Lưu Manh Dược Sư

Lượt nghe : 78,366 62 người đang nghe

Giới thiệu : Ta sinh ra để nghịch thiên! Hắn đã từng là hi vọng chấn hưng gia tộc. Nhưng sau hai mươi tuổi, hắn không tiến thêm. Đại nạn không chết, trở thành vạn thế chú mục dược sư, lại cam tâm chỉ làm mùi thơm hoa cỏ, phục vụ các mỹ nữ. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, lần lượt kỳ ngộ để hắn đứng ở Huyễn Vân đại lục đỉnh phong! Trùng sinh tại dị thế Lăng Hiểu Thiên —— làm lưu manh cười nhìn nhân sinh! ĐẠO HỮU NÀO ĐI NGANG QUA CHO GÀ XIN VIÊN CHÂU VỚI Ạ! ====================================== Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộ Hệ Thống Chưởng Môn https://TruyenYY.com/he-thong-chuong-mon/ Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn https://TruyenYY.com/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/ Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế https://TruyenYY.com/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/ Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Dược Sư!

lưu manh dược sư