1 2 3

luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi

, , – nhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy. những lúc nguy hiểm thì cô nói: “anh lên trước, tôi bọc hậu” lui về sau thì cô nói: “anh đánh, tôi sẽ che” khi chiến đấu cô nói: “không được rồi, tôi đánh không nổi! tôi áp sát” khi chạy trốn cô dõng dạc: “thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!” nam chính chịu đựng được nữa: “trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? em mau tỉnh lại là vừa.”
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.