Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Rất Hay_ Phật Pháp Nhiệm Màu_audio Pháp Hay.

lời phật dạy về Đạo làm người rất hay_ phật pháp nhiệm màu_audio pháp hay.
Có điếc tình dài.Nước không luật nước lào.Nhà không được nhà chung.Chấm những từ gia đình xã hội.Tôn giáo.Chưa đến công việc làm ăn hàng ngày.Mà thiếu kỹ cường.Thịt khó tránh khỏi hư hại.Nếu nhà trường chưa kỷ lục.Thì học sinh không thể học tốt.Tài xế lái xe không đúng luật.Thời xảy ra tai nạn trên rừng.Dẫn những con người có giới luật.Mà các loài chim cá kiếm ông.Điều có quy tắc của nó.Người nhện bay có hằng.Kiến bò có núi.Già chúng cục có nghĩa chúa tôi cha con chở chồng.Thế đủ biết.Lời dẫn còn có kỷ luật huống gì là loài người.Nếu người nào không tuân theo giới luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân độc ác.Chung gia đình không có kỷ luật thì lộn xộn.Một nước không có pháp luật thời chẳng còn phong quá kỹ cương.Dân chúng trở nên hung tàn.Phía dưới không thắng.Cẩm ly tức phía.Muốn tránh khỏi sự tăng trở nguy hiểm cho mình và xã hội.Truyền hình chúng ta phải nương tựa dưới luộc.Làm căn bản tự sự.Nếu không trữ dưới được.Thì đời sống của chúng ta sẽ xảy ra những sự lôi thôi rắc rối .Mức hết thuốc lại an vui ở hiện tại dịch like.Dưới là những điều răn cấm không được hả.Luật là những quy định tính chung theo.Điều chỉnh đúng những hành vi.Lời nói ý nghĩ cho đúng chánh pháp.Tại sao phật bảo cách điện tử khi chuyển giới.Dì từ siêu thủy đến nay.Chúng ta bị phiền não nghiệp chướng chứa nhóm nhiều đời.Ô nhiễm trong dịch vụ.Ghi tạo nhiều ác nghiệp.Nhìn mấy lô hội trong vòng sanh tử.Muốn thoát ra khỏi bể khổ.File được.Kinh niết bàn dài.Dưới là cội gốc của tất cả thiện pháp.Dưới giống như mặt trời phát ban đêm tối.Dưới là chuỗi anh là rau rồi phá thân.Giới như mặt đất vuông chật được phát sinh.Dưới là cội gốc sinh ra cái công đức.Giới có thể chiếc thằng ác nghiệt.Giá bác đạo.Dưới là pháp trường đánh dẹp những phiền não không ổn áp.Dưới hay diệt trừ tất cả những tà kiếm.Dưới là từ lương trên con đường hiểm sinh tử.Giữ như con thuyền con đưa người qua bể khổ.Kinh hoa nghiêm nói.Dưới là cội gốc của vô thường bồ đề.Người giữ giới được năm điều lợi.Duy nhất tiếng tốt đồn xa.Thứ hai .Lợi lộc dồi dào.Thứ ba.Đi dạo hội chúng không sợ hãi.Thứ tư khi mảng chung tầm không rối loạn.Tinh thần.Đời sao xanh rẻ cái đầm.Kinh pháp cú nói.Hương chim đành giả na.Chưa phải là thơm phức.Hương người có dưới đất.Chồng nhát khắp mười phương khi hàng giả giữ gìn giới.Đức trọn vẹn.Thời thân tâm an lạc nhẹ nhàng.Giống như người đau gặp thuốc hay.Tiêu trừ hết bệnh phiền não.Phần trăm được ăn ổn.Những dạng.Không còn nói sợ gì nữa.Chư phật bồ tát và kinh doanh.Điều ngờ giữ giới luật.Bạn đã biết cảnh giới suốt lạc kêu giải thoát.Thế mà thời nay.Nhiều người học đạo kiếm tiền những giáo lý huyền diệu cao siêu.Nghe chưa bùi tai.Bạn đi vui miệng.Nói đến dưới luộc hoặc không ưa thích.Cho đó là của kỹ bón.Tiêu cực bích lười.Không phù hợp trào lưu tiến hóa.Ôi khác nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi.Còn chú báo cho ông già mình thì buông bỏ.Muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga.Lịch thi cái nền móng là châu phi.Bảo sao phật pháp không suy đồi nhưng loại vaseline.Dũng sinh khổ ấy.Gì thế.Trong kinh lăng nghiêm đói.Người tu thiền định hoặc bất cứ pháp vùng nào.Mở không chịu xíu.Thì sư giọng ca đỉnh của tà ma ngoại đạo.Như thế.Đố biết giữ giới luật quan trọng biết trường nào.Người giữ giới được thiên long ủng hộ.Ngoại mà.Khắc phục.Quyển thập thiện nghiệp này.Tuy là cháu đích căn bản.Nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh.Màn tính chất nhân quả nghiệp báo.Giải thích ứng xử trong đời sống hàng ngày.Lịch còn đáp ứng những thắc mắc như.Sát sanh bị quả báo gì.Dạ không sắc sinh hương được phước bánh cho đến dưới không trưởng.Tải ghi âm giọng nữ.Hai lưỡi.Sát thủ kỹ nữ.Tham nhũng.Xin nghỉ.Chả kiếm.Mỗi giới điều lưu gió lạnh giữ.Tuy phước ở trong đó.Chẳng những thế thôi.Còn trước chúng ta biết được gieo nhân gì gặt quả gì.Kỹ thuật tử khi nghe đọc quyển thập thiện nghiệp này nên chú tâm tư duy.Nhìn ngắm chân tường tặng.Chịu khó nghe nhiều lần.Rồi chị mới nhận ra được sự vô biên của pháp bảo.Ruồi tu cho thuần thục.Xe đạp được bản quyền thoát em nhiều.Đảo quả chống dị tật.Luật nhân quả chẳng bao giờ.Gieo giống đào chị một cây đen.Chồng từ bi.Có trái tử vi.Giao bảo ác.Lên cây báo các diễn đàn giữ cho mình tạo cát.Sau này mình hưởng hết không sao.Cõi ta bà bất luận gái trai.Tin như thế hết ai phẳng tùng.B.Nội dung.Định nghĩa.Thập thiện nghiệp.Biết là mười điều lành của ban việt như sau.Thân của bà.Không sát sanh.Không kiểu thước không tải nghiệm.B.Khẩu có bốn.Không giọng nữ không lưỡng thì.Không ác thủ.Không nghỉ nữa.Ý của bà.Không tham lam.Không xuân huế không tả tiếng.Đó là mười điều lành ngược lại là mười điều ác.Hài.Nhịp là gì.Nhịp là những ý nghĩ hành động việc làm hàng ngày hết thành nghiệp lành nghiệp dữ.Quạt không làng không chữ.À.Nhịp làng.Theo quan điểm của nhà phật là thân khẩu ý.Yêu được chọn thành đem đến sự an lạc lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại.Nghiệp dữ.Là những hành động tạo nên cho nơi thân cửu ý bất thiện.Đem đến sự đau khổ cho chúng sanh.Nhịp không lành không giữ là chỉ cho chị làm không thiện không ác.Chính trị con người suy nghĩ hành động doanh nghiệp thiện ác khác nhau.Cho nền oxalic quả khác nhau.Nào là thọ kiểu đẹp.Xấu giàu nghèo mạnh lành bên tật trí ngu.Chính tả tự giao nhanh rồi thừa hưởng gạt lấy kết quả của hành động đó.Nếu ai đã tạo sang nghiệp dữ.Dẫu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo ứng của nhân quả.Kinh pháp cú nói.Dầu trên trời giữa biển.Hay nắng vào động núi.Không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp.Trong kinh pháp cú.Phật dạy.Người nào làm việc bức chánh độc ác.Thời lãnh lấy mười quả báo sau đây.Một.Sống rất khổ sở.Hai thân thể tập luyện.Ba bình tật triền miên.bốn.Tâm chỉ tán loạn.Nhầm.Bị người yêu bán sáu mất đảng quang nha.bảy tài sản tam giác tám.Thần kiếm chia lìa.chín nhà cửa tài sản.Bị lửa cháy tiêu tan.mười là sau khi chết.Phải đạt giàu điện.Nhịp đen cho quả đen.Nhịp trắng cho quả trắng.Nhịp đen trắng.Trưởng quả đen trắng.Kinh a hầm dõi.Một hôm.You are better now.Thân hình đến ý kiến đức phật dạ thưa rằng.Bạch đức thế tôn có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung.Vua chúa quý tộc.Còn người nào dòng nô lệ thấp hèn.Thì xăng dầu chồng nô lệ chấp hành có đúng vậy không.Bật báo.Đại dương nên.Trên đời có bốn hạng người.Một lát tử tối đi dạo tối.Hay là từ tối đi ra sáng.Ba là từ sáng đi giàu tối.Bốn là từ sáng tiếng đến sáng.Thế nào là từ tối đi dạo tối nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều.Phim hài chẳng do tu thiện để chuyển nghiệp xấu.Lại làm việt á.Chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn.Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng.Là người sinh ra đời từ thân mạng cho đến giật trước.Không bằng ai.Nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước.Nên ăn năn sám hối phát tâm cúng dường bố thế làm lành lánh dữ.Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho diện tại dạng tương lai.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối.Tức là người này sinh ra đời hướng cảnh giàu sang nhưng không biết tạo thêm phước lành.Nay còn tham lam keo kiệt kiêu căng hống hách.Tạo nhiều ác nghiệp.Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối nghèo đói thấp hèn khổ đau.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng.Là người có cay làng đời trước.Nên xanh vào nhà tôn quý.Hương cảnh giàu sang.Lại tiếp tục bố thí cúng dường làm nhiều việc thiện.Trên kính dưới giường.Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp.Thanh cao hơn.Nói tới nhân quả nghiệp là.Kinh tăng chi nói.Một thời đức phật an trú ở thành sát bị giường tháng lâm.Một hôm hoàng hậu monica.Đi đến đức thế tôn.Sau khi đánh lẻ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng.Your những gì do you gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắc sống.Hình dán hạt điệp nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Giò nhân gì.Cứ một số những nhân dung sắc xấu.Hình dáng hạn đẹp.Nhưng lấy giàu sang.Tài sản nướng.Sở hữu nướng uy tín ảnh hưởng đến.Do nhân duyên gì.Có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp.Nhưng lại nghèo khổ tài sản x sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Chơi những gì.Có một số nữ nhân run sắc xinh đẹp.Thủ thắng giàu sang.Tài sản lý sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín lớn.Phật dạy.Này monica.Nếu hạn nữ nhân nào nhiều phấn độ não hại đi người ta nói động đến một chút liền.Nóng sườn sổ sân hận gây hấn bất mãn.Lại không biết cúng dường cho chưa.Bảng lenovo.Thức ăn giàu uống giải mã.Xe cộ giường nằm chỗ ở đèn đuôi.Tính tình keo kiệt.Thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đánh lễ.Cúng trường.Thì ghen tị tức tối.Trói buộc bởi ganh tị.Gì đó sau khi từ bỏ cõi đời này tái sinh trở lại.Ra sân hận keo kiệt.Nên lãng thỏa thân thể xấu xí.Hình dáng hạ liệt nghèo khổ tài sản ít sở hữu.Ảnh hưởng uy tín.Này monica.Nếu những nhân nào hay phẫn nộ não hại giàu bị nói ít liền nổi nóng.Xin sổ gây hấn.Biểu lộ sự bất mãn quán hận.Những người này biết cúng dường cho san hô.Bản demo.Món ăn vặt uống giải mạch xe cộ giường nằm chỗ ở đèn đỏ.Đánh không keo kiệt thấy người khác được lời trưởng cung kính tôn trọng.Đánh lễ cúng dường.Thì không chân tỉ tức tối.Người ấy sau khi bạn chung tái sinh trở lại.Do sân hận.Nên bị quả báo dung sắt xấu hình dáng hại gì.Nhờ vip cúng giường nên hưởng được phước báo giàu sang.Tài sản lớn uy tín ảnh hưởng lớn.Này monica nếu nữ nhân nào không nổi nóng não hại khi bị nói nhiều.Không biểu lộ phẫn nộ sân hận bất mãn gây hấn.Những người này kêu kia không biết cúng dường cho xe mô bạn nam vô món ăn vặt uống giả.Xe cũ giường nằm chuối sứ đèn ruốc.Đánh hay đố kỵ.Nhìn thấy người khác được lợi dưỡng vùng kín tôn trọng đánh lễ cúng dường.Thì nó ghen tị tức tối trói buộc bởi ghen tị.Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này tái xanh trở lại.Nhờ không sân hận nên dung sắc xinh đẹp thua thắng do keo kiệt.Không biết cúng dường bố thí.Nên phải chịu cảnh nghèo khổ tài sản hết sở hữu ích ảnh hưởng vi tính x.Này monica nếu nữ nhân nào không phấn nổ lão hạc.Tôi bị nói nhiều nhưng không nổi nóng nổi sơn.Không có biểu lộ sân hận gây hấn.Mất mạng.Người này lại hay cúng dường cho chưa chị sang hôn bà la môn món ăn giật uống giải mạch.Xe cũ giường nằm chú xứ đèn đuôi.Đánh tình không kéo kia thấy người khác được lợi dưỡng không ganh tị tức tối.Vì đó sau khi thân hoại mạng chung tái sinh trở lại nhờ không sân hận.Beat cúng-dường ninh hưởng được phước báo dung sắt xinh đẹp.Giàu sang.Tài sản nhiều.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín lớn.Sau khi phật thuyết giảng xong quang hậu monica thưa rằng.Bạch đức thế tôn.Bắt đầu từ nay.Con sẽ không phấn độ não hại.Dầu bị nói nhiều con cũng không nóng trần quán hận gây hứng bất mãn.Con sẽ cúng dường cho chưa vậy sao buôn bà la môn.Món ăn chỉ uống giải mật.Xe cũ.Dương cầm.Chuối sứ.Đèn pin.Thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đánh lễ cúng dường.Còn sẽ không ghen tị đức tối.Học vi diệu thay.Bạch thế tôn.Một ngày nhận con làm nữ cư sĩ.Từ nay cho đến ngày mà ngủ chung.Đức phật hứa cả truyền trong ngũ giới cho hoàng hậu monica trên thuyết pháp về mẹ.Vô thường.Mọi người đều chắc quá tu đàng hoàng.Qua bài tin trên cho chúng ta thấy.Hoàng hậu monica có một tính đặc biệt là khi nghe pháp.Bà biết rõ tai hại của sân hận.Phẫn nộ ganh tị đốt chị ra tính keo kiệt bản sẵn trên bàn cưới.Sẽ không nóng giận quán hận ganh tị đố kỵ.Keo kiệt.Nhật thành tâm phát hiện thực hành việc bố thí.Cúng dường cho chứ gì.Bản na mô.Trong chuyên gia kinh nếu chúng ta biết xét lại mình gia phát tâm làm việc tốt.Khi xử nha kinh đó mới có lời.Cái này nếu chúng ta nghe kinh mà không biết suy xét.Giờ cũng không cố gắng nỗ lực làm theo lời phật dạy.Thì chỉ nghe kinh gió chẳng có lợi ích gì.Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh yếu rõ ý nghĩa của bài kinh.Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe thì thầy.Mexico nào đó nói hay.Đúng tâm lý của mình.Thì rủ nhau đi đến nhà.Trong khi đó về phần mình thì chẳng làm được việc gì mà chính nghe cho thỏa thích vậy thôi.Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình coi đã làm được điều gì ra chưa làm đi.Trong khi nghe kinh chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh lắng nghe những lời phật dạy.Rồi tinh tấn tu hành.Để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp.Chứ không phải nghe rồi bỏ qua.Chúng ta thấy.Sau khi đức phật thành đạo.Ngài giảng bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế.Chọn năm anh em ông kiều trần như.Unisom là giác ngộ giác đạo ngây.Trường hợp nữa.Là ông da cá.Ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng.Một hôm.Ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình.Sau khi tàn cuộc vui.Ông nhìn thấy chén bát ngủ nhanh.Còn các kỹ nữ thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ mồ hôi chảy ra.Phấn son ra lỗ trên gương mặt.Ông thấy cuộc vui chơi này không thật.Truyền hình ông mới đi đến gặp đức phật.Thì đó.Đức phật giảng cho ông nghe bài pháp tứ diệu đế.Nghe tùng ông để chép ngủ.Người xưa có tỉnh tiến.Lý quý trọng pháp hết sức đặc biệt.Hình nền mấy màu chắc ngủ đắp pháp.Còn chúng ta xin kiên nghe pháp không biết bao nhiêu lần.Mà tại sao không giác ngộ.Tại vì chúng ta nghe xem là để nghe xem vậy thôi.Đa số là trên lý thuyết.Trên đền phiền não sanh tử triền miên không dứt là gì.Muốn diệt trừ phiền não thoát ly sanh tử.Chúng ta phải hội đủ ba yếu tố.Một làm răng.Hay là tư.Palato.Nghĩa là khi xem phim nghe pháp phẩy thành kính.Chú tâm tư duy những lời phật dạy.Rồi đem ra thực hành.Thì chắc chắn trước thành tựu được đào quả vô thường bồ đề.Trồng khế kinh phật dạy.Các chị heo x biết.Những người nghèo khó hình dung xấu xa bệnh tật.Gặp nhiều khách nạn không được tự do.Phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới thật đố sân thần không₫.Có những người.Thân hình lành mạnh xinh đẹp giàu sang.Có thấy lửa.Phải biết rằng người ấy đời trước có chì với bố thí tinh tấn không lòng thật đốn.Shin.Do đó đức phật thuyết kinh thập thiện nhằm đến ngăn chặn những tư tưởng ác.Lời nói chẳng ngành hành động mất trắng.mười chín hãy cứ chân lòng từ bi bình đẳng đến thị trường ngoại tệ tội lỗi.Đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh.Ở hiện tại dài chị lan.Hạnh phúc hai đức phật giáng sinh.Hạnh phúc thay.Giáo pháp cao minh.Hạnh phúc hai.Tân trà hòa hợp.Hạnh phúc thay.Tứ chúng đồng tu.Kinh pháp cú.Ý nghĩa và giá trị của mười nghiệp làng.một la mã.Hồng sát sân.Sát sanh là lãng mạn chúng sanh.Tự mình giết túi người chết.Anh huy giết vui theo điều phạm giới sát hả.Tại sao đức phật đưa ra điều răn thứ nhất.Cấm không cho phật tử giết người sát thủ.Di tất cả mọi người đều ham sống sợ chết.Trong các tội ác tội lớn nhất là làm thân phật ra máu.Yes ai là hướng tổ thì cha mẹ.Giặc pháp và hợp sắt.Cái đó chắc chắn bị đoàn vào địa ngục a tỳ.Giết đồng loại.Bị quả báo hiện tại.Thân nhân người ta sẽ báo thù.Nếu không cũng bị pháp luật trừng trị.Cho dù họ không khéo trốn thoát luật thế gia.Nhưng không quan luật nhân quả.Kiếp sau bị nạn nhân giết lại.Chưa hết.Giết chết một mạng người tức là làm cho ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người ta.Phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa.Giờ phát giữ những hoài bão.Công danh sự nghiệp.Làm cho họ chết trung quốc hận nuối tiếc.Quả báo đến giết kẻ đó.Đời sau chịu cảnh người thân phân ly sơn nghiệp nói giỡn.Chết trong đau thương hối tiếc.Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ luân hồi thường bạn.Bệnh hoạn.Chết yểu.Nói tiếng oan trái của nghiệp sát.Quả phật sang tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm.Nhưng chẳng có con.Nên mất phí thêm vợ lẽ.Không vào đầu có thai.Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ.Hết sức chu đáo.Ninh đồng danh chị ghen tuông nổi lên centum độc ác.Mua thuốc phá thai trộn thức ăn.Làm cho cả mẹ lẫn con đều chế.Dì hai già tháng.Người trồng điều tra biết được quan tình liền đến gặp vợ lớn cho đến chết.Luân hồi nhân quả trả vay.Sau khi chết vợ nhỏ sang làm con chuồn chợ lớn sang làm con gà mái.Mỗi khi gà có con chồn ta bắt ăn thịt.Và sau đó an vuông gà mẹ.Kiếp thứ ba.Sau khi cái ảnh chế.Shin làm con béo.Trùng sinh làm con nai cái.Mỗi khi nay có con.Bèo đến bắt trăn.Cả mẹ anh đánh con.Kiếp thứ tư.Lysin làm hung thần.Vòng đeo sang làm người con gái.Đến tuổi trưởng thành người con gái có chồng lúc sinh con.Hung thần đánh bắt ăn thịt.Làm cho cô ta vô cùng đau khổ.Trải qua hai lần như thế.Đến lần thứ ba người chồng đề nghị đưa chợ về quê ngoại sang.Sau khi sinh được một thời gian.Hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà.Đi gần đến kỳ duyên tịnh xá.Bỗng nghe tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão.Video nhìn lên trời thấy hung thần đuổi bắt liền ôm con chạy vào cảnh sát kỳ diệu.Cầu xin phật từ bi cứu mạng cho con mình.Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi.Nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vào.Phật bảo an honda ra khỏi khung thần giàu.Nhờ quan được quốc.Nên thần ta tỏ ra dễ dàng.Trước mặt hai nạn nhân.Phật tử tốn khuyên bảo.Sao các người cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế.Hoàng cháy biết bao giờ mới chấm dứt.Rồi phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong.Liền đọc kỳ.Nếu lấy oán báo oán quán ấy mãi chất chồng.Nếu lấy đức vào áo.Quá nãy tự tiêu tan.Nghe bài kể về lời khuyên của phật.Hung thần và người phụ nữ quá giải hết quán tù.Đồng đứng lên đánh lễ phật.Cầu xin quy y.Thỏ chiên ngủ giới.Lồng tử vi của đức phật xem chúng sanh như con của mình.Nên ngày không cho đệ tử sát sanh hại gì.Dưới bất cứ hình thức nào.Gì ngài bean.Mọi loài đều sợ gươm down giáo mắt.Thật gì.Khi chúng ta nhìn thấy cốc ếch sắp bị cắt cổ.Nó liền đưa chân chống đỡ.Trâu bò.Gà dịch tôm cá.Khi bị đập đầu thọc huyết.Chắc bị đánh gãy.Thì quân sự dạy dỗ.Rên la.Tỏ ra đau đớn vô cùng chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện đau thương của vợ chồng.Rượu rừng.Bị sức mạnh và trí khôn của con người quái dị.Truyện kể.Ở trong một khu rừng quốc gia phú thọ.Cứ cặp vợ chồng chú dương.Một hôm.Rừng giờ sang được chú dựng con thật là thấu kính gì thường.Chúng sống trong cảnh em niềm hạnh phúc.Trên cành cây cau.Giữa núi rừng hoang dã.Rồi một ngày kia.Dượng mẹ đang bé dượng con vui đùa.Bấm đầu từ youtube.Một mũi tên bắn lên chúng giữ mẹ.Dương mẹ ốm gừng thét lên những tiếng kêu ai oán.Trộn lẫn đau thương.Mẫu lệ tuôn trào thấm ướt cả thân.Dưỡng mẹ đau đớn quằn quại.Dường như muốn buông xuôi con mình.Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng.Dinh dưỡng mẹ cố gắng bé dưỡng con vào lòng.Cho bú thật no.Rồi cẩn thận giao chất dưỡng chồng.Da trắng chuối.Hãy cố gắng ở lại nuôi con.Dưới ánh bắc vip đầy máu lửa.Giường bé đưa tay vuốt nhẹ lên bình dưỡng con.Rồi nhìn dưỡng chồng lần cuối.Tử tử chút đi hơi thở sau cùng.Nhắm mắt buông tay.Rơi xuống mặt đất.Nằm quằn quại trên vũng máu.Bên cạnh tuyết cười thỏa mãn của tiêu thợ săn thiếu sắt.chín cái thảm trạng đó.Đặc kéo dài từ ngàn xưa.Nền đức từ phủ thích ca mâu ni.Thầy thuốc ra những tiếng nói nghẹn ngào.Tân cổ má ơi.Hãy mở rộng lòng từ bi xanh bằng những vô thẳm đau thương.Trước giảng loại được sống trong cảnh bình cảnh.Hạnh phúc an vui.Cúng gì tìm cầu mong con gặp lại.Ăn trộm khoái phụ.Chỉ ra.Mở quên lắm người bắn chim đâm cá.Hỏi lý thú vịt làm nghe tiệm bánh.Bẫy rồng.Câu đối treo.Đập đầu.Cắt cổ luộc ra.Chiên xào.Nấu nướng luộc sống.Mặc cho nó kêu gào vậy chị.Mở hộp những thảm như coi như không có gì xảy ra.Giống như tên tướng cướp bạch đằng đằng sát khí.Giết người đấm máu.Mà chẳng giống tay.Chỉ làm sắt quá nhiều.Tri thức của họ trở nên chai đá.Không còn cảm nhận sự đau đớn của kẻ khác.Những người giết rắn luôn vậy cũng giống như thế.Ngược lại.Khi họ bị đứt tay.Thầy nước sôi dân chúng một chút.Là nhảy dựng lên kêu trời rên la.Thế mà người ta để đành lòng giết hại siêu thị.Bbảy chỉ ăn uống phung phí.Đờn ca xướng.Vui chơi thỏa thích.Trên sự đau khổ của chúng.Có nhiều người ăn nhiều món độc địa.Nào là thích ăn tim gan phèo.Phổi.Bao tử.Đảo khỉ nướng cá sống.Bởi thế.Kích thước của họ sinh ra đủ thứ bình.Dựa cao huyết áp.Tiểu đường.bảy thần.Đau tim.Xơ gan.Ung thư phổi.Loét bao tử.Nói đến tai hại của việc ăn thịt.Nhà triết gia sneaky nói.Nếu mỗi bữa ăn người ta dùng.Là ngấm ngầm tới đầu.Làm cho cơ thể sinh bệnh chết sớm mà không hay biết.Cách gì.Ngày nay.Những giải y khoa bác sĩ trứ danh.Yesterday.Very lucky kurama nói.Chồng các thứ thịt có rất nhiều chiếc.Nguy hiểm cho sức khỏe con người.Bằng chứng là các loài vật bắt nhiều chứng bệnh như bò điên.Heo bị lở mồm long móng.Cúm gia cầm.Cá có độc.Ăn dầu dễ bị truyền nhiễm ngộ độc mà chết.Tổ chức y tế thế giới đã xác minh bốn mươi% người bị ung thư ở mỹ.Là do ăn dùm chế mỡ.Bác sĩ vũ lê chuyên gia dinh dưỡng của viện y học harvard cho.Những độc tố trong thịt giảm mỡ.Làm nguyên nhân sinh ra các thứ.Hơn nữa.Gửi anh trai tăng thêm sức khỏe.Giảm bớt những bệnh tật.Các nhà khoa học.Y học đông tây đều công nhận.Thức ăn chay làm nhẹ nhàng thanh chi.Dễ tiêu hóa.Giờ có nhiều dưỡng chất bổ cơ thể.Thế mà có nhiều người quan niệm sai lầm.Hồi nãy ăn thịt cái mới đủ dưỡng chất và sức mạnh.Thật ra.Ăn thịt cá không có sức chịu đựng cực nhọc dẻo dày bằng người ăn chay trường.Chỉnh giáo sư picture.Ở đại học gia.Sau nhiều cuộc chiến nghiệm đến long trọng tuyên bố rằng.Ăn thịt của những động vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu đựng cực.Bạn gửi anh trai.Tại đại hội olympic hà lan năm một nghìn chín trăm hai mươi tám.Người đạt kỷ lục về môn chạy marathon.Là em giận anh toàn là đồ chay.Muốn cho cơ thể khỏe mạnh ít bình sống lâu.Nên dùng nhiều rau quả trái cây.Theo tiến sĩ hóa học liên xô cũ.Savoury days.Gửi ăn chay kéo dài tuổi thọ.Như ứng dụng coca liên xô cũ.Clip nhiều cụ già tuổi thọ cao.Lại nhờ các cụ ăn chủ yếu là rau quả.Giá thức ăn chay.Nhiều thì đúng tên người nhận rau quả ngũ cốc.Có nhiều vitamin.Ngăn ngừa bệnh thiếu máu thông.Giờ góp phần phục hồi các tế bào của cơ thể.Các loại cam quýt.Có thể cho người bệnh ung thư.Như mở rộng.Nước cam làm mát phổi mát gan.Bát tiên mắt thần.Điều hòa dạ dày.Giải pháp.Giải nhiệt giải độc.Những trường.Trái chuối dưa ngon.Dừa có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại trái cây khác.Chuối chín chứa nhiều đường bột.Chất đạm.Ra nhiều sinh tố.Giúp kính xương.Quân bình thần kinh.Chỉ luôn bệnh suy nhược thấp khớp.Trái vú sữa bổ thận.Massage tim phổi.Giải úc nhiều.Cải lương những tuổi mắc tim giáng hỏa.Tiêu đờm giải khát giải độc.Chữa phổi khô ho khan.Ho có đờm nói không ra tiếng.Người lạnh bụng yếu dạ dày.Giá xăng phủ không nên ăn lê.Trái bơ làm giảm mỡ độc hại trong cơ thể.Chỉ riêng bệnh xơ gan.Giúp bảo vệ các mạch máu.Lấy thêm chống lão hóa.Trái bưởi trị nhiều bệnh về đường ruột và mạch máu.Trên nho dâu cà chua.Chống lão hóa.Giữ được tuổi trẻ lâu dài.Cà rốt làm giảm ung thư phổi.Giúp tiêu hóa.Bổ máu.Cà rốt có tác dụng hạ đường trong máu.Và các chứng tay chân cơ thể tê cứng yahoo.Ngó sen và củ sen giải được truyền nhiệt.Thí nghiệm.Chảy máu cam.Mổ tim ăn vịt gì.Chỉ tiêu chảy.Khí huyết lưu thông.Kiếm chuột thân thể tinh thần nhẹ nhàng khỏe mạnh sống lâu.Bí đỏ.Chưa được chứng nhức đầu chóng mặt.Để phỏng dao bằng.Chỉ đường cao huyết áp.Suy tim suy thận.Viêm nướu viêm ruột.Bí đao thanh nhiệt giải khát.Lợi tiểu.Tiểu âm nhạc.Những trường dạy cho.Người bệnh lâu ngày hoặc âm hư thì không nên ăn.Cà chua bổ máu bổ tim mát gan.Giúp tiêu hóa.Nhiều sinh tố a.Ra nhiều chất kháng.Giảm chứng căn bạch máu.Giảm bớt nguy cơ nhồi máu cơ tim.Cà chua xay lá.Lượt vỏ hộp.Để đường và uống sẽ sáng mắt.Mắt thật.Mát gan.Mát máu giảm bạch kim.Mỗi sáng ăn hai trái cà chua tươi.Trị tiểu đường.Cao huyết áp.Mất ngủ.Chồng toàn bộ sào quả.Không chứ nào tốt hơn cà chua.Những ăn nhiều quá sẽ bị phạt hỏa sưng phù.Mồng tơi giải nhiệt nhuận trường.Giúp đại tiểu tiện dễ dàng.Giữa tống khi nóng.Khí độc trong ruột già ra.Cầu khỉ giải nhi.Lọc máu.Chữa chứng đau khớp ngứa ngoài da.Răng hư mắt mờ do bệnh tiểu đường.Giàu làng dừa bổ dưa ngon.Giúp trẻ mau lớn.Nhất là phát triển chiều cao.Phòng ngừa đau mắt.Phù thủng.Giải giúp cơ thể đề kháng bệnh tật.Rau má mát gan giải độc.Chữa đau mắt.Ra sưng đỏ lỡ nóng rát trong bụng khó chịu.Giao diện gay thông kinh mạch.Giải phương trình.Mát gan.Mất dạ dày những trường dạy nhiệm chữa huyết trắng.Rau đắng mắt đêm giáng hỏa.Dãy núi nhiều.- ban nghiệp nhập lý mexico.Chế độ ăn uống theo bác sĩ vì cho bé.Sự phát triển và sức khỏe của con người đòi hỏi phải có protein.Chất này có nhiều trong các thực vật như.Đậu hà lan.Có hai mươi batám%.Đậu nành hai mươi lăm%.Trong khi đó thịt chỉ có mười bảy%.Cá mười sáunăm%.Đề phòng thiếu chất sắt.Nên cung cấp vitamin c cho cơ thể cần dùng thêm chanh ngò gai.Rau xanh bắp cải.Giờ bổ sung cho khẩu phần ăn các thực phẩm giàu chất sắt.Như gạo lứt đậu đen đậu xanh đậu đỏ rau muống rau dền đỏ.Củ dền đỏ.Vitamin bmười hai.Có sức ít trong thực.Người ăn chay cần uống thêm bmười hai.Nếu không ăn rau câu và rong biển.Nước ta có rất nhiều trái cây rau cải quanh năm.Phải thay đổi rau cải trong mỗi bữa ăn.Để có đầy đủ vitamin.Nên giận ưu tiên thức ăn nước uống chế biến từ đậu nành.Cần bổ sung thêm sữa phô mai.Sữa chua.Để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng các món ăn.Nên rất bền thức ăn mè đậu phộng.Cũng cần lưu ý là chúng ta phải ăn theo đúng quy luật âm dương.Thí dụ.Bí đao là âm.Lạnh.Tiêu là dương nóng.Cho nên khi nấu canh bí đao ta phải rắc tiêu vào như thế sẽ điều hòa.Dùng rất tốt.Ngược lại nếu chỉ an toàn lạnh hoặc nóng thì dễ sanh bệnh và không nên nêm bột ngọt vào.Theo bác sĩ nguyễn thị kim hưng nguyên giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố hồ chí minh cho biết.Bột ngọt là những chất phụ gia nhằm tăng giá.Không có giá trị dinh dưỡng.Những người có thể chặn nhạy cảm nhưng hay bị nhức đầu ói mửa.Cao huyết áp.Team thần chương trình.Không nên dùng bột ngọt.Vì nó làm giảm trí nhớ và tổn thương tim gan thận.Để tránh bệnh tật.Đền kẹo thức ăn bằng đường cát.Đứa trẻ.Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe phòng ngừa bệnh tật bảo vệ môi trường cân bằng.Sinh thái.Giải cứu lấy sự sống của các động vật.Ăn chay.Có lợi ích như thế vậy mà có người không hiểu.Khi anh trai bị bệnh gút.Nghe người ta nói ăn chay lượt lạc làm tổn hại sức khỏe nên mới sinh bệnh như thế.Liền bỏ ăn chay quay sang ăn mặn.Đó là quan niệm sai lầm đáng tiếc vô cùng.Xin lỗi mà nói nếu không ngờ phước ăn chay.Họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn thế nữa.Thăm triều năm đảo quan.Tỉnh chiết giang huyện gia hưng.Hoàng thái tú họ trần.Xin hỏi ca sĩ.Từ hồi phục xe ngựa.Cho đến những kiểu trang trí nhà cửa phòng ốc.Điều mỹ lệ.Vào bữa ăn hàng ngày trần thái thú rất thích ăn ốc gì.Chân gấu.Duy cá bể gà hôm nay.Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ quý giá để ăn và đãi khách.Mà những tâm trạng khác vô số sinh vật vô tội.Ông trường nói chứ mọi người.Đời người sống chẳng được bao lâu nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì.Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông.Có người nói.Để rồi xem.Trung quốc một ngày nào đó.Chắc chắn ông ta sẽ trước lý quả báo xấu.Quán riêng.Trải qua hơn mười năm.Gia cảnh lần đầu.Còn ông.Thì mang một chứng bệnh viêm.Không phương tiện đông tây phải cháy sạch bẩn.Trường bất phân bổ chào miệng.Gặp hoàng xoài mảnh.Cũng chưa vào miệng nhai bừa nuốt đại.Gì vậy.Màn thương.Dạ không tiêu hóa nổi nên phải chết.Đó là hậu quả của sự thật.Thương thầm.Chuyên gia dưới nước.Trong khoảng thời gian đó.Biết bao nhiêu công trình đang đứng.Chết vì miệng bụng.Mà ngày ngày tạnh hải không biết bao nhiêu sinh vàng.Tạo nên sát nghiệp quá nặng.Thì làm sao mà tránh khỏi ác báo.Suzuki ở thành khang châu.Có một lẩu không con.Nghe người ta bảo rằng.Ăn rùa sẽ có con.Ông liền đi mua thật nhiều rùa.Hàng ngày nấu ăn.Trải qua hơn một năm.Toàn thân ông xem rau ngổ.Các thầy thuốc đều bó tay vô phương cứu chữa.Ông nằm trên giường đau đớn rên la úa.Chịu nhiều thống khổ đến chết.Nhạc trên đàn ca múa hát.Dưới bếp giao thức nhuộm máu đỏ.Thịt béo rượu đồng.Tưởng giảm tuổi thọ.Phước đức tiêu bò.Thiện ác phước hòa.Người có trí huệ nên cẩn thận.Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng.Tuổi của người ăn chè.Điều này không đúng.Luật pháp đã quy định.Phạm tội cũng chia làm hai loại.Đó là thú phạm và đồng phẳng.Thủ phạm chính là tự tay mình làm.Con tôm phạm là những kẻ thù theo.Vậy thì gửi trực tiếp giết là thủ phạm.Ai là người ăn thịt là thủ phạm.Điều này không nhất định.Diễn viên trúc đồ tể giết heo đi bán.Lúc này đồ tể chính là thủ phạm.Người mua thịt là tổng phải.Những chất không đủ bán.Người mua thật nhiều quá.Đồ tể làm riết ghiền.Lúc này người mua thịt trở thành thú phạm.Đồ tể là tổng phẩm.Cho nền đeo nhẫn như thế nào.Khi mỗi người từ chịu quả báo như thế ấy.Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa.Báo thức sự như quả.Mạng thấy kẻ đồ tể cứu sự nhân quả báo ứng.Hình nền lúc sắp giết heo.Điện thoại luôn nói cái này.Heo này heo ngày.Bình thuận tao.Mày là món ăn của thúy giang.Học công an tao không giết.Mày hãy đòi nợ người ăn thịt.Bánh kem.Chân những người ăn.Chưa đến kẻ giết heo.Cũng sợ theo biến đổi mạng.Như thế.Rốt cuộc heo đòi nợ gửi anh.Hay là đòi nợ người giết.Tục ngữ có câu nói rất hay.One quốc gia.Nữ có chủ.Chuyên đề nên ăn củ quả báo của anh.Giết có quả báo của chip.Thuở xưa đức phật chú tây thành lan truyền kỳ.Các nước này năm trăm dặm.Có một hòn núi là nơi cư trú một gia tộc.Gần một trăm hai mươi hai người.Họ sống bằng nghề săn bắn trong rừng.Chẳng có ai biết làm ruộng rẫy.Tín ngưỡng của họ là.Thờ quỷ thần.Đức phật thấy họ có thể đội.Ninh hải đến đó ngồi dưới một gốc cây.Thân phận tòa án tự quan chiếu khắp đất trời.Cây lá trong núi.Điều biến thành sắt vàng.Lớn nhỏ ai thấy cũng đều quan nghỉ cho phật là một vị thần linh nên kéo đến lễ bái.Đức phật nhân đó thuyết giảng về tội báo sát sanh.Phúc đức tử vi cho họ nghe.Nhạc phòng ai nấy đều hoan hỉ nói.Chúng con sắp sinh ăn thịt bị xong.Ngày mùng rừng cúng thịt thú rừng.Sinh ngày hướng dẫn lý.Đức phật bảo.Chồng giáo pháp của chư phật không ăn thịt chúng sanh.Ta đã bỏ chai rồi không cần phải dọn ra nữa.Đức phật nhân đây dạy rằng.Người sống ở đời thức ăn chay rất nhiều sao không ăn.Lại giết hại mạng sống của chúng sanh mà ăn.Biết rồi sau khi chết phải bị dọa giật tam đồ ác đạo.Làm người nên ăn ngũ cốc.Thương yêu mọi loài.Vì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết.Giết các loài vật để nuôi sống mình tội lỗi rất nặng.Người nào có tâm từ mất xác.Đời đời nhớ ăn vui.Bệnh viện y phật dạy anh đang hối cải.Phật gì họ giảng giải chỉ có đức của việc không sát sinh.Anh trai.Dạ tụi báo của việc giết hại ăn.Người đứng đầu bộ tộc tỉnh ngộ.Liền quỳ xuống bạch phật.Chúng còn sinh trưởng nơi núi rừng lấy việc săn bắt làm kế sinh nhai.Tội lỗi chất chồng rất nhiều.Xin hãy dạy cho cách nào để từ bỏ nghề săn bắt này.bảy phật nói kinh.Hàng tử vi mất xác.Thận trọng ý dành lời.Đây là chỗ bất tử.An lạc không tai họa.Đức phật nói xong kỳ tất cả đều phát tâm ăn chay.Dân chửi nam giới.Sau đó đức phật đến nói với vua bình sa cấp cho họ ruộng đất rạch giống để làm ăn.Sống.Thấy tiểu sử tai hại của sát sanh ăn thịt.Quy tập ăn chay một thời trang bất chợt thấy người ta cắt cổ gà đập đầu cá nó giãy chết.Mình cảm nhận nỗi đau đớn ghê gớm mà trước đây không hề hay biết.Trong kiến thiết bàn phật nói.Người ăn thịt giấc mất hạt giống từ bi.Người ăn chay được công đức vô lượng.Chồng yếu với bồ tát đức phật dạy rằng.Này các phật tử người nào cố ý ăn thịt của các loại chúng sinh thì mắc về.Tượng tội.Sắc xanh cũng là nguyên nhân sinh ra chiến tranh.Con người ý mạnh hiếp yếu.Giết hại thú vật một cách độc ác.Trước khi chết.Nỗi lòng quán thần.Điểm thi trả hết nghiệp thú xanh trên nhân gian.Đó là giúp angela đối đầu.Nền thế giới thường xảy ra những cuộc chiến tranh thảm khốc sai bắn giết lẫn nhau.Đi giải quyết món nợ truyền kiếp.Giống như chuyện dòng họ thích.Vị vua tỷ lưu ly giết hại.Truyện kể.Một hôm đức phật ngồi tính tọa dưới gốc cây.Bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu.Chụp gì đó.Vua tỷ lưu ly đang kéo bình tĩnh đánh chồng họ thích.Đức phật niệm dùng thần thông huyện sa đứng trước đoàn quân.Vừa tỷ luôn đi thấy thế liền xuống ngựa đánh lễ phật.Rồi kéo quân.Trải qua ba lần với chị.Đến lần thứ tư.Ông ta kéo quân đi ban đêm.Đức phật không hiện ra nữa.Trong khi đó dòng họ chứ.Gì dữ dưới bức xác.Nền đứng thẳng nghiêng cho trúng gió.Gửi nam họ bắc chung sống nó cái đầu lên.Rồi cho giày đạp.Còn nữ thì chặt tay chân sẹo mũi hoàng xuống hố.Qua cuộc thảm sát.Ngài xá lợi phất hỏi.Bạch đức thế tôn.Giác nghiệp gì mà dòng họ thiết bị đoàn full của chị lưu ly giết hại một cách dã man thảm khốc như thế.Giày cho nguyên nhân chi thế tôn bị nhức đầu.Đức phật nói.Thuở xưa.Hồi thời quá khứ ở một thôn nọ.Nhầm năm hạn hán mất mùa nên dân chúng kéo nhau đến hồ để bắt cá ăn.Đồng hồ có hai con cá chúa là đang mưa và ta thiệt.Tập hợp đoàn kết lại nói rằng.Bắt đầu này chúng ta sống trong cảnh bình an.Vui vẻ.Không ngờ hôm nay.Bệnh gửi ý mạnh hiếp yếu.Vô cửa trên bị giết hại chúng ta.Thuận này quyết trả cho bằng được.Chị đến đây đức phật nói.Do nhân duyên ác nghiệp âm thầm ráp nối những người dân làng thuở xưa.Sơn đen dân gian làm quý thuộc dòng họ thích còn những con cá thu ở đó cũng đồng thời.Liên kết làm quen quân.Bất tử lưu ly.Giọt vàng trái đời quá khứ.Nên dòng họ thép mới biết đoàn quân của tỷ lưu ly giết hại như thế.Còn ca bị nhức đầu là gì thối đó là một em bé thấy người lớn bắt cá.Biển ven bờ.Liền lấy cây gõ vào đầu nó chơi nên bị quả báo nhức đầu.Đức phật khuyến cáo đại chúng.Sex mỹ thanh điện da ngăn chặn đoàn quân của tùy lưu ly.Không phải là không biết luật nhân quả.Mà để cho người đời thế rằng.Chính tả có đầy đủ thần thông chịu lực.Như thế mà còn không ngăn được bước tiến của nghị lực.Đừng nói chi là chúng sanh bình thường.Thì làm sao thoát khỏi.Các con hãy xem lấy đó mà tự nhắc nhở mình.Chứ chúng nghe lời phật dạy.Tất cả đều phát nguyện trọn đời tránh xa sát sanh hại vật.Ở thế gian người ta quan niệm vật dưỡng nhơn giết thú ăn thịt là chuyện bình thường.Nhưng khi xem kinh rồi mới thấy.Không đơn giản nhiều quý diễn nghĩ đâu.Video nợ máu phải trả bằng máu.Chồng khí kỳ.Phật nói chúng sanh từ yêu thủy đến nay cứ mãi chiếc hài.Ăn thịt lẫn nhau nên bị áp báo sanh tử trả dây.Trong ba cõi sáu đường.Im lặng im nói thể giết một mạng là tiền một mạng tổ xưa từng.Hai lần trong canh ngọ.Oán hận thấu trời xanh.Tiếng kêu trong lò xo.Ghi thành lửa đau binh.Ngày tìm ninja lưu chi diễn tả cảnh bi đát của một con ngựa bị người đồ tể.Đem vào lò mổ xác.Anh có biết khi em vào lò thịt.Cá chân tay đều bị cháy nằm con.Thân thể em chở nước chính trong lò.Giờ phút cuối lệ trào tuôn khóe mắt.Của hai mươi bảy kể trinh.Sư tử chỉ cho chúng ta thấy.Chồng bắt càng có rất nhiều sự đau đớn thoáng hờn của con vật.Chỉnh sửa quán gần đó.Nó biến thành đau bên giặt giả.Quý vị xem tivi nghe đài quay báo.Thủy truyền thế giới.Thường xảy ra chiến tranh.Giờ hàng ngày.Cũng không biết bao nhiêu vụ đâm chém thủ tiêu.Âm mưu giết hại lẫn nhau.Điều tra kiểm soát kiss.Ngày nào có người còn giết hại thú vật để ăn.Là ngày đó.Còn các bà mẹ buồn rầu gạt mẹ tiễn con ra chiến trường.Già những người giàu sầu đau khổ khóc thầm.Thì hãy tin chồng từ trần.Kiếm con cái bơ vơ.Không biết cha mình là ai.Chiến tranh không bao giờ chấm dứt.Nếu có người còn táo xanh nhập xác.Chồng kinh bồ tát giới phật nói.Tất cả chúng sanh đều là khuyến thuộc.Có đầy đủ phật tắm như nhau không khó.Nếu chân thành giúp được công trình.Tức là bút chết lòng từ của mình.Giết luôn vị phật tương lai.Già giết lộn anh làm người thân trong quá khứ.Cái gì xem qua mẫu chuyện trong kinh pháp cú thí dụ sẽ rõ.Lối xưa.Đức phật ăn chủ tịch nước giá rẻ.Chị hằng chơi người mà thuyết pháp.Lưu ý trong thành có ông trưởng giả rất giàu có.Rừng cấm tỉnh quá tâm làm keo kiệt.Không biết bố thí là gì.Một hôm.Trưởng giả xây dựng giết một con gà béo.Ướp gừng tiêu gia vị rồi đem quay.Các món ăn chặn máy chớp đặt thun.Rồi bước lên cúng ông bà cha mẹ.Khi dọn xuống bàn.Ông xác định cho đóng cửa lại.Hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau.Đức phật biết ông trưởng giả có thể độ được.Buồn quá ra một vị sa-môn ngồi trước bàn ăn của họ.Trưởng giả ngẩng đầu lên trông thấy liền thắng.Ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn.Nhà người ta đang ăn uống sao lại đường độc sông dạo.Người mới thật ngu si không biết hổ thẹn ta là hiệp sĩ có gì mà phố thẻ.Tôi về chở con mồi ăn uống vui vẻ với nhau.Ông nói không biết hổ thẹn là sao.Này trưởng giả con gà trên vàng đạt cha của người đời trước.Vì quá tham lam bị đoán làm gà.Đứa con của người từ nhiều kiếp trước là quỹ la sát.Dịp ăn trái nhiều đời nên nó đến để hài.Còn vợ của ngươi ngày nay chính là mẹ ngươi đời trước.Giúp việc quán viết tay nên xin ở lại làm.Sáu nẻo luân hồi quanh quẩn trong đó.Bằng fuho mà biết được.Chỉ có các bậc chân nhân chắc đạo biết thấy được cách diệt người chết chỗ này sang chỗ kia.Để cảnh tiến tùng.Super clean vận dụng thần thông.Cho trưởng giả thấy được những việc xảy ra ở đời trước.Trưởng giả kinh sợ các mồ hôi.Điều chỉnh địa phận.Cầu xin sám hối tội lỗi.Tạ ơn đức phật.Sinh khó chịu ngủ giới.Nguyện trọn đời từ bỏ nghiệp sáp.Bây giờ đức thế tôn nói kể.Chúng sanh bị não hại.Lão tử nhiệt trả vay.Bật tiêu chí giải thoát.Không giết hại chúng sanh.Người tí thấy rõ hái.Ngục kiên cố khó ra.Nên tránh xa các dục.Chiếc máy được ăn cỗ.Trưởng giả nghe phật viết xong liền chín quả tu-đà-hoàn.Vị trí rằng của lắm nhà đến ngày đám giỗ từ thức.Thì giết mổ rất nhiều trâu bò heo chó gà vịt tôm cá.Tổ chức yến tiệc linh đình.Nấu nướng và rẻ đủ thứ món ăn đặt trên bàn thờ.Cúng vái ông bà cha mẹ thân nhân quá giảng chị ạ.Những kỷ niệm xuống cá thịt dưỡng cổng viên.Rồi cùng nhau ăn uống no say.Kỳ cái giá.Đánh lộn là nỗi u sầu.Cứ hỏi có ích gì cho thông tin người quá cố.Trong kinh địa tạng dạy.Con người sau khi chết thần hồn giao dẫn mệt mờ lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi.Thầy tu tao phước lành.Hồi hướng cho họ.Được nhẹ nhàng siêu thoát.Nếu còn cháu thân bằng quyến thuộc.Nhìn lý tưởng đến người thân đã mất.Bắt tầm thiết lễ trai tăng.Cúng dường tam bảo.Bút ký phóng sanh.Jbảy phần công chức.Người mất hướng được một phần.sáu phần còn lại người đứng ra làm được hưởng.Cháy ngày nếu chết hài xin việc để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì.Chỉ cách thêm nghiệp tội trong khi mất càng thêm sâu nặng.Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai.Lại có người gửi thêm ít đòi giật nữa.Càng làm cho họ khốn khổ sở thêm lên.Liên trì đại sư tùy bút ký có gì.Tỉnh chiết giang ở tìm đường.Hakim một đời truyền thành chỉ trai.Sau khi từ trần.Thần thức báo mộng cho một người trong nhà.Tà tuổi chưa được giãn sinh tịnh độ.Nhưng hiện tại rất an vui.Ngày hôm sau.Thần thức lễ báo mộng.Trà này không được tự do như trước nữa.Vì cách nuôi đã giết gà tế mộ nên tao bị liên luy.Hiếu tử hiền tung.Chí linh hương qua rau quả cúng tế cố gắng ăn chay giữ với chồng.Niệm phật.Cúng dường bố thí.Phóng sanh.Lập công bồi.Để hồi hướng cho hương liên quá khứ.Sớm được giảm sanh tây phương cực lạc.Thoát khỏi cảnh lương hồi.Đó mới thật là chân chính báo ân.Trong kinh phật dạy như thế.Vậy mà cũng nhiều người nói rằng.Lúc sinh tiền ông bà cha mẹ cho ăn thịt uống rượu.Bây giờ đọc quá giảng tôi với dân cũng rượu thịt.Biết tỏ lòng tri ân đức sinh thành.Nên hỏi thẳng tay sắp sinh hay giật quốc tế linh tinh.Thật là trái lời phật dạy.Tụi báo khó lường.Chúng ta là đệ tử của phật lời phật dạy.Học hạng tử vi của ngày.Bất cứ đám kị gì chứ có sát sanh hại trực.Sau đây là mẫu chuyện đáng để cho chúng ta noi theo.Giao thủy nhà minh tại côn sơn có hứa thái phu nhân là thân mẫu của quan hàn lâm tự.Cách thịt bà chuyên ăn chay.Rùa phóng sanh thích làm việc thiện.Giúp đỡ người nghèo cố không biết mỏi mệt.Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều chưa hề gián đoạn.Chiến hạm tuần thức giỗ thoại ông bà già đám cưới cho con cháu.Bà hiếu tổ chức cúng kiến đại khách toàn là những thức ăn chay là.Đến tuổi lục tuần trước lễ mừng thọ ba ngày.Bán ốc cơm cháo đem bố thí cho những người bần cùng dành cho mỗi người một phần tiền.Đến ngày khánh tuyến.Bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cơ kì linh đình.Bản đái dắt vàng bằng món chay tịnh.Nhân dịp chúc thọ bà tặng cho mỗi người một bộ kinh pháp hoa.Dàn nói vài lời thăm hỏi cảm ơn.Vì sao barca phải hành hương con cháu thăng quan tiến chức.Hết lòng hiếu thảo còn bà thì hướng thọ hơn chín mươi tuổi.Không bệnh mà chết một cách an lành.Đó là phước báo diện tiền cho những người có tâm nhân từ. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com