Mỗi Đêm Bỏ Ra Ít Phút Nghe Phật Dạy Nghiệp Báo Luân Hồi Không Nên Xem Nhẹ - Nghe Ngủ Cực Ngon

mỗi Đêm bỏ ra Ít phút nghe phật dạy  nghiệp báo luân hồi  không nên xem nhẹ - nghe ngủ cực ngon
Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình.Như một di sản.Như người bạn đồng hành đi theo ta.Từ đời này.Qua đời khác.Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác.Nên mới có cảnh chị đồng giữa chúng sanh.Rồi đức phật dạy thích cho du hành đi tìm trường.Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh.Bàn tay luôn luôn đẫm máu.Hàng ngày sống trong sự giết.Giờ gây thương tích không chút xót thương.Dò tín hiệu sát tỷ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ bị quả báo chết liệu.Nếu người kia luôn luôn thận trọng.Không hề xúc phạm đến tính mạng của anh.Sống xa gundown giấu máu.Và các loại khí giới.Lấy lòng tự ái đối với tất cả chúng sanh.Giáo xứ không sát sanh ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ trường thọ.Những người kia độc hát luôn luôn tìm cách hại người.Luôn luôn dùng đấm đá và gundown đối xử với.Do nước hung dữ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ thương yếu bệnh hoạn.Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai.Dò đức thánh hiền lương vua.Nếu tái sinh trong cảnh người .Người ấy.Sẽ được mạnh khỏe.Nếu người kia thấy lỗ cộc cằn luôn luôn giận dữ chửi nó.Quyền của kẻ khác.Gió hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ xấu xí nếu người kia thân tao nhã nhã.Dù ai có chửi mắng thậm tệ.Cũng không hề quán dần.Giá tìm cách trả thù.Gió hậu quả của phong thái thanh ngày ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ đẹp đẽ.Nếu người kia có tính đúng chỉ thèm thuồng ham muốn đợi chân của kẻ lười.Không biết tôn kính người đáng kính.Luôn luôn chứa chất lỏng kinh dị.Hậu quả của tính tổng đốc anh chị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người không có ảnh hưởng.Nói gì không ai nghe làm gì không ai theo nếu người kia không có tính đố kỵ.Không thèm thuồng ham muốn gửi danh của người khác.Biết tôn trọng người đáng kính.Không chứa chất lỏng kinh.Do ảnh hưởng của tâm không ghen tị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người có thế lực.Nói gì cũng có người nghe làm gì cũng có người theo.Nếu người kia không bao giờ biết bố khí giật gì.Vô tình karaoke.Đám hiếu và tài sản sự nghiệp của mình .Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn nhiều người kia vào lòng quảng đại.Thấy chưa bố thí cúng dường.Chúa lòng quảng đại rộng rãi ý.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người giàu có dư dả.Nếu người kia không biết phục thiện tính kiêu hãnh không tôn trọng.mười tám tính.Do tính nhậu mạnh giặt vô lệ ý.Nếu tái sinh trong cảnh người.Chế lời người ra đi.Hấp hành.Ekip phục thiện tỉnh không kiêu hãnh biết tôn trọng người.Do đức tính biết phục thiện.Giờ có lễ độ ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người sang trọng quyền quý.Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải.Giá phân biệt chính tả.Điều gì nước thực hành và điều gì không nên thực.Điều gì nên làm.Và điều gì không nên.Điều gì đến lại phước lành cho ta.Và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản.Vô tình trạng kém học hỏi ấy nếu tái sinh trong cảnh người sẽ là người chốt.Nếu người kia cố công tìm đến bật đức trọng tài cao đại học mở.Do sự học hỏi chính đáng ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người thông minh trí huệ.Sau khi chấm dứt khoát.Giảm cân lishou ha tín thọ phụng hành lời phật dạy.Lại nữa chẳng thấy đức.Một hôm.Vua ba-tư-nặc thân thành điểm ý kiến đức phật và thương.Bạch đức thế tôn.Có phải người dùng cho vua chúa.Quý tộc.Sau khi mãn chung sẽ sáng dòng vua chúa quý tộc.Con người nào dòng nô lệ.Thí sinh vào vòng nô lệ thủy.Có đúng vậy không.Phật bảo.Đại dương nên biết trên đời có bốn hạng người.Một.Từ tối đi dạo tối.Hi.Từ tối đi ra sáng.ba.Từ sáng đi dạo tối.bốn.Từ sáng tím đến.Thế nào là từ tối đi dạo tối.Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự cố.Thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu.Lấy làm việc.Chẳng khác nào từ chỗ tối.Đi vào chỗ tối tâm khổ sở hư.Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng.Là người sinh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng.Nhưng hỏi ý thức đó là nhịp xấu đời trước.Nên ăn năn sám hối.Phát tâm cúng dường.Bố thí làm.Đánh dữ.Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp.Cho hiện tại.Giá tương lai.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối.Tức là người này sinh ra đời hưởng cảnh giàu sang.Nhưng không biết tạo thêm phước là.Lại còn tham lam keo kiệt.You can.Ống hút.Tạo nhiều ác nghiệp.Người như thế chẳng khác nào.Từ chỗ sáng đi vào bóng tối.Nghèo nàn.Thấp hè.Khổ đau.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng.Là người có cân lành đòi trước nên xanh vào nhà tôi.Tưởng cảnh giàu sang là tiếp tục bố thí cúng dường.Làm nhiều việc thiện.Trên kính dưới nhượng.Người như thế là từ chỗ sáng tím đến ánh sáng tốt đẹp thân cao hơn.Lại ngưỡng một thời đức phật an trú ở thành phố làm gì.Giường thắng lợi.Một hôm.Hoàng hậu monica đi đến đức thế tôn.Sau khi đánh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch đằng.Bạch đức chí tôn.Do nhân duyên gì.Có một số giữ nhân.Dung sát thủ.Hình dáng hệ liệt.Nghèo khổ.Tài sản ít.Sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Siêu nhân gì cho duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắc tố.Hình dáng hệ liệt.Nhưng lấy giàu sang tài sản lớn.Xử lý.Uy tín ảnh hưởng đến.Doanh nhân.Có một số những nhân.Dùng sắc xinh đẹp.Nhưng lại nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín x.Nguyên nhân gì cho duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắt xinh đẹp.Thủ thắng giàu sang.Tài sản đứng.Sở hữu nữ.Ảnh hưởng uy tín lớn.Phật dạy.Này monica.Bị người ta nói động đến một chú.Liền nổi nóng.Xin số xương.Gây hứng bất mãn.Lại không biết cúng dường cho chưa chị sao luôn.Bản em lưng.Thức ăn giật uống giải mật.Xe cũ giường nằm.Chỗ ở đèn đỏ.Thuốc.Tính tình kêu kìa.Thấy người khác được lợi giữ.Cung kính tôn trọng đánh lễ cúng gì.Thì gân tỉnh tức tối.Trói buộc bởi chân.Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này.Tái sinh trở lại.Dò sân hận kiêu kỳ.Đơn lãnh thọ thân thể xấu xí.Hình dáng hạn.Nghèo khổ.Tài sản xuất.Sở hữu.Ảnh hưởng quy tính tích.Này malika.Thiếu nữ nhân nào hay phẫn nộ não hại.Rùa bị nôn.Liền nổi nóng sườn số.Ghi hình.Biểu lộ sự bất mãn quan hệ.Những người này biết cúng dường cho sa mua bà la môn.Món ăn nhật uống.Giải.Xe cũ giường nằm chỗ ở.Đèn đốt thuốc uống.Vẫn không kêu.Thấy người khác được lợi trưởng cung kính tôn trọng đánh để cúng dường.Thì không cần tí tức tối.Người ấy sau khi mạng chung.Tái sinh trở lại.Dò xuân.Đơn vị quả báo dung sắc sống.Hình dán hạt điều.Nhờ bếp cúng giường đến hưởng được phước báo giàu sang.Tài sản lớn.Uy tín ảnh hưởng lớn.Này malika những nhân nào không nổi nóng lão hạc.Tùy bị nói nhiều.Không biểu lộ phẫn nộ.Sân hận bất mãn.Vì hưng.Những người này keo kiệt không biết cúng dường cho sao mà.Bản demo.Món ăn.Giật uống giải.Xe cũ giường nằm.Tú xứ đèn.Thuốc uống.Tấn hay đố kỵ.Nhìn thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng.Định đi.Cúng dường.Thì cân tỷ.Tức tối.Tôi buộc phải ganh tị.Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này.Tái sinh trở lại.Nhờ không sân hận.Nên dùng sắc xinh đẹp thủ thắng.Giọt keo kiệt không biết cúng dường bố thí.Nên phải chịu cảnh nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín x.Giày melissa nhưng nào không phẫn nộ não hại.Vì bị nói nhiều nhưng không nổi nóng nỗi sợ.Không có biểu lộ sự ân hận gây hứng bất mãn.Người này lại hay cúng dường cho chứ vì sao môn bà la môn.Món ăn vặt uống giải mặc xe cũ.Giường nằm chuối sứ đèn bút thuốc uống.Tính tình không theo kịp.Thấy người khác được lợi trưởng không ganh tị tức tối.Gửi đó sao khi thân hoại mạng chung.Tái sinh trở lại.Nhờ không xuân.Biết cúng dường.Nên thưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp.Giàu sang tài sản nhi.Sở hữu lớn ảnh hưởng uy tín ngưỡng.Sau khi phật thuyết giảng trong.Hoàng hậu monica.Bạch tuyết cartoon.Bắt đầu từ nay.Con sẽ không phấn độ nào hả.Dù biết nói nhiều con cũng không đóng trần tuấn thần.Gì hứng bất mãn.Con sẽ cúng dường cho chứ gì sao.Bản rap.Món ăn giật uống giải mật.Xe cũ.Giường nằm.Chú xứ đèn đủ.Thuốc uống.Cái người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng.Đáng lẽ.Cúng dường.Còn sẽ không cần tỉ tức tối.Thật diệu thay.Bạch thế tôn.Mong ngày nhận con làm nữ cư sĩ.Từ nay chưa đến ngày bản trung.Đức phật hứa hả.Chuyển giao vũ dưới cho hoàng hậu monica.Rồi lại thuyết pháp về ý nghĩa vô thường.Mọi người đều đắt quá tôi đàn bà.Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt.Dịch giả.Tuổi thơ.Tôi nghe gì.Mực thối nhỏ.Phật a di đà.Vườn cấp cô độc.Bây giờ phật bảo trưởng giả lục địa tại chữ thủ ca rằng.Ta sẽ chỉ ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt.Ông phải lắng nghe.Phép ghi nhớ và suy nghĩ.bảy thủ cà ráp.Bật báo thúy ca.Tất cả chúng sinh có liên quan với nhịp nương tựa nơi nghiệp.Theo nhịp tự chuyển.Do nhân duyên ỉa có phân ra.Thương.Trung hạ.Sai khác chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo tích bệnh tật.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo khi thấy yếu.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo như thế.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ phạm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh của cải tích.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều.Vật thất nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ấy biết sai lệch không đúng nhân.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có chí chân chính.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xuất xứ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhà quỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Quạt công nghiệp khi chúng sinh bị quả báo cố định.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền da.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh là mà chẳng có.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng là.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng là.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui.Quạt công nghiệp nếu chúng sinh nghèo mà thích bú tí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh dầu mà tham lam bọn sản ích kỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được tầm vu.Mà thân chẳng vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Vậy có dịp thiếu chúng sinh tuổi thọ túi.Mà.Chẳng hết.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuổi.Mà tuổi thọ chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ.Cả hai đi.Chấm hết.Mà đoán trừ tất cả các.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh đoạt vào đường ác.Mà thân hình đẹp.Mày mắc đoan trang.Màu da tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí.Giá rẻ thu nhầm.Người chẳng thích nhỉ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh sinh vào trường áp thân miệng hôi thối.Các căn kiếm khu.Và có chúng sinh tập hình thế gian mười bất tiện nghi.Bị ác báo bên ngoài.Hoặc của chúng sinh tập hình thế gian mười điều thiện nhi.Được phước báo thù thắng bên.Ví như có chúng sanh lễ phật lễ.Được mười thức suốt báo.Bố thí pháp được mười phước báo.Cúng thí lồng báo được mười phước báo.Cúng thí trung linh được mười phước báo.Thú y phục được mười phước báo.Cũng chỉ chém bác.Được mười phước báo.Cũng thức ăn nước uống.Được mười phước báo.Đúng rồi chị.Được mười phước.Cúng thị hương hoa.Đức mười phước.Cúng thí điểm sáng được mười phước báo.Cung kính chắp tay được mười phước báo.Cún chích thuốc trị bệnh được mười phước báo.Cũng thi cầu bắc qua sông.Gạch được mười phước.Cúng thí chủ chưa được tám phút.Cúng chiếc khăn lau được sáu phước bảo.Cũng thi khối lỏng đức sáu phút báo.Đó là.Được nói tên pháp môn các nghiệp sai khác.Phật báo thúc à có mười thiếu nhi.Kiếm chúng xin việc quả báo cuộc sống ngắn ngủi.Đạo làm người.Một là tự làm nghiệp sát sinh.Hay là khuyên người khác sát sinh.Ba là thế người việt giết hại.Bốn là thấy chiếc hại xinh tâm vui theo.Năm là đối với người mà mình quá ghét muốn họ bị tiêu diệt.Sáu là thấy người mình quá ghét tiêu diệt rồi.Xin tâm vui mừng.Bảy là nó gọi bảo thế.tám là dạy người tự hủy hoại thân mình.Chính là xây dựng lò sát sinh.mười là tự làm vũ khí chiến tranh và giải người tàn hại lẫn nhau.Do mười nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn mũi lại có mười.Phim chúng sinh được mạng sống lâu dài.Thế nào là mười.Một là tự vẫn không sát sinh.Hay là quên người không sát sinh.Ba là khi người việt không sát thủ.Bốn là thích người khác không sexy.Tâm xin vui mừng.Năm là thấy người nhật bị giết.Tao phương tiện.Giúp thoát khỏi nhận chết.sáu là thế người sợ chết.An ủi trăm họ.Bảy là thấy người sợ sệt.Giúp họ được bình an.tám là thế chắc đau khổ quảng.Khi tầm thương xót.Chính là thế chắc mặn cấp bách.Luyện khởi tâm đại tử vi.mười là trường vũ khí cho chú xin cắt thức ăn nước uống.Do mười nghiệp trên.Được phước báo sống lâu ra.Này nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin bị quả báo nhiều bệnh tật.Những gì là mới.Một là youtube đánh đập tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập.Ba lá khen ngợi việc đánh.bốn là thứ người đánh đập tâm sinh vui.Năm là náo loạn cha mẹ.Chiến tâm xin lô buồn.Sáu là nổi loạn hiền tháng.Bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì xin tâm vui mừng.Tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ.Thì mình không vui.Chính là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh.mười là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm.Do mười nghiệp trinh.Đơn vị quả báo nhiều bệnh.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bình.Thế nào là mười.Một là chẳng thích đánh giặc tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác chẳng nên đánh đề.Ba lát em gửi.Công dụng soi cầu.Bú là thấy người không đánh đập.Tâm xin giấy bệnh.năm là cung kính cúng dường cha mẹ.Già những người bệnh trĩ.Sáu là thúy hiền thánh vịnh.Chăm sóc cũng g.bảy lập thấy người bệnh hoạn vui vẻ.Thì mình rất hoan hỷ.bảy:năm mươi bệnh khổ.Thì cho thuốc.Hay là quên mọi người giúp đỡ.Chính là tiếng người bệnh khổ.Khởi tâm thương xót giúp đỡ.Mười là đối với các thức ăn nước uống.Từ bí kíp nổ.Do mười nhịp tim.Nên được phước báo.Ít được.Lại nữa có mười nghiệp kiến trúc xin việc bỏ báo xấu xí.Những gì là mười.Một là thích khởi tâm sự ân hận.Hay là thức nuôi dưỡng lòng xuân.Ba là si mê giết người.Bốn là náo loạn chúng sinh.Ngâm là đối với cha mẹ không có tâm máy tính.sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính.Vậy là chiếm đoạt của cải sinh sống và vườn của hiền thánh.tám là đối với những nơi thấp miếu thờ phật.Đoàn dịp đèn sáng.Chính là thấy người xấu xí khinh khi chê bai.mười là học theo các kiểu tác.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính.Những gì là mười.Một là không xưng hô.Hay là bố thiết quần áo.Ba loại yêu kính ông bà cha mẹ.bốn mươi là tôn trọng bậc truyền thống đạo đức.Năm là thường tu vẽ trang sức cách thờ phật chùa chiền.sáu lập hết dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường.Bảy là sang bằng nước trong tăng giảm lao.tám lập quét dữ.Phật.Chính là cái người xấu xí.Chẳng xin làm kim chi.Bà lại khởi tâm cung kính.mười là thế người sắc đẹp.Liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước.Nên hôm nay kết quả sắc.Zombie nhật ký.Nên được phước báo sắc đẹp.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo vi tiếu.Những gì là mười.Một là xinh khởi tâm tập đúng.Hay là thấy người khác được lợi.Thì mình xin tâm phiền não.Ba là thấy người kia bất ngờ.Thì mình sinh trong quan hệ.Bốn là thiếu người khác được danh dự.Thì dân.Năm là nếu thấy người khác mất danh dự.Thì sinh tâm vui vẻ.sáu là thối thức tâm bồ đề.Và phá hủy hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền tháng.Không có tâm hầu hạ quân chính.Tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp quy thiếu.Chính là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc của đạo cao đức trọng.mười là thấy người nguy thấy tiếu xinh tâm không chê.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng sinh bị quả báo tức quỳ thế.Lại nữa có mười nghiệp hay thiếu chúng sinh được huy thế mạnh.Những gì là mười.Một là đối với chú sim tâm không thật đấy.Hay là thế người khác được lợi tâm xin vui.Ba là thế người khác mức lợi tâm khởi thương xót.Bố là thấy người khác được tiến center.Xin con nuôi.Năm là thấy người mất tiếng trên tốt.Chị quyên vũ.Chị ôm lòng buồn phiền.Sáu là phát tâm bồ đề tạo hình.Bảy là đối với cha mẹ mình chạy truyền thống.Cung kính phụng thờ.tám lời khuyên gửi xã bỏ nghiệp tuyến.Vĩnh lộc khuyên người tu hành hạnh đi.mười là thấy người thân y đức.Chẳng xin lòng kim chi.Chia buồn nhịp trên được phước bảo gì thế lớn.Lại đứa lớp mười nhịp hai kiến chúng xin việc quả báo dòng họ.Hấp hành.Những gì là mười.Một là chẳng biết tính tra.Hay là chẳng biết kính mẹ.Ba là chẳng biết tính sao môn.Bốn là chẳng biết kính bà la môn.Năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính.sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường.Bảy là thấy kết bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mười nhỉ.tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ.Chẳng giận theo.Chính là đối với những lời dạy của các bậc hiền tháng.Cũng chẳng thỏ cháu.mười là kinh nguyệt dòng họ thấp hèn.Cho mười nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thủ.Những gì là mười.Một là khéo biết kiểm tra.Hay là thiếu biết kính mẹ.Ba là heo biết tính sao buồn.Bốn là khéo biết kín bà la môn.Ngâm là cung kính.Giờ trước đỡ các bậc tung chưởng.sáu là phụng thờ sư trưởng.bảy lần gặp các bậc tu trưởng tiếp đón mời ngồi.tám là tôn kính.Nhưng theo những lời dạy bảo của cha mẹ.Chính là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo.mười là chẳng tin mỹ dòng.Hàng.Do mười nghịch lý.Được phước báo dòng họ cao thủ.Lại nữa có mười nhịp hai khiến chúng xin bị quả báo tài sản.Những gì là mười.Một là tự làm việc trộm cắp.Hay là khuyên người khác trộm cướp.Ba là thiên lời việt trộm.bống thấy người trộm cướp sinh tâm vui.Năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm.sáu giờ đối với tài sản của bậc thánh.Thì chín.Bảy là thấy người khác được lợi tâm không quan hệ.tám là làm trứng à.Không cho người khác được lợi.Chính là thấy người khác bú vú.Không xinh tâm tùy hỷ.mười là thấy đời đói.Hiếu tâm không thương xót.Mà lại còn khởi tâm vui mừng.Do mười nhịp trên bị quả bắn tài sản.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều.Những gì là mười.Một lát để diệt trộm.Hay là khuyên người khác không chọn.Ba là khen ngợi việt không chọn trước.Bốn là tiếng việt khác không trộm cướp nhìn tầm xuyên.Năm là thường cúng dường những tài trực.Để nuôi sống cha mẹ.sáu là đuổi những bậc hiền thánh tông trưởng.Thường cung cấp cho những vật cần.bảy là thứ người được lợi.Xin tâm vui mừng.Tắm là thấy người cầu lợi.Chị tạo phương tiện giúp đỡ.Chính là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng.mười là thế người đời đó em.Khởi tầm thương xót.mười nhịp trên.Nền phím chúng sinh được phước báo.Tài sản.Lại lửa có mười nhịp hai.Kiếm chúng xin bị quả báo tà kiếm.Những gì là mười.Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sao môn đại đức thích trí huệ.Hay là chuyển trạm phát.Ba là chẳng hay thỏ kỳ tôi tập chín.Bốn là khen ngợi phát tài kiếm.Năm là đối với phật pháp luận.Chẳng nói cho người biết.sáu là thân cận người ta kiếm.bảy là xa lìa bậc thánh trí.tám là khen ngợi phát hành tại kỳ.Chính là xã bỏ chínk.mười là thấy người gian ác gucci.Phim chê hủy bỏ.Cho mười nhịp trên.Nên kiếm chúng sinh bị quả báo tạp chí.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tí trơn chính.Những gì làm.Một là khéo hãy thử hỏi các bậc sau môn thông minh trí huệ.Hay là diễn thuyết thiện.ba lắng nghe chưa giữ gìn.Giá truyền bá rộng rãi.Bốn là thuyết pháp chân chính thì khen ngợi.Năm là thích thuyết pháp chân chính.sáu là gần gũi người trí huệ.Bảy là thu thập giữ gìn chính.tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều.Chính là ta liền quần áo kiếm.mười là thế người gian ác ma chi.Chẳng xinh tâm kim chi.Ra mười nhịp trên.Điều khiển chúng xin được phước báo trí huệ chân chính.Lại nữa cứ mười nghiệp kiến chú xin việc bỏ báo loại nghiệm.Những gì là mười.Một là thương làm việc cực nhọc.Hay là miệng nói lời cực ác.Ba là ý nghĩ điều cực.Bốn là không tin nhân quả.Không có kiếp sau.Năm là không tin nhân quả.Chúng xin trước sau không thay đổi.sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân.Bảy là khởi cái thấy có người à.tám là khởi tham.Sưng sinh.Mạng như schín.Chính là khởi kiếm chấp thuận chi.Tìm kiếm.Tải kiếm.Giới cấm thủ.mười là chẳng biết báo ân.Do mười nghiệp trên bị quả báo gọi điện.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.Những gì là mười.Một là thân làm điều ác bậc trung.Hai lần miệng nói điều ác bậc trung.Bạn là ý nghĩa nghị các bậc trung.Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác.năm là từ phiền não xuân.Khởi ác nhỉ.sáu là từ thiện đảo si mê khởi ác nghiệp.Bảy là chửi mắng chúng sinh.tám lần não.Chính là bố trí giật không thanh tịnh như.Thịt cá.Dâm nữ.Thuốc độc.Vũ khí giết người dân.mười lăm phạm dưới tài.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng xin việc quả báo trúc xinh.Lại nữa có mười nhịp hai kiến trúc xin việc quả báo nhạc quỷ.Những gì là mười.Một là hưng làm nhịp khác.Hay là miệng nói nhịp nhẹ.Ba là ý nghĩ nghiệp nhẹ.bốn là khởi nhiều lòng tham.Năm là khởi tham dự án.Sớm là trực đó.Bảy là tà kiếm.tám là cái gì.Lý thuyết tài sản ngay đó điền.Chính là do bệnh khổ đối khác mà trước.mười là bức nào khô khác mà chết.Do mười nghiệp trinh bị quả báo nhạc.Lát nữa có mười hiệp hai khi chúng sinh bị quả báo attila.Những gì làm.Một là thân lập nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói điều ác nhẹ.Ba là ý nghĩa điều ác giả.Bốn là kêu mà.Ngâm là ngã mạn.Sáu là tăng trưởng mạnh.bảy chất có cái cờ.Và những lịch sử của ta.Mở jingle bell.tám là mình không có đầu.Mà cho là mình có đạo đức.Chính là mình không bằng người.Mà lại cho thằng mình hơn.mười là hồi hướng cách dịch lành để được xin việc cõi atula.Do mười nhịp trên.Điền chuyển chúng xin việc quả báo attila.Lần nữa có mười nhịp thai khiến chúng sinh được phước báo.Những gì là mười.Một là không sát sinh.Hay là không trộm cắp.Ba là không tải dâm.Bốn là không giọng nữ.năm giờ không nói lời thêu dệt.sáu là không nói lời năm.Vậy là không nói lời ác khẩu.tám là không tham lam.Chính là không xưng đế.mười là không thả thính.Đối với mười thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn.Do mười nhịp trên.Lên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong ngoài như.Lấy lửa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp chứ.Đó là đầy đủ những điều thắng nhiều.Để tu hành tăng tiến mười nhịp thở.Lại nữa có mười nghiệp.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Chú gọi là tu hành còn rơi rớt mười nhịp thở.Cùng các bậc thiền định tương.Lại có bốn nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Một là chuyển qua tất cả tưởng về sắc giới.Dịch những cách có đối với tưởng chân.Dầu định không vô biên xứ.Hay là vượt qua tất cả không sức.Tức tức.Bà đánh vượt qua tất cả cứ định.Giao lưu sở hữu tứ đi.Bốn là vượt qua dù sở hữu xứ định.Giao phi tưởng phi phi tưởng chứ đi.Giờ bốn nhịp trên được phước báo trời vô sắc giới.Là công nghiệp hay kiến chúng sinh quyết định thọ phước báo.Nếu người ở chỗ phật.Phát tăng.Và người chị giới mà biết cung kín bố thí cúng.Doanh nghiệp hiện này phát nguyện hồi hướng.Tức được giáng sinh dầu gội lành.Đấu gọi là quyết.Có phước báo.Lễ tốt nghiệp hay khiếu chúng sinh không quyết định có thọ quả bơ.Nếu chồng nghiệp là.Chẳng phải là tâm trí thành trí trí.Làm rồi chấm tu tập thêm.Lâm chấn phát miệng hồi hướng đi thọ xuân.Đó gọi là không nhất định có được quả báo.Là có nghiệp hay khiến chúng xin việc quả báo trên dẫn dùng viên địa hạ tim.Là do cá nhân đời trước không biết nương nơi phật pháp tâm.Già đại chúng tôi học để.Lại không phát nguyện hồi hướng.Do tạo nghiệp như thế.Đơn xin vào dùng pin địa hà tĩnh.Vỏ quả báo hoặc.Cuộc sống.Lễ tốt nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố.Là do cái nhẫn rồi trước ở nơi phật pháp tăng thanh tịnh chỉ với.Giờ đây chú khởi tâm cúng dường.Bố thí.không lít.Giờ siêu nhân tu học.Do thiện cân nặng.Phát nguyện cầu xin trung quốc lại được gặp phật.Giận nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thưởng gì.Là công nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa.Là gì chúng xin ấy tạo nghiệp địa ngục rồi.Không có tâm hổ thẹn.Lại chẳng đi nữa chán không biết.Ngược lại xin tầm hoan hỷ.Trận cầu sám hối mà tạo thêm ác nhỉ.Chồng chất nhiều.Như đề-bà-đạt-đa dân dân.Vô nhị đó.Nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục.Lần nữa có nghiệp khiến chúng sinh đoạt vào địa ngục.Giấy triệu phân nửa số tuổi thọ rồi chết.Nhận súng đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục.Là gì chú xin ý tạo nghiệp điện.Tích lũy thành rồi.Sau đó.Xin tâm sự sở hữu thỉnh.Ta đi.Sám hối từ bỏ.Chẳng có tâm tạo thì.Giao dịch trên.Nên đã vào địa ngục.Sau đó hối hận.Nên chỉ thọ phân nửa số tuổi lấy điện.Rồi chết yểu.Trận sống hết tuổi thọ ở địa ngục.Như vua a xà thế.Giết cha.Rồi sau đó ăn năn sám hối.Bị tội tạm chợ điện.Luyện được thoát ra.Nhưng đó.Đức thích tùng lấy kể rằng.Nếu người tạo tục tội làm xong rất ăn năn.Sám hối chặn tái phạm.hai trừ căn bản.Nay công nghiệp làm mà chẳng muốn tập.Là gì chú sinh ấy thân khẩu ý đừng.Tàu cát.Tạo ruồi trong siro sợ.Hủy thẻ atm.Rất tử anh đăng.Lấy trắng tạo thêm nữa.Đó gọi là làm mà chẳng.Là công nghiệp tập mà chẳng làm.Là gì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo.Dùng cho tâm áp giải người làm áp.Đấy gọi là tộc mà chẳng làm.Lại công nghiệp cũng làm cũng tập.Là gì chúng xin tự thấy mình tạo các nghiệp khác rồi.Bác thanh không sửa đổi.Lê còn tạo thêm.Dịch vụ dẫn người khác cùng.Đó gọi là cũng làm.Cũng huy.Lại có nhịp chẳng làm chẳng to.Là gì chúng sinh thấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ.Cũng chẳng dại người khác tạo nghiệp nhân dân.Đó gọi là trắng làm trắng.Lấy công nghiệp ban đầu vui sau khổ.Là gì chúng sinh ý được người khuyên thực hành bố thí.Họa nhỉ bố thí không keo kiệt.Nhưng sao lại hối.Doanh nhân đó sinh ra loài người.Trước tui dầu vui.Sao lại nghèo khổ.Đây công nghiệp bắt đầu khổ sao vui.Là gì chúng sinh mấy lúc nhỏ không bố thí.Sao được người khuyên bảo cố gắng bố thích chúc tết.Vũ khí rồi tâm quan nghỉ không hối.Do nhân viên đó.Sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ.Sao lại dầu vui.Đó gọi là ban đầu cổ sao vui.Lễ tốt nghiệp bắt đầu khổ sao khổ.Không phim bảo người bố thế.Địa điểm chẳng hai thực hành một chút bố thí.Giận chị ấy.Xin nhân gian bắt đầu thời nghèo khổ.Xào cũng.Liên khúc nhật bắt đầu vui sao cũng vui.Là gì chúc xin mấy gần thiện tri thức khuyên dạy thực hành bố thí.Điền sinh hoan hỷ.Máy tu hành bố thí.Do nhân viên đó.Xin ở ngân giang ban đầu thời chào chú.Sau cũng chầu vu.Lại có dịp nghèo mà vui thích bố thí.Là gì chúng suy nghĩ trước từng làm việc búa thế mà chẳng gặp.Cá tầm.Sau đó lưu chuyển trong sinh tử.Xin vào loài người.Dò chẳng giáo được phước điền vào tam bảo.Chuyển nền phước báo nhỏ hẹp.Hoặc được khoảng.Giò xưa kia tình tập bốn ý.Nền tùy ở nơi nghèo.Mà thích thực hành bố thí.Nay công nghiệp nghèo mệt tham lam bản sản.Là gì chú xin ấy xa điều thiện tôi.Không phiên bản người và chính mình.Cũng chẳng thực hàng bún.Do nhân viên đóng.Xin đang bận cùng lại còn tham lam bạn sẽ.Lại có nghiệp giàu mà tham lam bọn sản.Là gì chúng xin ấy chưa từng bố thí.Nhờ duyên lành.Gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo.Do phước điền thủ thắng.Nền tài sản đầy đủ.Trước chẳng tình tập bố thí.Nền tuổi dần.Mạch tăng âm.Nay công nghiệp vào mà hai bố thí.Là gì trúc xin ấy gặp thiện tri thức.Tu hạnh bố thí.Lại nếu được phước điền vào tam bảo.Do nhân viên đủ.Giàu có nhiều của cải và thích thực hành bú tí.Lê công nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui.Bà tâm trạng vui.Như phạm phù mà có phước.Lễ cúng nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui.Mà thân chẳng vui.Như là hướng du phước.Là có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui.Như là hướng đầy đủ phước.Lại có nhịp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Dương phàm phu thê.Lại có nhịp khiến chúng sinh mạng sống hết.Màn nghiệp chẳng hết.Là gì chúng xin ấy từ điển.Chết chuột trở lại xin chào địa ngục.Súc sinh ngại quỷ.Chiều đến trời.Người atola chương trình cũng.Như thế.Đó vậy là mạng sống hết.Mà nhịp trắng.Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết.Là gì cũng xin nghỉ vui hết thì thọ khổ.Khối.Thì có vui dần dần.Đâu gọi là nhịp.Mà mạng sống không.Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng.Là gì chú xin ấy từ điển cục chết rồi.Xin chào.Súc sinh.Ác quỷ.Cho đến trời người atula chương.Đó vậy là nghiệp và mạng đều chẳng hết.Lại có nhiều.Hai khi chúng sinh.Giờ mạng sống đều hết.Là gì chúng xin ấy hết các phiền não.Nghĩa là các bậc tu hành.Tứ đại hành.Anaheim.Ella hướng dẫn rừng.Đó gọi là nhịp.Giờ mạng sóng đều.Lại có nghe.Thầy thím chúng sinh.Tuyển sinh tiểu đường.Mà hình dung đẹp lạ.Mày mắc đoan trang.Da dẻ tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Là gì chú xin ai bị phiền não khởi.Do nhân viên không làm chủ được mà phạm giới.Tùy xin chào trường nhá.Bà trưng thủy tươi sáng.Chắc lồng đẹp bệnh.Da dẻ tươi nhuận.Được mọi người thích.Lại có nghiệp khi chúng sinh sinh nơi đường á.Mà hình dung xấu xí ra thân xù xì.Người chẳng thích.Là gì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phát chứ.Do nhân viên.Xin chào đường ác.Hình dung xấu xí.Người chẳng thích.Lại có dịp khiến chúng xin chào đường á.Bí thư miệng hôi thối.Các chân.Quyết.Đây chúng sinh lý điều khiển nào khởi phá dưới.Do nhân suy nghĩ.Xin chào.Thân thủy tập một.Hơi miệng hôi thối.Lại có mười nghiệp face khi chúng sinh bị quả báo xấu bên.Là gì chúng sinh mấy thực hành mười điều ác.Cho nên chiều cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy.Một lần cho người kia hẳn.Sát sinh.Nền kín quả báo bên ngoài như chiến tranh.Thiên tài.Đĩa.Quả trứng.Cây thuốc yếu ớt chân.Hay là do nghiệp trộm cướp.Đơn chiều cảm đến thời tiết xấu.Dự thiên tai.Ỉa.Sương muối mưa đá.Xin nhiều xấu.Châu chấu rừng.Kiếm đời đôi dép.Bà là do nhịp tài dâm.Nên chiêu cảm đến trực bên nhà.Xin chào thái nhiều hôi như.bốn và năm.Lạy chúa nghiệpnăm thật siêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẵn.Có nhiều núi đồi vòng.Gốc cây hồng.sáu là do nghiệp ác hữu.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Như có nhiều gói.Đá.Các.Xoay thu xấu ác giật chẳng thể tiếp cận.bảy là do nói lời thiếu gia.Nên chiều cảm sinh ra quả báo bên ngoài.Như có nhiều cái cỏ dại.Càng nhỏ nhiều gai.tám đại dương.Hâm nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Kiến hạt giống lúa nhỏ nè.Chính là do nghiệp xuân.Nên chiêu cảm quả báo bên ngoài.Kiếm quả cây to sinh ra xấu nhé.mười là chức nghiệp tại kiến.Nền siêu cảm xin ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ở.Thu hoạch quả ít người.Do mười.Trên đêm bị quả báo ác bên ngoài.Lại có mười nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài.Cái với mười điều ác ở trên.Biết là nếu có người nào biết cung kính lễ phật.Lễ phát thưởng.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sắc.Và giọng nói thanh tao.Hay là những lời nói ra.Điều được mọi người tin theo.Ba là ở giữa đại chúng không sợ vợ.Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ.Năm là đầy đủ quy thế.sáu là những chúng sinh thú y thế.Điều đến gần gũi để giúp đỡ.Bảy là thường được gần gũi chư phật bồ tát.tám là đầy đủ đầy phước báo.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng giết bà.Nếu có chúng sinh nào bún pháp được mười thứ phước báo.Một là trí huệ sáng suốt nhanh.Hay là thiên thần ủng hộ.Tránh khỏi nạn ôn dịch thiên tai địa ếch trộm cướp giặt trả lao tù.Ác quỷ tránh độc thú dữ.Ba là người bệnh mau được lành.Lúc khốn khó che được hanh khô.Bốn là thân tâm an ổn.Sức khỏe dồi dào.Năm là kiết lỵ.Tôi không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc.Tự nhiên đầy đủ.Sáu là gia đình hòa thuận.Phước thọ lâu dài.Nói ra điều gì cũng được trời người kính mến.bảy loại ăn gia trái chủ nhiều đời chứ.Điều được giải thoát.Không cần gặp phải nạn toán tù.tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đi.Nếu nhà.Sẽ tiêu trừ.Con rắn chuyển thành nhà.Chính là làm thân phụ nữ.Lúc trả bảo thân điện được chuyển thành nam.mười là xóa hẳn đường á.Đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được em.Faptv.Tu hành chưa đến ngày thành công tác.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy lòng máu.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh.Hay là thân tâm an ổn lìa cách nhiệt não.Ba là tất cả thế gian chính chủ.Chẳng dám kim chi.bốn là có đại yên thế.Năm là thường được gần gũi chư phật.Chim bồ tát.Những bậc có đại huynh.sáu là thường làm chuyển lương tháng dư.Bảy là thường làm gương mẫu chuẩn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nhi.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chúng sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích luôn đi.Sẽ được mười thứ phước.Một là người đó được âm thanh phẩm thiền.Hay là có danh tiếng lớn.Ba là tử vi tuổi mạng.Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo.Năm là thường có lộn báo điện tử trang nhìn.sáu là có dòng ngọc báo để làm trang.Bảy là gián mặt doanh nghiệp.Người thấy liền hoan hỉ.tám là đầy đủ đại phước.chín làm bạn chung trên lên quá trời.mười lăm mau chín quả nhất.Nếu có chúng sinh nào phụ cũng y.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người ý mày mặc đoan trang.Hay là giá rẻ trường lắm.Ba là buổi nhớ không dính.Bún đã sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu.Năm là giường đệm quý tốt che chở thân mình.Sáu là đầy đủ y phục có lò mổ thì.bảy lần người thấy đều yêu quý.tám là đầy đủ của báo lớn.Chính là mạng hết được xin gõ chữ.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy chán bác sẽ được mười thứ phước báo.Một lần vì ấy ở đời có tâm độ lượng.Ai là được thiện pháp thắng.ba mươi lăm địa tâm khá cái.Bốn là nếu khác đi.Thì dòng suối tự nhiên giọt ra.Nhầm là chẳng xin vào đường nào quý.sáu là được đồ dùng có ý trời dịu.Bảy là xe địa tạng.tám.Là đủ đại phước báu.chín là bạn chung xin hãy chờ.mười là mau chín biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích cơm ăn nước uống.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sống lâu như cõi trời.Hay là được xét.Ba là được sức.bốn là được tâm an ổn.Giành được dùng đại diện tại.Năm.Là được không sợ sệt.sáu là không tâm rồi nhé.Được mọi người kín lưng.bảy.Là được mọi người yêu thương.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung xin hỏi trời.mười lăm màu chín lít.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy giày dép sẽ được mười thứ phước.Một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt.Hay là rút chân bằng phẳng anh.Ba là gót chân mềm mại.bốn là bước xa nhẹ khỏe.Năm là thấy mệt mỏi.sáu là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai mới.Làm tổn hại thân.Bảy là được sức thần thông.tám là đủ các vật như yêu.Chính là em.Trung xin lỗi chị.mười là mau chín viết bài.Nếu có chúng sinh nào cũng phí hương hoa.Chế được mười thứ phước báo.Một là người ý ở đời sạch sẽ như hoa.Hay là thương không vui như.Ba là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi.Bốn đặt tùy theo những chủ sinh ra.Các mũi không ưa.Là việt hương thế gian được mọi người suy nhược.Sáo là thân thưởng thơm.Bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính.tám là đầy đủ phước báo.Chính là mạng chúng sinh lên cõi.mười lăm màu trứng biết bà.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy đèn sáng sẽ được mười thứ phước báo.Một là chiếu sáng thế gian gì đẹp.Hi.Là tùy chỗ sinh ra mất.Chuẩn bị hư.Ba là sống trong đời người được mắt phải trời.Bốn là đối với các pháp thiện ác.Có trí huệ sáng suốt.Năm là tùy theo chiều ở việt trừ bóng tối.Súng.Là được trí huệ sáng suốt.bảy lạng lưu chuyện thế giang trường chẳng giáo chủ.tám là đầy đủ suốt báo.Chính là.Chung siêu quậy.mười là mau chứng điếc.Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được mười thứ phước báo.Một là được phước báo thù thắng.Hay là xin vào dòng họ cao quý.Ba là được thần sắc tươi.bốn là được giọng nói thẳng ra.Năm là được lỏng che thắng.sáu là được điện tài dung à.Vậy là được lòng tin thắng chi.tám.Được dưới thánh gì.Chính là được nghe nhiều tháng chị.mười.Là được trí huệ tháng.Nếu có chúng xin bố thí thuốc trị bệnh được mười thứ phước.Một là tuổi thọ sống lâu.Hay là sắp thơm xinh đẹp.Ba là có sức mạnh.Bốn là có nhiều típ.Năm là có nhiều bạn bè.Tin tức đồng tâm.sáu là ít khổ được nhiều an.bảy là x bệnh hoạn ốm đau.Tám là tránh khỏi mỏi tay.Chính là được chư thiên nhiên loại kính mến.mười là thường được gần gũi với người thân.Nếu có chúng sinh vũ khí cầu bắc qua sông.Được mười phước báo.Một là nếu bị rơi từ trên cây cao núi cao.Hoặc rớt xuống hố sâu.Sẽ có một vật cản.Không làm nguy hiểm đến tính.Nếu bị.Chưa tới sanh lên cõi thiên.Hay là những kẻ thù không làm hải.Ba là.Kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình.Bốn là vua quan không quay thử.Năm là thoát khỏi mỏi tay.sáu là ở ngoài trời nắng.Không cảm thấy khó chịu.Bảy là ở cõi người hoặc hỏi trời.Khi cầm xe rồi.Hiện ra.tám là được xe ngựa quý chạy nhanh như gió.Chính là có vôi quý bay trên hư không.mười chín chất độc khoai là hư.Đoạn tuyệt điện não trầm luân.Nghiệp bà.Nếu có chúng sinh bố thí dù che được tám phút đó.Một là thương không bị lạnh nóng.Hay là thương không bị dính virus.Ba là gì.bảy mỏi tay quá.bốn là ít bệnh ho.Không bị hư.Năm là sắc thân của da thịt mềm.sáu là được chưa thiên nhân loại kín.bảy mươi lăm.Tầm trung.Không bị ô nhiễm bởi phim.tám là nếu cần.Có cả trăm ngàn cây.Nếu có chúng xin bố trí khăn lau.Được sáu phước.Một là sắt hưng phát ra ánh sáng.Hay là không dơ dáy bẩn thỉu.Ba là nước ra màu vàng uống.bốn là.Nền nhà.Năm là buổi giờ không dính trọng hơn.Sao lại có nhiều bài.Nếu có chúng sinh bố thì gối nằm được sáu phước.Một là có được cúi.Thơm ướp hương sen.Hay là thân.Khẩu khí.Lục căn thanh tịnh.Có thể bắt các bậc thềm của xe.Dưới đề một tứ vô lượng tâm.Ba là hiểu.Phát hành giới đình huệ.bốn.Là tin tuấn thực hành.Thiên hạ.Dẫn đến chứng tắc thánh đạo.Năm là mau thành tựu chánh quả.sáu.Là cử xử án.Chồng tháng quả là thứ.Lại có năm nghiệp của bậc thiện chí.Ghi là bậc thiện chí làm phước thiện bằng đức tin.Vui lòng từ bi trong.Nơi nhịp gặp quả báo công nghiệp.Sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Thân hình xinh đẹp.Được mọi người ngưỡng mộ.Hay là bậc thiện chí làm phước thiện với tâm cung chín người.Tí.Xe hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Vợ con tôi tớ.Giờ người làm công bạn bè dâm.Điều cung kính dâng lời làm theo lời không.Ba là bậc thiện chí làm phước thiện.Thời họp lúc như.Cúng giường giật.Thuốc uống đến chưa tỉnh khen.Chồng thời gian lâm bệnh.Cúng giường dịch.Đồ cần dùng đến chưa.Từ xa mới đến.Cúng giường nhật thực với những nhu cầu cần thiết đến trưa chị heo sắp đi xa.Và những người đang bị bệnh hoạn đoái.Sẽ hưởng được phước báu giàu sang.Nhiều tiền quá.Và khi cần thứ gì.Sẽ có được thứ ấy.Theo sự mong muốn của mình.Bốn là bậc thiện chí làm phước thiện với tâm chế độ.Mong muốn cho mọi người hết quảng.Khổ đau.Xe hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Củ cải đỏ.Ấu trùng.năm là bậc.Chỉ làm phước.Không.Khổ mình chờ người.Tạo chất tiền của bằng phẳng.Cách làm đem cho bố thí.Cúng gì.Sẽ được hưởng những phước báo nhiều tiền.Giàu sang phú quý.Tất cả tài sản có bị thiệt hại bởi lửa cháy nước trôi trộm cư.Vua chiến.Giải.Thủ tục để xóa.Lại có lâm nghiệp của bậc thiện chí.Một lần người thiểu trí bố.Xíu đức vĩnh.Không có đức tin trong sạch nơi nhỉ.Giặc quả của nghiệp bố thí.Không có đức tin chuyển ứng dụng này.Cũng có phước báo giàu sang.Giường sắt thằng tú.Không đáng ngưỡng mộ.Hay là người thiếu trí.Vũ khí không cung kính người thỏa thích.Bố thí không cung cấp.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng lời nói bị coi thường.Trong gia đình và người khác không vâng lời.Mà là người thiếu trí bố thí cúng dường không đúng thời không đúng lúc.Cung cấp phước báo giàu sang.Những chỉ cần đến.Không được dịch tấn như ý.bốn.Là người thiểu trí bố thí không có tâm chế độ.Bố thí không có tâm chế độ.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc.Ngâm là người thiểu trí bố.Củ bình khổng lồ.Tạo sách tiền của không cho.Bố thí làm khổ mình khổ người.Cũng có phước báo giàu sang.Những củ cải dễ.Thiệp hải.Xe bị lửa cháy nước trôi trộm.Vua chiếm đoạt kẻ xấu phá hoại.Sau khi đức thế tôn nói pháp này rồi.Trưởng giả thủ k phát huy lòng tin trong sạch.Rồi ông đứng lên đánh lễ phật.Thưa rằng.Bạch đức thế tôn.Hôm nay tính ngày qua thành xá bà đề.Đến nhà trưởng giảng trực đề.Là tra cứu con.Để cháu quá cho cha con.Và tất cả chúng sinh ngày đêm được an.bảy giờ.Đức thế tôn chỉ lợi ích cho tất cả chúng sinh.Nền im lặng.Nhận lời thỉnh cầu.Thủ ca nghe phật nói rồi.Tâm sức vui mừng.Đánh lễ tân lùn.Nói rõ quả bóng.Dịch giả.Hòa thượng thích viên giả.Ngày nay chạy trốn đồng nghiệp trong đạo tràng trước cho thật rõ tụi bay.Trắc nghiệm.Dì quản lý của ác báo.Hình nền trái với nhiệt thù thắng tốt.Dĩ an.Nên phải đỏ trong ba đường dữ chạy khắc thú.Và sinh ra ở nhân gian.Để chịu chả quả táo đau khổ.Quả bóng đau khổ như thế.Đều do nhân duyên túc trái đời trước đem là.Bây giờ xã thân này thỏa thân.Beat chiều trả quả báo mãi mãi không thôi.Bởi thế.Chư phật dạy chiều bồ tát.Dùng sức thần thông thiên nhãn.Thấy thích thị chúng sinh trong baq.Thì hết phước rồi.Cứ theo nhịp báo mà đã vào các chỗ khổ.Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới.Do tâm đấm trước thiện.Học gì.Mặn trung.Hết phước đã xuống cõi trời dục giới.Gì hết phí.Nên cũng có khi đoạn làm cầm thú.Những chúc sách nước ngoài trời sắc giới.Thì hết phước cũng phải xa đoạn như chị.Từ chỗ thanh tịnh và súng dục giới.Là chủ không thanh tịnh.Gì ở chỗ không chân tình.Nên trở lại thò lấy giùm lại.Dũng sang nợ xấu cõi trời dục giới.Khi hết phước đã xuống địa ngục.Chiều dung lượng khổ.Chư phật và bồ tát lại thấy chúng sanh ở trong nhân đạo.Nhiều sức thu thập thiện được xin làm người.Ngày trong thương người cũng có lắng khổ.Kim mạnh chung.Phần nhiều lại đoạn giàu cách đường.Lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ não.Bị đánh.Xua đuổi chở nặng đi xa.Đau đớn khốn khổ.Giày dây trực cổ sắt nóng thiêu thân.Lại thấy chúng sanh trong rừng ngạ quỷ.Thường bị đói khác hỗ trợ.Bị lửa thiêu thân.Như ở thời mạt kiếp.Nếu không nhờ một máy cần làm để cứu giúp.Thì vẫn kiếm không thể giải thoát.Nếu có được trước phương.Thì được xin lên làm người.Những thân hình ốm yếu.Nhiều tật bệnh.Giải sóng yếu chết non.Vậy đại chưởng nên viết thiện ác như hai bánh xe theo nhau.Chưa từng tặng gì.Thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi.Xây dựng như sợi dây xích truyền nối mãi mãi.Trang hẹn giàu nghèo.Điều trị hạ nhiệt của mỗi người.Bà chịu trả quả báo.Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân.Không lẽ cô cứ mà có quả báo sang hèn như vậy.Thì rất phim.Trong kinh phật dạy.Làm người giàu sang quất dương tưởng giả.Là do cá nhân đời trước.Để bái phụng sự tam bảo mà ra.Làm người giàu có to lớn.Lại cho cái dân đời trước bố thí cúng dường mà ra.Làm người sống lâu là do cá nhân đợi chờ.Không sát sinh mà ra.Làm gì đó chính là do cá nhân đời trước nhẫn nhục mà.Làm người xuyên tu.Là do cá nhân đội trước không biết nhé bà ra.Làm người tài ba sáng suốt.Hiểu rồng thấy ta.Là chưa ký nhưng đời chứ.Từ trí huệ mà ra.Làm người có âm thanh trong trẻo.Là do cá nhân đời trước ca vịnh tám tháng tam bảo mà ra.Làm người sạch sẽ không thật bình.Là do cái nhưng đợi trước từ tâm mà.Là người thân hình cao lớn tốt đẹp.Là cho cá nhân đội trước kính người mà ra.Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé.Là chưa cái nhưng đời trước khi người mà xa.Làm người thân hình xấu xa.Là do cá nhân đời trước.Hay giận hờn mà ra.Làm người youtube.Không hiểu biết gì hết.Lại cho cái nhân đời trước không học hỏi mà.Làm người ngu xuẩn đừng động.Là do cá nhân đời trước không chạy bảo người mà ra.Làm người câm rồi.Lại cho cá nhân.Hay hủy bán người mà xa.Làm người hay bị kẻ khác sai khiến.Là do cá nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra.Làm người da đen xấu xí.Là chưa cái chân trời trước.Treo ảnh sáng quanh pin của phật.Làm người sinh dầu nước lõm.Là do cá nhân đội trước ăn mặc quần áo mỏng manh xuồng xã.Cho mình là hơn người mà ra.Làm người xin trong loài hươu nai.Lại cho cái nhân đời trước dọa nạt người.Làm người khiếp sợ bạn ạ.Làm người xin trong ngoài.Là do cá nhân đội cước chưa chuẩn cực múa nhảy mà ra.Làm người thân thiện xin lỗi dễ giữ.Dậy chưa biết nhưng dù trước hay đánh đập chúng sanh mà.Làm người được người thấy mình liền sinh tầm hoan hỷ.Là do cá nhân đợi chờ.Mình thấy như.Cũng xinh xăm hoa nhỉ mạch.Làm người hay bị công an bắt giam cầm.Giải trường hợp với nhân đời trước hay bắc giang.Chúng sanh trong lồng trong chậu.Mở ra.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà nói chuyện làm loãng động tâm người khác.Sao sẽ xóa trong lọ.Chó chọc ta.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà không để ý nghe cho hiểu.Chào sen đỏ trong lại lừa dài tay.Làm người tham ăn một mình.Ceo.Bọn sa.Sao sẽ bỏ trong lọ.Quy đổi.Hết kiếp quỷ đói sinh ra làm người bần cùng đói.Làm người hay cướp giật của kẻ ác.Sao đoạn làm gì.Bị kẻ khác luộc ra ăn thịt.Làm người yêu trộm cướp của kẻ khác.Sao đỏ làm trâu ngựa.Bị người say không.Làm người yêu nói giọng nữ.Tuyên truyền điều xấu của ta.Sao đỏ điện.Bị quỷ sứ rót nước đồng xuôi trà mi.Kéo dài lưỡi ra cho trâu.Tôi hết rồi.Người ấy xin làm chim cu.Chim cút.Người nghe tiếng cút kêu.Ai cũng sợ hãi.Chọn là yêu quái.Điều nguyền rủa cho nó chết.Làm người uống rượu say.Sao đỏ vào địa ngục nước vẫn sôi trào.Tội hết rồi.Người ấy xin vào loài tinh tinh.Hết nghiệp tinh tinh.Được xin làm người.Từng đoạn mixi.Không ai đếm xỉa đến.Làm người tham luận sức mạnh của kẻ khác.Xào sẽ đoán làm trai.Làm người bị chết yểu.Là do cá nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà ra.Làm người cứ giục chia lìa.Giải trường hợp kim ngân dùng lưới bắt chim non và là người kinh phải điên cuồng.Mất mạng là do cá nhân đời trước buông luôn săn bắn mà ra.Làm người luân hồi thường mặn lẫn nhau.Lần trước ít nhưng đợi chờ.Dùng nước sôi hay lửa.Chém.Giết hại các loại sinh vật mà ra.Làm người nghèo khó.Khổ sở.Là do cá nhân đời trước tham lam trộm cướp mà ra.Làm người cậu muốn không.Lời chúa phép nhân đời trước phí phá sản của cải một cách phi lý mà.Làm người bị đọa vào địa ngục.Là do cá nhân đời trước.Làm phá của chùa mà ra.Là người bị quả báo sang làm chim se sẻ.Bồ câu.Uyên ương.Là chưa biết nhưng giờ trước tại danh bạ.Làm người bị quả báo sinh trong loài cầm thú đói khát.Là do cá nhân đời trước phá giới phẩm trai.Làm người kiến thuộc tình chống nhau.Là chưa biết nhưng đợi trước nói lời thôi.Là người không lưỡi miệng lở.Là do cái nhôm đời tư.Hai khinh chê mà.Làm người bị quả báo đuôi biết cân.Là do cá nhân đời trước khi bán tam bảo bạn.Làm người bị đỏ trong áp.Là do cá nhân đời trước khen chê giáo pháp.Là người bí đỏ trong loại xúc xích.Lại cho cái nhân đời trước công dụng người hạnh thanh tịnh.Dạ du báo thanh niên.Làm người hèn hạ.Bị người sai khiến.Là do cái nhưng đợi chờ.Yêu mẹ.Cổng cao.Làm người không lưỡi.Lại cho cái dương đời trước đông thọ đi gỗ mà.Làm người thân hình xấu xí.Là chó cái nhân đời trước tấn hay nóng giận mà ra.Làm người sinh vật chú hiểu lắm.Lạy chúa bình dương rồi trước vchínbet.Làm người buồn mê đến chết.Là do cá nhân đối thủ.Cúc phá núi rừng cây cỏ mà ra.Làm người bị trời đất chú lục là cho cái nhân đời trước cái.Kiểm tra mẹ bảng a.Làm người hiểu đời bị giọt đánh đập.Lạy chúa kinh nhân đời trước làm cha ghẻ mẹ ghẻ.Anh ở độc ác mà.Là người bị chết cháy.Lấy lửa thiêu đốt chúng sanh mà.Làm người bị chết đuối.Là do kinh dương kiếm chúng sanh chết nước mà ra.Làm người rất lạnh đơn phù.Lần trước ít nhưng làm gì lột da mặt.Làm người tự sát nghĩ mình.Là do cá nhân làm nghề các hoang mạc.Làm người bị tai họa thiên lý.Lấy trước ít dương rừng săn bắn mà nha.Làm người bị tai họa không.Là do kích nhân hành hung làm giữ mà ra.Là người bị quả báo mừng cùng.Lại cho cái rương thế của giang thăm bạn.Làm người chịu điều thua thiệt.Là do cá nhân cố ý ăn được mà.Làm người đi bồi thường.Để chiều cái nhưng gạt người lấy của mà ra.Làm người chịu đời thức thế.Là do cái gương nhờ người gạt người mà ra.Làm người chịu cảnh lầm lạc.Lời chúa cái dân gian công lượng của bạn.Làm người mắc mưa mất ngủ.Là số cá nhân khuê tốt đường người mà ra.Là người bị cảnh người lìa của ta.Dành cho các nhưng chân gian đoạt lợi mà ra.Làm người chuyển kiếp làm cho.Là du kích nhân chữ của lòng tham.Làm người bị cắn ngược hình đầy đủ.Lại chưa cái rương chứa kẻ gian tham mà ra.Làm người bị lao xuống.Lạy chúa cái nhưng dùng sức loại giật mà ra.Làm người bị cảnh dở con phẫn nộ.Lại chưa biết dương thấy sắc của dân mà ra.Làm người con nghịch với cha.Là chó cái nhơn thỏ thai chồng bỏ mạng.Làm người lính nghĩ đến con.Rạp chiếu phim dương thỏa thay làm ác mà.Làm người đi cảnh quan gia nghiệp chứ.Là số kinh dương quen người đoạt vợ mà ra.Làm người cầu nguyện julie.Dậy chưa biết dương kinh thánh thủy thần mà ra.Làm người và con xa cách.Là chỗ kín nhưng khi thấy thương tục mạch.Làm người sống cô độc một mình.Dậy chưa biết nhưng anh em mà.Làm người ngọng nghịu líu lo.Là chỗ kín như đời trước đặc truyện thình lình mà.Làm người bằng hữu kinh thường.Lại cho cái ngân phương dâng vào bím bà cha.Làm người vô gian bạc.Lại cho cái nhân khinh bỉ nhân tình mà ra.Làm người đuổi giờ nhiều xứ.Lại cho cái rương tri thị quê hương mà ra.Làm người khó nuôi lập thân.Lời chúa kinh ôm thấy hư chê cười mà ra.Làm người truyện ký cơm.Dậy chưa biết nhưng chi người rất lạnh mà ra.Làm người suy sụp nhanh.Lời chúa cá nhân đặng thời chê thức thế mà ra.Làm người đau đầu bằng tim.Lại trước khi ngưng được sang chia hẹn.Làm người chuyển phú khóa bình.Lời chúa phép nhân trên người cực khổ mà ra.Làm người giữ của không về.Lần trước cái nhân vượt giàu phụ khó mà ra.Làm người chịu kiếp vô duyên.Lại vô cái ngân kêu cách khi người mà.Làm người chịu đời suy nhược.Lại cho cái rương được mà.Chiếu mà ra.Làm người tạo lập không thành.Là chó cái nhơn tấn hay kiêu căng mặt.Làm người hỏa sang ngang giải.Lần trước ít nhưng chỉ trúng hiếp cô.Làm người thiếu ăn thiếu mặc.Là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra.Làm người gia cảnh bình hành.Lần trước ích nhân hủy hoại tiền của mà ra.Làm người bằng cùng đối thủ.Lời chúa kinh nhưng ăn xài phung phí mà.Làm người thiếu trước hụt sau.Là do cái nhưng xài không gìn giữ mà ra.Làm người hậu kiếp mồ côi.Lời chúa cái ngân bùi nghịch cha mẹ mở ra.Làm người đâu ăn trái bình.Lại chiếu phim nhưng chúng ta mà hãy người mà xa.Làm người nhi cuồng đền lừ.Lời chúa cái nhưng mắng chó chửi mưa mà ra.Làm người loạn tâm loạn trí.Lần trước ít nhưng dùng lửa hại người mà ra.Làm người lãnh tâm mất trí.Lời chúa kinh ơn được khen chê ở mặt.Làm người câm cùng đền tội là do cái nhưng mưu sâu kế độc mà.Làm người trả quả loạn tâm.Là giấu kín x chuyện khuyên bất chánh mà ra.Làm người giảng cảnh trước thời.Lần trước anh nhưng em côi anh bỏ mà xa.Làm người lo chị không thành.Lời chúc các nhân vào đường rất nhỏ mà ra.Làm người cầu phước di linh.Lần trước tiên vương bỏ người hoạn nạn mà ra.Làm người cầu phước không thành.Lại rút cái ngân nghe rên không chợ mà.Làm người chịu đời làm lại.Lần trước ít nhưng biết mà không nói ra.Làm người nhóm mục du quan.Loại rối cá nhân chỉ đường lạc nếu mà ra.Làm người cướp biển oan gia.Là do các viên thuốc hai mươi cứu mà ra.Làm người bị quả báo ba đời.Là do cái nhôm lương y giá trị mà ra.Làm người chuyện kiếp thích thế.Lại cho cái nhân bên người đặng thế mà.Làm người lâm nạn cứu thế.Là chỗ kín nhưng thấy đánh không ca mà ra.Làm người vô duyên bất chính.Lần trước ít nhưng trước thân sau phẳng mà ra.Làm người tai họa thật.Lạy chúa cái nhân tử gian làm đoạn mà ra.Làm người lấy họ liên can.Lạy chúa tuyết dương gần người hung dữ mà ra.Làm người con cháu vô duyên.Lời chúc trinh vương tuấn hay ghét người mà ra.Làm người con cháu chúc thọ.Là do cái gì.Thỏ ơn báo oán bà già.Làm người sinh con ngủ.Lời chúa kinh ơn bội ương bạc nghĩa mà ra.Làm người con cháu cứ cày.Là do cái nhơn ngày hai mươi.Mở ra.Làm người con cháu ngu si.Lạy chúa kinh dương chẳng nghe lời lạnh mà ra.Làm người con cháu kiếp người.Lại cho cái duyên giả ai hiếp người.Mãng xà.Làm người hư gan xanh.Là do cá nhân nóng giận quá độ mà ra.Làm người tù chỉ sang cho.Dậy chưa kích dương ăn giật phong.Bãi cháy.Thà người ở địa chỉ giàu sang.Làm người trên trước.Mày đánh đập kẻ dưới.Kẻ dưới không biết chuyện chưa chứ ai.Những người như thế.Chết vào địa ngục.Kể cả ngàn dặm năm.Chịu quả báo đau khổ.Từ địa ngục sa.Đây đói lắm rồi.Bị sâu xổ mũi miệng dắt thuyền kéo xe.Rồi vậy to lớn đánh đập khổ sở.Đến đền lại nợ anh cháy nhảy.Lại nữa.Người ấn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai.Người sang thăm keo kiệt.Không tự xếp mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra.Những người háo sắc.Là từ trong loài chim.Thay da.Người có tính táo bảo nó nhảy.hai nhẫn dục.Là từ trong loài khỉ.Hầu.Hải sản.Người có thân hình tanh hôi.Là từ trong ngoài các.Mà đổi thay.Người có tâm thâm hiểm độc ác.Là từ trong loài rắn độc.Mà đổi thay da.Người không có tử tâm.Càng những độc hại.Lật tử trong lại hổ báo sài lan mà.Thay da.Ngày.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh.Chết sớm.Biết bao thống khổ không thể.Như thế là do ba nhịp gây ra.Chuyên đề khiến người ấy phải lạnh biết quả báo cho vay.Số chỉ của ba đường dẫn.Là gì có tham sân si.Giá lại cúng gì có ba độc tham sân si.Mà có người tự thiêu đốt lấy.Miệng thường nói à.Tâm thử nghĩa.Thân thường là má.Do các điều áp khí làm cho thương người thường chịu các khổ não không cùng tận.Đến khi bạn chung.Hồn côi bao giờ.Mình làm mình chịu.Cha mẹ vợ con không thể cứu.Thoát vị trong nháy mắt điểm chuẩn diêm vương.Ngưu đầu nhục thuốc ở trong địa ngục.Không kể tuti.Xét xử tội cướp.Kiểm điểm nặng nhẹ.Thiện ác ít nhiều.Trung quốc xin tiền đã làm thế nào.Thì thần thức từ thút.Không dám chè giấu.Gia vị nhân duyên ấy.Nên phải yêu nghiệt mà chịu trả quả báo.Đến chỗ cũ hay vui là cho mình là mình chịu.Mm mét lipid lâu dài.Đường ai nấy đi.Không bao giờ gặp nhau trở.Giá lợn.Các vị thiên thần reach f thiện ác của người không thiếu sót bảy mai.Ngồi thiền làm lành được phước thêm tuổi.Người ác làm gì.Trảm.Thêm khổ.Cứ xây dựng như vậy.Mãi mãi rồi lại đoạn.Quỷ đói.Hết kiếp quỷ đói.Lại làm xúc xích.Tôi khổ vô lệ.Không thể chịu nổi.Không bao giờ.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Điểm liên kết từ tính ngủ và trung tâm hỗ trợ.Chồng kinh phật dạy rằng.Làm lành gặp lành.Làm dữ gặp dữ.Rừng trong đội ngũ trước ác thế.Chúng ta không nên làm má.Làm lành không mất quản.Làm.Tự rước lấy tài khoản.Trương đình lập ra phát sóng.Kinh giảng sanh.Chiếu phim điều khiển nhỏ cho là không phước.Giọt nước tuy nhỏ.Chẳng lâu.Cũng đầy.Bắt to.Không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để thành thánh thành phật.Trước khi nhác nhỏ.Mà nói là không có.Ác nhỏ chứa lại lâu ngày cũng đủ mất.Đại chúng nên biết.Lần chữ thọ phước.Điều cho tâm.Nếu không tạo nhân thì không có kết quả.Hương hỏa chứa lại.Tội thành tower.Chúng ta mắt thịt không thể thể.Đó là lời phật dạy.Ai dám không.Dũng còn đất cùng nhau vô phước.Xin chào đời mà phá.Nếu không siêng năng học tập tu hành.Công tử sức mình làm lành.Đến phút cuối cùng tắc thở.Khi ấy anh đang đánh bi.Đi chị.Bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết hãy tội lỗi như trong kinh đức phật đã dạy.Người đã biết tụi mình.Hay là không biết bỏ ác theo lần hay sao.Rồi này.Nếu không dũng cảm xã thanh trần.Quyết định đoạt điện.Vì sao bà biết.Gì trong lúc làm tội ôm rồng độc ác.Mạnh mẽ lúc nãy.Giận hờn.Rất vào sâu.Nếu chọn một người nào viết muốn cho người ấy.Nếu thiếu một người nào không chưa thấy điều tốt của người.Vũ thủy bán một người nào.Mức khiến cho người ấy lâm vào cảnh ngộ.Nếu đánh một người.Biết hiếu cho người ấy đau đớn thấu trời thủ đức.Khi giận hờn tàn bạo tay.Thì không kể tôn tiên thượng hạ.Dùng lời xấu hổ.Mắng nhất ngủ đi.Có khi là giang những tháng gì.Mắt như lửa đổ.Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt.Lúc đầu muốn làm nghề.Sao lần lần giảm kích lại. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com