1 2 3

ma nhà giàu

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất ký hợp đồng tiểu thuyết: Giải trí: Bị nhà giàu nhất lão cha đuổi ra khỏi nhà » "Bạch tổng, thiếu gia đã bị ngài đuổi ra khỏi nhà ba năm rồi " "Hắn chịu nhận lầm?" "Hắn, hiện tại qua thật giống như so sánh lúc trước còn khoái lạc " Mở đầu một người, một đầu *, đỉnh cấp phú nhị đại biến dạng ký. Vương Tiểu Thông: "Lương ca, mọi người đều bị đuổi ra khỏi nhà, cùng đi gây dựng sự nghiệp a!" Bạch Kế Lương: "Ba của ngươi không cho ngươi năm cái ức? Gây dựng sự nghiệp, chế cái gì nghiệp, ăn bám không thơm sao?" Bạn trên mạng: Không phải, Bạch Kế Lương diễn bảo an tại sao để cho người cảm thấy so sánh phim bên trong phú nhị đại còn có tiền? Fan: Chỉ cần ca ca lớn lên tốt, tam quan đi theo ngũ quan chạy ~ Bạch Kế Lương: Tuy rằng ta không biết đóng phim, nhưng diễn người có tiền cùng người xấu thời điểm, được gọi là bản sắc diễn xuất. B.faloo mạng tiểu thuyết nhắc nhở ngài: Vốn tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bị Nhà Giàu Nhất Lão Cha Đuổi Ra Khỏi Nhà!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.