Mỗi Tối Nghe Phật Dạy Đừng Khóc Vì Đời Quá Vất Vả Khổ Đau Hãy Nghe 10 Điều Này Đau Khổ Tan Biến #hay

mỗi tối nghe phật dạy Đừng khóc vì Đời quá vất vả khổ Đau hãy nghe 10 Điều này Đau khổ tan biến #hay
mười điều lành.Vừa nghe tôi kể đầu.Nhịp làng thoát cát phượng.Tôn giả tu-bồ-đề hiểu rõ hơn bệnh của mình do từ ác nghiệp của mình đã tạo ra.Tôn giả tu-bồ-đề với lại lời dạy của đức phật trong kinh mười điều lành.Gửi nào muốn thoát khỏi thân bệnh không bị tai nạn và cầu mong cho gia đình được.Ấm yên vui con cái hiếu thảo vợ chồng hòa thượng sống trong tình nghĩa.Yêu thương mặn nồng.Tràn đầy hạnh phúc.Thì hãy sống trong mười điều lành.Lời dạy này quá rõ ràng.Chỉ có sống trong mười điều lành.Chị gia đình đầm ấm yên vui còn cái hiếu thảo vợ chồng hòa thuận.Cây hạnh phúc.Loại giày này thôn dối người.Chỉ có những người sống quen trong mười điều ác nên không đủ lòng tin.Vì thế họ không sống trong mười điều lành này.Đến phải chịu mày chịu khổ đau không bao giờ dứt.Chị mười điều lành này là gì.mười điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình khổ người và không làm.Ngủ tất cả chúng sinh.Làm người ai ai cũng cần phải thông hiểu người điều lành.Giờ còn phải luôn luôn áp dụng nói và cuộc sống hàng ngày của mình.Như ăn cơm uống nước.Thì cuộc sống mới được bình an vô sự.Ai cũng biết con người không ăn cơm uống nước thì không thể sống được.Trần hình con người bướm không còn bệnh tật hay vẫn tai nạn.Thì mười điều lành thì phải sống như ăn cơm và uống nước.Thì biết pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống thì thà chết có.Sướng hơn sống chồng đau khổ.Chúng ta là những người có phước báo lớn nên biết gặp phương pháp mười điều lành .Lòng từ bi của đức phật.Mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau.Gì thế nhảy biết dạy chúng ta sống trong mười điều lành.mười điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh.Tai ương ngạnh khổ.Chứ không có mục gì thánh thần nào cứ chúng ta thoát khổ được.Trần đình khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến đại lễ cầu chư phật.Chưa bồ tát chư thánh chưa thần từ bi cứu khổ cứu nạn.Những hành động từ sim này là những hành động mê tín dị đoan lạc hậu và vùng.Đức phật ngày xưa dậy.Các toàn tự tháp được lên mà đi.Ta cùng cứu khổ các con được.Lời dạy như vậy mà chúng ta cùng cầu khấn giang trinh.Thì thử hỏi quỷ có phải là phật tử hay không.Hay là những tín đồ của một tôn giáo nào.Muốn thoát khỏi bệnh trĩ.Tai nạn khổ đau thì không có phương pháp nào hay hơn bằng phương pháp sống với người.Sống với mười điều lành.Chỉ biết thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta.Đó là thân thủ ý.Một.Thân có ba việc làm lành.Không sát sanh.Không trộn chất.Không tải dâm.Hay.Thủ có bốn việc làm làm.Không nói dối.Thùng lái thiêu.Không lấy được lòng nói gửi đôi chiều .Không nói lời hung ác.Bà.Ý có ba việc làm lành.Không tham lam.Không xưng hận.Không si mê.Tại sao sống với người điều lành và thoát khỏi bệnh tật.Tai nạn khổ đau của kiếp con người.Muốn trả lời câu hỏi này trước hết chúng ta phải làm được xét xem.mười điều lành này như thế nào.Điều lần thứ nhất.Không nên giết hại chúng sanh.Gửi đời thường nói thà nghèo mà mạnh giỏi.Cổng hương giàu sang mà đau uống.Mọi vật sinh ra trong vũ trụ.Không có con vật nào mà không sợ chết sợ khổ đau và bệnh tật.Chế linh tai nạn chết cho người.Ừ sáng.Cháo vịt.Thùng rác xanh.Là một ân huệ lớn.Giải vật sắp bị giết mà được tha thì đuổi vui mừng không thể tả được.Hòa thượng thiện hoa dại.Nhiều khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ vũ long.Thảo của con cá sắp đem chặt kì đánh chảy.Kim được sống vui mừng tây nhảy cũng vừa cá khỏi chết hớn hở lội bơi.Chị không giết hại chúng sinh mà còn thả chúng sinh là nghiệp lành đứng hàng đầu trong.Chúng ta ai cũng ham sống sợ chết.Lẽ nào lại cướp mạng sống của loài vật.Thử hỏi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vịt xem chúng ta có còn lòng dạ dạ.Hãy chúng không.Đường bưng cầu rạch dưỡng dân mà cho rằng.Trời sanh ra con gì để cho mình giết nó ăn thịt.Vậy nếu vào rừng mình bị cọp ăn.Chỉ có phải tay là dương dưỡng giật không.Chưa có lý luận theo kiểu ăn thịt chúng sanh mà tạo cho đôi tay luôn giấy máu.Tâm hồn trở nên hung ác.Hãy quan sát và so sánh.Chúng sanh giải chùa trên thớt dưới giao còn chúng ta lăn lộn trong cơn bệnh.Nghèo cơ thể rã rời đau nhức.Niềm đau nỗi khổ của chúng ta và nỗi khổ đau của vuông ngoài.Cũng giống nhau không khác.Muốn chồng giết hại chúng sinh.Chúng ta phải chế ngự và khắc phục tâm mình.Đừng chạy theo sự ăn ngon của thủ nghiệp mà tạo tội lỗi.Máu đủ thịt dơi như núi như biển.Thấy quán chiếu nỗi khổ của chúng sanh cũng là nỗi khổ của mình.Để tránh không sát sanh.Gửi tu có phải quán chiếu.Ăn thịt chúng sanh như ăn thịt con mình.Vì con vịt hôm nay vị trí.Mặt tiền kiếp lại là ông bà cha mẹ của mình.Theo luật nhân quả.Sát sinh là các nhân của bệnh tật.Khổ đau hoạn nạn.Nợ máu xương phải đền bù bằng máu xương dù trốn đi đâu cũng không khỏi.Kinh mười điều lành dạy.Nếu iphone sát sinh.Chỉ xem được mười điều lợi ích như sau.Một.Tất cả chúng sanh đều kính mến.Hài.Lòng từ bi mở rộng đưa chết tất cả chúng sanh.Bà.Chửi chặt thấy quen giận hờn.Bướm thân thể cường được mạnh khỏe.Năm tuổi thọ được lâu dài.Sáng thường được người tốt giúp đỡ.Mỹ.Ngủ ngon nhé.Vật thông tin bao ác mộng.tám.Trừ được các mối thù bán.chín.Khỏi bị loại giải bài đường ác.mười.Sau khi chết.Được sanh lên cõi trời.Thật gì.Trẻ nào biết làm lành lầm.Tưởng giúp đỡ săn sóc người nghèo khổ bệnh tật.Tai nạn khổ đau dương dân.Thì tự thân mình ít bệnh tật ít tai nạn.Nếu ai biết là tao phước lành tiền ngay trong đời hiện tại thân thể được khỏe mạnh.Tinh thần được thơ tới và tâm hồn lúc nào cũng an vui.Điều thấy người nào được sung sướng an vui ít bệnh.Chị ta phải hiểu rằng.Đây là kết quả do dân làng đời trước và cuộc đời này mà người ta được như thế.Là phật tử.Họ nằm dưới hai người dưới cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu.Không giết hại mày dịch là hành động từ bi là đang học theo hạnh nguyện từ bi của chưa.Bồ tát xong giành giật trong vũ trụ.Học hành từ bi của phật.Thị trấn dưỡng chúng ta không giết hại mại dịch.Mà còn phải thực tập ăn chay.Ăn thịt chúng sanh.Gửi từ đã nói.Kiến kỳ sinh bước những kiến kỳ tử.Thấy nó đang sinh sống thì không thấy nào nhẫn tâm giết hại cho đài.Tôi biết có nhiều người ở miền quê.Hiếu đạo phật.Nhưng khi nuôi con gà con vịt.Thì hỏi không muốn ăn thịt chúng gì thấy thương.Thấy thương nên chúng ta phải ăn chay ăn rau đậu không ăn thịt cá.Lúc đầu thì mình ăn chay kỳ.Mỗi tháng hai ngày.Sau đó lên bốn ngày sáu ngày.mười ngày.Rất nhiều phật tử sau một thời gian ăn chay một tháng mười ngày.Thì họ ăn chay kỳ.Nghĩa là mỗi năm ăn chay suốt tháng giêng.Thưởng gương.Tháng bảy.Trung lương.Tháng mười hải dương.Gửi tu sĩ xuất gia theo phật mỗi khi ăn còn phải.Tam đề vũ quán.Tam đề là ăn ba miếng cân lạc.Trước bữa ăn và thầm nguyện.Nguyễn lãm các điều đó.Nguyện làm các điều lành.Biến đổi tất cả chúng sanh.Tại tu viện chơn như thì tăng ni và phật tử huyện như sau.Nguyễn sẽ không làm khổ mình.Nguyễn thông làm khổ người.Nguyện cho tất cả chúng sanh không gây đau khổ cho nhau.Ngũ quán nhà.Trong bữa ăn hôm nay con nghĩ đến công lao khó khổ của bao nhiêu người làm nên thức ăn nè.Nguyễn cố gắng tôi tập tốt để xứng đáng thợ nhận những thực phẩm này.Huyện ngân dừa dưỡng chật xốp.Chỉ tiêu nhận thức ăn vừa đủ để nuôi thân.Gì muốn thành tựu đạo giải thoát và cứu độ chúng sanh.Liên quan tin thỏ những thức ăn gì.Gửi tu sĩ của đạo phật.Khi đi kinh hành.Còn phải lưu ý tránh dẫn đạt làm chết cỏ.Có cây còn không làm tổn hại thì có lý nào để giết hại mạng sống là giật cho đàn.Cho nên người nào làm đồ chay mà đặt tên đồ mặn như.Thịt kho tàu ngày tết tây.Thịt gà xào sả ớt.Xá xíu.Tương kho mắm chay dân gian.Là còn tâm thèm ăn mặn.Người đệ tử muốn thoát sinh tử luân hồi mà còn ăn mặn thì tu ngàn đời cũng không.Thoát.Nếu ai bảo rằng phật cho phép chúng ta.Chỉ cách tu sĩ được ăn thịt chúng sanh nếu ăn thơm thúi thum nghe không.Thì đó là lý luận của người sao để biện minh cho cái tâm thèm.Hợp thức hóa chuyển ăn nặng của mình.Đứa nào không giữ được giới cấm giết hại chúng sanh.Chậm kinh nguyên thủy không có dạy điều đó.Đây là lời chân thật.Tìm các phật tử phải ghi nhớ và hành trì.Đi được phước báo và tôi tập có kết quả tốt.Chậm kinh nguyên thủy bài kinh vậy.Gửi thư chỉ cúng dường phật và chư tăng bằng tuyệt phẩm động vật.Chỉ có năm điều phi công đức.Thế sao các từ chỉ lễ cúng dường thực phẩm động vật cho chưa tăng.Như vậy có đúng không.Đức phật đã cấm đệ tử cư sĩ.Giới thứ nhất không giết hại chúng sanh.Cách xào cắt cử chỉ lại sát sanh.Cúng giường thực phẩm động vật cho chưa tăng.Điều này có trái vợ mâu thuẫn lại với lời dạy với cấm của đức phật trăng.Tóm lại.Đạo phật là đạo từ bi.Thương yêu tất cả mọi người mọi loại chúng sanh.Chỉ cả cầm thú côn trùng cỏ cây đất đá.Gửi đệ tử thực giữ giới không giết hại chúng sanh là giữ gìn rất hiếu sinh.Thử tưởng tượng một ngày mà chúng ta không ăn thịt thì biết bao nhiêu sinh mạng được thoát chết.Nếu chúng ta có làm trường trai thì mọi người đều giữ giới sát sanh thật dễ dàng.Gửi người giữ giới không giết hại chúng sinh.Nhà nhà giữ giới không giết hại chúng sinh.Chỉ làm gì có chiến tranh gì cảnh máu đổ thịt dơi.Cửa nhà tam giác.Ngày xưa vào những ngày rằm lớn tại chợ long hoa tây ninh.Dùng tôn giáo cao đài.Không có một nơi nào bán thịt.Quả là một điều hy hữu.Bảng thì phải đền mạng.Đó là luật nhân quả.Hình nền đức phật dạy cho hàng cư sĩ.Sau khi quy y chỉ với từ bói sáu ngày.Cũng là để trau dồi đức hiếu sinh vậy.Không giết hại chúng sanh mà còn đem chúng sanh ra thả.Thì phước đức vô lượng.Vậy kết luận bài này chúng tôi xin ghi lại đi bài thơ cuối cũ đức.Để sách tính mọi người con phật cố gắng hàng truyền dưới thôn giết hại chúng sinh.Đi đem lại sự an vui cho mình cho người và cho muôn loài chúng sinh.Hàng ngày trong bát cơm ăn quán sâu như bể thận bằng non.Cao.Muốn xem vinh lửa thế nào.Hãy nghe lời chị.Tiếng chào đêm thâu.Đúng vậy qua bài kệ này chúng ta thấy.Cuộc sống của con người không bảo đảm.Những tin tức khắp nơi trên thế giới quả báo chí và điện đài truyền hình đã cho chúng ta biết.Gió bão lũ lụt động đất núi lở.Người chết nhà cửa tan nát.Thùng nước này thì nước khác.Dạ hương rửa chiến tranh người giết người.Không nơi này thì nơi khác.Hình ảnh tang thương như vậy.Thế mà con người còn chưa thức tỉnh.Thứ bảy mê sống trong mười điều ác.Nhân quả xuất thực tế.Dân chài lưới là những người chết nhiều nhất trong những năm gần đây.Thế có lũ lụt là có hàng trăm người chết trôi.Bởi vậy người nào chuyên nghề đánh cá thì không tránh khỏi nước cuốn trôi xuống sông.Biển.Để làm mồi cho cá tôm ăn thịt.Điều lần thứ hai.Công nhân trộm cắp.Trộm cắp là do lòng tham lam ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn.Của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà trắng cần phải làm lụng vất vả nhưng.Anh yêu người khác.Hòa thượng thiện hoa dại.Gửi không gian tham trộm cắp.Là người yêu trường trung bình tôn trọng của cải kẻ khác như của mình.Tiền bạc là huyết mạch của con người.Nếu không có nhớ đời sống sẽ rất giả.Nếu của cải mình làm ra mà bị người ta lý hết.Thì mình có đau lòng không.Định mức của thì mình xót xa tiếc nuối thì người mất của cũng đau khổ như thế.Có nhiều người bị trộm cắp mất hết của cải vàng bạc.Thất vọng đến nỗi phải quyên sinh.Vái lạy của tiên nghĩa thường vô ngã trước ra hỏi sau.Tiêu hao nhiều nước xoài cát chảy.Mình tâm giành giật cho lắm.Chết rồi cũng hay bằng tay không.Gửi thông chuẩn cách luôn sống an vui vì không sợ bị tù tội hoặc có người thù oán.Nếu mọi người giữ giới không nên trộm cách tìm nhà nhà được an vui.Của đánh trời cũng không có ai lượm.Quên đóng cửa cũng chẳng có ai mất đồ.Nghe nói ngày xưa bên trung hoa thời dương you tuấn.Thái bình thịnh trị.Người ta ngủ cũng chẳng cần đóng cửa.Đồ đạc có đánh rơi cũng không ai lượng.Tôi thích lắm.Không giờ ngày nay tại các nước văn minh trên thế giới nếu ai bước của đi báo cảnh sát.Thì người ta chơi biết có người nhặt được rồi.Xử lý của phật tử tại nhật bảo trân.Một hôm tôi có việc cần đi gấp.Câu chửi phải nhà cái ngày.Không khóa cửa.Về nhà đồ đạc vẫn còn nguyên.Qth ở california.Có một hôm cô về nhà thì thấy cửa mở toang.Cô hoảng sợ không dám vào nhà.Cô bảo cảnh sát đến.Hỏi đưa cô vào nhà.Lục sát khắp nơi thấy không mất gì cả.Chỉ ra.Chỉ rời khỏi nhà cô không khóa cửa.Gió thổi mở tuần cửa mà thôi.Tại việt nam.Thỉnh thoảng tôi cũng thấy đăng trên báo.Những tấm lòng vàng.Điểm được lấy tiền hoặc cái bóp của ai đánh rơi.Đã thông báo để chủ nhân đến nhận lại.Nhưng những tấm lập dàn ý ngày càng hiếm hoi.Người phật tử thoại nam giới.Thì không bao giờ khởi ý trộm cắp.Dù trái cà trái bí.Cây đinh + kẽm.Nếu người ta không cho thì mình không được tùy tiện lấy đi.Từ đó suy ra.Tất cả những gì không phải của mình thì mình không được lấy.Không nhận không sử dụng.Bây giờ giả sử có người lượm được tờ giấy bạc năm mươi.không đồng việt nam.Hoặc tờ giấy một trăm đô la.Urani phóng thành mà gọi chừng hai lần.Thì đến lần thứ ba sẽ có gửi nhảy ra nhận là mình mất.Mặc dù gửi ý không có tờ giấy bạc ý.Trong cuộc sống hàng ngày.Cải cách tiếng việt.Nếu công nhân mà đi trễ về sớm thì dễ bị sa thải.Công nhân viên làm việc mà lý văn phòng phẩm đem về nhà để cho mình và gia đình mình xài.Khoảng cách của công sử dụng máy photocopy để sao giấy tờ cá nhân của mình.Thậm chí sau trực tài liệu tu học để tặng bạn bè.Nghĩ rằng mình làm cước giết người tu hành sẽ được phước.Không ngờ lòng tốt ý cũng là ăn cắp của công làm việc riêng.Có nhiều người đến sở làm mà đọc báo đọc tiểu thuyết nghe nhạc trang điểm.Hoặc cùng bạn bè trong quán cà phê tán rủ thằng giờ.Tất cả đều ăn cắp giờ làm việc mà thôi.Là phật tử.Thọ tỷ nam giới hay mười giới.Điều phải chia nhớ điều ý.Nếu trời chúng vào một trong những điều kể trên.Tức là phạm giới thứ hai.Không tưởng chấp.Kinh mười điều lành chạy.Nếu không trộm cắp mà còn bố thế.Thì sẽ được mười quả báo cướp làng như sau.Tiền của quá dư.Không bị vua quang rạch giá cướp mất.Không bị nạn lũ lụt trôi lửa cháy hai con cái phát tán.Hài.Được nhiều người kính mến chào tin cậy.ba.Không bị ai lừa dối gạt gẫm.Bướm xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình.Năm.Làm được ăn ổn.Không lo sợ về sự tổn hại nào.sáu.Tiếng lành đồn xa.Bỉ.Ở chỗ đông người lòng thông khủng khiếp.tám.Tiền của tính mạng nhan sắc sức khỏe an vui điện tài vô ngại.chín.Thường sẵn lòng bố thí cho tất cả chúng sanh.Người.Thì chết được sanh lên cõi trời.Thật gì.Làm phước được phước.Chẳng phải mình mong cầu mà trước ý vẫn tự đến với mình.Lời phật dạy.Bố thí bức chủ tướng.Thì phước đức dư không.Điều này chúng tôi đã nghiệm thấy trong cuộc đời mình.Cũng như trong cuộc đời của các tu sĩ theo tu học với chúng tôi.Chẳng những mình không tham lam của người mà còn bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình trai để bú.Thí cúng dường.Chỉ những người ý không bao giờ lâm vào cảnh nghèo đói.Các phật tử làm việc ở nước ngoài.Đường dễ bị thất nghiệp.Gì hãng xưởng làm ăn buôn bán ế ẩm.Rừng chất vật tử thường thành thường thành hạng bún đều gặp may mắn.Họ không bị cho nghỉ việc.Hoặc nếu có thôi việc ở nơi này thì hỏi liền tìm được một nơi khác.Còn tốt hơn chỗ cũ.Gửi giàu sang mà bo giữ của cải.Không làm phước bố thí giúp người nghèo khó bệnh tật.Thì đi nằm ngủ không yên.Có củ cải quý báu trong nhà thì tối ngày có dám rời nhà nửa bước.Sự giao nhân ăn cắp.Hoặc ăn trộm cạy cửa lấy đồ.Đêm ngủ không yên.Nghe tiếng động tịnh thì lại tỉnh nhất.Đừng lớp lo sợ ăn cướp.Giữ giới không trộm cắp.Lịch thực tập.Tâm buông xả.Tâm buông xả thì thảnh thơi an nhàn không có gì phải lo cho anh.Vậy quý phật tử phải thường xuyên giữ giới thông trộm cắp.Dạ tập cuối chí buông xả thì thân tâm an lạc.Phước lành tăng trưởng.Điều lần thứ ba.Không nên tải game.Phạm con người sinh ra đều do dân chủ.Nhất thiết chúng sanh gia vỹ dâm dục rồi chán tính mạng.Dâm dục là nhân sinh tử luân hồi.Làm mai trứng ngăn trở bước đường tu giải thoát.Thế nên đức phật dạy.Lồng chim không trừ thì không ra khỏi chừng lao.Dù bất trừ chừng bất khả thi.Bởi vì chị muốn giải thoát mà không lạnh lòng dân.Chỉ tu ngàn kiếp cũng không bao giờ giải thoát.Ở đi.Từ mười điều lành.Ta cần nhanh gửi tài dân chứ không phải tôi rước giáo như các bậc xuất thế.Người cư sĩ.Do vậy vấn đề sinh lý vợ chồng thì đó là tránh dâm.Vì nếu hàng dâm với người khác không phải là vợ hay chồng của mình là phạm tội tà dâm.Giữ được dưới không xài dùm thì gia đình được đầm ứng an vui hạnh phúc.Con cái học hành tốt.Những đứa trẻ bụi đời sai chân vợ cầm mỹ của băng đảng xì ke ma túy.Hoặc làm đ* đ***.Đa số đều xuất phát từ những gia đình mất hạnh phúc.Hoặc chỉ còn một cha hay buộc mẹ nuôi con mà thôi.Sự dâm dục quá độ khiến cho sức khỏe hao mòn.Dương chính chủ bệnh tật.Từ những bệnh phong tình hoa liễu giang mai.Chỉ đến các bệnh nan y không có thuốc chữa nhưng sida.Nhìn lại lịch sử việt nam cũng như trung hoa ngày xưa.Có gì vui nào mà sống lâu đâu.Tam cung lục viện với hàng trăm công ty mỹ nữ.Mặc dù có gửi y ngày đêm chăm sóc bốc thuốc bổ cho vua.Trong lịch sử việt nam có vua lê hoài chiều dễ là vua gia chủ tọa phiên họp với.Thần bá quan văn giỏ mà phải nằm chứ không ngồi dậy nổi.Người dị giới không tà dâm là người biết trọng nhân nghĩa với người phối ngẫu của mình.Đã gửi đồng ngày xưa rất phong kiến.Trọng nam khinh nữ.Cho phép gửi chồng có quyền có nhiều thê thiếp.Truyền hình có câu tục ngữ.Trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên chỉ có một chồng.Thậm chí nếu cưới nhau ba năm mà không sinh con trai.Thị trấn phải cưới vợ bé cho chồng.Để có con nối dõi tông đường.Ngày nay.Các nước âu mỹ rất quý trọng người phụ nữ.Các ông chồng ở âu mỹ.Ăn cơm xong phải rửa chén là chuyện bình thường.Gì cả hai cùng đi làm.Thì tới phân chia nhiệm vụ đồng đều.Cắt cỏ khiêng thùng rác to tướng ra đường.Tưới cây xách đồ nặng vẫn là chuyện của các ông.Người nữ cũng tham gia mọi lĩnh vực trong xã hội.Từ nghề tài xế taxi.Lái xe ủi đất.Chào đến nhóm luật sư bác sĩ lãnh đạo công ty xí nghiệp.Làm dân biểu thượng nghị sĩ thủ tướng nữ hoàng.Thậm chí phần đi vào không gian thám hiểm các vì sao xa xôi.Thế mà ở các nước trung đông bây giờ.Người ta dẫn chèn ép người phụ nữ.Bảng tập tục bắt buộc người nữ ra đường toilet thân che kính.Để công an nhìn thấy mặt mình.Đàn bà của mỹ đàn ông đánh răng giữa chợ.Còn đàn ông thì tha hồ có bao nhiêu vợ cũng được.Tập tục kỳ quái đảng.Một vật tử cho bé.Tải hoa kỳ nhảy đây xóa tiểu bang nào đó.Gửi chồng theo đạo mong muốn muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được.Hợp âm phổ biến trên truyền hình.Phỏng vấn cả mẹ lẫn con đều làm vợ ông ta.Ảnh chụp chung quanh ông chồng có hàng chục bà vợ.Vàng đứa con.Quá là chuyện lạ của thế kỷ hai mươi mốt.Tóm lại người phật tử giữ gìn giới không tà dâm là người biết tôn trọng nghĩa tình.Gửi tối nữ.Là biết bảo vệ sức khỏe bản thân.Đem lại an vui hạnh phúc cho gia đình.Góp phần làm lành mạnh xã hội.Kinh mười điều lành dạy rằng.Không tải dâm và giữ được tiết hạnh sẽ được bốn điều lợi ích.Một.sáu trăm.Mắt.Tai mũi gửi thân giải ý.Điều được dạng toàn.Hay.Đoạn trừ hết thảy những phiền não quý giữ.Bà ở trong đời được người khen ngợi được tiếng tốt.Bướm vợ con không ai dám xâm phạm.Không tải dâm là một đức hạnh mà người đời ai cũng ca ngợi quý trọng.Nói lại đức chung thủy.Chồng hay vợ mà giữ gìn được đức chung thủy.Gia đình an vui và hạnh phúc biết bao.Vợ chồng không ghen tuông nhau.Điều lần thứ tư.Không nên nói dối.Nói dối là nói không đúng sự thật.Chuyện có nói không chuyện không nói có.Sống trong xã hội người nào nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người.Nói dối rất tai hại cho sự chung sống.Dưới quang điện trở thành các tập.Thì trước khó diệt trừ.Nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập không còn ai muốn thân cận với mình.Nghĩa là nói dối sẽ làm cho uy tín mình không còn nữa.Hỏa thưởng thủy hoa dại.Người ta ở đời.Dù nói đùa chơi cũng không được nói dối.Gì mẹ nói dối mười ta biết được.Vì sao có nói thật người ta cũng không tin.Nhất là người tôi theo phật giáo lại càng không nên nói dối.Dì nói dối cho rằng bình chứng tháng hai đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn.Bưởi nói như thế sẽ phạm tội đại giọng nữ.Tuổi đời giọng nữ xem lại vào ba đường ác.Kinh dị tần hữu thuyết nhân duyên.Tôi kể câu chuyện năm dự tiệc theo giả làm người tu hành đắc đạo.Hỏi đến một vùng đất lạ.Mất một cái bục cao.Chè hướng chè lộn rồi một người lên ngồi nghiêm trang.Mắt lim dim.Còn bốn người kia đi vào làng kêu gọi mọi người đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo.Nếu ai đánh để lại cúng giường sẽ được nhiều phước báu.Cứ thế mở thay phiên nhau đi quảng cáo đồng bằng của mình để được cúng dường.Kiếp sau đó.Vào thời đức phật còn tại thế.Có bốn người khiêng kiệu và một người bảo vệ triệu của hoàng hậu đến nghe phật thuyết pháp.Khi bạn hậu đi nghe pháp.Chỉ thấy bỏ vòng vàng nữ trang để trong kiệu.năm người phụ trách kiểu xe thì nằm ngủ.Ăn trộm ăn cắp tất cả dữ trang của hoàng hậu.Quần lính cha cha thảo đánh đập tàn nhẫn.Bài đến tỉnh ý cực về nhân duyên gì mà có chuyện như thế.Đức phật đáp rằng.Năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo.Còn bà là một kính nữ trùng đạo hết lòng cung kính cúng dường họ.Bây giờ phải làm lính khiêng kiệu cho bà để đền ở trước.Nghe xong hoàng hậu vô cùng kinh hải sợ mang tuổi dậy thì nên bảo tha.Không cho hỏi kiên kiểu nữa nhưng hỏi khóc lóc quỳ lạy năn nỉ.Tìm đánh bài rủ lòng thương xót cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà.Chúc bạn cứ thử này sẽ cẩn thận không bao giờ dám ngủ quên như thế.Văn hậu chỉnh ý cực.Thì đức thế tôn trả lời.Nghiệp báo hỏi trả nợ chưa.Thì làm sao mà hỏi ra đi dễ dàng được.Gửi đáy dưới để cứu người hay giật thì không phạm tội.Chậm kinh có kể chuyện.Tiền thân đức phật là một vị sabo.Đang ngồi thiền trong rừng.Khi nhà vua và quân lính đi săn đuổi theo con nai.Đi chữ đức phật thì mất dấu.Hỏi đi hỏi gì tiếp theo.Anh có thích con trai chạy về hướng nào không.Gì thầy tu nặng không nói.Quân lính nổi giận la hét và louis thầy tu đến trước mặt nhà vua.Du lịch lại câu hỏi trên.Thì thầy ý đáp như sau.Châu đại dương.Tôi là kẻ tu hành.Giữ gìn giới luật thì không được nói dối.Giờ cũng không được sát sanh.Biết thì nói không thấy là tôi nói dối và phạm tội khi quân.Biết rồi nói thật đi đại dương giết con nai thì tôi phạm giới sát sanh.Tìm đại dương tha thứ.Giải cho tôi miễn trả lời câu hỏi này.Nếu đại dương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết.Công ty nào trả lời cho đại dương.Trong lịch sử việt nam.Thời vua quang trung.Truy lùng chú nguyễn ánh.Ông phải chạy vào chùa xin nhà sư cứu mạng.Chùa nghèo giờ rất đơn sơ sư dành cho khi một trong ba tượng phật xuống đất và bản đồ.Ráng đi ngủ trên bàn thờ.Thế chỗ tượng phật ý.Quần jean đen hỏi.Nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không.Chỉ nhà sư bình tĩnh trả lời.A di đà phật.Bình đạo bận tụng kinh niệm phật.Nên không nghe thấy ai cả.Sau một hồi lục giác.Không có ai thì họ bỏ đi.Ngày xưa đã nói dối để cứu mạng người.Sau này là vua gia long.Cũng được xem là không phạm tội.Kinh mười điều lành vậy.Gửi không nói dối được tám điều lợi ích như sau.Một.Được thế gian kính phục.Hay.Lời nói nào cũng đúng lý.Được người trời kính yêu.Miệng thường thơm sạch.Nói ra có mùi thơm như hoa chương bát la.Bún.Sử dụng giấy in ái an ủi chúng sinh.Năm.Điều hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp vào trong sạch.sáu.Lời nói không buồn giận mà còn tỏ ra vui vẻ.bảy.Lời nói tôn trọng được người trời đều dân theo.tám.Trí tuệ thủ thắng thôn ai hơn.Tóm lại là phật tử chúng ta không được nói dối.Rồi nói chuối sẽ làm mình mất đi hay đức hạnh uy tín và thành thực.Xem thế chuyến tàu mini.Lời nói dưới là một tai hại rất lớn cho bản thân.Truyền hình.Chúng ta dù có chết.Cũng không bao giờ nói dối.Gái thực là tốt nhất.Khi bột giấy được được đức phật dạy.Không nên nói dối thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành.Vì thế chúng ta luôn luôn nhớ giờ dậy này để không bao giờ nói dối.Ngày xưa khi đức phật dạy la hầu la.Lý một cái trụ đựng nước để đức phật rửa chân.La-hầu-la dân theo lời phật dạy.Dạ vương và một chậu nước trong sạch.Chỉ đức phật dựa trên sông liền bảo la-hầu-la.Nước rửa trên này có dùng uống được không.Là hồi là thưa.Kính bạch đức thế tôn.Nước rửa chân này không thể dùng để uống được.Đức phật dạy.Gửi nói dối cũng như nước rửa chân.Không thể dùng uống được.Đức phật dạy.Giày la-hầu-la.Hãy đem chậu nước đổ đi.Là hổ la làm theo lời phật dạy.Giải đen chậu giàu.Đức phật hỏi.Cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không.Là hậu là trả lời.Đặt hết luôn cái trụ này công ty dùng đựng cơm ăn được.Đức phật dạy.Gửi nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân.Không thể nào dùng được.Bởi vậy.Gửi phạm dưới nói dối thì không bao giờ tôi chứng đạo.Giới luật của phật rất quan trọng trong việc tu hành.Tu hành thì không nên dối gạt người.Điều lần thứ năm.Không nên nói lời thêu dệt.Gửi đời tưởng hay trao trước lời nói.Thi kể lại cuộc chuyện gì muốn tạo sự chú ý của người khác và tăng phần hấp dẫn của tôi.Người ta thường thêm mắm chấm muối.Ví dụ kể lại chuyện đi tu cá.Hôm qua tôi câu được con trai.Đặng được một ký luôn.Thực ra người ý câu được con cá chào nặng gần năm trăm kg.Hoặc chuyện chồng đánh vợ.Cái thằng cha ăn ở bất nhân.Sony cuối tả mà đánh vợ nó.Thực ra người chồng trong khi cây gỗ chỉ mới tát tay vợ mà thôi.Thế là người ta tự đặt thêm.Cho thành một sự việc đáng nói để mọi người chú ý nha.Đi buôn giật xấu lấy tốt.Hàng giả bảo là hàng thật và bán giá cao gạc người mua.Chín người ta mua đồ về xài không được.Hỏi đầu biết rằng.Lời nói dối như vậy đâu phải là tốt.Dì nói dối như vậy sẽ thành thói quen.Thành gửi xấu.Vì một chút lòng hờn ghen liền dùng lời nói theo giờ.Để chơi đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau.Làm tổn hại tính mạng người khác.Chỉ vì một chút lòng ghen tị hoặc thù giặc đèn dùng lợi theo dệt để luôn lạc lòng như.Hoặc quyến rũ giống người khác.Làm tổn hại danh dự và tài sản.Cúp để đem lại cho mình được nhiều lợi là và còn được tiếng thơm tiếng tốt.Ngược lại.Gửi tới lời nói đúng đắn không theo giờ.Nói chính lý không dối gạt người không làm tổn hại danh giá tài sản.Thậm chí cả tính mạng của người đó là người tốt.Gửi không nói lời thêu dệt sẽ được ba món tôm đất.Mở kinh mười điều lành vậy.Được người trí yêu mến.Hài.Thưởng đáp được những câu hỏi khó khăn.Việc làm người có uy tín cao quý trong khởi thế gian.Bị nói lời thêu dệt tốt làm cho người khác được lợi ích.Dịch chúng ta vẫn mang tiếng là người nói lời thêu dệt.Vì thế dù nói lời thêu dệt tốt hay xấu.Điều là lời nói dối.Chỉ có lời nói thành thực thì mới có giá trị.Còn nói dối thì tự mình làm mất giá trị.Truyền hình chúng ta nên tránh xa những người hay nói dối.Gì họ sẽ đặt điều nói xấu chúng ta với mọi người.Gửi nói dối như con rắn độc.Truyền hình đức phật dạy la hầu la.Dưới nhiều nước rửa chân không dùng.Giày nhảy có ý đức phật dạy chúng ta nên tránh những người nói dối.Những người nói dối không thể làm bạn với chúng ta được.Gì thế.Có chỉnh lên đấy có còn thông tỉnh lên đấy không.Không được dối gạt người.Biết người nói dối chỉ một lần.Dạ dày sau này.Chúng ta cố gắng như thế nào để không còn gặp mặt họ.Nếu bất đắc dĩ gặp họ.Thì chúng ta nên cố gắng làm sinh là hay nhất.Và tìm cách tránh né sai liệt.Đừng đi nữa gần họ nào tới tây hòa.Khi một người nói trước một người nào mà chúng ta sẽ thấy là đúng sự thật.Thì đó là không phải lời thêu dệt.Còn ngược lại là lời nói theo giờ.Cũng vậy.Khi một người nói xấu người khác.Thì chúng ta nên xét lại.Xem gửi có xấu ác như vậy không.Nếu không thì biết rồi đó nói lời thêu dệt cho người khác.Thì chúng ta không tin và biết người thù oán hay ghét người kia mà nói theo giờ chưa.Chỉ nghe người khác nói xấu thì nói tốt một người.Thì chúng ta đừng vội tin.Mà cần phải tư duy suy nghĩ.Quán xét đúng hay sai remix tin.Nếu chúng ta không chịu quá xét kỹ càng rồi tin.Là chúng ta là những người bộp chộp.Những người mẫu chụp là những người hay a dua theo người khác.Bà không cho sự tư duy quan sát kỹ lưỡng.Một người thiếu tư duy.Điều lần thứ sáu.Không nên nói là thật lòng.Ở đời có lắm kẻ mồm mép.Điều đó một lúc sau nói ngược trở lại.Lý quý làm phải lý phải làm quý.Lật qua lật lại.Tráo trở ngư người nướng bánh phồng.Những hạn gửi này ta nên tránh xa.Hỏi từ vựng ba dũng bảy đem chuyện người này nói ra nói giờ.Điều xấu chiều kích người khác để tạo sự bất hòa thù hận.Họ còn đem chuyện của người này dàn pha với người kia.Có lúc nhậu bán trinh chê làm cho đôi bạn thù hận.Trần muối trường trần.Họ cần dùng môi mép.Đứng trông vàng gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa.Gửi không lấy lòng không có làm phiền muộn bà con lối xóm.Nên được thân bằng quyến rũ.Kẻ xa người gần đều kính mến.Gửi con gái rưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái.An ủi khuyên giải.Giải nhất cho bà con xóm giềng được hòa thượng thân yêu.Khiến cho ai đấy cũng vui vẻ an lòng.Người này đến đâu cũng được mọi người kính yêu.Gặp khó khăn chị gửi ý sẽ đứng ra thu xếp.Hòa giải một cách dễ dàng.Gửi không đáy lòng.Là người luôn luôn đem lời nói hoài giải giúp cho mọi người sống trong xã hội được an vui.Hạnh phúc.Ngày xưa thời tam quốc.Ở trung hoa có những người chuyên đi du.Hỏi là người học rộng hiểu nhiều nói lời hoa giả có sức thuyết phục.Họ thường được các vua cử sang nước khác để du tuyết phân tích cho dù bên kia nha.Ưu và khuyết của mỗi bên.Những cái lợi và hại của việc đánh nhau.Để cuối cùng thuyết phục được đối phương phải nuôi.Hoặc tiêu chiến.Nhảy đây các quốc gia trên thế giới cũng có gửi đặt chứ hoặc chứ thằng đi sang nước khác.Như trung đông làm gì để dàn xếp những vụ tranh chấp.Tất cả những việc làm ý là do tài năng của người có khả năng ăn nói khéo.Kinh mười điều lành vậy.Trẻ nào nói lời hòa giải thì được năm điều không thể phá hoại.Một.Được nhưng bất hoại.Gì bản thân mình không bao giờ có ý hại người.Hài.Được làm con trong dòng họ sum họp vì dân mình không gây chia rẽ bà con quyến thuộc của người.Bà.Được đức tin bất hoại.Dị nhân tưởng theo nhịp đời trước của mình.Được phát hành bất hoại vì nhân chữ tôi của mình rất kiên cố.Năm.Được thiện hữu tri thức bất hoại.Dị nhân mình không hay nói dối người.Vậy người phật tử tại gia phải giữ gìn với không đấy thật lòng.Giải thưởng thành hạnh nói lời hòa nhã in ái thì sẽ được phước đức lớn.Không đái lời lịch lòng tức là nói dối bằng cách lật ngược chữ gì.Lý việc phải làm việc quý.Lý duyệt quý làm việc phải.Truyền hình lời nói thật lòng là của những người nhiều buồn nhiều mít.Thử nói qua nói lại.Những người này chúng ta nên tránh xa chứ không nên ở gần họ.Họ là những người không đáng tin cậy không nên giao việc lớn cho những người này.Họ là những người gian tham vô độ.Khó mà lường được.Nếu ở gần người hay nói lực lòng thì nên dọn nhà đi nơi khác.Chơi ở gần sớm muộn gì cũng bớt ăn.Truyền hình.Người nói dối người nói lời thêu dệt.Giờ người nói lời thật lòng.Chị không nên làm bạn với những người này.Thử nghiệm sống xa lánh họ.Vì họ sẽ làm hại chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác.Điều lần thứ bảy.Không nên nói lời hung ác.Nói lời hung ác là nỗi ác cho kẻ khác nói người ta hung dữ.Sao phản người.Luôn luôn vui bất diệt tú của người.Gửi nói như lời hung ác là người tính tình cộc cằn thua lỗ trường hay mắn nhé.Nguyền rủa hoặc thầy thuốc nói những lời độc địa khiến cho mọi người nghe thấy sợ.Hải.Giới tính tình như vậy.Hỏi là những người không biết sửa sai nên tính nào trực nhỉ.Hỏi không biết hổ thẹn xấu hổ.Chỉ biết lấy áp người khác.Làm cho mọi người đều phải quy phủ.Điều dưới tay.Họ bảo sao thì làm theo không được chống cháy.Họ tìm mọi cách để diệt những người trên cơ họ.Theo luật nhân quả.Người nào dùng lời nói ác độc thầy thuốc.Đó là tự hại mình mà không biết.Tưởng là nói như vậy là làm cho người ta sợ và bái phục.Ví dụ.Một.Tôi có nói dành cho tôi chết đi.Hay.Kẻ nào nói gian cho tôi thì trời đánh cho nó chết đi.Bà.Từ có nói như vậy ra đường xe bị xe cán chết.Trên đây là những lời thề trước mà những người hung dữ thường hay nói.Gửi không nói lời hung ác là người biết dùng máy ngữ lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng.Phim diệu.Liên tục ngữ việt nam có câu.Nói ngọt lọt đến xương hoặc lời nói không mất tiền mua.Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Gửi không nói lời hung ác.Là những người thường nói lời ôn tồn nhã nhặn.Hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái tha thứ bao dung.Kinh mười điều lành dạy rằng.Chỗ nào cũng nói lời hung dữ sẽ được tám món tôn đức.Một.Không nói sai phá.Hài.Nói ra lời nào cũng có ích lợi.Bà.Nói lời nào cũng đúng chân lý.Bún.Lời nói nào cũng khôn khéo.Năm.Nói điều chi ai cũng dân theo.sáu.Lời nói nào thuốc ra cũng được người ta tin dùng.Đỹ.Nói điều chi cũng không có ai chê bai.tám.Nói ra lời nào cũng được yêu mến.Nói lời hung ác là những người hung dữ chơi những người hiền lành thì không bao giờ.Nói lời hung ác.Truyền hình truyền chúng ta tiếp xúc với mọi người chuyện người nói lời hung ác dễ nhận thấy nhất.Chỉ một nút là lời nói thích lưới có dễ ta đi khiến ai cũng không ưa thích.Loại hung ác có nhiều loại.Một.Lời chửi mắng.Hai lời thề thốt.ba.Lời nói xấu người khác.Bún.Lời chê bai người khác.Năm.Lời nói tục tĩu.sáu.Lời nói đâm thật.bảy.Lời nói chửi thề.tám.Lời nói dối.chín.Lời nói thêu.Người lời nói tráo trở.mười một.Lời nói nạt nộ.mười hai.Lời nói yêu thầm.Gửi ba.Lời nói nịnh hót.Điều lần thứ tám.Không nên tham lam.Cây gốc sinh tử luân hồi là lòng dục tức là lòng ham muốn.Lòng ham muốn có năm món giúp làm.Làm món ruột lạc gồm có như sau.Một.Tài là tiền của tài sản.Hài sắc là sắc đẹp phụ nữ.Bà.Dạ.Lợi danh vọng quyền cao chức trước.Bún.Là ăn uống.Năm.Thùy là ngủ nhỉ.Con người trong thế gian không ai tránh khỏi năm món dùm lạc này.Cho nên con người ví như là những tay sai của nó.Thì nó không sai thì thôi.Trưa nay chạy bảo thì không có người nào không làm.Gì thế ham muốn mong cầu được toại nguyện.Thủy sơn tâm vui mừng hớn hở.Còn ngược lại thì buồn thổ sầu não.Lòng tham muốn tiền tài của con người thì vô tận.Nó là cái túi không đáy có một thì muốn được mười.Có người thì muốn được chăm.Cho nên nó chẳng bao giờ thấy đủ.Truyền hình cả đời với chịu nhập nhằng lao phổi.Không bao giờ có những phút nghỉ ngơi vui chơi thoải mái.Nhưng người ta khéo lý lượng để che đậy và nói rằng.Chú ráng làm để sau này được sung sướng.Vậy mà cái đời chẳng thấy sung sướng phút nào cả.Dù cho của cải của chứa đầy nhà.Nhìn lòng tham của con người không bao giờ thấy đầy đủ.Biết đủ thì thấy đủ.Kiểm tra đủ thì biết đến bao giờ mới đủ.Tri túc tiện chứ.Đãi chúc hà thời trúc.Gửi chưa dậy như vậy.Trên đây là lòng tham tiền tài vật chất.Còn dưới đây là lòng tham sắc đẹp.Làm sắc đẹp chỉ làm hao phí nhiều tiền bạc.Còn sức khỏe và tinh thần thì suy nhược.Biết rõ như vậy.Nhưng những người say mê sắc.Cả đời chạy xe bóng dáng hình hài phụ nữ.Mở phía da cam làm gia đình tan nát.Truyền hình ca dao có câu.Gió đưa bụi chuối sau hè anh mê vợ bé bỏ bà con thơ.Bốn chữ tâm thăm sắc dục.Chị cứ nhìn lại thân mình và thân người khác.Từ lúc còn trẻ con bé bỏng cho đến bây giờ.Là một người già yếu mật nhân.Tóc bạc răng rụng.Đi đứng tỷ run rẩy.Thì thử hỏi sức khỏe còn đâu mà tham sắc dục.Đó là những sự đổi thay vô thường của cơ thể.Thì chúng ta quan sát như vậy.Thì sắc dục còn có nghĩa lý gì sai khiến chúng ta.Bây giờ chúng ta trên quán sét.Cái thứ này chứa nhiều thứ bất tỉnh.Bạn đức phật dạy là cái đấy ra hơi thối.Giữ nước biến đời giải dàn tước giấy cân nhất.Mồ hôi chân.Nếu quan sát như vậy chưa đủ sức diệt trừ tâm sắc dục.Thì liên quan cứ tưởng như.Quán tử thi sinh thúi.Quán rồi bỏ trước nghĩa.Quán chó sói tên kênh đến trắng xét thực dân dân.Dạ con người chiếc vòng nào bộ xương.Nhìn cuối cùng tất cả các chương ý cũng xả tang.Giờ một cơn gió thủy là nước mũi trắng tung bay.Không còn lại dấu vết gì nữa cả.Tóm lại.Tham tiền bạc thì phải loại này thương xác lao động rất chả đầu tắt mặt tối.Ban ngày làm không đủ tranh thủ làm ban đêm có khi làm luôn cả ngày cuối tuần.Nhất là những người làm thương mại.Ăn thun ngon vũ công yên.Suy tư chính cánh đủ điều.Sợ người ta giành mất phần lợi của mình.Nhiều người được nghỉ lễ nghỉ phép mà vẫn mang điện thoại theo trong mình để tiện việc liên lạc.Nghĩa là.Cũng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản.Gửi không ham muốn có nhiều tiền của cải tài sản là người ít muốn biết.Nên được thảnh thơi an nhàn.Gửi càng có nhiều nhu cầu cho cuộc sống thì càng khổ cực sát thân.Gửi tu hành ăn uống đơn giản không đòi hỏi ngon dở chỉ ăn để sống một lần cho.Ngài là thanh thản an lạc vô sự.Là người muốn an nhàn thanh thản thì nên tập ăn cái gì cũng được miễn ăn để.Là được.Còn ngủ ở đâu cũng được.Không tưởng phải ở nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi.Hoặc với ăn cơm nhà hàng.Gửi tu sĩ phật giáo chân trắng ngày xưa chỉ có bay một bát đi xin ăn.Ai cho gì ăn đấy ngủ thì ngủ dưới gốc cây và cũng chạy đây mai đó.Không bao giờ ở mãi một chỗ.Đó là tránh sự quyến luyến nơi mình đang ở.Còn ham danh vọng quyền cao trước trọng.Thì phải chịu khó vào luồng ra cuối.Roblox hối lộ.Mà vẫn đang rất lo sợ.Ngày nào đó chỉ có kẻ khác vào lý mất ghế.Chức vụ của mình.Tục ngữ ta có câu.Càng trao danh vọng càng dày gian nan.Đệ tử phật thông bằng quyền cao chức trọng.Khung ảnh diện khi làm quốc sư hoặc giữ chức vụ then chốt trong giáo hội.Giờ cũng không chờ đợi ngày được tính phong hòa thượng thượng tọa.Người cư sĩ mà bận rộn quá nhiều thì không có gì giờ lo cho thân mình.Còn thì giờ đâu mà vui chơi chứ gia đình vợ con.Vụ giết người ý thì tu hành là một điều vô cùng khó khăn.Các phật tử đến phân bua cùng với thầy trụ trì.Đặt thì.Con cũng muốn tôi lắm.Con thấy không khí ở chùa trang nghiêm thanh tịnh.Còn thích lắm.Nhưng mà công chuyện làm ăn khiến con công ty bỏ được dù một ngày cũng không được.Buông tay ra là công việc sẽ bế tắc.Còn xé dán tôi xếp.Chỉ vài năm nữa thì con có tí đào tạo một số cán bộ nòng cốt.Tham ăn uống món ngon vịt lạ như rắn rùa ba ba tôi đinh.Là hành hạ thân xác khiến cho thân mắc phải những chứng bệnh nan y.Báo chí có đăng tin tức.Có nhiều người ăn cá mà bị ngộ độc.Chiều dài hành trên thế giới tỉnh lãnh của vua khải như hải sản mang định.Kiếm cho thực khách bị ngộ độc hàng loạt.Tay đưa vào bệnh viện cứu cấp.Những người ham ăn thuốc uống.Thì sẽ bị bội thực chúng thực.Bắt bao tử gan thận làm việc quá nhiều.Không có thì giờ ngừng nghỉ.Vậy mắc bệnh tiêu hóa.Thận và tim mạch.Đời tư ca sĩ dù chưa trường trai cũng ráng cố gắng giữ một số ngày chạy định kỳ trong tháng.Ăn chay trần điểm thể hiện tình thương đối với loài vật.Mà còn có lợi ích thực tế cho bản thân.Thức ăn thực vật dễ tiêu hóa hơn thức ăn động vật.Đó là chưa kể trong thịt của loài vật.Kể cả các loại cá có mang sẵn mầm bệnh.Loài vật trước khi bị giết.Đã đau đớn khổ sở.Đem lòng thù hận.Đứt tay ăn thịt chúng.Thì bản thân ta cũng bị ảnh hưởng.Tham vũ.Ngủ nhiều ngủ sớm dậy trễ thân thể lười biếng sao bệnh béo phì.Ngủ nhiều thì trí tuệ túi tâm con người trở nên biếng nhé.Ít chủ động được mình.Ý chí dường như không có.Gửi như thế dần dần trở thành kẻ ăn bám xã hội.Giống như là cây chùm gửi mà thôi.Bướm chiến thắng sự ham muốn chụp lại ở thế gian.Thì phải có sứ quán thông suốt và trí tuệ minh mẫn mới mong thành tựu hàng thiếu.Nhờ đó mà chúng ta có thể sống một cuộc đời tự túc đơn giản thanh tao và à.Vành.Ý thức rõ sự tai hại của tâm dục lạc.Và lợi ích thiết thực của tâm lyric.Lý bất thiện pháp là con đường dẫn đến sơ thiền.Tả cái đèn hết ý chí dũng mảnh để khắc phục tâm tham dục lạc và làm chủ ngữ hoàng.Đối tượng gợi cảm mỹ cám vũ bao quanh chúng ta.Có được như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới được an nhàn.Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng.Giúp chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói đau khổ.Khuyến cáo của liên hiệp quốc cho rằng.Nếu các nước tư bản giàu sang mà không phí phạm.Thức ăn thừa mứa đem đổ bỏ.Từ trong gia đình chơi đến ngoài xã hội thì số lượng thực phẩm ý cũng đủ nuôi sống dân nghèo.Ở má.Tôi tập diệt trừ tâm tham dục thế gian không có nghĩa là cuộc sống chúng ta mất đi hay.Sống như một người chán đời.Cho nên không tham dự nghĩa là không tham đánh.Không dính máu.Chứ không phải đem quanh hết tài sản của cải.Hoặc làm biếng không chịu làm ăn sinh sống như mọi người.Để nhớ.Sự sống là trả nghiệp chứ không phải là sự tham đánh si mê và dục là.Kinh mười điều lành dạy rằng.Trẻ nào cơm than đánh dục lạc thế gian sẽ được năm món tôn đức tự tại.Ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại vì nhân cách căn được đầy đủ.Của cải được tự tại vì tất cả giặc thù đều không làm hại được.Bà phước đức tử tại.Gì khi tâm muốn gì đều được như ý.Bướm.Vui vui tự tại vì các củ cải quý báo đều được người đem đến dâng hiến.Nằm điều hướng phần lợi gấp trăm lần mình đã định gì kiếp trước mình không.Làm bỏ sản.Gửi giày tức ngực chẳng những từ bỏ trực tham lam.Mà còn hàng hạnh bún.Bố trí tức là hạnh buông xả buông bỏ không chất chứa tài sản của cải.Mà còn chia sẻ trên người nghèo khổ bất hạnh.Không nàng công dân phú quý không bận tâm tranh giành đoạt lợi.Hằng sống với tâm buông thả thì tâm trí thảnh thơi dạo chơi thanh thản.Ngủ an lành ít định ít khổ.Gửi có nhiều tài sản của cải danh lợi thì sẽ mệt mỏi nhiều và c.Trầm hương những người có ích tài sản trên hành trình về xứ phật.Tức là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.Điều lần thứ chín.Không nên xây dựng.Gửi tu theo phật giáo phải thực hành cho kì được.Tâm không hờn giận.Đứng trước các đối tượng ta phải cố tránh đừng để mọi sự mọi việc xảy ra sự tranh chấp.Ác pháp.chín giờ chúng ta phải xưng hùng.Khi gặp cảnh dễ xưng thì phải luôn luôn giữ sắc mặt bình thường.Nghĩa là nếu sắc mặt đang vui vẻ gặp nhiều nghịch ý bỗng nhiên thay đổi câu.Nó đỏ gay chị đó không phải là người tu.Gửi tu mười điều lành lúc nào cũng giữ tính nết hiền hòa đừng để nổi cơn hôn em.Kinh dị.Một điểm sơn tâm nổi lên thì trăm ngàn tai họa đến.Dứt điểm tâm xương khỉ.Đất dạng chướng môn khai.Gửi từ cũng nói.Thấy dàn chân vẫn xuống.Chỉ cho buộc dây mà thôi.Giấy rồi khỏi sợ trả chân nhầm.Hoặc là một đốm lửa sưng trái tiêu cả rừng công đức.Nếu không giành được cơn nóng giận.Ta có thể nói hoặc hành động sơ hở.Mà khi bình tĩnh ta sẽ thấy xấu hổ và ân hận vô cùng.Từ một chuyện nhỏ không quan trọng.Hoặc hiểu lầm.Người ta có thể biến nó thành chuyện lớn.Như hai vợ chồng là bạn đạo trong vấn du học tại chùa.Thấy ông chồng có dễ sanh đó một chị bạn trong nhóm bà vợ nổi ghen.Thế nào vợ chồng có chuyện cãi nhau thành to chuyện.Và sau đó thì họ không tu nữa.Không đi chùa.Không theo bang hội nghị.Nếu không thích thì bạn can thiệp thì hỏi sẽ dẹp luôn bàn thờ phật trong nhà.Đó là chưa kể có nhiều trường hợp sân hận thủy lên người ta có thể tự tử.Hoặc gián mạnh tạo cảnh tù tội chung thân.Bởi vậy.Gửi tu hành phải ý thức.Sự sân hận là một tay quả lớn.Nó làm mất đi tắt tướng của người tu.Tăng tướng.Mất lòng nhân ái của người thế tục.Chúng ta phải đền hết ý chí dũng mãnh.Để chiến thắng những cơm xuân phát khởi ào ào như thác đổ.Muốn hoàn toàn làm chủ tinh thần.Thì phải dùng trí tuệ quán sát cho thú suốt ngọn nguồn của đối tượng để ngăn chặn chúng.Bên ngoài.Thông thường người ta khuyên mình khi nóng giận thì đi uống một ly nước nó sẽ hết.Thực ra đi uống nước thì cân vẫn có giảm xuống nhưng nó vẫn tiếp tục tuôn trào.Nhất là chi thanh bùi thiện.Muốn diệt trừ tâm sinh hận ta phải thực hành hạnh từ bi.Tha thứ dễ thương yêu cho người.Chỉ làm mình mới được an vui.Bình thường chúng ta có thể tha thứ cho người lớn tuổi hơn hoặc đẳng cấp cao hơn chúng ta thử.Dễ dàng.Nhưng tha thứ cho người nhỏ tuổi hơn.Hoặc cấp dưới thì ta khó tha thứ hơn.Phải quán chiếu để cảm thông nỗi khổ của người.Có lẽ tại vì anh đi đang có chuyện buồn.Đất nước có lời nói không tốt đẹp ý.Hoặc là chỉ hiểu lầm ý mình nên biết buông ra những lời khiếm nhã như thế.Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người.Thử xem mình phản ứng như thế nào.Để dịp tân xuân có gì thiền sư dậy hãy quán không.Thân này là không.Lời nói như gió thoảng có gì đâu mà buồn giận.Chỉ ra không phải dễ gì mà không cho được.Có một thiền sư khác thì vậy thực tập thiền quán trong khi giận như sau.Thử chào tôi biết tôi đang giận.Thở ra tôi biết cái giận còn ở trong tôi.Hoạt động thầm một bài kể trong tâm.Mỗi câu là một hơi thở ra vào.Phương pháp này cũng giúp cho chúng ta thấy nhẹ khỏe.Cường độ cơm xong sẽ giảm ngay.Thực ra muốn diệt trừ sân hận trong tâm thì chúng ta phải tập diệt ngã.Vấp ngã remix.Nó còn nhỏ tuổi đi tu học sau tôi về mà mỗi lần tụng kinh thì nó đứng trước tôi.Đã chị tụng kinh còn hát lớn lên áo hết tiếng của người khác.Dạ quán từ bi.Người ta không biết tu.Nên mới ăn nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ như thế.Quảng bình hữu đạo tôi tập lâu năm.Chẳng lẽ mình cũng như vậy sao.Có gì đâu mà phí giận.Tôi xin nguyện tha thứ cho người.Nếu quan sát kỹ sẽ thấy mình cũng có nổi một phần nào.Trong khi xuân thận lời qua tiếng lại.Thì ai mà không lỡ lời nói nặng.Làm cho người kia đau khổ.Tải đến xin lỗi người ý.Thì mày cút mắt đều được giải tỏa.Cả hai đều cảm thấy nhẹ khỏe an vui.Nhớ chiếc nhẫn phần lỗi của mình.Không đề cập đến nỗi của người.Truyện nhìn thấy lỗi của mình.Chưa thấy nổi của người thì cái nỗi của mình đã gần kề.Nên nhớ.Phải thực tập để có đủ nghị lực.Trang đảm và chân thành.Nói lên lời xin lỗi.Nói được lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của mình.Giống như khi mình thành tâm sám hối trước phật.Thì cũng như nước sôi đổ chào tuyết.Những thằng dẫn chất chứa sẽ tan biến ngay.Kinh mười điều lành dạy rằng.Kẻ nào làm chủ được tâm xuân thì sẽ được tám món tung.Tầm không chỗ nào.Hài.Tâm không giận hờn.Tâm không tranh giành.Bún.Tâm được du hòa ngay thẳng.Năm.Tâm đức từ bi như thật.sáu.Tâm sự làm lợi ích và an ổn cho chúng sanh.Mỹ.Thần tướng được trang nghiêm mọi người đều tôn kính.tám.Coi đức vua hòa dẫn dụ.Sao được lên cõi trời phạm thiên.Điều lần thứ mười.Không nên si mê.Người không xi nê là người biết bán dáng dành trẻ.Nhận định một cách rõ ràng đúng đắn.Không biện minh che đậy sự mê mà dốt nát của mình.Giờ cũng không cố chấp và kiến thức chủ quan của mình.Hơn nữa.Gửi ý còn sáng suốt.Thông tin những nhà tuyết không hợp lý.Nghĩa là người ít không si mê mù quáng.Mê tín dị đoan lạc thủy.Gửi không si mê là người có trí tuệ thông minh.Thú trước thuyết nhân quả luân hồi.Nên không bao giờ tạo tội ác và luôn luôn có những hành vi rất thiện.Thưởng tu mười điều lành và sẵn sàng mang lòng từ bi đến mọi người.Gửi ý tưởng quán xét dạng hiểu.Tìm rõ nguồn gốc vô minh.Tách chữ tư tưởng chính mắt.Chất trước.Tin tức hàng ngày tiến bước trên con đường giải thoát nội tâm của mình.Gửi qua tâm tỉnh giác là người không xi nê.Gửi tỉnh giác cao thị tâm được định tỉnh.Muốn được tâm tỉnh giấc.Trước phải giá chơi được hôn trầm thùy miên.Hôm trầm thùy điên du ký.Là trạng thái tâm trí em mệt.Hoặc buồn ngủ hay không nhớ không biết gì cả.Đây là tình trạng chung của những người tuổi thìn.Nếu không tỉnh thức thì hàng giả sẽ buồn ngủ ngủ gục.Giải rượu và tình trạng.Không hay biết gì cả.Một số người tuổi thìn.Sau một thời gian tôi tập.Khi chơi về tình trạng này họ thường nghĩ rằng mình đã nhập định.Làm sao mà nhập định cho được.Khi con người còn đủ tham sân si.Giữ giới thông viên minh.Đức phật dạy.Con đường tôi chín phải trải qua tu học tam vô lậu.Tam du lịch học là giới định tuệ.Giờ chị với game nhẹ.Ngân ác diệt ác pháp.Chân thiện tăng trưởng truyện.Hàng giả đi được lipid thiện pháp nhật sư thiền.Rừng dưới sang định.Ngân định sang tuổi.Đó là của đức đã dậy.Sân si nghiệp chướng chẳng chừa.ba trăm ba mươi bảy giữ tương dưa làm gì.Ngoài hôm trần thùy miên.Gửi tư tiền còn phải tránh chào cử.Con người lúc nào cũng dọa sảy khó chịu.Quay bên này mất bên kia uy tín đủ thứ.Hoặc thối quá.Vậy là ưng hưng mãi về một việc làm trong quá khứ.Tóm lại.Gửi phật chữ giới thông tin.Trước tiên phải từ bỏ rượu.Rượu làm cho tâm trí ma túy.Kiếm cho ta có những lời nói và hành động sai lầm tai hại.Trong khi tôi tập thì phải duy trì giờ rất công phu ăn uống điều độ không ăn.Thời.Chồng cố gắng thức khuya nhiều là công phu.Gì thân thấy mệt nhập trả lời thì công phu cũng vô ích mà thôi.Nói một cách khác.Hôn trầm thùy miên và chào cử hối quá.Là những chướng ngại đưa đến xinê.Bạn gửi phật chữ nhất là những người tu thiền cần phải ghi nhớ.Nếu gửi sống với mười điều lành để phá trừ được si mê thì xếp thành tự mười.Giờ kinh mười điều lành dạy.Được ý duy chân thiện và bạn chân thiện.Tình sầu riêng quả.Thà bỏ thân mạng chứ không làm điều ác.ba.Chỉ quy y theo phật không quy y theo thiên thần ngoại đạo.Bướm.Tâm được ngay thẳng tránh kiến.Năm.Thử xanh đen quẩy trời khỏi bị loại ba đường ác.sáu.Phước huệ không lường thường tăng lên mãi.Mỹ.Viết thẳng đường tà.Tranh tu chánh đạo.tám.Không còn lòng trước ngã bỏ hết nghiệp ác.chín.Chủ đề chính kiến.mười.Khỏi bị nặng dữ.Sống mười điều lành.Gửi sống với mười điều lành.Thường chế ngự lòng vương luân của mình.Mở các diệp dữ.Thành tựu các dịp làng.Đó là thượng theo chánh đạo.Sống với mười điều lành.Chỉ có gửi trí với ý thức sự lợi ích của nó đối với cuộc sống.Nhìn quyết tâm thực hành cho bằng được.Nhờ sự sống với người điều lành.Nên chúng ta mới thoát khỏi mọi sự khổ đau.Muốn hưởng được phước báo.Thì hãy viết trừ mười nghiệp dữ.Hàng ngày với tiên tuấn sống với mười điều lành.Cứ mỗi lần bỏ xuống một nhịp khác.Thì ngày đó là nghiệp thiện hiện ra.Kiếm tâm hồn mình được an vui.Biết được sự lợi ích của người điều lành.Giúp cho đời sống của mình và xã hội được bình an và trật tự an ninh.Gửi nào có quyết tâm chủ nhật thực hành đúng mười điều lành của đức phật dạy.Tôi tiếp tục mãi trên con đường xây dựng cuộc sống mười điều lành.Cho đến một ngày nào đó.Hoàn toàn thấm giường mười điều lành.Lúc bây giờ chúng ta sẽ được bốn ưu điểm mà kinh mười điều lành chạy.Thân và tâm của chúng ta trở thành tốt đẹp.Hành động thân khẩu ý biểu lộ đầy đủ đạo đức.Lòng hiếu xác hung hăng sẽ biến dần.Lòng từ bi bác ái hiện rõ.Music con người giành lại giật đều thương xót bình đẳng như nhau.Xử lý ơn trả oán.Gì thế từ oán thù sẽ trở thành ơn nghĩa thương yêu.Thì tầm không còn giận hơn.Dù bất cứ hoàn cảnh nào.Có cần tức đến đâu cũng không lộ dễ giận hờn hoặc thù oán.Phải viết.Đây là sự tôi nhẫn nhục để biến cái hoàn cảnh hung dữ trở thành hiền hậu.Lúc ấy còn gửi không còn tranh đấu giết hại lẫn nhau.Mà chỉ có một lần tương thân tương ái mà thôi.Bà.Chúng ta có đủ duyên.Máy trượt nghe bài thuyết pháp do thích điệu hoàng gia.Đã chữ duyên cho tôn giả tôi bồ đề.Đẳng các môn mười điều lành.Giải thoát khỏi bệnh tật nơi thân.Mà còn hướng được kết quả giải thoát nơi tâm hồn mình.Bún.Thi hành giải quyết tâm thực hiện mười điều lành.Chắc chắn sẽ được sang nơi giàu sang có đạo đức và hưởng phước lạc đầy đủ.Ngược lại nếu iphone sống với mười điều lành.Mặc cầu mong đến đức phật.Thì chắc chắn không bao giờ có được.Dì mười phương ba đời chư phật và các bậc thánh hiền.Thoát khỏi vòng sinh tử.Trứng quả vô thường bồ đề về phải sống với mười điều lành.Giải nhất là lý mười điều lành làm căn bản cho sự tu hành của mình.mười điều lành.Có cùng đẳng giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các hành vi độc ác.Điều gì.Tất cả hoàn cảnh đều được yên lành vui tươi.mười điều lành.Giúp việc thân thủ ý của chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh.Gia tâm hồn thanh tịnh nên con người mới thoát ly sanh tử.Nhạc cuộc sống mới được vàng toàn an vui trong mọi cảnh.Youtube ẩn hay nghịch cũng chọn dạng không chướng ngại.Tình hình.Gửi sống với mười điều lành là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian.Khi dạng hữu không còn là chướng ngại trong thân tâm.Thì chứ đau khổ cũng lần lần chấm dứt.Tư tưởng được ăn ổn và thường sống trong trạng thái bình thường thanh tịnh.Thanh thản.Chỉ cơ thể bắt đầu không bệnh tật.Tâm lương thờ thới an lạc.Cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.Đó là nhờ sống với người đều lành.Nên tạo phước báo rõ ràng.Sống với mười điều lành là cá nhân tránh khỏi bị loại lạc vào chốn tam đồ khổ.Giận luôn luôn được hưởng an vui trong phẩy ta bà.Nếu ai có thể tiến sâu hơn mười điều lành này.Thì sẽ được vào niết bàn vĩnh cửu.Giờ chịu ích lợi của pháp môn này.Chúng tôi thành tâm khuyên mọi người tôi theo đạo phật.Thì trước tiên mình sống với mười điều lành.Đó là nguồn gốc cơ bản giải thoát của phật giáo.mười điều lành là một pháp môn.Hiếp dâm mọi người ngay từ khi sa cơ mới biết tu hành theo phật giáo.Em nói để đạt được kết quả giải thoát rất là gì đại.Nếu ai chịu khó thực hiện tiếng tu pháp môn này hàng ngày.Chắc chắn sẽ được nhảy thoát khỏi tâm hồn đau khổ của thế gian hòa bình trong thi.Lúc bây giờ ba chết tuần lên dây đàn.Đến trước mặt tôn giả tu-bồ-đề dùng lời ca và tiếng đàn nói lên phương tiện.Củ cải thích đề hoàng dư.Kiếp kiếp thường thân xác.Điểm điểm không rối loạn.Thị trấn cứu ác nhất.Mong sướng từ thiên giác.Tầm bậy qua dòng hữu.Hãng ma độc ác.Công chức như biển lớn.Mong chóng từ định vị.Mắt định như hoa sen.Các kiểu thường không dính.Không về làm quay về.Vẫn không kịp thì vậy.bốn dòng sông vu vi.Hiểu không già bệnh.Đi thoát họ hữu duy.Cuối mầm tâm sớm chạy.năm trăm trời ở trên.Thích chủ đích thân đến.Bún nem tôm vàng tháng.Hiểu không xin bao vậy.Càng ghét càng làm.Qua bài kể trên.Lệ quyên của thích đều hoàng dương dạy chúng ta phải giúp trường sát sanh.Giờ không sát sanh.Viết lại sự ràng buộc sẽ hết.Các triết gia.Thị tâm không rối loạn.Trần tú điều chín.Bây giờ nội tâm từ tỉnh thức suy lý đến sự khổ đau phiền lụy.Sự hãy điều rắn độc.Tất cả dạng hữu không còn là chướng ngại của tôi.Nghĩa là tâm không vướng mắc chứ dạng giật.Dù trong cảnh thường hay nghịch điều dưỡng phát khỏi.Tức là hàng phục được cắt may trường bên ngoài.Cũng như chính trong tâm của mình.Vì thế các kiếp không còn phát nữa.Gửi tu hành được như vậy.Công thức nướng nhiều núi tư duy.Như biển cả không lý gì so sánh được.Tâm chúng sanh giống không dính nách.Không phiền não.Chứ gì vừa minh làm chết cái ngã.Ta.Giải mã sở của ta.Đừng có dính mắt.Các phiền não.Tâm chúng sanh thường sống trong thường lạc ngã tịnh.Nhưng vì tham sân si ở bên ngoài khởi vậy.Kiếm chợ tầm mức bình thường.Gì đó đang duyên theo sáo chừng.Muốn làm chủ được già bệnh.Thì phải giữ tâm an vui.Đừng lấy tiền ảo sen vàng.Giờ cố giữ gìn tức là sống với mười điều thiện thì thương dần dần sẽ ít bệnh.Điền kinh tăng nhất ai làm vậy.Phát tài năng hữu di dễ là tư tưởng không còn bị ảnh hưởng trợ cấp nhất thế gian.Đời sống không cần nô lệ cho dịch chết nữa.Khi nghe xong lời ca tiếng nhạc của bài giã từ.Tuồng giả tu-bồ-đề cất tiếng khen ngợi.Lời ca tiếng nhạc hòa hợp nhau không khác.Giọng ca không địa tiếng đàn và tiếng đàn không lừa giọng ca.Sống chết mười điều lành.Thân tâm của chúng ta tới hoàn toàn hòa hợp với mọi đối tượng.Nghĩa là chúng ta phải tùy thuận với tất cả chúng sanh.Phải hiểu biết chúng sanh.Tức là thân và tâm của chúng ta.Thân và tâm của chúng ta tức là chúng sanh.Sống với mười điều lành.Chúng ta phải ý thức sử dụng thông dưới dạng hữu là một việc làm túi quan trọng của sự tu hú.Nếu hàng giả không rung thông được.Thì sự thể hiện sống với mười điều lành.Chỉ có kết quả năm tuần mười.Xiếc con khỉ đạt được kết quả như ý muốn.Kinh tăng nhất a hàm vậy.Lần thay lần thay ba giá tuần.Nay ông chủ giọng ca về tiếng đàn hòa hợp đàn ca không khác.Tiếng đàn không lựa giọng ca.Giọng ca công nghệ tiếng đàn.Hai việt hòa hợp với nhau thành tiếng hay tuyệt.Muốn giải thoát tâm hồn đau khổ truyền nghị.Hàng giả sẽ nhận thức rõ rằng mười điều lành dài dung thông là một.Nghĩa là phải tùy thuận lợi đối tượng để giải quyết tâm lý mình một cách rất tế nhị và.Thường.Đó là một phát muôn màu nhiệm và cần thiết cho những ai muốn hưởng được hạnh phúc chân thực.Hỏi thế gian này.mười điều lành là phát vuông dung thông dạng hữu duy tâm mình.Giờ pháp vuông đầy mà dạng dược thiên nhiên trong vũ trụ mới tùy thuận lẫn nhau.Bước chung sống với nhau.Mới hoàn mãn sự giải thoát duy tâm hồn mình.Thể diện như vậy.Dạng hữu không còn là chướng ngại.Nó là tâm mình.Tâm mình là dạng hữu.mười điều lành là tâm mình.Tân bình làm mười điều lành.Ở đây chúng ta phải hiểu.mười điều lành tâm mình và dạng hữu.Đều là định và dụng của một thể tính vũ trụ.Gia đình tự động đến đỉnh.Chủ tịch đến chiếu.Thấy điều là nguồn giải thoát trong lòng hỏi tương nhân ái của mỗi chúng sanh.Con gửi hỏi.Sống mười điều lành làm sao biết được thân không còn bệnh.Như chúng ta đã biết.Có thân là có dịp.Nhịp thân với ăn uống với sống.Công nghiệp thân là phải có sanh tử già yếu bệnh tật ốm đau.Truyền hình điều này ai có thân cũng đều biết rất rõ.Điệp văn bản cuối thân trường xảy ra trong ba thời.Quá khứ hiện tại và vị lai.Do tư tưởng hoạt động tác động mạnh tạo nên nhịp thân ý.Tâm không sáng suốt rất là vô minh.Đạo diễn duyên hợp nên kết thân.Vì yêu minh nên tất cả chúng sanh đều mang thương hiệu.Thân nghiệp là biểu tượng vật chất.Chịu nhiều thứ bệnh tật.Tâm là phần tinh thần cũng chịu ảnh hưởng của thân.Chất có thân nên khi thân đau ốm thì tinh thần phổ sở.Lo lắng sợ hãi trên chân.Muốn thoát khỏi bệnh tật của thân và sự đau khổ của tinh thần thì phải sống với người đều.mười điều lành là phát buông buông xả những hành vi ác của thân thủ ý.Nếu nhịp và dần dần buông xuống.Thì nghiệp thiện dần dần tăng trưởng hiện lên.Lúc sống với mười điều lành.Và ý thức được những từ trường hành động làm lành bằng bao trùm tất cả bệnh khổ dài.Tranh chữ.Nhớ tử thân thủ ý.Xuất phát những hành động làm lành.Thỉnh ai đó có giải thoát bệnh tật.Tai nạn.Phiền não khổ đau từ thân và tâm của mình một cách chóng giật.Ngược lại khi thân thủ tí xuất phát những hành động làm mười điều ác.Thì điểm đó có sự khổ đau.Chân thuận u sầu lo lắng và bệnh tật.Thân thủ ý là mười điều lành.Thám tử phố đau biến thành an vui.Từ bệnh tật đau uống trở thành mạnh khỏe sống lâu.Bởi vì nghiệp lạnh luôn luôn che chở giải pháp cho chúng sanh phải cảnh đau khổ.Ví như có người chửi mắng mình.Mình thành pháp nhẫn nhục không chửi mắng lại.Thì cảnh đang động biến thành cảnh tỉnh.Chuẩn phổ biến thành cảnh an vui.Đó là sống với mười điều lành.Thích để hoàng dương hỏi ông tu-bồ-đề.Thế nào là nghiệp lành bao trùm tăng giảm.Câu hỏi này có nghĩa là.Sống là mười điều lành có đem lại cho chúng sanh thoát khỏi bệnh tật khổ đau hay không.Để trả lời câu hỏi này.Vũng tàu phải quan sát cho kỹ xem.Nguyên nhân nào sinh ra bệnh tật.Thì rõ nguồn gốc của bệnh tật.Tức là thông suốt nhân quả mười điều ác.Thì ta càng tim sâu mười điều lành.Bắt đầu từ nay.Chúng ta phải tích cực sống với mười điều lành bằng cách.Một.Tất cả mọi sự kiện sử dụng.Dù lớn hay nhỏ.Bạn đang ở trong hành động làm mát.Điều quy định chỉ ngay tức khắc.Hài.Sống chết mười điều lành.Là phải biết nhẫn nhục.Tôi viết lý ân báo oán.Lý lòng yêu thương và tha thứ mọi sự lầm là của kẻ khác.Do sự việc này nên thích đều hoàng dư nói.mười điều lành bao trùm bệnh khổ.Lại gửi.Thích điệu hoàng dương còn hỏi.Thân bệnh này từ đâu sang ra.Thích giày hoàng dương hé mở phim cánh cửa giải thoát.Giúp cho chúng sanh tư duy quán xét sâu hơn về thân nhiệt của con người.Chúng tôi xin giường lại cho quý vị tự quán xét thân bệnh của mình.Biết tìm hiểu ra từ đâu sang ra.Cái gì tạo nên bệnh.Ai làm thương định.Thân bệnh hay tâm bệnh.Bao nhiêu câu hỏi này chúng ta lần được quán tính.Nếu thương không quyết tâm chị thường không biết đâu.Vậy thì ma lý gì gọi là thân bệnh.Nếu có tâm mà không có thân thì lấy đâu có bệnh.Dì tâm vốn vô hình.Cái bệnh này từ đâu đến.Thích dạy hoàng dương còn phải tôn giả tu-bồ-đề.Bệnh này do thương sanh thì ít sinh.Kích điện hoàng dương đã mở trên cánh cửa khỏi không bệnh tật.Để chúng sanh được bước vào.Nếu chúng sanh không chịu khó đem hết ý chí.Quán sushi và thể hiện mười điều lành ngay trong đời sống hàng ngày của mình.Thì làm sao hướng được phước báo và xanh vào nơi không bệnh trĩ.Câu hỏi này rất hợp lý.Kiếm cho những ai đang sống trong mười điều lành.Điều khiển nhìn nhận thực trạng dạng hữu trong vũ trụ làm dây quanh chúng ta là một chướng ngại ta.Lớn.Giờ có sống với mười điều lành chúng ta phải quán xét.Mưa gió tưởng tượng nguồn gốc của phiền não.Đọc những đoạn kinh trong tăng nhất a hàm.Chính tả để nhìn nhận.Đức phật dạy chúng sanh đi theo con đường quá mười điều lành quá rõ rệt.Giờ quán chiếu.Trình độ hiểu biết về phật pháp.Càng giúp giảm thâm sâu.Quán không phải là sự học tập theo kiểu học trò.Mệt quán là sự tha thứ.Là sử chi tự giác.Tự mình khám phá và nhận đúng dạng hữu với mình không phải là hai.Hiểu được như vậy.Vũng tàu mới có thể hòa bình chỉ chặn giật thiên nhiên.Bạn không còn thấy chướng ngại.Những câu hỏi trên dây.Đức phật biết rằng chúng sanh không đủ chín ăn để tự khám phá.Tìm tòi và khảo cứu về xanh và bệnh chết.Tôn giả tu-bồ-đề thay đổi phật trả lời những câu hỏi trên khiến cho chúng sanh dễ hiểu.Giờ đó.Chúng ta lấy đó làm điểm tựa để nghiên cứu và khám phá tới.Nhưng dù sao những câu trả lời này cũng là của đức phật.Của ông tu-bồ-đề chứ không phải của chúng ta.Gì vậy chúng ta đừng lấy đó làm của mình.Ngẫm đi ngẫm lại lưới màu của người xưa.Đó là lối tu lấy đá đạt cỏ.Vừa đến sự thể hiện sống với mười điều lành sẽ không lành.Tu hành như vậy dù cho tôi có đến một nghìn năm sau cũng không bao giờ tìm đến chân.Hạnh phúc.Điều quan trọng nhất trong việc tu quá.Là đầu tiên chúng ta phải mượn ít phật.Ít chỗ làm nơi nương tựa.Đây rồi tự mình quán xét.Tự mình mở cửa vũ trụ.Thì quán đã tường thuật thì buồn giải phát hiện tiền đi tâm mình.Bây giờ chúng ta mới thực sự tự dưng cánh chim bằng thênh thang bay giúp tận trời. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com