn lớn lao đó.Bởi vì khó gặp phật giáo.X x.Chúng ta cũng chả tin sâu tam bảo.Hướng dẫn hội phần.Hiếu chỉ bậy.Tin nhắn.Giờ vẫn làm theo lời dạy của đức phật.Mà cụ thể là.Thằng giờ hàng ngày lúc nào chúng ta cũng chuyên trần niệm.Từ ngày biết phật pháp đến.Chúng ta thường đến chùa lễ phật.Cúng dường.Sám hối.Diện tích tăng trưởng.Dần dần chúng ta phát âm điện.Châu vãng sanh về tây phương cực.Bảy đít này.Dẫu thời gian chứ phải là.Nhìn chúng ta cũng chán là một phật tử thuận thành.Niềm tín dụng được.Không gì có thể lay chuyển.Có thật sự may mắn lớn lao này.Đôi khi chúng ta suy nghĩ nhiều.Phật pháp.Đâu có gì là có đáng gì.Nhưng những người thường đối.Nhưng chúng ta đã biết đi.Có được đầy may mắn.Là chúng ta đã gieo trồng nhân duyên với phật pháp.Tuw.Lịch chúng ta biết có được thiện căng với lại hôm.Duyên lạnh phát khí.Truyện tranh phòng trọ.Lịch chúng ta chơi.Lính hồi yếu chỉ phật pháp là cùng.Tự nhiên.Vẫn nhìn lại những người kém may mắn hơn ở xung quanh chúng ta.Đã xấu hổ.Tìm đến chùa.Chú thường gặp chưa tăng.Thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay.Thuyết giảng phật pháp.Đông hòa các phương tiện trinh sát băng đĩa inter.Đức phổ biến.Và cung cấp trên thế giới.Thế nhưng thuốc phải ai cũng có những phút dễ dàng to dần những lời giáo dục thiết thực và bổ ích của trâu.Sư tổ diệt chúng ta.Bởi vì giết người này.Yêu đời youtube.Có chứ tình gieo trồng các lĩnh vực pháp.Đã không có duyên giúp vực hát thì làm sao có thể thay bộ mở trí.Những chất có đường giải thoát giác ngộ.Bắt buộc phải đi đẻ.Nếu mà muốn tương lai thoát khỏi khổ đau.Luân hồi sanh tử.Đối với những người.Đức phật dạy.Phật pháp có gặp.Quay lại sét đánh.Gì không biết viên chức bậc pháp.Liên khúc lý đào giữ nổi chân giá trị của đạo giải thoát.Đi trong tâm trí.Dũng tiểu phật pháp chưa được giao cho.Liên khúc thế nào đồng thuận với tư tưởng phật giáo.Giờ giấc dậy trong tư tưởng tâm thức người đã.Có thể tương dầu khí tinh thần thiêng liêng siêu mẫu.Quy đầu dài.Danh sách thế giới chúng ta sẽ thấy.Xin ra đời đi cặp bồ.Quá là rất khó.Di tích cực tỷ.Đời sống xung quanh chúng ta.Rất nhiều người cả đời.Vũ công nhảy biết đến hai chữ bật.Thậm chí có người còn xem thường chỉ bán.Pikachu tân giảng kinh thuyết.Vậy có người cũng chịu khó.Tìm tòi tham cứu kinh sách phật giáo.Nhưng lại có lẫn hội được.Chúng tôi nhìn thấy.Có rất nhiều dạng như.Kiếm may mắn cho cuộc sống chưa chị.Đang hiện hữu xung quanh chúng ta.Youtube.Cùng chiếc gì vui buồn phiền não nghiệp chướng sâu.Lại còn cố chấp bảo thủ.Nền đẹp chứ bạn đang tham gia tố hữu của con.Phật pháp rất thiệt tỷ.Vì phật pháp.Chị tham gia các bệnh dương minh tuyền đạo của chúng ta.Chỉ ra con đường đi đến sự bình an của tâm.Chỉ ra trên trời hòa bình tĩnh gia.Hạnh phúc lâu dài.Nhưng chỉ sau gửi đời đá.Dũng phong lễ hội.Trung tâm thiết bị.Bởi vì phật pháp.Luôn chỉ ra để thực cho đời sống con người.Nhắc trần trung tâm tiếng trung.Y trần đảo.Hưng.Lấy đồng xu hướng theo thất tình lục dục.Già bảo thủ cố chấp.Đình công lý thảo tiếp nhận chân lý sự thật với.Một sinh vật rất gần gũi trong đời sống con người.Mà đi vào thế kỷ.Đó là ngày đấy.Hình bất tỉnh.Nước trắng da.Thì cái tên gửi của tất cả chúng ta.Điều là bức.Điều rất giàu nhất hội.Chủ tịch này quả là phũ phàng.Những ai đang nói.Chào chú.Làm đẹp làm giảng cho bản thân từng giờ từng.Sự thật vẫn là sự thật.Không ai có thể thay đổi sự thật.Bởi cái thân của chúng ta.Thực ra cũng chỉ là cái đẩy ra.Bên trong chứa to.Đơn giản.Máu vũ tân hôn.Đậu hũ.Tủy xương hoàn toàn hôi thối.Thích nhìn trong số chúng ta.Hình ảnh đó chị.Sao anh chị vui lắm giờ bận quá.Thích thì chúng ta cùng mang trợn mắt núi thành núi đình lên nha.Thực ra khi đã suy nghĩ nhìn kỹ càng.Chúng ta được làm cha.Chưa từng thấy con người của chúng ta.Quá là bất tử.Đúng như lời phật dạy.Bởi vì chúng ta đang sống.Chúng ta cùng tắm rửa cho chó.Bằng các loại mỹ phẩm.Chọn chồng thì cũng dễ nhìn.Nhưng nếu như chúng ta không tắm rửa gì về bác hồ.Chắc chắn.Không ai dám đến gần chúng ta.Có nhưng khi hồn lìa khỏi.Hình thức khuya.Thì cái xác không hồn.Tình khúc tuấn vũ.Đang bị hoài rửa xin thối bốc mùi.Đố ai mà dám làm.Cũng chẳng có ai giám định new giá rẻ.Đức phật dạy.Thương người là cái đại gia huy thúy bất tịnh.Chịu khó ngắm nhỉ lời phật.Video đầy quả là sách.Dù chúng ta tin lời phật dạy.Là chân lý.Thấy những tâm lý của chúng ta.Là thiết diện bảo vệ sắt cái con người của chúng ta mới đáng yêu đáng quý đầu.Nốt.Nó hấp dẫn làm sao.Đây quả là bốn chuẩn trong ý nghĩa và dần dần của chúng ta.Vì sao sinh ra vật lý.Chúng tôi thích nhỉ.Đó là do tâm chấp ngã.Trong mỗi chúng ta quá siêu đẳng.Biệt đội chúng ta phải sống trong bao tử.Chiều sống trong ảo tưởng.Để chúng ta tưởng tượng mình thơm tho sạch sẽ.Chứ mình trắng trẻo xinh đẹp đánh.Gỗ tử đàn.Chúng ta luôn bảo thủ.Chào chúa cái thằng huy thối bất tỉnh của chúng ta.Điện thoại trí và điều lệ cho thú vui nhộn.Thay vì chúng ta.Biết quý trọng giữ gìn nó để tôi tập cho pháp là.Lấy nó là cứ tìm.Để tiến tù trên con đường giải thoát giác.Lịch sử phật giáo ghi chép lại chậm.Phim đức phật sắp thành đạt.Ma vương.Diễn biến quá trà dịch thiếu nữ đẹp tuyệt.Vô cùng hấp dẫn.Đến quý sửu ngày.Quay trở lại đời sống thiết vậy.Khi đó đức phật liền vỡ nhưng ba nữ.Những gái già hồi thúy kia hãy đi đi.mười chín trần đức phật đã nhận ra chân tướng của chú.Thấy tục đội kéo được nghỉ.Ma vương vàng xấu hổ bỏ đi.Đức phật thành đạo có bồ đề trước muôn vàn khó khăn thử thách.Vụ giết người không đủ trí tuệ ý chí kiên định.Thiết lập những thử thách này.Có thể vượt qua.Mấy đứa.Để nhìn rõ từng cùng chân tướng một hiện tượng trong đời sống có.Đức phật là bậc đại giác đó tường tận thú đấu brazil.Nhìn thấy rõ.Để thật trong đời sống.Già nói ra với lại thịt.Nhưng gặp nổi sự thật ấy.Vườn trái cây tầm hà muốn.Gà mỡ hàng hẹp của con người.Nên những sự thật mà đức phật nói cha.Rất hot.Nếu không có diễn viên xấu vậy giúp phật pháp.Thì có lẽ.Không ai muốn nghe cả.Ở đời.Ai cũng muốn mình được.Được tôn vinh được tám tháng.Tuy nhiên.Những cái bà con ngư.Muốn mình được trao tặng tôn vinh tám tháng đó.Đức phật điều tra.Hết thảy đều giả nguyễn.Điều bất.Đây là nguồn gốc của khổ đau và tội lỗi.Tự kỷ.Chỉ có người sống trong ảo tưởng quá nhiều.Lý quỳ làm chân lấy hơi làm thịt.Nền đức phật miễn cưỡng nói ra lễ.Đi thẳng trà cái loại thịt đỏ.Để chúng ta định nhầm lẫn.Trong đời sống tu hành.Viết một tí nào nghe theo lời phật dạy.Thấy mọi sự mọi vật.Đúng với lẽ thật.Thì chắc chắn.Xét giảm bớt cái tâm tốn cao lãnh.Nếu không nhận cha đẻ thật.Dạ súng ngược lại với lửa.Cái đít bằng cái gì.Thì cái tâm tử cao tử đại.Cứu hữu để mỗi con.Chắc chắn sẽ khó có loại thần dược.Quá giỏi.Giò sống trong ảo tưởng trồng dưới cái tâm cống cao nhãn.Đây chính là nguyên nhân.Có người không thể tiếp cận được với phật pháp.Đây cũng là động cơ.Kiếp con người.Ngày càng xa đợi ánh sáng giác ngộ.Giấu trần chi tiết gian.Ánh sáng giác ngộ dẫn hằng chiếu soi.Đứt từng đoạn.Những nơi cổ đau cùng cực nhất.Chúng ta từng viết đời sống vô thường.Kiếp người ngắn ngủi.Bảng giá ống đồng.Đây chính là nét.Let me.Ai cũng nhận thấy.Những cô ngay bút nhiều nhất đến giờ.Cũng chẳng muốn để tâm đi.Vì sao chị.Vì có người thường mơ ước.Được sống lâu trăm tuổi.Mong muốn đời sống càng dài lâu càng tốt.Đem lại nhiều to hưởng và cảm giác khoái lạc.Tuy nhiên.Nhưng mơ ước của con như.Luôn bất tử.Trước giải thuật ngàn đời.Chồng để sống thường ngày.Nhất là vào dịp lễ tết.Chúng ta thường được nghe những người lớn tuổi.Trước giờ.Bách niên chết.Nhưng mấy ai giúp được chăm chỉ.Mở của con người tài chính.Nhưng đã thật tích dòng chảy cuộc.Chị không chị.Đối với người con phật dạy chúng ta.Khi đã hiểu phật pháp rồi.Chúng ta không nên chúc nhau sống.Đầu bạc chân lông hay bất niên chết.Và phải chúc giàu trong đời sống vô thường.Kiếp người ngắn ngủi.Bảng số mobi.Hãy tin tưởng niệm.Đi ngày mai thân thẳng lên.Chúc duy.Chị mới đúng là từ hiếu động.Chúc tết và chúc như vậy quá là khóc.Tuy nhiên chúng tôi cho rằng.Người nhận được lời chúc.Những còn phước hơn những người khác nhiều.Là có những những lời dối đã.Toàn là sáu giờ.Vừa không thực tế.Đưa là người nga.Giữ xe đạp trong ảo tưởng.Livestream chủ quan lơ là cảnh giác.Trước quỷ vô.Ở nhật bản có một thiền sư chúc tết các phật tử đến thăm chùa như ngày đầu năm như sau.Lời chúc cho gia đình các anh chị.Ông nội chết.Bà nội chết trà chết mẹ chết còn chết cháu chế.Những người đưa tiền sư chúc mừng năm mới cho chị.Thầy đều bị sốt.Đầu năm mới đến chùa hái lộc.Dân cư lấy.Cúng dường tam bảo.Không hiểu sao.Lê quý ông bà trưng giờ.Đổi họ hàng giáo viên theo chủ đề.Những người bất mãn.Quay quả chay.Còn những người có hiểu biết phật pháp chút.Nhắn lại hỏi gì tiền xu này chưa ra.Gì chứ gì.Đầu năm mới bà sư phụ chúc mừng các kiểu gì lạ đời dưới.Tiền sưu tùng dạy.Nếu gia đình anh chị.Mạch điều khiển tôi chứ.Hạnh phúc còn gì.Chị cứ nghĩ.Nhậu ở nhà.Ông nội bà nội.Những con số.Mà các cháu nhỏ lăn ra chết.Chỉ còn bất hạnh nào sánh.Theo thứ tự.Ông nội chết trước.Đi bà nội.Đức.Đức mẹ.Chủ tịch nước đến con cháu.Nếu gia đình anh chị và chết đúng rồi tôi đã chúc thì quá tốt rồi.Cũng đòi hỏi gì nữa.Hạnh phúc riêng.Tại sao không chịu nhận.Qua câu chuyện dí dỏm này chúng ta thấy.Có người giấu ma căn bệnh trầm kha.Lại trốn tránh sự thật.Nghe đổi đứng sang tìm quan hệ.Những kẻ đánh chết.Chỉ olefin.Sợ hả.Nhất là cái trong ngày đầu năm mới.Người đời thứ kiêng cữ nói đến chuyện chết chóc.Lớn nghe đổi đi.Thì chuyển tài có chịu vô cùng.Hầu hết đều không chấp.Suy.Nhưng có hai người.Sinh tử không hẹn ngày giờ.Đức thông chọn ngày thường.Thị trấn ngày lễ tết.Đây là sự thật trong đời sống vô tư.Gì cứ mỗi ngày trôi qua.Không kể là ngày nào.Kim loại bị xót xa tiếng việt.Trên một trăm năm mươi nghìn₫ loại da.Bắt đầu cho những ngày lễ tết.Uống rượu bia nhiều.Chạy xe bất cẩn.Bật ăn uống quá độ.Xét nghiệm bệnh.Bật bluetooth.Không lo tu tập.Mình suốt ngày lên đường sang bên kia thế.Còn nhiều hơn những ngày thường nữa.Điều này quá là đáng suy nghĩ.Bún chả hàng phật tử tại gia.Khi mới đầu xuôi về.Thực ra chúng ta đã sống trong ảo tưởng quá nhiều.Mở sự thật quá nhiều.Nên khi nghe lời nói thẳng nói thật.Lời đúng sự thật.Đã phải chúng ta không chịu được.Nước vì lý do nào đó.Mà phải bị nghe.Thì dễ sinh tâm sầu lo phiền não.Đức phật trắng những ngày dạy đời sống là chú tư.Kiếp người ngắn ngủi.Mà gái còn chỉ rõ mạng sống của tất cả chúng ta.Chỉ trong hai.Nếu thử cha.Mà không thích được dưỡng khí.Vào buồng phổi.Chỉ có duy bạn có người của chúng ta.Lời dạy của đức phật là lễ thật.Nhưng nói thật này rất hot.Chuyện tình dối trá.Phật pháp đang chờ.Nghĩa là gì.Chúng tôi thiết nghĩ.Kỳ chúng ta game qua một bài giảng.Được cầm trên tay một cuốn sách giáo lý của đạo phật.Chúng ta.Không hiểu gì.Chính trị là chúng ta cũng đã có rồi.Gặp được phật pháp.Gặp được phật pháp.Đời sống nhiều bất an biến động.Già quá vô tiền này.Chúng ta bình chánh.Nghe mà ngẫm nghĩ những lời chung ngôn nghịch nghỉ đó.Khi đáp phật pháp.Chúng ta sẽ cảm nhận cuộc đời.Vẫn còn ý nghĩa.Giờ ở đáy sâu tâm hồn ta.Anh sẽ đăng lên một cảm giác.Thâm trầm thích thú.Kids.Chúng ta sẽ dùng cái đã thật của phật pháp.Để phát hành cái tâm ảo tưởng thảo quyền nêu bộ chứng từ.Để từ từ.Chúng ta sẽ không còn làm lẫn.Ấp rừng chấp ngã nữa.Tiếc nhỉ.Khi đặt bếp đúng rồi.Dự đoán thuyết minh.Viết đúng như thật.Dây mạng sống con người.Chúng ta sẽ không còn bị ảo giác quan từ.Năm mười tuổi tâm lý.Chúng tôi cho.Vì sáng suốt nhận biết đã thật của bản thân.Giải thích các hiện tượng trên thế gian.Thì duyệt học vật chu vi.Cũng như con đường tiến quá tâm linh của chúng ta.Sư tử nên dễ dàng thuận lợi hơn.Đức phật dạy.Với người có được.Lịch chúng ta đến được làm người rồi.Địa chỉ chúng ta sẽ phải làm gì để ứng hợp với dẻo.Chị linh tinh thần phật pháp.Tất nhiên chúng ta phải biết chừng quỷ đỏ.Chân quỷ cái tên này.Không có nghĩa là chúng ta phải nâng niu cho chú.Dùng thuốc trường xanh hay thuốc quý tẩm bổ.Mà chúng ta cần phải giữ gìn nó.Một cách trang nghiêm thanh tịnh.Để làm được điều này trước tiên chúng ta không nên lao vào các cuộc vui trác táng vô bờ.Thay nhập hư hao.Trước tổn hại cho bản thân.Như lời đức phật.Có được con người là điều rất khó.Này chúng ta đã làm người.Bài văn thường chúng ta cần lập phật tử.Giá trị.Chúng ta cần phải sử dụng các thứ người này.Sao kiếp tài hữu ích đối với bản thân.Giờ đối với mọi người xung quanh ta.Cây tùng đứt dây chằng.Được làm người đã khó.Trở lại làm người càng khó hơn.Youtube.Như lời dạy từ bi thống thiết bị.Sếp thật sự bổ ích cho những.Để tâm đến tương lai của bản thân mình.Khi được tới người rồi trong này chúng ta cứ thả nổi trên mặt tôi qua một kiếp.Chẳng lẽ chúng ta chỉ lo ăn lo nhỉ lo mặc ấm niềm tin.Hết cuộc đời lăn đùng ra chết.Đến lúc này phía trước bảo mệt chẳng biết vậy.Nhạc sống duy trì.Quả là uổng phí.Giờ tức là đáng tiếc cho một kiếp người.Nhận ra lẽ thực sự rất mong quý phật tử.Phải sống làm sao.Trong cuộc sống này.Ngày càng tốt.Có ý nghĩa.Để làm tấm gương sáng cho quần chúng.Chưa phải là phật tử.Tổng đài đó.Họ sẽ phát tâm hướng về phật.Khi đã hiểu phần phát rồi.Vũng tàu có cả trăm ngàn phương cách để làm lợi ích cho bản thân gia đình và xã hội.Nếu có điều kiện vật chất chúng ta sẽ có nhiều cơ hội.Đi sẻ chia với đời sống sung.Những điều không đủ điều kiện kinh tế dệt.Thì chúng ta dịch có thể đem ánh sáng phật pháp đến tình hang cùng ngõ hẻm.Chỉ bằng cái tâm chỉ tha.Chồng sẵn trên.Của mỗi chúng.Điều trị.Thiết lập để ích cho bản thân và xã hội.Không nhất thiết là chúng ta phải làm giàu.Thì phải có thật nhiều tiền của.Sự giàu sang và nghèo có mỗi con người.Điệp khúc ra ngoài nhân quả ba đời.Quá khứ hiện tại vì.Cha đi làm lợi ích cho mình và cho người.Chúng ta chỉ cần đến cái tâm sự hòa quyện thái dân ấy.Là đủ để cảm thông chia sẻ tinh thần phật pháp.Đến mỗi phận người trong cuộc sống xung quanh chúng ta.Đi chúng ta có cái tâm.Lúc nào cũng mong muốn mang lại sự bình yên tốt đẹp cho mình.Cho người.Thì ở trong hoàn cảnh.Chúng ta cũng có thể làm.Rắn.Xe buýt.Chúng ta sẵn sàng nhường chỗ cho những người lớn tuổi.Giúp đỡ những người khuyết.Bưu điện post.Khi thấy ai đó giết rác bừa bãi trên vỉa hè đường phố.Chúng ta lượng.Thùng rác công cộng.Những việc làm tốt đẹp chứ gì.Đâu cần phải có tiền.Thì chúng ta chỉ có thể thực hiện.Vẫn có khả năng.Cách tạo phước đức trong đời sống hàng ngày.Và khi gặp một bà lão qua đường chúng ta sẵn sàng giúp người giữ chú sẽ hội nhập.Tất cả việc làm.Điều là thiên đàng.Chúng ta hãy làm tất cả những điều tốt.Bằng cái tâm vị tha trong sáng.Không được mọi người biết đến.Không cần sự chung dinh cao tầng chúng ta chỉ thích.Mỗi ngày trôi qua.Những việc làm ý nghĩa này.Tức là chúng ta đã làm đẹp với bản thân.Đầm đẹp của sao.Thực hiện được chứ.Viết bài chính tả đã kéo sử dụng cái tên có được ngày chủ nhật.Điều này cũng có nghĩa chúng ta đã kéo thú vật phát.Ngay trong những việc nhỏ nhỏ thiết bị.Sử dụng tấm thương giả quyển để hình sự lời tha.Đem lại điều tốt đẹp cho giáng sinh xã hội.Đại diện đến làm.Quốc kỳ con.Chư phật và chư tuổi dậy thì.Ở cõi trời.Dì hương quả trước sung sướng.Mà không phải chịu nhiều đau khổ hoạn nạn như ở cõi người.Đừng có phát bồ đề tâm.Ở địa ngục.Ngạ quỷ súc sinh.Chịu btám chướng nặng nề.Bảo toàn thỏ khổ.Chịu nhiều bất cập.Duy trì ở cõi người.Là chỉ phát bồ đề tâm hương cả.Chậm kinh lương hoàng sám.Tổng thứ mười.Từ vui mừng.Con gì.Thân người khó được.một nghìn.Khó chữa.Giết người hiểu đạo.Thân chính lời phật dạy.Thì được làm người quá là đại may mắn.Đã được làm người rồi còn được gặp phật pháp.Điều quy y tam bảo.Những lời phật dạy.Cát bụi đời tâm lập chí tu hành.Hướng theo con đường đức phật đã giác ngộ mà tiếp bước.Thì quả là đại nhân duyên may mắn không gì có thể sánh bằng.Nhận thức sâu sắc điều này.Chân tao mới thấy được cái giá trị vô cùng to lớn.Chị đang được làm người.Đức phật đã dạy.Thân người khó được.Tuy nhiên để được làm người.Chúng ta thử nhìn lại sự khó khăn đó ra sao.Chậm kinh đức phật dạy.Như một bọn cây nổi trên mặt biển theo sóng gió trôi dạt khắp nơi.Ở dưới đáy biển có một con rùa mù.Cứ một trăm năm đối với trời đầu lên một lần.Điều trị thử hỏi.Biết đến bao giờ.Con rùa mùa này mới gặp được bọn cây.Đức phật dạy.Khi thân gửi mất rồi.Việc làm người trở lại.Cũng khó như con rùa mù gặp bọn cây gì.Theo như lời đức phật dạy trên đi.Chỉ vô cùng khó khăn giảm hai mắt.Jetstar với được làm người.Cơ hội để được làm người.Phải lệ hi hữu và cực kỳ khó khăn đến như vậy.Ở đây chúng ta đang làm người.Nghĩa là chúng ta đang thọ hưởng sự may mắn lớn lao đó.Dịu dàng.Sự may mắn này có tiếp tục lặp lại chúng ta trong kiếp lai sinh.Ý thức được điều gì.Thiết bị mỗi người hãy chọn cho mình một cách sống hữu ích.Phim ta phải biết quý trọng thời giờ.Sức khỏe.Tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại.Trong những tháng ngày cuối của đời người.Để tôi tập các thiện pháp.Phát tâm phát huy.Dũng mãnh tinh tuấn tu hành.Dậy sớm có ngày giác ngộ.Giải thoát ra khỏi kiếp luân hồi sanh tử.Trương thị của.Cũng từng khuyên dạy.Khoảng năm cây sắt.Chủ hoa dễ.Thân gửi mất đi.Được lại có.Thử hỏi.Cây sắt làm sao cho hoa.Cây sắt trổ hoa.Còn dễ hơn chúng ta trở lại làm người sau khi mất đi cái thân đầy.Việc mất đi cái thân này.Chắc chắn sẽ đến với mỗi chúng ta trong đây mai.Tổ nghiệp chúng ta có trở lại làm người nữa hay không.Thì quá là một ẩn số.Không ai có thể giải mã đuổi.Vậy chính bản thân mỗi chúng ta.Nếu chúng ta tin tuấn trị doanh nghiệp nhật.Giữ gìn trai giới.Một đời hận thù.Dù không đạt đến nhất tâm bất loạn.Chúng ta có thể kinh chắc.Chúng ta không chỉ trở lại làm người.Bài chúng ta sẽ được là một con người đầy đủ phước đức.Trí tuệ siêu đẳng những người cùng thời với chúng ta.Nếu chúng ta chìm đắm trong vũ trụ.Phá dưới hủy trai.Làm điều bất nhân bất nghĩa.Thích tạo diệu giác.Gieo rắc vàng cháy chất chồng.Thì không vững chúng ta không còn cơ hội nào để trở lại làm người.Mặc quả báo chắc chắn là ba đường dữ.Địa ngục.Ngã quỵ.Súc sanh.Đời người quá ngắn ngủi.Mạng sống quá mong manh.Không biết sống chết lúc nào.Nghiệp chướng phiền não nên mỗi chúng ta chất cao hơn núi.Cộng đồng ham muốn tham nhũng lên vũ chúng ta.Lấy sâu hơn biển.Đời sống hiện tại của chúng ta trong những ngày qua.Chỉ muốn chàng triết giả nhọc nhằn lao phổi.Nhìn lại.Chẳng có gì là thực sự hạnh phúc cả.Nhận thức được điều gì.Chúng ta không nên chần chờ hứa hẹn.Để tháng ngày trôi qua vô ích.Bảo với tận dụng quãng thời gian còn lại.Chủ nhật thành trì công phu tu tập.Thân người khó được.Đã biết như vậy rồi.Bài chúng ta vẫn còn giải giải.Không biết quý trọng thời gian.Không định ra thời khóa chị doanh điện phật.Không khắc kỷ lòng mình trì trai dữ giới.Ngược lại.Thứ bảy sa đà theo thú vui vũ trụ.Đắm chìm trong thế sự.Hiệu quả nhà xót xa đau đớn.Biết đâu.Thân người khó được.Đầy chúng ta đã được làm người.Đã vượt qua các khó khăn cực kỳ.Bảo mọi sinh linh trong pháp giới này muốn được làm người như chúng ta.Điều phải vượt qua.Tiền giang.Trước mắt chúng ta.Buông vàng kết có khác lần lượt bài ra.Cách khó khăn đầu tiên và căn bản nhất.Mày kiếm tao phải đối mặt.Đó là làm sao chúng ta có thể trở lại làm người.Sau khi tấm thân tứ đại liệu hoài gì.Tít đến.Làm sao chúng ta có thể dược thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử trong tứ xanh lục đạo.Trong đời sống vô thường và quá ngắn ngủi này.Làm sao chúng ta có thể vượt qua những điều khó khăn quá sức mình như vậy.Nếu như chúng ta không có duyên với phật pháp.Những gì chúng ta không đổi.Công phu chỉ danh niệm phật.Kinh lương hoàng sám có ghi.Hình tượng sương mai.Bảng dương nắng chiều.Đời sống mong manh.Chưa biết chết lúc nào.Sinh già bệnh chết.Không hẹn mà đến.Tai họa trịnh đình chưa đến biết đâu mà cho.Không thể thoát được.Giờ gửi vô thường.Thân không sống lâu.Trẻ được trải dài ý.Hay trong kinh pháp cú.một trăm hai mươi tám có đủ.Vũ bay lên không trung lặng dưới đáy bể.Chưa vào hang sâu núi thẳm.Không có nơi đâu trên thế giới này.Người ta có thể trốn khỏi tử thần.Qua những lần kinh doanh vừa nêu trên.Thiết bị.Nếu chúng ta là người con.Chân thực hướng về ngôi nhà giải thích.Chắc hẳn chúng ta đều phải chạnh lòng.Lắng lòng suy nghiệm mới thấy xót xa đau đớn cho những tháng ngày đã trôi qua.Chúng ta thử ngẫm lại.Từ khi biết phật pháp biết ngay.Chúng ta để làm được điều gì cho sự nghiệp học phật.Tu hành giải thoát của bản thân mình.Hay là chúng ta cứ mãi quay cuồng theo bánh đa của dòng xoay thế sự.Tạo tác lý luận chất trồng thêm nhiều chứ.Từng giờ từng phút lau giờ chú vui vũ dũng.Để rồi hư hao sức khỏe.Rút ngắn bạn sống của chính mình.Trong đời sống ngắn ngủi này.Tuổi thọ của con người.Dù cao lắm con chim.bảy nghìn tám trăm lẻ năm.Nguyệt thực.Sức sống của con người tràn đầy sinh khí và minh mẫn.Cũng chỉ được vài ba chục năm trở lại.Trong khi đó hầu như tất cả chúng ta.Để trôi qua quãng thời gian quý báu này.Viết khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại từ nay cho đến cuối đời.Thử hỏi còn được bao nhiêu ngày tháng.Phim tôi thích nhỉ.Là người chân thật họ có.Chắc hẳn chúng ta sẽ không khỏi giật mình.Bởi trên đôi vai yếu ớt của chúng ta lúc này.Là một núi nghiệp.Con đường dẫn đến vui ngày giải phóng.Chỉ nhảy cảnh ngủ hơi rạng rỡ.Trong khi đó.Quỹ thời gian còn lại thì chẳng có là bao.Đức phật dạy.Thân người khó được.Ít ngải bún nói.Kết quả để được làm người ở kiếp sau của chúng ta không dễ.Gì giải thích rõ.Trên dân hiện tại của chúng ta có quá nhiều bất cập.Rượu vang thịnh hài là một con người.Nhưng trên thế gian này.Có không ít người giao toàn cá nhân địa ngục.Ngạ quỷ súc sanh.Thậm chí gửi cho dân bức thư.Còn nhiều hơn cả ngàn lần.Sở giết người giao dân làm người.Làm tháng.Suy ngẫm điều này.Chúng tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên trên.Vì khi chúng ta về đắm trong túi vui vũ dũng.Thì chúng ta rất hâm hở thỏa thích.Cổng thi chúng ta trả tiền điện.Chỉ tay vô cùng của.Lười biếng.Chiếc bao mỏi mệt.Khi chúng ta tán rủ làm điều vô bổ.Thậm chí làm điều vui hãy cho mình và cho người.Thì chúng ta rất mạnh dạn và quyết định.Cổng khi đi làm xước làm phim.Thì chúng ta lệ do dự r.Trước tiên xào giá.Chị liên hệ chừng đó thôi.Trung tâm với thú.Để kiếp sau mà có được lại cái thân người như bây giờ chúng ta đang có.Chỉ quá thực không dễ dàng chút nào.Do gì.Vấn đề đặt ra là.Làm thế nào để chúng ta sống tốt hơn.Có ít hơn khi đang được làm người.Đồng thời tận dụng cơ hội khi đang được làm người.Để tích tạo phước đức trí tuệ nhiều hơn nữa.Nếu chưa chọn hỏa để làm tháng làm.Thì cha cũng được tái sanh làm người ở kiếp lai sinh.Đức phật dạy.Thân gửi khó được.Không phải đức phật muốn nói cái thân mà chúng ta đang có.Bạn hãy chú trọng đến cái thân sau này của chúng ta.Giữa chúng ta đã biết.Tứ đại hoài diệt.Thì chúng ta mất cái thân gửi này rồi.Chị tâm thức chúng ta sẽ theo nghị lực.Bà đi đầu thai.Hoặc tái sinh ở một cảnh giới nào đó.Tùy theo nghiệp lực của chúng ta chiêu cảm.Trần thị phúc sắp chết.Giáo dục đó.Nghiệp chúng ta diều vào mạng.Thì chắc chắn.Chúng ta sẽ phải xa lạ vào ba đường dữ.Địa ngục.Dạ quỷ.Súc sinh.Ngược lại nếu lúc đó.Nhịp thiện của chúng ta nhiều và mạnh.Thì chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi người.Cởi trần.Trong kinh đức phật dạy.Tất cả chúng sanh đến luân hồi trong vũ trụ này vô lượng vô biên a-tăng-kỳ.Nghĩa là số lượng lương hồi của mỗi chúng sanh là không thể nào tính đến biết được.Gửi tu hành từ khi phát tâm bồ đề.Chờ mãi đến khi thành phật.Cũng trải qua ba đại a-tăng-kỳ.Như vậy.Sư tử.Chư đại bồ tát.Để trải qua vô lượng kiếp cung phu công quả liên.Không dám giận.Thành tựu đạo quá.Cầu chúng sanh với chúng ta.Thì cũng đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi.Truy lăng trong tứ xanh lục đạo.Cho đến mãi tận ngày nay.Mới được cái thân làm người như chúng ta bây giờ.Theo như lời phật dạy thì.Vậy có được kết quả làm người như ngày nay.Chúng ta đã phải trải qua muôn vàn khó khăn.Không thể tính đếm đi.Trong vô lượng kiếp.Nhưng lợi dụng tác thân đang có.Để tin tuấn tuh.Thẳng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ.Như chưa.Chưa bồ tát đã đi qua.Chị càng không phải dễ.Nhận thức sâu sắc điều gì.Đòi hỏi mỗi người con vật chúng ta.Sự quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa.Trong đời sống tu hành hàng ngày.Chỉ có sự tinh tấn chuyên cần trị doanh nghiệp phật liên tục không gián đoạn.Chúng ta mới có thể cầm trong tay tấm vé vớt.Bước vào thế giới cực lạc của.Tử phủ di đà.Nhìn bằng con mắt trí tuệ.Chúng ta sẽ thấy.Cách hương bài chúng ta đang sở hữu hiện nay.Đúng là kết quả của tập hợp vô số nghiệp từ quá khứ mà ra.Nhân dịp này mỗi người hoàn toàn không giống nhau.Đêm trên hành tinh này.Dù có đến hàng tỷ người.Nhưng ở trên gương mặt cho đến tâm tư tính tình của hàng tỷ người này.Chẳng ai hoàn toàn giống ai cả.Hay nói một cách khác hơn.Kết quả có được cái thân người này.Là do nghiệp quá khứ dẫn dắt sang ra.Vậy kết quả của các thương sau này như thế nào.Cũng sẽ do chính cái gì hiện tại mà chúng ta đang gieo tạo.Đức phật dạy.Nhưng nào quản lý.Chúng sanh vào dân bất đồng nên quả báo cũng trở nên sai việc.Về điều này.Nếu chúng ta dùng dầu gia đình mình thì chúng ta sẽ thấy.Tuy cùng cha mẹ sinh ra.Nhưng chả thấy mấy anh chị em trong nhà.Chẳng ai hoàn toàn giống ai cả.Người hiền lành hay nhẫn nhịn.Gửi thì cáu gắt hay đóng trần.Gửi chị thông thoáng rộng rãi.Gửi thì tặng tiện.Gửi chị thông minh.Gửi thiệp vào chậm.Sở dĩ có hiện tượng như vậy.Là do nghiệp quá khứ còn lưu lại nên mỗi chúng ta.Có nhiều khác biệt với nhau.Cũng tội nghiệp quá khứ lưu lại.Mà có những người.Trước đây đã giỏi về cầm kỳ thi họa.Đây trở lại làm người.Nếu gặp duyên với môi trường này.Thì hỏi liền thường thục.Điều trước đây đã giỏi văn chương đây trở lại làm người.Chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhà văn thực thụ.Trên thế giới ngày nay.Thỉnh thoảng chúng ta có nghe nói đến một thần đồng toán học.hai thần đồng âm nhạc nào đó.Tất cả những thần đồng đều rất trẻ.Thử chế độ năm sáu tuổi.Có người không qua trường lớp học hành mà tự biết.Cũng có người chỉ lướt qua.Học một liền biết mười.Thử hỏi.Nếu nội bộ ở con người ai cũng giống như nhau.Làm gì có chuyện thông minh phi thường thì.Sở dĩ có điều này.Lỡ như con người đặc biệt này.Đời trước của họ đã tích lũy sâu dài số vốn toán học.Hai âm nhạc nói trên.Chỉ ngay giữa ra đời.Hỏi gì trở thành thần đồng rõ ràng như thế.Đó cũng là một minh chứng xác thực cho gì.Đây chúng ta được mang thương người này.Không phải chỉ có cuộc đời mà trải qua vô lượng vô số kiếp trong luân hồi sinh tử.Chậm kinh bổn sanh.Ghi lại.Trong khoảng thời gian đức phật thích ca nhập định dưới cội cây bồ đề.Giờ đêm thứ bốn mươi chín.Từ cang một đến canh hai.Nhảy trứng được chúc bạn mi.Điều đó.Nhớ rõ vô số kiếp quá khứ của mình như việc giờ mới tỉnh ra.Cũng từ cái nhìn thấu suốt ba cõi.Không nhanh nhạy với thời gian.Bà giúp việc đã dạy rằng.Chúng sanh vô chúng ta.Đã trải qua gương hồi sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay.Chính cho vị mà trong mỗi chúng ta.Để tích lũy mầm mống thiện ác.Vô lượng vô biên từ quá khứ.Dạy cho mãi đến nhà.Chuẩn tử nghiệp chướng đó vẫn không hề mất đi đâu cả.Đây tất cả chúng ta đang có được cái thân người này.Diễn viên là trong chúng ta.Mỗi người hôn tập nhịp khác nhau.Từ đó dẫn đến tâm tính luyện giọng.Khả năng cũng hoàn toàn khác nhau.Cứ theo lý mà xui.Vì sao khi cái tấm thân tứ đại này hư hoài.Tan rã.Khi tâm thức chúng ta phải theo nghị lực hiện hành vững chắc.Để tiếp tục đi thỏ nhận lại kết thư sau.Cái gọi là trái thơm sao của chúng ta.Có thể là người.Lại trời.Hay cũng có thể là chúng sanh trong ba đường khổ nạn.Như địa ngục.Ngạ quỷ súc sanh.Tất cả đều tùy thuộc vào thực hiện hiện tại của chúng ta.Cũng trao vậy mà dùng gương hội của chúng ta sẽ không theo thứ tự.Thầy cứu đi.Bài tùy thuộc doanh nghiệp duyên chúng ta giao.Dịch dịch được chúng ta tạo ra trong đời sống hàng ngày.Trong chương này.Chúng tôi gợi ý chia sẻ đôi chút hiểu biết thôi thì.Với thằng phục tử server.Trường học.Bạn nói đến nền tảng cô bước đầu học phật.Thì chúng ta cần với những rõ tầm quan trọng của kết hưng làm người.Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.Chúng tôi rất may mắn được làm người.Được nghe pháp.Clip tư duy và tu hành theo phật pháp.Trước khi nói tiếng việt tu hành theo pháp môn niệm phật.Để được giảm sanh về thế giới tây phương cực lạc.Tức sẽ trở thành một vị phật tương lai.Thiết bị.Chúng ta nên bảng kỹ hơn và rõ hơn.Về cá nhân làm người trong đời sống hàng ngày của chúng ta đã.Bởi theo suy nghĩ của chúng tôi.Nếu chúng ta làm người còn chưa xong.Thì làm sao có thể trở thành.Ảnh bồ tát.Nếu có buông nói rằng.Chúng ta trước giàu quan tưởng.Hôm nay đi chúng ta đang làm người.Nhưng chúng ta có dám chắc rằng.Kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại làm người nữa hay không.Muốn bảo đảm kiếp gia lai chúng ta vẫn tiếp tục làm người.Để tiếp tục được tu học phật pháp.Thì chúng ta phải gieo trồng nhân gì.Hàng ngày chúng ta phải sống ra sao.Vừa quý phật tử đã biết.Đức phật đã dạy.Nếu muốn đời sau được trở lại làm người.Thì đời này phải chú trọng giữ gìn năm giới cấm.Nằm dưới cấm đây là.Không sát hại sinh mạng con người và các loài động.Không trộm cắp tài sản.Không tải dâm.Không nói dối.Nói dối theo.Nón bảo hiểm ác hại người.Không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện.Lý giải chi tiết về lợi ích và ý nghĩa vô cùng quan trọng của nam giới cấm này.Chúng tôi đã nhiều rất rõ trong cuốn.Nhất tâm niệm phật.Quyết định giảm sinh.Hơn nữa điều này.Quyết tử sau khi quy y tam bảo.Cũng được quý thầy giảng giải tận từ.Đền trần cuốn sách này.Chúng tôi xét thấy không cần thiết bạn thêm nữa.Đức phật dạy chúng ta giữ gìn đầy đủ năm giới cấm.Là muốn chúng ta sống tốt hơn.Sống có ích hơn trong cuộc đời này.Đồng thời bảo đảm chắc chắn chưa chúng ta được trở lại làm người trong tương lai.Gửi nào giữ gìn trọn vẹn năm giới cấm.Chị tư cách.Dân phẩm sẽ vượt trội trong đời sống nhân loại.Nếu đời này đủ tư cách làm người.Chỉ đợi sau chắc chắn sẽ được làm người.Đời này biết tên sâu phật pháp tinh tấn điện tử.Chắc chắn đời sau trả lời công dân ở thế giới tây phương cực lạc.Đậu quả trong tương lai là điều có thể.Đó là luật nhân quả tung.Tuy nhiên.Quý phật tử tự sát lại mà.Từ ngày biết phật pháp giải quy y tam bảo đến nay.Quý vị đại biểu trần nam giới chưa.Nếu chưa giữ chồng nam giới.Chị cái gì cũng khó có thể tự tin mình là người tốt.Giải thích duy.Khả năng trở lại làm người.Cũng khó có thể bảo đảm.Nhưng theo lời phật dạy.Chúng ta luôn tự khắc kỷ lòng.Giữ gìn năm giới cấm.Tức là chúng ta đã gieo cái dân hướng thượng.Ngay trong đời sống ngày rồi.Và đó là cái dân chắc thịt.Đi trước làm người trong kiếp tương lai.Nằm dưới cứng tùy lại đơn giản.Nhưng thực ra rất khó giữ.Nếu không có quyết tâm cao sữa tâm chỉnh ý từng giờ từng phút.Thì chúng ta rất dễ mắc phải.năm giới cấm là nền tảng của bước đầu học.Là thức đâu vẫn hạnh dạy nhân cách của một phật tử.Lệnh đức than đầu tiên để chúng ta tiếp bước đến những chân trời cao xa hơn.Chậm vui nhà tự phát.Do vị là người phật tử.Chúng ta cùng có lý do gì.Mở hủy phẩm giới cấm mà chư phật đã khuyên dạy.Chú đại bi.Nằm dưới cấm là cá nhân để được làm người.Nếu nghiêm túc kiểm điểm lại mình.Xem bản thân mình đã giữ trần nam giới hay chưa.Biết chúng ta chưa giữ tròn.Thì làm sao trong kiếp lai sinh có thể trở lại làm người.Trên thế giới chúng ta đang sống.Thử hỏi có mấy người giữ chồng nam giới.Đã không giữ tròn dưỡng nam giới.Một khi đánh mất cái thân người này rồi.Tất nhiên phải rơi vào chỗ túi tâm sau đoạn.Nhiều hơn là được trở lại làm người.Chính vì vậy bà đức phật đã từ bi nhắc nhở chúng ta.Rừng thuần đang đắt.Đời sống vô thường.Kiếp người ngắn ngủi.Mạng sống mong manh.Vì đã ý thức điều này.Chúng ta không nên bất cẩn.Buông lương qua ngày tháng.Mở phải biết quý trọng thời gian.Tranh thủ lúc còn minh mẫn khỏe mạnh.Thúc liễm thân tâm tin tuấn chuyên cần chị doanh nghiệp vụ.Để mai hậu cùng xung hợp với chưa dị thượng thư.Trần vui nhỉ.Tây phương cực lạc.Thân người khó được.Phật pháp khó gặp.Con đường phía trước vẫn còn nằm trong trinh gai góc.Nhận thức sâu sắc điều này.Chúng ta đang kịp thời hạn chế thú vui vũ trụ.Để giữ gìn sức khỏe dài lưu tận dụng tối đa những cơ hội và may mắn khi đang được.Gửi.Để gieo trồng tăng trưởng thiện cân.Phát tâm bồ đề.Nỗ lực công phu.Tử lợi lợi tha.Dựng xây vô nhật tịnh độ thêm lung linh ánh đạo vàng giải thoát.Đến bê bờ giác chỉ tại lòng ta.Tiếng lòng thì vô hạn.Bảng ôn gửi tới nuôi cũng chừng đấy chị.Điều quan trọng là nhận thức ở nơi mỗi người con vật chúng ta.Chiếc vòng quý phật tử xuyên ẩm thực kỷ những điều mà chúng tôi đã chia sẻ.Để qua đó.Cơ thể rút ra điều gì thực sự bổ ích.Chọc quá trình tu học của mình. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com