Máy Sửa Chữa Công Pháp

Lượt nghe : 68,663 69 người đang nghe

Giới thiệu :

đệ nhất khoản toàn tức võ hiệp du hí ra mắt, bên trong tông phái san sát, yêu ma mênh mông, càng có tiên thần truyền thuyết, được khen là nhân loại thế giới thứ hai. thế nhân ngu dốt, cũng không biết mở ra yêu ma cánh cửa, làm có một ngày, hai giới dung hợp, yêu ma quỷ quái tàn phá mà đến, ngã xuống vạn dặm, máu chảy thành sông, hất mở này mạt thế bức tranh. thạch diễm mang theo máy sửa chữa công pháp trọng sinh ba năm trước. ngày hôm đó, du hí chưa phát hành, người chơi chưa tiến nhập, hai giới chưa dung hợp, mà hắn! thề phải sửa tương lai, lấy kiếm trấn võ giới, yêu máu nhuộm trời xanh!

máy sửa chữa công pháp