Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Lượt nghe : 99,975 62 người đang nghe

Giới thiệu : – Thâm Uyên. Đây là mảnh đất này tên. Vô hạn cấp độ vực sâu không đáy. Nơi này là vô cùng vô tận , khiến cho người hít thở không thông kinh khủng chỗ. Nơi này là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm chỗ. Nơi này là không có chút nào đạo đức luân lý, không bao giờ ngừng nghỉ sát lục chi địa. Nơi này là chưa từng hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, giết chóc, hủy diệt tà ác chỗ. Thâm Uyên. Tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma gia viên, cũng là, Trần Phong phải chăng có thể tại đây tận thế sinh tồn lớn nhất bảo hộ. Thân ở tận thế, Trần Phong năng lực chính là câu thông Thâm Uyên, bằng vào lực lượng hoặc là một chút đặc thù tế phẩm, có thể theo trong vực sâu triệu hoán ác ma để bản thân sử dụng. Hắn là… Thâm Uyên Triệu Hoán sư. Tác giả định nghĩa nội dung: Zombie, Lãnh Khốc, Cực Kỳ Hắc Ám lưu, Triệu Hoán lưu.

mạt thế chi thâm uyên triệu hoán sư