1 2 3

môi súng thần thương truyenvietaudio

thể loại: hiện đại, bao dưỡng nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về những việc xảy ra quanh giới nghệ thuật, những con người làm trong đài truyền hình cũng hãm hại lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. cũng tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm. lão trần, trần lập nam, chủ nhiệm đài trung tâm tin tức minh châu, trong tay đang nắm quyền sinh quyền sát của hai chương trình ‘hot’ nhất đài minh châu, việc trong ngoài gì cũng đều phải thông qua lão, là kẻ biết nịnh nọt, khúm núm, cũng như có thù tất báo. sự việc này rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng lan truyền khắp công ty, cuộc họp hằng năm này được miêu tả sinh động như hiện trường án mạng, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này hình minh coi như xong đời rồi, ở đài minh châu này ngoại trừ đài trưởng ngu trọng dạ, thì không một ai dám đắc tội với lão trần, càng khỏi nói đến đập hẳn chai rượu vào đầu lão như thế. mà thật sự nếu kể ra thì, lão trần cũng coi như là bá nhạc của hình minh, không có lão trần, hình minh như con thiên lý mã không thể ở đài minh châu hô mưa gọi gió như bây giờ được.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.