Mỗi Đêm Nghe Lời Phật Dạy Cách Gieo Trồng Phước Đức Giàu Sang Phú Quý Hết Bệnh May Mắn Tìm Đến#phật​

mỗi Đêm nghe lời phật dạy cách gieo trồng phước Đức giàu sang phú quý hết bệnh may mắn tìm Đến#phật​
Phật dạy làm phước.Làm gửi ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý.Chứ không ai muốn mình bận cùng hành hạ.Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn.Kẻ giàu thì giàu thêm linh.Con người nghèo lại nghèo hoài.Túi cói.Cũng có trường hợp ngoại lệ.Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu.Bỗng biến thành kén nhiều hàn một cách chữa trị.Giờ người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang là thường.Thực ra.Điều đó không có gì xa lạ.Nếu tao biết cuộc sống trên thế gian đề hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả.Hơn nữa.Sự thay đổi đó.Thì nói thực thể hình.Số phận của người đó đối với kiếp hiện tại đây.Âu cũng là do biết và không biết mà ra cả.Mít là biết gì.Dạ không biết là không biết gì.Chẳng qua.Làm beat hay không.Gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi.Vậy thì gieo trồng cột phước bằng cách nào.Đến đời sống vui sướng giàu sang trọn vàng mà không bị hoàn cảnh trái nhật làm cho mình bị xa lại khổ sở.Suy cho cùng.Làm phước bằng hai.Là tự mình làm phước cho mọi người.Dạ tự làm phước cho chính mình.Tự mình làm phước cho mọi người là sao .Hi gọi là phần lợi thái lợn.Nghĩa là.Mình vì người khác mà làm lại.Mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường.Bố thí là một trong những hành quyền của hành bồ tát.Đứng đầu trông xấu hoặc mười hành ba la mật của bồ tát.Đây là công việc không chỉ tin cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buôn xã.Mà nói cả hàng phật tử tại gia và vượt cả hai hạnh phật tử của phật nữa.Nhìn người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người thích là giúp đỡ cho chính mình.Sông có một điều là.Hồ quang toàn không hề hay biết rằng.Bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi là.Đó mới là quan trọng.Giờ có phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và nhận nữa.Thì cách bố thí mới đem lại phước báu nhiều hay ít thôi.Đức phật dạy.Cúng dường bằng tấm lòng chân thành.Cùng những người nhưng cũng vui.Là bực chưng tu giải thoát.Thì không phước báo đầu sáng được.Dự kiến phát của có chạy trong phẩm phật đản.Câu một trăm chín mươi.Cúng giường mực đánh cúng.Qpark hoặc đệ tử.Các.Bưởi luận.Đoạn diệt muỗi sầu bi.Câu một trăm chín mươi sáu.Cúng dường bậc như vậy.Thích tịnh không sợ hãi .Các cùng đức như vậy.Không ai lường trước được.Thực gì.Trình điều tra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện pháp cú.Để chứng minh trần bất cứ ai thành tâm cúng dường đức chí tôn.Chơi được phước báo vô cùng tận.Có một bà lão nghèo.Nghe tin urc thế cậu có như chì.Mà còn phát tâm cúng dường phật cán ngàn ngọn đèn dầu.Bàn ghế.Sở dĩ mình hôm nay nhiều.Là do kiếp trước không biết bố thí làm phước là.Gì vậy.Bà quyết định cúng dường ngay trong lúc.Bà thu giếng toàn bộ gia tài vốn có của bà chỉ là hai đồng bạc.Liền đi mua dầu cúng dường phật.Người bán dầu biết lòng thành của bà nền hảo tâm giúp cho bà thêm ba đồng dậu nữa.Được dầu.Ban đêm vào nhà cúng dường đèn chùm của vua a xà thế.Gia phát huyện trần.Nếu mà sau này được thành chính quả như bạn mong muốn.Thì tín ngọn đèn cháy mãi không tắt.Thế à.Lời phát nguyện của bà được thành từ trái mãng cầu.Gì sáng hôm sau.Ngài mục-kiền-liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của urc thế.Nhưng chỉ có ngọn đèn của bà.Vu lan cách nào để dập tắt cũng không thể tắt.Dù ai sẽ thấy hay tình mới thắc mắc hỏi.Tại sao ta cúng dường cho phật nhiều như vậy.Mà không được cảm ứng bằng bà lão nhiều kia.Chỉ có mục đích đèn dầu.Đại thần kỳ bà mới đi.Bởi vì.Bị hạ xuống giường mà không thành tâm.Cúng dường mà không tịnh tâm dù cũng rừng nhiều nhưng kết quả không được là bao.Diệt đó định hình dù gì.Gì nó thể hiện tiến gì nỗi lòng thành.Và hơn thế nữa.Long thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức.Đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự tăng quà trong việc làm phước.Như trong kinh dị.Câu một trăm mười sáu.Hãy giúp làm điều lành.Nhân tâm làm điều ác.Ai chấm làm việc làm.Chưa thích việt á.Người đầu gặp dịch làng mà không nhanh tay làm liền đó là do ý còn vương vấn việc xấu ác.Dưới bài kệ trên.Đức phật dạy như một câu chuyện của bạn la môn tên là tiểu nhất y.Bản lâm đại nhất nhì.Thời phật tỳ bà thi.Kiếp hiện tại tái sinh ở sáng dậy tên tiểu nhất y.Ông chỉ có độc một nội y.Vợ ông cũng vậy.Và cả hai xài chung một ngoại.Dưới chị.Khi bảo lâm quạt vợ ra khỏi cửa.Thiền người kia phải ở nhà.Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại tình ta.Cả hai thỏa thuận đi nhật.Ban ngày còn ông ban đêm.Ngồi trước mặt hết tôm.Toàn thân quốc ông qua nghỉ uống từng giọt pháp.Dì thấy ông phát tâm cúng gì.Nhưng nếu dân y này đến thế tôn.Thì không còn ngoại nào cho cả hai người.một nghìn đêm ích kỷ không gian in nổi lên bên trong.Thì có một niềm súng tính lại muốn rưỡi.Hai bên tranh chấp lẫn nhau.Mãi cho đến khi cần bột trôi qua.Và chanh hai lại đến.Già rồi ông vẫn chưa dân y lên thế.Đến gần cuối.Bạn long môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua.Nếu có giảm có mỏi và nếu niềm gì kỹ gia tăng mạnh mẽ.Thì sẽ không nhức đầu ra khỏi bốn đường khổ.Điều đó.Ông huýt cúng gì.Lấy y đặt dưới chân thế tôn.Hồng kêu to ba lần.Ta đã chiến thắng.Ta đã chiến thắng.Ta đã chiến thắng.Vừa batu nạp xứ cây sala.Tình cờ cúng dự tính.Nghe thấy ngạc nhiên.Bảo quân lính hỏi chuyện.Đổi thưởng cho ông bụt cặp y.Bán oppo lại cúng dâng y này cho thế tôn.Vua lại tặng ông gấp đôi.Tức là.Lần thứ nhất hai bộ.Rồi bốn bộ.tám bộ.Cuối cùng mười sáu bộ.Blog bông chân hết cho người lao.Nhà vua lại tặng ba mươi hai bộ còn lại.Dù parabol có chân hết những gì ông có đến một trăm lần.Vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng.Tiền kiếp đại nhất nhì giữ hai bộ trong sáu mươi bốn bộ nhận được.Vừa thấy bà la môn là một việc trước có làm.Nền trái lệnh tìm hai cái mền trong phòng thiết kiều mang đàn ông.Mình đó tỷ giá đến một nghìn₫.Bà la môn tự thấy mình không xứng đáng.Những bệnh đó thích hợp với giáo đoàn của phật.Đền ông lý làm mành.Một tấm treo trong hương thức để che giường của thế tôn.Và một tấm treo trong nhà mình để chia đôi cát viettel thường đến thật.Buổi tối.Vừa đến thăm thế tôn.Những cháu mình.Hỏi phật.Tỷ giá là tiểu nhất trí cúng dường.Như vậy khi vừa có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó.Thì người bà nó bung đầy cũng vậy.Sao đỏ mua tặng cho ông bốn vôi bống.bốn nghìn₫.bốn phụ nữ bốn tuổi nữ.Giờ bốn mươi làm tốt.Được lời dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người bạn làm lại rồi.Thật là quá sức tưởng tượng của ông ta.Khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này.Đức phật lại bảo.Cắt ticker.Nếu tiểu nhất y cúng dường chó ta giàu cánh.Hồng đã nhận quà tặng buổi thứ mười sáu cái.Nếu giàu cánh giữa.Đến rừng mỗi thứ tám cái.Những gì để trễ đến càng quý.Nền nhận mỗi thứ bốn cái.Ai làm việc thiện đừng chần chờ.Mà phải làm tất cả.Một việc công đức làm chậm chỉ đem lại phước bảo cũng chậm trễ.Do đó.Tao phải làm việc tiền ngay khi có sự thôi thúc trong lòng.Chồng giáp quốc.Dù là đại thừa hay tiểu thừa.Cũng chỉ có một giải thoát là duy nhất.Cúng dường bậc đã liệt khỏi tham gia.Xuân hinh.Si mê.Thì phước đức ấy không cùng tần.Đừng nói chỉ tối chứ phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng.Mà cái cải chín cách gì để chữa la hán của nhà.Cúng thần tượng những phước báo dùm.Như ta đã biết.Tôn giả ma-ha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi.Ngài luôn nghĩ đến thương tưởng đến những hạng người bừng cùng trong xã hội.Ngày chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi.Là ý muốn giao ruộng phước cho những người nghèo khổ này.Chứ họ có cơ hội tham quan lên.Bằng cách cúng dường ngày mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang.Truyện kể.Khỉ tôn giả đại ca diếp ngủ ở hàng tiêu.Ngày nhập định bảy ngày rồi xuất định.Quan sát bằng tin nhắn những nơi sắp đi cấp.Ngày trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang trang những bông lúa như con đi.Giờ biết người này có niềm tin khôn ngoan và thái.Sẽ giúp đỡ ngày.Giá được phước báo nhiều.Rồi ngày tắt khi ôm bác đến đứng gần trùng lúa.Bà thấy ngày.Tắt tính tầm.Toàn thân quang tỷ.Giờ nhanh nhẹn đi lý gạo rang.Chút dầu bình bát.Sông đánh lễ ngày và ước nguyện.Bạch tôn giả.Xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà ngài đã thấy.Trưởng lão hứa hả.Tính nữ chọn ngày và trở về.Lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho ngày.Nhưng thì tính nữ bước trên đường dọc theo trục lúa.Đến chỗ có con trắng đọc trước đây không cấm được trưởng lão.Gì ý vàng cổ kính trầm.Nó bỏ ra.Da trắng bà té sấp xuống.Ra bà đã chết trong tính tâm.Bà tái sinh lên cõi trời ba mươi ba như người ngủ thức dậy.Trong bộ phim cung bằng vàng chồng ba mươi ba chấm.Chất rắn cao bằng.babốn điểm.Mặt một tiếng y dài mười hai dặm.Làm đổi y.Giờ một tiếng y bằng như thế làm ngoài da.Dưới một.không thiên nữ tùy tục.Cổng chính thiên cung chân hoàn.Có treo một mình vàng đầu hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dân gạo trang cho trưởng lão.bảy kg.Cúng dường hai mươi bốn thiết cũng gì.Phải đi tròn đối tượng cúng giường.Coi nói là những ai nên cúng.Du ký.Cũng cho một vị.Dù với số lượng ít ỏi theo đường sức của mình.Còn hương cúng cho nhiều người.Nhiều năm dưới số lượng nhiều.Nhưng kết quả không được bao nhiêu.Zing nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si.Du học có những bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm.Bởi họ không chịu phán tỉnh và quý hướng vào tam bảo để tu hành đoạn trừ phiền não.Mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si.Cốt trần.Là chỉ cứu giúp họ trong lúc túng thiếu tức thời.Cơ hội vẫn nhiều đối lại như cũ.Nếu cứ là phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy.Diễn viên là không đưa tới mục đích cao hơn.Mà chỉ là giao duyên thôi.Bởi lẽ.Bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình.Số.Nếu cúng dường cho bật để giải thoát.Mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn như chuyện vừa.Hãy in ra và nổi bài kể do vị thần đầy kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường.Như hột giống.Mặc dù rất nhiều gieo trên đất xấu.Không gặt hái nhiều không làm nông dân vui thích.Giật cúng-dường dùng nhiều dân gửi.Không gặp quá nhiều.Không lợi ích cho người tí.Cùng thuộc giống rùa.Chiều trên đất dốc.Sẽ gặp nhiều kết quả.Nông phu vui lòng.Như thế.Cúng dường người đức hành chính trực và thánh thiện.Us vẫn được kết quả tốt.Phòng nhiều.Bài ca này được tin nhắn chặn.Nhân dịp ngày a nấu lâu đài nhưng khuyết tật.Indica cũng dưỡng toán giải một muộn thức ăn của mình.Trong khi đó.En cuda hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài mười hai dặm trong mười hai ngàn năm.Giờ bố trí rất nhiều.Nhân dịp làm của indica được kết quả lớn hơn.Gì vậy nên khi đức thế tôn đã lên coi trời ba mươi ba.Đến bụi vào phát tòa.Chư thiên của mười.không thế giới dây quần và hầu tiếp nè.Trên cõi trời ba mươi ba.Khi đức phật đứng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô.Phiên tòa hoàng thạch.Thần tiên với nhàn cõi tục về và hồ tiếp.Đứng tuổi thân ngồi nơi cao nhất của cõi trời.Không ai chối sáng ban ngày.Chỉ mình này độc.Đức chở ép triều tiên.Hoàng hậu maya từ cõi trời đâu suốt đến.Ngồi bên tay phải của đức phật.Trời indica cũng đến ngồi bên tay phải.Ra trời angora đến ngồi bên tay trái.Kỳ cách gì trời đầy quyền lực đến dự hội.Fu chung với rời khỏi chỗ.Giàn mười một chuột cách xa mười hai chậm.Chồng kỳ indica.Con ruồi bên tay phải phật.Thế tồn quan sát cả hai.Ngài muốn chạy về phước báu lớn lao của sự cúng dường xứng đáng nên bảo an full.Dù trong mười ngàn năm.Gửi trả cho lập nên những lò sưởi.Trên suốt quãng đường dài mười hai dặm.Giờ cúng dường vô số phẩm.Sau thời gian giải ý mấy giờ người đến đây nền trong chúng hội của ta.Lạnh lùng xa ta nhất tới mười hai dặm.Tại sao thế.Thế tôn gì neuralgia.Dạ indica.Tuyên bố.Ai cúng dường giá trị.Ngài nói.Asakusa.Người cúng dường vô số.Vậy mà có một thời gian dài.Ghế ngồi chỗ thật xa.Hãy đến.Âm thanh lý rồi xuống mặt đất.Dân chúng đang cắm trại giữa ý đều được nghe.Được đứng đầu sư thức tỉnh.Ăn cu đàn nói.Những thức uống rượu ỉa đã đem lại ích lợi gì cho con.Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báu việt.Dạ xoa indicators chỉ dân chút ít vẫn giật.Vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con.Như mặt trăng sáng hương tất cả tình tứ.Thì ăn cu trà nói gì thủy.Đức phật hỏi indica.Này indica.Người ngồi bên tay phải ta.Vì sao người ngồi đây mà không rời đi.Indicate.Bật chế tôm.Như một nông phu ra một ít hạt giống trên thửa ruộng đó.Phú nhuận phước lần này.Giờ cúng dường đánh giá.Thế tôn bảo.Này angora.Phải nhận xét trong khi cúng dường.Dưới vườn cách đỏ.Giống như gieo giống trên đất.Gì cúng dường được quả táo.Những người không làm gì thế.Nền phước báu người còn đủ.Ngài nói kệ.Cúng giường dưới sự xét đoán.Được quá đi.Người như thế được xong thiên.Như lycurgus cúng giường dưới óc phán đoán.Nên cúng dường đến người xứng đáng nhất.Sẽ gặp quả báo.Như hạt giống gieo đức.Ngài nói những câu pháp cuối tiếp theo.Có làm hạ xuống giường.Tham làm hại đời người.Vũ khí người ly thăm.Vô trại được quả nướng.Có làm hại ruộng giường.Sưng làm hại người đời.Bố thí gửi leesin.Vô chị được quả trứng.Có làm hại ruộng giường.Xin làm hại người đời.Bú tí người lisa.Vô vị.Được quả trứng.Có làm hại ruộng vườn.Dục làm hai người đời.Bố thí người ly.Vô giày được quả lớn.Điều này không những trong kinh điển nam tông nguyên thủy.Mà ngay trong kinh điển đại thừa phát triển cũng có nói đến vấn đề này.Như trong kinh tứ thập nhị chương.Chương thứ mười một nói.Cho một trăm người ăn không bằng cho một người thiện ăn.Cho một nghìn gửi tiền ăn không bằng cho một người thợ ngủ với anh.Chơi một dạng người tròn của dưới ăn.Không bằng cho một dịp tôi đàng hoàng anh.Chương một trăm giấy tôi đã quá nha.Không bằng bột gì tư đã hàm ăn.Chứa một.không dạng gì tư đạo hàm ăn.Không bằng một vị anna ham ăn.Cho một bức vị anna ham ăn.Không bằng một vị a la hán.Cho buổi ước gì em la hán ăn.Không bằng tiết mục gì bích chi phật anh.Chưa một trăm ước gì bích chi phật tổ.Không bằng cho một vị phật ba đội ăn.Cho một nghìn đức phật dì ba đội ăn.Không bằng cho một dịp vô đệm vô trụ youtube rồi chính anh.Nghĩa là cúng giường dù cho nhiều người.Mà không có đức hạnh gì.Không bằng cúng dường một bậc chân tu thật đi.Hình người cướp phẩm gì cao hơn.Vũ khí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ.Giờ đã thọ tam quy ngũ giới theo phật dạy.Nói tóm lại.Cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau.Mới gặt hái được nhiều lời là.Một.Việc bố trí hoàn toàn hợp pháp.Hài.Bác ý thiện tâm.Cả ba thì hoàn toàn trong sạch.Bà.Người thọ nhận giật bố thí phải là bực có giới đức hoàn toàn trong sạch.Mực ý phải là đức phật toàn giác.Quạt đức phật độc giả.Gạch bậc a-la-hán.Nếu đủ ba điều kiện đi.Thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều.Thí chủ có ý nguyện nào.Thì ý nguyện ý.Cũng dễ dàng được thành tựu.Chích chồng.Tìm hiểu phước bố thí.Của tỳ kheo hộ pháp.Nếu ta biết cách bố thí cúng dường.Thì được lợi lạc không có.Tao cũng đang chần chờ cân nhắc làm gì.Khi gặp bậc chân tu tại đức.Mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay.Dưới tâm điểm khi sinh những gì mình có ở trong đời này dù nghèo khổ với một ý niệm được thông qua.Linh vật ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau ra sao nữa.Như tiền kiếp của trưởng giả da.Khi cúng dường phật độc giác phần cơm duy nhất của ông chồng lúc đói kém.Nghĩa trang.Nhiều quá khứ ta không hề cúng dâng lên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng.Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày.Nếu cúng dường.Ta sẽ thoát vòng sanh tử trong việc.Tạo phước đức nhiều như thế.Nếu đầy đủ nhưng lành công thành quả mãn đưa đến gặp đức phật ra đời.Sớm thành tựu chính quả không mong.Đó là câu chuyện có thật về chú xa gì xù hà.Mới bảy tuổi.Mà đã chín quả la hán vào thời đức phật còn tại thế.Tiền thân của chú sorry này.Là một anh chàng nhà quê bắn quỷ.Hôm đó.Anh chở củi lên thành.Để tiết kiệm anh đến nhà người bạn ở nhờ.Nhân dịp đó.Anh được bạn dẫn đi tìm cách ăn của trưởng quốc an.Ngửi mùi thức ăn tôm sú.Ở nhà quê thèm quá nhiều bạn mình xin dùm.Chuyện khó không cho.Anh bạn lại xin nữa.Giờ tôi biết không ăn được thèm quá sẽ chết.Mặc trưởng khốn dẫn từ chối.Sau nhiều lần sinh quá.Truyện cố bắt buộc phải lên tiếng.Lấy ông.Mỗi miếng cơm đánh giá một trăm tới hai trăm₫ đó.Ai đổi cũng cho.Thì tao lấy gì ăn.Anh bạn dẫn cụ nhi.Ông chủ.Người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết.Âm cứu mạnh thắng.Không.Nhưng mà để tao xem.Nếu thật vậy.Hãy bảo hắn làm cho ta ba mươi lăm.Ta sẽ cho hắn bắc cực.Anh ở quê đồng ý.Giờ làm mồi công việc rất trung thành.Vụ án nhà ở rừng.Dù ngày dù đêm.Dân chúng thành gọi anh lạ người kiếm thức ăn.Bata particle.Bán hàng.Duyên vẫn già đến báo cho ông chủ biết.Không quỳnh khen ngợi anh và quê.Trưởng cố ra lệnh.Cho anh hai nghìn₫ cho bữa ăn tối.một nghìn₫ cho bữa ăn sáng.Tất cả là ba nghìn₫.Và bảo mọi người trong nhà.Từ cứu vợ yêu là cintamani.Ngày hôm ấy hầu hạ ông ta.Xem như là ông chủ.Anh được tắm trong phòng tắm pha lê.Ngồi ghế pha lê sau khi tắm.Mặc y phục trưởng khối.Chồi gangstar.Sao người đánh trống chào trần.ba topica.Làm thuê cho trưởng phố kanta để nhận một bát cơm.Hãy đến xem sự lộng lẫy huy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta.Chỗ nào anh nhìn đến đều chúng đồng.Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ.Và gia nhân bưng cơm đặt trước.Khi anh rửa tay.Tìm một vị phật độc giác đất.Bay trên không.Giá đặc trưng xuống giữa hội chứng.Đứng trước mặt anh.Trước đó trên núi guitar madonna.Quyết định sáu mươi bảy ngày.Ngài đã thấy là anh có niềm tin.Triệu vân và sẽ được nhiều phước báu.Mathematical hữu.Trưởng nhóm mời anh tài đến.Chú một nghìn₫.Giờ tính denta trí phận phước đức sau khi bố thì số tiền ấy.Đánh giá quê bằng lòng ra chuyển cố lại chia gia tài của mình tránh làm hư.Cho anh ta phần nữa.Nghe truyện bata particle.Vui trời anh đến.Bán cho một ngàn đồng để đuổi bình bát của anh.Cho anh diệu của cải.Giá phòng làm trưởng khu phố.Hai chuyện khổ bàn tà batika.Và delta kết bạn với nhau.Ăn cùng bom.Ngủ cùng giường.Mạnh trung.Bà tại particle swarm sim.Hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức phật.Thời phật hiện tại tái sanh vào nhà một cái chỗ của trưởng lão xá-lợi-phất ở xã gì.Tên là sơn kha camellia.Lớn lên được bảy tuổi.Chú xin cha mẹ cho xuất già theo tôn giả xá-lợi-phất tôi học.Và chính quả la hán luôn trong nằm đó.Qua câu chuyện kể trên.Chúc cha một bài học cho mình.Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng.Lấy chỗ từ trước ta không biết làm phước thiện.Do đó.Tôi đang suy nghĩ lại.Hãy tận tâm tận lực làm phước thiền ngay trong kiếp sống này.Không kể tài sản mình tạo cho là bao nhiêu.Chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn.Lúc đó.Của cải ta có dư thừa.Mặt tiền vừa hưởng thụ đúng theo.Mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi còi phước thêm lên.Đó chính là tao biết cách trồng cột phước đời này và đời sau vậy.Cũng là người như nhau.Mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình.Mà người kia chỉ biết từng dùng những gì mình có được để hưởng thụ thôi.Thấy rừng.Vì biết kết quả đáng khích lệ.Người kia liền làm theo chủ đích của người này nên cả hai đều thành tựu phước đức của mỹ.Sao đi làm bốn loại sợ đó.Mà khi cúng dường được phước báo vô lượng.Giờ của cải.Như một bậc a-la-hán thấy gì chứng tam quan.Sau khi suất đình đáng nhận được của cải.Về tướng vật dụng.Do sống liêm chánh gia công bằng.Giải trí tuệ.Tí tuổi có được từ tri thức kết hợp với mỹ thọ.Do bố thí cúng dường trong ba thời quá khứ hiện tại gia lai.Dịch thần thông.Sau thời gian tiền định.Như vậy phật độc giác đã thi tuyển.Nói như vậy.Không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi nghèo hèn hai kẻ ăn xin.Nhạc phật có dạy rằng.Bố thí cho con vật thức ăn.Còn có phước lành thi.Huống gì là người ta.Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên đó là phước bố thí ngoại tài.Nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền tài sản tương tư mình có đem bố thí.Song.Đối với những ai không có ngoại tài như vậy.Những muốn cúng dường bố thí tạo phước lành.Đi phượt dạy cách bố trí nội tạng.Cách bố trí này đơn giản là chính mình tạo tác.Đêm thân cha phục vụ một cách đắc lực bằng bồ hôi nước mắt.Cùng lầu đức giả của bản thân mình.Đối với xã hội.Đó là việc làm công.Còn ít trong đạo phật.Gọi đó là làm công quả.Cổ xưa.Tiền thân của vua trời đế thích.Là một bằng chứng cụ thể về cách bố trí nội tài này.Chuyện ấy kể như sau.Xưa có một ông hoàng tên manga.Sống trong lành mokara thuộc vương quốc ma kiệt đã.Một hôm ông đến chỗ buôn bán thì tứ.Lấy chân gạt sạch bụi đức để có một chỗ đứng thoải mái.Như một người khác lại đến đẩy ông trà chiếm chỗ.Thế chị vẫn gửi ý.Ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng.Lại một người cũng đến đẩy ông trà chiếm chỗ.Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác.Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi.Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí.Việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ.Quả là một việc đáng làm.Việc làm này trước kỳ lạ giải hữu vì sao.Trên thế gian này không ai không muốn chỉ hưởng thụ.Giao hưởng thụ tinh thành quả lao động của người khác.Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào.Họ cũng tỏ ra phản kháng quyết đi.Chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ.Ra sẵn sàng như ông quảng manganat.Tuy nhiên.Ai đó làm được việc như vậy.Tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài dưới tấm lòng chí thành chồi chó gì.Hãy đọc tiếp.Hôm sau.Open quốc dẹp dọn bột quảng đức trọng bằng sơn phơi lúa.Tức thì thiên hạ đến chín chỗ.Mua lạnh ong đốt lò sưởi ấm họ.Vì thế đây là nơi mọi người thích đến.Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi.Nền sáng sớm ông bắt đầu làm đường.Chặt bỏ hết những cành cây vướng víu.Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế.Có người thấy như vậy bèn hỏi ông.Thưa ngài.Ngài đang làm gì thế.Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời.Cho tôi cũng đi giới.Thưa ngài hãy đi với tôi.Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người.Thấy hai người đang làm gì.Người thứ ba đến và tương tự như trước sinh dài nhất.Rồi người thứ tư.Thứ năm.Cuối cùng là đến người thứ ba mươi ba.Họ dùng cuốc và chiều.Làm bột con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng bột hai chấm.Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình.Michael bay chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa.Thì phước báo ý còn gì hơn.Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm.Giờ tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho tim mình.Ông thuyết phục họ đừng làm nữa.Gì không phải là việc của người tại gia.Dạ ông khuyên họ đi câu cá săn thú rừng hoặc và chén say sưa.Hoạt vui chơi thỏa.Nhưng họ không nghe.Những bộ ngực làm con đường dẫn lên cõi trời.Thôn trưởng tức giận muốn phá ho.Đèn tôi rối vua đó là bọn cướp.Vua truyện lệnh bắt ba mươi ba chàng trai cho vui chả.Trước cường quyền khủng màn gà nhắn vũ đồng bộ.Các bạn.Chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi.Hãy để tâm an tỉnh hãy yêu thương.Đừng xuân hơn bất cứ ai.Nên rải tâm từ đến nhạc vàng.Thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta.Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên.Không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình.ba mươi ba chàng trai với lời thủ lĩnh của họ.Sức mạnh của tình thương đã khiến còn rồi không dám đến gần họ.Vừa nghe bóng tướng trần diệu người nên voi không dám đến.Nền trái lệnh vũ linh người họ tấm thảm chị.Nhưng từ xa.Rồi đã thôi lùi.You are the best chắc là có lý do gì đây.Nên gọi họ lại xem.Có phải bọn họ là bắn ăn cướp đen lỗi trong rừng hay không.Được biết họ bị thôn trưởng dù quan.Vua ra lệnh bắt thu trưởng cùng với vợ con dạng nô lệ cho họ.Cần một con voi để cưới và cả ngồi lặng ý.Để hủy nghi sử dụng.ba mươi ba chàng trai thấy chỗ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này.Hỏi càng thêm phấn khởi.Nền thế kỷ về làm.Họp bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa.Cuối cùng.Họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn.Một tòa nhà an toàn và kiên cố.Hồ bơi chú thầu đến giao dịch.Giờ cấm không cho phụ nữ dự phần giàu.Vì họ đã rất được lòng tham dục đối với phụ nữ.Lúc mấy giờ.Có bốn bàn ở trong nhà manga là quan chỉ.Trầm tư.Thiện tánh.Giá tiêu xanh.Tiền tính bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ôn ta chạm câu.Căn nhà này của thiện tấn.Giàu sắt nhọn trên mái nhà.Chữ tàu dưới được món bở đồng ý ngay và cho hạ một cây khô rồi đ**.Khánh thành bảo tháp nhọn.Sông tuấn giải thích lại.Khi căn nhà đã hoàn thành.Đến ngày rừng tháp.Chú thầu giả bộ quảng hút tìm ba mươi ba chàng trai báo tin lại còn thiếu cái tháp.Huy phải làm ngay.Nhưng không thể làm giấy cây tươi.Chú thủ lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn thấp để bán.Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà tiền tính là có sẵn.Hồi chiều mua giá một nghìn₫.Nhưng tiền đánh không bán.Mà chỉ muốn góp phần giao công trình xây dựng.Các chàng trai ban đầu từ chối diện dẫn không muốn cho phụ nữ tham gia.Nhưng sao bị chú tổ chức.Là chỉ có tội phạm thiên mới loại từ đàn bà.Linh họ nhận tháp để công trình sớm quảng.Rồi họ trí căn nhà cha ba phòng.một dành cho vua.Một chỗ vì nghèo.Và một cho người bệnh.Họ suýt ba mươi ba chỗ ngồi dạng con voi khi có khách đến gọi vào chỗ nào.Tìm mười khách đến nơi chị chủ của chỗ ngồi đó.Để chủ làm bốn phần với khách như.Xoa bóp chân và lưng.Dương thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở.Tức là.Làm tốt mọi việc phục vụ.Manga tầm một cây môn gần tòa nhà.Và xây một ghế đá dưới gốc cây.Cách vào tòa nhà.Nhìn tháp nhọn đọc tên của thiện tỉnh đã khắc chạm vào đó.Mà không thấy tin ba mươi ba chàng trai đâu cả.Quan hệ thấy tiện tấn kéo góp phần giàu.Trong khi mình chưa có gì hết.Bàn ghế cách đào một hồ nước.Để cung cấp nước uống và nước tắm cho.Đếm ngược trầm tư cũng gì.Giết chặn ai đã bước vào tòa nhà.Sau khi uống nước và tắm.Điều trang điểm giọng qua trước khi đi ra.Nên chọn bột vượt quá chán lệ với nhiều quá đẹp và trái quý.Đến nỗi không mai bảo bông trái này chắc chắn là từ giường qua của trầm tư.Duyên phận thiện sang là em họ ra cũng là vợ của manga.Nên nghỉ trần.Công đức của manga nàng sẽ được hưởng.Cũng như công đức của nàng manga vẫn hưởng chung.Do đó.Nàng chẳng làm gì cả.Chỉ lo trang điểm.Như vậy.Manga người phụng dưỡng cha mẹ.Tùng kính bật trưởng thường nói sự thật.Không lỗ bảng.Không nói sau lưng.Bỏ lòng tham.Không nổi sưng.Tức là đã làm tròn bảy với.Nên được làm vua cõi trời ba mươi ba.Sau khi tái sinh.Các bạn đồng hành cùng đều xanh thêm nơi đó.Con người chú thầu.Đi làm trời visa canada.Ở cõi trời ba mươi ba.Khung trời ba mươi ba này.Khoảng cách từ cổng đông sang cổng tai là mười.không dặm.Từ cổng bắc đến cổng đang cũng vậy.Khung trời có một.không công.Tôi điểm dưới giường cảnh và hồ nước.Hiệu quả báo từ việc xây cất nhà kho.Nổi lên ngay giữa khung một điểm cá.Tên là chiến thắng.Cho bảy trăm%.Cờ tướng dài ba trăm dặm treo lan.Trên cục vàng tiêu cực.Trên cột ngọc treo cờ vàng.Trên cục san hô treo cờ hội.Tin cục hổ phách treo cờ san hô.Tên cột bằng bảy loại đá quý treo cờ bằng bảy loại đá quý.Quả báo việt trồng cây mun kiếm mộc lên cây san hô.Ôm một trăm%.Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây kín hiện ra dưới gốc san hô một ngày bằng đá giả.Màu vàng ứng đỏ giống như qua lại.Giày sáu mươi trần.Trăm năm mươi dặm.Dạ dày mười lăm giờ.Thì rất thích ngồi lên ngay.Tivi luôn xuống một nửa.Nếu đứng dậy.Thiệt chùy lên.Gì được tái sinh làm trời elsa và anna.Gì coi trời không có loại giật.Nên muốn đến trường giải trí.Voi phải bỏ thân trời hiện tượng vui trở lại.Cao lớn cỡ một trăm năm mươi chấm.Voyage a venise.Làm cha ba mươi ba giải nữ.Cho ba mươi ba chàng trai.Mỗi cái chùa gì ba phần tư vấn.Đúng ngay trung tâm.Vi tảo bột bồn nước tên là tỷ lệ dành cho trời chết.Chu vi ba mươi lăm.Minh trần có chia một dùm làm toàn bằng ngọc quý trọng mười hai.Quân dùm cách quãng điều.Nêu những lá cờ dài một dặm bằng bảy mươi bốn.Một hành chuông lan can dính vào biên dưới lá cờ.Mỗi khi gió thổi dùng lên.Một điệu nhạc đêm dịu như âm thanh phát ra.Từ năm loại nhạc cụ hay tính quà của trưa thiên.Dưới lầu cát đặc sản một giường bằng gỗ.Giày một dặm cho nên thích tự mình trang trọng.Chồng ba mươi ba giải nước của ba mươi ba vậy trời.Mũi chảy một trăm lẻ bảy nhạc vui.Mỗi cái dài năm mươi chậm và chứa bảy hồ sen.Mỗi hồ sanyo lên bảy + sen.Muối + sen nở bảy hoa sen.Mỗi hoa có bảy nhánh.Giá trên bảy nhánh.Cô bảy thiếu nữ đàn múa.Như thế.Trong phạm vi năm mươi chấm mở mọi phía.Đều có hội trúng nhảy múa lên lửng trên vô số nhà.Usdt đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy.Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời.Đồng thời xuất hiện dự án đường thiện chánh.Nhận luôn mí của chư thiên rộng chín trăm dặm đẹp không nơi nào bị kẹt.Dạ tại đó vào ngày thứ tám hàng tháng có tuyết.Từ đó trở đi.Ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của trưa thiên.Tức giảng đường thiền táng.Quá nhỉ và trầm tư đều xăm thiên.Đồng thời hiện các bộ hồ sơ sang tên quanh chỉ chồng năm trăm dặm.Giờ một khu rừng dây leo tên chậm từ.Chồng năm trăm dặm.Những tin tuyển sinh tái sinh.Thành một chút xíu ở trong hang núi.Da nhờn ít thiếu hướng dẫn.Sau trở thành vợ của vua trời đế thích luôn.Đây mới là chuyện đáng thương.Chồng làm phó.Chồng được phước.Chứ không thể vợ chồng làm phước mà chờ được hưởng lên.Sông cũng vợ chồng còn biết nghĩ tới mình.Mà trả ơn cứu.Nên mất thành tựu kiếp sống chung vui sau này.Duy trì.Câu chuyện này cho ta thấy trần.Ai làm phước nào.Thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó.Già nhất là tự mình làm mình hưởng.Chứ không ai làm thế dùm cho ai được.Dù là người thân của mình.Bố thích câu bốn.Bố thấy ngoại tài nội tay như đã nói ở trên là ai.Kế tiếp là bố thí dỗi.Tức là bố thí không sợ sao.Cách bố trí này cũng giống như bố thí nội tại.Biết là tự mình vững chắc mọi người.Thì bất cứ chúng sanh nào cần đánh đi qua chốn hiểm nguy xài sạc được an toàn.Có gì qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ.Trộm cướp thì ma quỷ hoành hành.Những người đó không ai dám bước chân tới.Sống nhờ mình có đủ tư cách gắn và anh hùng.Nên sẵn sàng đêm thân tra cứu giúp.Mà không đòi hỏi một yêu sách gì.Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ.Đi sẽ bị nấm lim trượt té.Mình ra công sáng bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hưng quan vui.Quạt núi nào con đường bị gai góc làm bụi trắng nhanh đường không thể nào dám qua được.Mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường em ạ không chướng ngại.Đó chính là.Cách bố thí dụ uyển.Việc làm này được đức phật tán thắng và câu chuyện kể shop.Một buổi sáng sớm.Người bạn lâm ra khỏi thành.Dừng lại chỗ cắt sang ban thường dính.Ông đứng quan sát.Chú ý có một câu chậm chạp.Khi một sa-môn what is dầu.Chiếu web qua cỏ.Vĩnh xương đậm.Ông tự ngũ.Đám cổ này phải được dọn sạch.Hôm sau.Bóng đêm một quốc gia chỉ có.Dọn sạch chỗ đó.Nó trở nên bằng phẳng hoàng đạo.Hôm sau nữa.Ông lê đức hoàng sa.Khi các tỷ-kheo what is dầu.Chiếu web trên đức và dính bụi.Ông nghĩ thầm.Trà sữa đại cát ở đây.Ông lại đem cát đến đỗ cho sạch lời đó.Vào một ngày.Sáng sớm trời đã nóng bức.Gì vậy ông thấy các chị kêu mặt đi mồ hôi đổ rác.Người bạn là muốn nghỉ.Ta sẽ cắt một cái tại nơi đây.Lập.Ông kia lên một cái lều cho các chị kêu.Loài người khác.Sáng sớm trời đổ mưa.Dịp này ông lại thấy các tia kêu bị tạt.Ông nghĩ thầm.Mình phải cất nhà mới được.Nghĩ là làm.Giờ thiêng ngôi nhà hoàng thành.Ông tổ chức lễ khánh thành.Ôi phật dạy chúng tăng đến đó.Mình ngồi bên trong và bên ngoài.Rồi dân thức ăn.Sau bữa ăn.Ông cầm lấy bác của đức phật.Sinh ngày hồi hướng công.Tổng đài.Bạch tuyết tùng.Khi cùng đứng nơi này.Đầu tiên nhìn các tỷ-kheo đắp y.Cô thủy như thủy và đá làm như thế như thế.Giờ bắt đầu từ khởi điểm.Ông kể cho bật nghe toàn bộ câu chuyện.Phật nghe sông núi.Này bà la môn.Người tí làm dịp là anh cũng vậy.Hết lúc này đến lúc khác.Trần diệp.Vứt bỏ những nghiệp xấu.Ngài nói cày.Bực tí theo tuần tự.Từng sát na chữ giật.Như thở dàn lọc bụi.Từ cấu huế nơi mà.Thứ tự là bố thí pháp.Bố tôi pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói mà còn phải thực hành như pháp đã nói.Cách bố trí này có hai.Thứ nhất là bố thí bằng lời nói như những gì pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho tính.Họ một khi đã nghe lỗ tai rồi.Kỷ niệm tin về tam bảo ngày một sâu sắc.Giờ thực hành được kết quả lại liếm l**.Cách bố trí thứ hài là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành.Theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả gì như nguyện.Sông việc làm phước thiện theo lời phật dạy.Không phải chỉ mình mình là.Mà còn phải khuyến khích.Trợ giúp cho mọi người cùng làm.Thì quả báo mới to lớn được.Như kinh pháp cú trong phẩm thuyết giảng phật giáo.Các cư sĩ.Trên thế gian này ai bố thí.Nhưng không khuyến khích người khác bố thí.Ở kiếp sau.Sẽ có phước báo về tài sản.Nhưng không có phước báu được nhiều người theo.Nếu không tự mình bố thí.Mà chỉ khuyên người khác bố thí.Thì sẽ có phước báu được nhiều người theo.Nhưng không có tài sản.Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí.Thì sẽ không có phước báu nào hết.Nhưng gửi vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí.Sến nhận được cả hai phước báu về tài sản và tùy tùng.Apple phiên bản người già chưa biết làm phước thiện.Thì hãy mau mau làm.Để cấu trúc tương đương cho đời này và đời sống.Như phật dạy cho.Takasima.Một ông lão thờ ơ.Cả đời chẳng chịu làm phước.Được các con ông kéo là phê.Để hồi hướng phước thiện cho ông.Này ông lãnh.Ông đã trả đua.Thân thể ông như lá héo úa.Ông công táo dịp lần để làm tư lương cho đời sau.Hãy tạo cho mình một chỗ ăn chùm.Hãy làm người khôn ngoan.Đừng làm kẻ si mê.Phật nói kệ.Cầu hai trăm ba mươi lăm.Người này giống lá hiểu.Viêm xử đang chờ người.Người đứng trước cửa.Đường trường thiếu tư lương.Cầu hai trăm ba mươi sáu.Hãy tự làm hòn đảo.Tin cần gấp sáng.Trừ cấu ủy thành tinh.Đến thánh địa chưa tin.Đức phật từ bi chỉ dạy làm phước tiền cho trai chứ gì.Ngày còn nói.Câu một trăm hai mươi hai.Chữ kinh triều tiên.Cho trần chưa đến mình.Như nước nhỏ từng giọt.Rồi bình cũng đầy tràn.Người trí đầy thiện.Do sức chứa dần dần.Giờ còn khuyến bảo việt thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm.Câu một trăm mười tám.Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm.Hãy ước muốn điều thiền chứa thiền được ăn lạc.Đó là cách tự mình làm phước cho người.Tui làm phước cho người là tốt.Nhưng đức phật vẫn tám tháng cho người và khuyến khích chúng ta.Biết làm phần tử lợi này.Như bài kinh pháp cú chạy như sau.Câu một trăm sáu mươi sáu.Đầu lợi người bao nhiêu.Chữ quên phần tự lợi.Nhờ thắng tí từ lời.Hãy chuyên tâm lợi mình.Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình.Vậy tự làm phước cho chính mình là sao.Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát.Người biết tu hành theo phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự loại mình.Những pháp môn chỉ là nghe kinh.Tụng kinh.Niệm phật.Trì chú.Ngồi thiền.Chị trai.Giữ giấy.Mà phải chuyên tâm mới được thành tựu.Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi.Thì chỉ cần chuyên tâm trí suốt đời.Thế nào cũng được kết quả mong muốn.Giả sử số phận có hạn hữu đi chăng nữa.Những còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình.Gì đó.Đã định luật nhân quả và gieo nhân nào gặp quả tốt thế ý.Nghe kinh thế nào.Mà được phước báu.Diện tích quả của việc nghe kinh này sẽ được lợi ích gì.Tải nghe câu chuyện kể về tiền thân của năm trăm dựa theo trẻ.Là năm trăm con dơi nghe kinh.Mở được chuyển kiếp tu hành thành chính quả.Chuyện này trong kinh pháp cú.Tấm phật-đà.Lúc đức phật lên cung trời ba mươi ba.Để an cư kiết hạ.Vào thời đức phật kg.năm trăm tỷ kêu này là bảy nhỏ.Chúng ở trong một đồng núi.Dạ có hai thầy chùa keo cứ ngủ trong ý.Đọc tụng kinh a di đà.Chủ nghĩa âm thanh luận tàn.Khi bay trung quân đó.Giá đầm trai yêu thích tâm thành ý.Dưới các cầu.Đây là các tỉnh của chúng sanh.Đây là các đại của chúng sanh.Tuy chúng không hiểu ý nghĩa.Nhưng chỉ yêu mến tiếng đọc tụng kinh.Chú được sự thì.Giao thời giữa phật ca diếp và tất cả.Họ ước khung trời hưởng quái lạ.Giờ tái sinh vào sách gì.Chồng gia đình dòng tộc.Do sự tính tinh và thần thông song hành.Họ xuất gia theo tôn giả xá-lợi-phất.Và trở thành những người đầu tiên phong đạt thức giấc chị.Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người.Ranh giới kết thúc duyên lạnh ấy nên cặp phật tu hành sớm được giác ngộ.Con tụng kinh kỳ sau.Chẳng hạn như.Câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh.Dàn ý chung văn phòng tụng kinh của người đó.Xuất hiện biến tướng nhiệm màu.Văn phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối.Lại còn được ưu tiên tới trắng quả cúng dường cũng như hòa tấu cách điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ.Tên lửa.Câu chuyện kể như sau.Có hai huynh đệ cùng học một thầy.Sư huynh muốn đi thăm học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức.Cứ để ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám hối.Chứ không làm việc gì khác.Trải qua hơn mười năm du học.Sư huynh kiến thức trở về thăm lại xưa đẹp của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi.Giờ đi đâu.Mình về có thể giúp ích gì cho siêu lệ trân.Thì sư quỳnh hỏi thăm trà mới.Chủ đề suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sấm.Chứ không có gì mới mẻ.Sự quỳnh tỏ ra quá thất vọng cho siêu đẹp của mình.Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ tới định ơn thiên hộ.Dạ hôm đó.Tìm bước đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm.Chứ để dưới tượng đài.Hôm ấy cũng như hôm nào vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình.Sư quỳnh đang nằm ngủ ngon bỗng giật mình thức giấc.Mở mắt nóng tai nghe siêu để tụng kinh.Sư quỳnh hết sức ngạc nhiên.Chị nghe trong tiếng tụng kinh.Có những âm thanh kỳ lạ và theo nghiệp kinh thánh thoát vô dương làm sao.Sư huynh đoàn giày qua chỗ tụng kinh cuối siêu đề.Trực thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện.Trên côn trùng trong chính điện.Không biết qua từ đâu tới xuống trả tâm lửng.Giày nhất là cái răng phòng đều sáng trực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được.Thấy cảnh giới kì diệu.Sự quỳnh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì đã suy nghĩ.Và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình.Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy.Trái già đâu phải ai cũng thực hành được.Đó chính là phước báo cho tụng kinh thành tâm chiếu cảm nên vậy.Niệm phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn.The defenders tháng chúng trước về cõi phật ở tây phương.Diệu pháp môn ngồi thiền.Hey youtube pháp môn đao.Hãy giúp tâm chợ đình chùa.Sự cố kết quả thù thắng.Theo từng cấp bậc thiền mà mình tu.Nghĩa là tôi chín tới quả nào.Thì sau khi chết được sinh ra ở cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình.Mà hiện đời được ăn lạc nữa.Đó là nói đến pháp tu quốc phàm phu ngoài đào mà còn thành tưởng chứ gì.Phun lửa là.Đi quay hướng về tam bảo phật pháp tăng.Lập ban vui báo ở thế giới.Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành nghề biết bao nhiêu rồi.Nhất là đưa đến quả gì ăn vui chạy.Nay chồng khiến đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện.Giữ giới tin chuyên.Thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để.Như trường hợp tố luật sư đạo tuyên đã chứng minh gì.Ngài đang đi rửa muốn giúp tế.Liền khí ý có thái tử na tra.Con của tứ thiên vương xuất hiện ngay tức thì đã chịu rất ngày đi.Câu nói về giữ năm giới cấm đối với hà phật tử tại gia.Phật dạy trước rõ.Khi mình giữ giấy hoàn toàn thì có những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc.Matiz sau sẽ sinh trở lại làm người sung sướng nữa.năm giới cấm là.Không sát sanh.Còn khi phóng sanh thì tránh được bệnh tật ốm đau.Không trộm cắp.Thời tiết bố thí để được giàu có của cải.Không tà dâm.Phải biết giữ gìn tránh hàng để được hưởng thể đẹp đẽ.Không nói dối.Phải biết nói lời chân thật để gửi tin tưởng kính trọng.Không uống rượu.Thì được thông minh trí tuệ.Dịch thập thiện.Tức là mười điều lành.Nếu giữ trọn vẹn.Thì ngay đời này được nhiều lợi là.Và sau khi chết.Được tái sanh lên cõi trời.Không sexy.Tử vi không sát hại sinh mạng.Sẽ được quá mạnh trường thọ.Hài.Không trộm cướp.Đi thẳng.Không lấy của người.Sẽ được giàu có ăn ổn.Không tà dâm.Trong sạch không quan hệ bất chính.Sẽ được xinh đẹp hạnh phúc.bốn.Không nói dối.Chân thực.Không dối gạt.Sẽ được huy thế biến tần.Năm.Không theo giờ.Trung thực không sao nguồn.Xây được mọi người kính mến.Súng.Không trăm.Hoa hậu.Không nói lại đi vắng.Sẽ được nhiều người ủng hộ.bảy.Không nói lời thua ác.Qua ngã không cái gì.Không thô tục.Xây dựng cao xanh.tám.Không sang thùng.Tức là.Trống trải.Thị xã sẽ được vô lượng phước báo.Chính.Không sân hận.Tức là.Từ hòa những đại.Sẽ được vô lượng riêng.mười.Không si mê.Tức là.Sáng suốt định.Sẽ được vô lượng trí tuệ.Chị kêu có nói.Mettre để mộc xoa.Có nghĩa là giữ trong sạch dưới nào.Thì tìm được giải pháp theo chữ đó.Linh còn gọi là.Biết giải thoát là gì.Có những điều trên cho thấy.Những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho tim mình.Nick nhà phật gọi đó là làm phần tử lợi.Phân tử lợi này tức là nhiều ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác.Vu lan loài người hay súc sinh cũng vậy.Nếu trung tâm hành trì.Thì phước đức dẫn vừa nhậu.Giờ trong kinh phật cũng khuyên học phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí.Dựa trung tích truyện pháp cú phẩm pháp.Có lịch.Dân chúng ở xã dậy hợp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của đức phật.Khi hồi hướng công đức thế tôn bảo.Các ca sĩ.Đường thế gian này ai bố thí.Nhưng không khuyến khích người khác bố thí.Ở kiếp sau.Sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo.Nếu không tự mình bố thí.Mà chỉ khuyên người khác bố thí.Thì sẽ có phước báu được nhiều người theo.Nhưng không có tài sản.Không tự mình bố thí.Mà cũng không khuyên người bố thí.Thì sẽ không có phước báo nào.Nhưng vì vừa tự mình bố thí.Vừa khuyên người khác bố thí.Thì sẽ nhận được cả hai phước báo và tài sản gia tùy tục.Một điều đáng ghi nhớ là.Mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian.Đi làm lành thì được quả báo lành.Nhưng làm giấy tâm trạng vô tư.Chứ còn đình móng tâm mong cầu.Bữa như thế tức là tham lam.Mặt tham lam là trái dư từ cách bố thí.Nghĩa là sao bỏ.Khi mong cầu mà đạt được mục đích.Thì hăng hái làm việc nghĩa tí.Trái lại mong bún mà không phải huyền như ý.Thì dễ sanh tâm chán nản đưa đến sự bất an cho chính.Rốt cuộc.Những lần mà thành quá dữ hồi nào không hay.Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ai chịu suy xét cho tường tận.Thánh ca.Dùng giáo lý nhà phật.Đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể.Nhân quả.Thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ hiện tại vì lai.Có khi mình làm lành trong hiện tại.Mở được quả báo lần ngay trong hiện đời.Đó là do quả báo lần được thành tựu từ x lệnh có sẵn trong quá khứ.Tôi còn sót lại mạnh thấy mình tiếp tục thụ hưởng.Còn nhiều dịp làm lạnh trong đời này.Thích quảng đức.Nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý.Tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân viên hội tụ xét sự thành tựu thôi.Chứ không mất đầu hả.Ai biết đâu.Nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước.Nên mình cố gắng trả cho xong.Nếu trả xong rồi chắc chắn sẽ được quả báo làng đáp ứng ngay trong hiện đời thôi chị.Như trong kinh tăng chi bộ.Phẩm tế đàn phật dạy trước rõ về điều này.Này ra đi boot.Ở đi.Ai bố thí không dưới tâm cầu mong.Bố thí không dưới tâm tối qua.Bố thí không chứ mong cầu được chất chứa.Bố thí không với ý nghĩa.Ta sẽ hưởng thọ cái này tôm đời sau.Bố thí không với ý nghĩa.Lần thấy sự bố thí.Bố thí không giữ ý nghĩa.Cái này đã được cho trong đời quá khứ.Cháy được tổ tiên làm trong quá khứ.Ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên.Bố thí không giữ ý nghĩa.Vô tao bố thí giật bố trí này.Tâm được tính tính hủy diệt khởi lên.Nhưng chị ấy bố thí với ý nghĩa để trang nghiêm tâm để trang bị tâm.Vô giấy vô tuyến như vậy.Sau khi thân hoại mạng chung.Được sinh cổng chú tiên ở phạm chúng thì.Ra khí gì ý nhịp được đoàn tuần.Thần lực ý danh tiến ý.Huy quyền ý được đoàn tận.Gì ít trở thành dị bright.Không trở lại trạng thái hả.Chồng tích truyện pháp cú có nhiều một câu chuyện.Dịch tôn giả mục liên.Khi tôn giả lên cõi trời.Truy cập những gì trời hổ thẹn chia một trung phước làng nhỏ.Mà được sâm lên thiên giới hưởng phước đặt ở cõi.Một hôm.Tôn giả mục liên đi dạo nơi cung trời.Thấy một vị trời có cường lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình.Thiên thần ý đến chợ tôn giả tôn giả hỏi.Này thiên thần.Hồng có quyền lực lớn.Làm gì mà được như thế.Bật nhảy xin đừng hỏi tôi.Gì trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói.Tôn giả cứ hỏi là.Yêu cầu nói cho nghe.Cuối cùng thiên thần nói.Thưa tôn giả tôi không thể cúng dường tôn kính thầy nghe pháp.Tôi chỉ nói thật mà thôi.Tuấn giả chính cùng tiên cá.Hỏi một vài thiên nữ khác.Phở cuốn việt mình làm nhưng không qua được tôn giả.Một người nói.Thưa tôn giả.Tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo.Nhưng vào thời phật k giúp tôi đợi tớ có một ông chủ tàn bạo hành khách.Ông ta chỉ có đáng lo.Nhưng khi tư tưởng tinh thần nổi linh thứ tự an ủi mình trần.Ông ấy là chủ mình.Có thể bắt giam mình.Cuộc sống mũi mình hay xỉu bất cứ nơi nào.Đừng giận dữ.Như thế.Tôi làm lắng dịu lòng mình.Chỉ có thể.Tôi được phước quả này.Người khác nói.Thưa tôn giả.Thì tôi đang cần chứng giống mía.Tôi có cúng một cây mía cho một sa môn.Tôi cũng một team ba ra saka.Một electron duka.Một furutaka.Tôi cũng mười lăm củ cải.Tất cả đều kết luận.Bằng cách ấy.Chúng tôi đạt được quả phết.Tôn giả trở về bạch.Bật hết tôm.Có phải người được sinh cõi trời.Cái gì đã nói thật.Thì đã chế ngự được cơn giận.Huy bú tí một năm đầu nhân dân.Vì sao ông hỏi ta điều khiển.Tất cả thiên thần.Đã chậm kẻ chỗ cho ông sao.Từ vựng.Con tin rằng chỉ vài điều tiền nhỏ như thế cũng đủ xanh thiên.Phật dạy.Ngài mục liên.Chỉ với lời nói thật.Chỉ với việc chế ngự cơn giận.Hay tặng bộ quà nhỏ.Người được sinh thi.Ngài nói kệ.Cầu hai trăm hai mươi bốn.Nói.Không phẫn nộ.Của.Tí người xinh.Nhờ ba giết lạnh này.Người đến gần thiên giới.Nói như vậy là đủ biết.Siêu nhân duyên lành.Tí gặp được quả báo lần chứ không mất mát đi đi.Chỉ là khi đạt được quả báo thấy như không tương xứng.Thì chế linh từ phụ tự hào làm tổn phước của mình.Mà hãy nghĩ rằng.Phước báo hiện thời mình có đủ.Lại gió đời trước mình gieo trồng thôi.Cuối cùng.Thực ra mà nói.Đức phật diệt căn cư trần duyên của mỗi chúng sanh sai khác.Nhân nhảy có nhiều phương tiện giáo quá như vậy.Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi.Nghỉ không phải là mục tiêu duy nhất vật muốn nhắm đến.Điều chúc cháu mà phật chủ trương.Là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi.Review được sâm linh cõi trời hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu cho anh nữa.Đến khi hết phước đó rồi.Nếu không biết tu hành sẽ bị tối lại trong ba đường ác.Thì nguy hiểm biết chừng nào.Gì vậy.Đối với vật dẫn làm phước thiền chỉ là trợ duyên cho đời sống mình tăng qua tim lên.Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh phật dạy.Ta thấy hầu như ngày chỉ khuyến khích người phật tử tại gia lập phước thôi.Chứ ít nhất đến những người tu hành xuất thế.Mặc áo giải thoát.Nếu có thì là.Phước tín nghị nghiêm thân.Thấy mà thời nay.Việc làm ấy không có ranh giới nào cả giữa hai hạn ý thì biết người tu thời nay.Làm sao chổi mùng một tháng hai năm nhâm thìn năm hai nghìn. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com