1 2 3

mạnh bà truyền - huyền huyễn

Truyện ngắn kinh dị Mạnh Bà Truyền kể về người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày lấy nước từ dòng vong xuyên nấu canh đưa tiễn linh hồn vào cõi luân hồi. Có người nguyện uống hết để quên đi tất cả đầu thai chuyển kiếp, có người vì vấn vương hồng trần mà không chịu uống mà đắm mình xuống Vong Xuyên chịu mọi cực khổ. Ngày ngày Mạnh Bà nấu canh đưa tiễn nhìn rồi cũng quen, nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra bình ổn như thế thì chẳng còn đau khổ xót xa
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.