Ma Môn Bại Hoại

Khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn coi là Đạo môn bại hoại! Không tu Phật pháp, lũ phạm năm giới coi là Phật môn bại hoại! Thân là Ma môn Huyết Luyện tông đệ tử Lâm Hạo Minh, chiếm được một chuỗi thần kỳ Công Đức Châu, làm "Việc thiện", lừa công đức, mở phong ấn, được chỗ tốt, thế là Ma môn bại hoại ra đời!  Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ma Môn Bại Hoại (Dịch)!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM