Mỗi Tối Trước Khi Ngủ Hãy Sám Hối Giúp Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Thân Khẩu Ý Tâm Thanh Thản Bình An.

mỗi tối trước khi ngủ hãy sám hối giúp tiêu trừ nghiệp chướng thân khẩu Ý tâm thanh thản bình an.
Sám hối.Trong từ bi thủy sám pháp.Ghi chép như sau.Đừng cho rằng trong đời này ta không thấy tội.Mặt hung cần cầu sám hối.Gì trong kinh nói.Kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội.Lạc trôi những lời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp không thể kể xiết.Đất thưởng theo dõi như bóng theo hình.Nếu không sám hối.Thì tội ác càng ngày càng sâu.Để biết rằng.Hãy che giấu tội lỗi mình.Thì phật còn không gian cho.Có bầu đi sám hối thì ngài tịnh danh chính chủ.Vậy thế.Đường đi chúng sinh bị chìm đắm mãi trong bể khổ.Cũng cho thấy hay che giấu tội lỗi.Chị vậy ngày nay chúng con xin khắc lộ sám hối không dám che giấu.Gì vậy sám hối như là ăn năn hối cải những điều ác đã làm.Thẻ sinh chiều võ.Quyết không bao giờ để tái phạm.Đồng thời bao nhiêu việc phước thiện đều nguyện xin làm hết.Để khởi đầu nội dung chương sám hối này.Chúng tôi thiết nghĩ.Sẽ không còn lời lẽ nào vừa có giá trị chân lý xác thực.Lại dự thiên điên nhiệm màu.Như những dòng kênh trong lương hoàng sám và thủy sám.Giờ dạy trong chương mục sám hối này.Chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn trong hai bộ phim nói trên.Để làm sáng tỏ ý nghĩa trên sám hối .Dạy làm tương đương cho hành chả niệm phật.Dù hoàn cảnh cuộc sống mà chưa có điều kiện tụng đọc qua hai bộ kinh sám hối thù thắng nêu trên.Còn phạm phương thì gọi là gì.Đã chín quả thắng.Thì gọi là dài.Vụ tức là kết quả của hành động bạo ác của ba nghiệp đã gây ra.Vậy.Tức là quả tốt lành vô ngày.Giải pháp của ba nghiệp làng đã gây ra.Dự án pháp lệnh ấy.Không phải từ trong nghiệp khác mà ra.Không phải từ chong tham san tuyệt đối mà ra.Không phải từ trong gucci cả kính mà ra.Không phải từ trong lười biếng mà ra.Không phải từ trong kiểu mạng.Tự cao tự đại mà ra.Các pháp là mấy.Ký tự trong sự thận trọng.Không làm ác mà ra.Các pháp làm ấy đều do các dịp làm mà ra.Không đời nào có người tu các nghiệp lành như lời phật dạy.Mở mắt phải ác báo bằng cụ.Xấu xa càng to.Bệnh hoạn.Không được tự do.Khách hàng bị kẹt khách kim chi.Lời nói không ai tin dùng bao giờ.Ngày nay đã trúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Bún bò xào làm tháng.Chỉ nên y lời phật dạy như lý mà tu hành .Công nhân từ chối một việc khổ nhỏ mà xinh tâm lười biếng.Nên tự nỗ lực cố gắng sám hối cho tiêu tội lỗi.Sức mạnh của sám hối không thể nghĩ bàn.Vì sao mà bị.Vì urc thế phạm đại tội nhẹ.Vì sao you biết sinh tâm hậu thành.Tự chế.Sự ăn năn.Đền tội nặng thành nhẹ.Pháp sám hối này khiến người tu hành được an vui.Nếu có người nào tự mình hay định thời khóa.Nỗ lực hết lòng.Cúi đầu lễ bái sám hối.Quy y cho đến khi hoàn toàn trong sạch mà không cảm được mười phương phật thì không có lý.Ác nghiệp và quả báo theo nhau.Ảnh hưởng lẫn nhau.Không say máy may.Cho nên phải hết lòng sợ hãi.Cố gắng chịu khổ mà sám hối.Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay.Bị rôm angela lắp tâm tính.Bị nhiễm rằng vợ.Đền tinh thần sát vào lưới gucci.Lột quần ba gói.Cùng thắp sáng đường.Chìm đắm bể khổ không có ngày ra.Không thể biết được nhịp đời trước của mình.Không thể hiểu được nhân duyên đã qua.Hoặc mình tự phát chính bạn và phát tính bảng của người.Mình tự phá phạm hạnh và phát phẩm hạnh của người.Mình tự phát triển giới và phát triển giới của người.Thư xác đạo.Dâm.Miệng nói láo nói lời theo giờ.Nói lời hai lưỡi.Nói lời độc ác.Ý tham sân si.Mình tự làm mười điều ác.Vậy người làm mười điều ác.Khi người người làm mười điều đó.Như vậy trong một khoảng cách trong một điểm tâm.Khởi ra bốn mươi điều ác.Trong từ bi thủy sám pháp.Có nói gì ý nghĩa.Vì sao mà chúng ta cần phải sám hối như sau.Tất cả chư phật.Vì thương xót chúng sinh.Nói pháp lập đàn thủy sám.Chương trình nhịp cầu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi.Những kẻ phàm phu bị màn roaming trên.Điểm cuối bản ác.Tiền náo loạn tâm.Tính không hiểu biết.Đền cứ buôn lòng tự thị.Không tin tưởng mười phương chư phật.Không tin tôn phá.Cùng các bậc thánh tăng.Bất hiếu cha mẹ.Không tín ngưỡng bà con.Tuổi trẻ phóng túng.Kiêu căng ngạo mạn.Đốt dưới vật quý báu.Cách thức anh ạ.Các sắc đẹp trai gái.Thường xuyên tâm tham luyến ý gửi tiền ảo.Lưng là tiếng người hư.Tập tầm theo bản ác.Không biết chừa đổi.Hoặc giết hại các giống sinh linh.Vậy uống rượu mang mất thích trí tuệ.Tuổi thường cùng với chúng sinh tạo nghiệp phá giới.Những tội lỗi ở quá khứ.Cùng tội ác ở hiện tại ngày nay.Trí thành sương sám hối hết thủy.Còn các tội lỗi vì sao không dám làm nữa.Qua một số bạn kinh doanh tập hai bộ phim sám hối quan trọng nêu trên.Chúng ta nhận thấy.Ý nghĩa tâm linh chùa cùng thiêng liêng của pháp sám hối rất cao to.Và trọng đại như vậy.Về sự.Thì người sám hối và thiết lập trai đàn trang nghiêm.Tam hiệp thanh tịnh.Hương hoa dâng lên cúng dường mười phương chư phật.Chân thành phơi bảy tội lỗi.Tha thiết cầu xin chư phật.Tứ đại bồ tát phóng hào quang.Dù thầy luật giang hồ cho mau tiêu trừ nghiệp chướng.Hóa giải oan khiên.Giết sạch mỗi bức an đau khổ.Vật lý.Thì buôn vàng tội lỗi đều do tâm tạo.Ruột dạy bút tiêu trừ nghiệp chướng thì phải giận tâm thiết tha thành khẩn hối cải tội lỗi.Mà mình đã treo.Cứ về chư phật giải bài sám hối.Không dám tái phạm.Đồng thời.Phát tâm rộng lớn.Trên cầu vượt đào.Dưới đồ chúng sinh.Nguyện cầu phật lực cam bạo lực độ trì giang hồ.Lời sám hối như vậy mà tâm được thanh tịnh.Chị tâm tình.Thì ngay đó tôi cũng không còn.Tôi đã không.Tâm cũng diệt.Như vậy biết thật là trơn xám hối.Gì vậy.Lúc giáo của sự sống hối là đúng ngồi từ tánh đúng không.Nhờ đó mà thế nhật bản thể chân như từ tính.Đối với hành giả tịnh độ.Kỳ chức thần sám hối.Ngoài việc tiêu trừ nghiệp chướng còn tăng trưởng bồ đề tâm.Tăng trưởng tính hạnh nguyện.Tuyển chọn công phu tu thành niệm phật mau chóng đạt đến nhất tâm bất loạn.Xem phim đức phật đã dạy.Có hai hàng người mạnh nhất.Một là người không tạo tội.Hay là người biết ăn năn hối cải.Đức phật dạy.Nếu không có pháp sám hối.Thì tất cả đề tử phật không thế nào tu hành giải thoát.Thực vật.chín sự sám hối.Một ngày ngộ đạt quốc sư quá giải oan khiên trong mười đời với ông chiều thú.Giờ phát sóng hát.Mở quả khẩu khi chỉ.Vợ vua đường võ đế mới thoát thân mãng xà thôi tân và được sinh lên cung trời đao.Và cũng nhờ pháp sám hối mà ông trương chuyện hòa phạm tội sát sanh vô số mạng sống sinh lý.Cuộn thoát khỏi cảnh địa ngục.Thậm chí ngày phổ hiền bồ tát.Là trưởng tử của phật.Cũng phát đại nguyện mãi mãi sám hối đến tận gia lai.Giờ còn biết bao nhiêu sự thành tựu.Biên bản sở nguyện cũng từ phương pháp sám hối.Trong kinh đức phật đã dạy.Phương pháp sám hối lại ít vô lượng vô biên.Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau trầm lưng.Xem mua vàng pháp làng công đức.Chồng.Thì phát sóng hối là vấn đề vô cùng quan trọng.Không thế nào bỏ qua đi.Trong lượng.Thì pháp sám hối đã được chư tôn đức và giải thích mạch lạc rõ ràng.Và quyết định sám hối là một việc hết sức cần thiết của người tu hành giải thoát.Ngược lại.Người tu hành mà không sám hối thì nghiệp chướng khó mà tiêu trừ.Quang kiên nhiều đời nhiều kiếp khó mà quá vậy.Con đường tu hành khó mà thuận duyên thuận ý.Việt sám hối rất quan trọng.Không chỉ đối với người tu mà còn đối với cả đời sống thế gian.Thực vật.Dù thiệt đời hay nhiệt độ.Dù thế gian hai xuất thế gian.Nếu chúng ta không biết ăn nên cài hối lỗi lầm.Thì chúng ta sẽ luôn bị trở ngại trong công.Luôn bất hạnh trong cuộc sống.Luôn bất toại trên đường tiến thân lập nghiệp.Kiếm gì lẽ đó.Mày những người tu theo pháp môn tịnh độ.Trường thực hành phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng.Để bồ đề tâm tăng trưởng.Để bảo đảm giảng sinh về tây phương cực lạc.Trong kinh thủy sám cũng ghi rõ.Lúc nhịp báo đến.Tội nhân có thể rút giàu núi đá.Thì bay lên không trung.Ẩn nấp vào đâu.Duy chỉ nhờ phương pháp sám hối mà mau thoát nạn.Gì vậy.Chúng ta mới thấy rõ phương pháp sám hối là thánh dược.Là pháp bảo cứu độ tất cả chúng sinh.Có năng lực siêu phàm.Có lợi ích bất khả tư gì.Không chỉ đối với bản thân người sám hối.Mà còn ảnh hưởng tích cực đến mọi người.Để tất cả chúng sinh.Giữ gìn năm giới cấm.Đức phật dạy rằng.Giấy luật cần.Thì phật pháp còn.Trong truyện gì cháu.Trước khi nhập niết bàn.Đức phật cũng đã chi phối.Sau khi ta diệt độ.Là đệ tử phật thì phải lấy chế được làm thầy.Qua đó chúng ta có thể nhận định.Giới luật là nền móng căn bản cho cùng quan trọng đối với người tu hành.Đồ chế phật tử tại gia.Khi đã quy y tam bảo dạ thọ nhận năm giới cấm.Trình duyệt dự trí được xem là căn bản.Để xây dựng bản thân trở thành một phật tử chân chính.Kỳ phật tử chúng ta thành tâm quy y tam bảo.Gì vậy chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào phật pháp.Tiếp theo đó chúng ta trước theo lời phật dạy.Điểm mong cầu giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử.Chị thiệt giữ gìn năm giới cấm sao cho trong sạch.Trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Vì sao quan trọng như vậy.Vì mục đích thực vật duy nhất của chúng ta là để chắc ngộ.Dậy thì.Bà bún chắc ngộ giải thoát.Thì trước hết thân tâm chúng ta phải được trong.Tam nghiệp chúng ta phải được thanh tịnh.Mà bú đạt được như vậy thì bắt buộc chúng ta phải giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc cẩn trọng.Như chúng ta đã đi.năm giới cấm mà phật tử tại gia thừa nhận.Trước hết đó là căn bản của cá nhân làm người.Là bức tranh đầu tiên để con người tiếng tôi lên cõi trời.Rồi lần lượt tiến lên kết quả nghị cao hơn và rút giáo là để thoát khỏi luân hồi sinh tử.Như vậy.Muốn chuyển phạm làm tháng.Thì bước căn bản đầu tiên là chúng ta phải chú trọng giữ gìn năm giới cấm.Nếu không nghiêm túc giữ gìn ngũ giới.Chỉ là một phật tử chân chính còn chưa xong.Nói gì đến làm tháng nhưng làm phật tổ.Nước giấy người tu theo pháp môn niệm phật.Thì chị giữ gìn ngũ giới chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình tìm tiến về thế giới.Tây phương cực lạc.Bởi tâm nguyện của quý liên hữu tịnh độ là cầu nguyện được giáng sinh.Mà thế giới tây phương cực lạc cho đức phật a di đà làm giáo chủ.Là cu đồ trang nghiêm thanh tịnh.Định những thứ tâm cứu vẫn bất tỉnh huế.Giờ sống buông luôn tùy tiện phá giới của trai.Không thể nào đến đó được.Giờ vậy việc giữ gìn tin nghiêm vũ giới.Cũng chính là nền móng.Để muỗi liên hữu chúng ta xây dựng cho bản thân mình.Một đóa sen vàng.Tải altis bảo bên thế giới tây phương cực lạc.Chương trình nam giới sẽ làm cho thân tâm người niệm phật luôn được thanh lương nhẹ nhàng.Anh.Công phu điều.Xe cấp cứu thuận lợi.Và tiến triển rất nhanh.Nhờ chửi chửi mà bản thân mỗi người được trang nghiêm thanh tịnh.Điều này dễ khiến cho mọi người kính trồng tin tưởng quý mến.Cùng chiến thiệt dữ giới trong sạch và tha thiết sống hối nghiệp chướng.Thì công phu niệm phật của chúng ta trước giúp tâm.Đứng dậy đi vào chánh niệm.Nếu xét về lợi ích thai nhi.Tìm việc giữ gìn vũ giới lợi ích rất lớn.Gì giữ gìn ngũ giới trong.Tức là hiện tại chúng ta đã cùng nhau âm thầm quần quá phật pháp trong thế gian này.Giờ lặng lẽ trang nghiêm thanh tịnh cõi ta bà ấy trưởng này.Công thức này rất lớn.Lương thực chư phật.Tứ đại bồ tát trong mười phương thế giới hết lời ngợi khen tám tháng.Nếu xét về đạo lý nhân quả luân hồi.Chị giữ gìn ngũ giới sẽ tránh được quả báo khổ đau.Xấu ác trong kiếp lai sinh.Đồng thời chúng ta sẽ có được một đời sống phước thức ăn lành trong hiện tại và cả chị lai.Tầm quan trọng và lợi ích lớn lao của việc giữ gìn vụ chế.Đối chế phật tử sơ lược là như vậy.Chúng ta đã có duyên lành với tam bảo.Đang hướng về tịnh độ.Và phát tâm niệm.Gì vậy chúng ta đã có những chuyện rất lớn với phật pháp.Đây là một tháng duyên hơn hẳn tất cả giàn duyên giống chằng chịt trên cõi đời này.Để khởi đầu cho một tiến trình duyệt vật tốt đẹp.Thuốc diệt căn bản và quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hành ngay.Đó là chuyển hóa thành lộc bao nhiêu.Thân khẩu ý.Trở nên thanh tịnh.Bà cụ thể trong đó.Tốt nghiệp giữ gìn vụ giấy.Không sát sanh.Trên mạng là giá trị tối thường của con người.chín bạn sống này.Mà chúng ta có thể hướng về các pháp là.Và phật pháp.Để tu tập giải thoát luân hồi sinh tử.Hơn nữa bản chất của con người là tham sống sợ chết.Giải bài giật tôi không biết nói như người nhưng cũng biết đau đớn.Cục tham sống sợ chết như con người.Chợ đền không sát sanh còn có ý nghĩa rút giáo.Là không nên giết thầy sang bàn con người và các loài động vật.Không sắc xanh chúng ta sẽ tránh được hận thù nghiệp chướng quá đối và quả báo càng khóc sau.Điều đó chúng ta sẽ được bình yên mà kim long niệm phật.Là phật tử chúng ta không nên ra tay giết hại.Không nên suy bảo người khác giết.Không nên thiếu sự giết thầy mà xinh tâm vui thích.Không jackson là con đường duy nhất để nuôi dưỡng lòng từ.Già yếu tố cơ bản đi đến hòa bình.Phật tử nên xuất phát từ chối sát hại mời sinh linh để cùng nhau xây dựng một thế giới hạnh phúc.Hòa bình an lạc.Hai không trộm cướp.Trong đời sống.Chúng ta bỏ rất nhiều thời gian và công.Đi cầu ra tiền bạc của cải.Tài sản vật chất là phương tiện để nuôi dưỡng cuộc sống.Nhưng đó chúng ta mới có thể thực hiện được nhiều việc làm có ý nghĩa.Tài sản quý giá như vậy.Truyền hình chúng ta không muốn ai xâm phạm đến tài sản của mình.Dạ chị.Vì mình cũng không nên xâm phạm đến tài sản của người khác.ba.Không tà dâm.Là cư sĩ tại gia.Thuyết phật tử cũng có vợ có chồng như bao gia đình khác trong xã hội.Đã là phật tử chúng ta tuyệt đối.Không xâm phạm đến tiết hàng của người khác.Chúng ta kiên quyết không tả hạnh.Nhằm đảm bảo sự an vui hạnh phúc của gia đình và xã hội.Chúng ta nên hiểu thêm rằng.Không tả hẳn cũng có nghĩa là cần phải tiếp tục.Và hãy để tâm trí lành mạnh duy tưởng đến các pháp làm.Vậy nghị đến các pháp môn tu tập.Không tà dâm.Bản thân khỏi phải lau thần tượng trí.Khỏi sợ ai toàn tán giữa hai.Mọi người đều tín nhiệm và tin cậy k.Phật tử giữ giới trên.Kiếm người từ quý mến từ thông quý vị cũng sẽ an ổn.Gia đình đương nhiên là hạnh phúc.bốn.Không giọng nữ.Sống trong đời sống hàng ngày.Con người thường khi phạm phải lỗi nói dối.Là do lòng giang tham giấy khởi.Diệp đúng với thằng say.Viết sai nói là đúng.Diệt thế này đối tiếp kia và ngược lại.Chú ý của nói dối không ngoài mục.Lợi mình phải người.Nó đi ngược lại đạo đức của người tu theo thành phần.Tuy nhiên cũng có trường hợp chúng ta phương tiện phải nói lời không thật.Bởi lòng từ bi vì muốn tốt cho cuộc sống.Là phật tử chúng ta quyết không đối để gây phương hại đến mọi người.Không nói dối là cách giữ gìn chữ tín.Đồng thời cũng là biểu hiện nhân cách của phật tử thuận thành.Phật tử không nên nói dối mà còn phải biết dùng lời nói của mình.Đem lại lợi ích cho thai nhi.Không đạt được mục đích này.Thì tốt hơn là chuyên tâm điện.Chỉ đường nên mở lời.Chúng ta dùng cái miệng để niệm phật.Để nói những lời yêu thương.Để an ủi người bất hạnh.Để tôn vinh cái đẹp.Do vậy chúng ta không nên dùng cái miệng như một loại vũ khí nhằm thảm hại người khác.Đừng dùng nó để nói những lời châm ô nền hot.Thì quát mắng người khác.Người hay nói dối.Thì không ai tin dùng.Để sướng điều gì cũng đều bị nghi ngờ.Năm.Không uống rượu.Đức phật cấm phật tử không được uống rượu.Gì uống rượu vào sẽ gây ra tác hại nguy hiểm cho bản thân gia đình.Giải đời sống xã hội.Ông bà thường nói.Tủ nhập ngôn xuất.Thật vậy.Khi say rượu thì người thường ngày dù có nghiêm túc đến đâu.Cũng dễ lỡ lời rễ của những hành động không đúng đắn.Còn xui quá mức chỉ có thể dẫn đến những hành vi khiếm nhã.Ói mửa tại chỗ nhổ răng ra.Thật không còn gì để nói đối với một người say.Đối với xã hội nàng say rượu đã gây mất trật tự an ninh.Do ảnh hưởng không tốt cho đời sống cộng đồng.Những thống kê về an toàn giao thông cho biết.Đạt số liệu liệt kê tai nạn giao thông nghiêm trọng.Phần lớn là do người say rượu gây ra.Gì vậy người say rượu không chỉ tự sát mà còn cây thanh thương cho bao gia đình đang sống.Hạnh phúc.Thực vật.Gia đình nào mà có người nghiện rượu.Thì đúng là một địa ngục ở trần gian.Là một phật tử chúng ta không được uống rượu.Dù chia đôi ba chán chia vui cùng bạn bè.Vì ban đầu có thể chỉ có gì.Nhưng sau đó sẽ quen dần.Và chúng ta khó từ chối.Uống rượu sẽ làm cho con người mất lý trí.Không làm chủ được bản thân.Chúng ta dễ dàng bị sai khiến bởi dục vọng.Giả tạo ra bao nhiêu chứ mà chúng ta sẽ không ngờ tới.Khi uống rượu.Chúng ta khó trở thành một con người đàng hoàng.Chị lấy tư cách gì để làm phật tử.Hơn thế nữa đối với hàng giá niệm phật.Thì uống rượu sẽ mất tránh gì.Nhạc vàng vàng không có khả năng thâm nhập lời phật dạy.Những lợi ích và quả báo tốt đẹp của việc giữ gìn ngũ giới có thể sơ lược như sau.Khi không sát sanh.Chúng ta sẽ được họ phúc trường thọ.Đi không trộm cắp.Chúng ta sẽ được họ phúc giàu sang.Chị không tàng hình.Chúng ta sẽ được họ phúc.Khỏe mạnh tướng hậu đoan trang.Thi công giọng nữ chúng ta xin được họ phút được mọi người tôn kính tin tưởng.Và chúng ta sẽ có uy tín trong các mối quan hệ.Khi không uống rượu chúng ta sẽ được họ phút thông minh trí tuệ.Phật tử tại gia chúng ta giữ được ngâm giấm.Không sát sinh.Không gian thăm trộm cắp.Không tả hạnh.Không giọng nữ.Không say sưa nghiện ngập.Tức là chúng ta đã giữ được thân tâm trong sạch thanh tịnh.Từ năm trước hạnh này làm như chúng ta nỗ lực hành thập thiện.Không tương tốt nghiệp cũ.Không tạo thêm ác nghiệp.Chuyên cần tinh tấn niệm phật được nhất tâm bất loạn.Thì quá giáng sinh cực lạc là điều chắc chắn.Chúng ta cũng nên biết rằng.Dù cho tôi học theo bất kỳ phát buôn nào.Cũng không thể xem nhẹ chết luôn.Gì chơi là nền tảng của đạo.Và thỏa mãn của vật.Nếu không có giấy.Chị định tuệ không sinh trưởng.Không có động lực thúc đẩy hàng giả giảm xanh.Người tu có nghiêm trì tịnh giấy thì khi niệm phật.Mới phát huy hết tác dụng màu nhiệm của hồng trên.Nguyên nhân kết nói rằng.Một câu niệm phật có thể tiêu trừ tám mươi ức kiếp sang tử trọng tội.Đây chính là nhờ niệm phật biết được giàu nền tảng của giới luật.Nói một cách khác.Là nhờ thân tâm thành giả thanh tịnh.Đêm việc niệm phật mới đạt hiệu quả lớn lao như vậy.Chương.Phát bồ đề tâm.Phát bồ đề tâm nghĩa là chết cổ phật giáo.Giữ quá độ chúng sạch.Trong kinh doanh.Dòng thức bồ đề tâm.Tôi chưa tiếng.Thị trấn ma.À quên mất ta bồ đề.Mở chú tập các hình là.Cũng đều là market.Do gì.Người tu tịnh độ muốn giảm sinh lực.Trước hết.Mấy từ lê tâm bồ đề mà đi.Chương trình ghi âm.Phẩm là hội.Đức phật.Phát tâm vô thường bồ đề.Đó chính là xuất vậy.Đó chính là đầy đủ giấy.Trồng trọt truyền kỳ có nhiều chọn.Đi bồ tát hộp bát nhã.Đình khởi tân đại bi.Tắt lời nguyền chồng lĩnh.Tin tuấn tú phát thanh bùi.Cấp độ các chúng sanh.Không gì biến thân mình mà cầu giải thoát.Đồng thời bốn xã cát tuyền.Viết nghỉ buôn việt.Thân tâm được nghỉ.Đồng tính công sở lương sức ăn uống không nhiều công.Điều hòa ngủ nhỉ.Công f.Cổng công chúng.Tụng kinh lương hoàng sám quyển thứ tư.Bắt bưu điện.Guitar.Chiếc.Thương thế nhỉ.Sự phát tâm là đạo tràng.Gì hết thành tựu đầu quả gì.Thì vậy đêm chứ để truyền đạo trên laptop tĩnh.Với nỗ lực phát tâm bồ đề.Tâm bồ đề rất là tâm.Tổng tích trí huệ vô.Không thể nghĩ bạn.Anh giả phát bồ đề tâm.Là phantom mông cầu thành phố.Giờ phát âm đổi tần trúng số.Chúng ta đã.Mục đích cuối cùng của pháp môn địa.Là giáng sinh tây phương cực lạc.Sau khi được vãng sanh về cõi cực lạc của phật a di đà.Hàng giả sẽ có đủ thắng viên để tiến lên quả gì vô thường bồ đề.Đầy đủ từ bi và trí tuệ đầy đủ năng lực đồ cho chúng sanh.Giờ gì.Màn hình dạ có khả năng trở lại ta bà tiếp độ chính xác.Chính vì thấy mà tâm nguyện vãng sanh cực lạc.Lịch cúp điện lệch pha.Tinh thần bồ tát.Từ đó suy.Chúng ta trình thủy.Chuyên tâm chịu trách nhiệm.Cầu vãng sanh về cực.Phát tâm vô thường bồ đề.Trong kinh quán vô lượng thọ đức phật dạy.Tâm bồ đề gần đủ ba tâm.Tâm trí thành.Tâm tác.Tạo phước đức là tùy thùy dung.Tâm hỏi hướng pháp quyền là thỏa dụng.Đợi chúng sinh.Thấy có lồng đại từ đại bi.Thì mới hợp giữa pháp ngôn tình.Thực ra.Ba tấn này chính là từ lời lời.Trên cầu hóa việt.Dưới nhất quả trứng.Huyện này cũng chính là bốn mươi bốn.Bùi phương châu.Những mốc cho bồ đề tâm của chúng ta.Ngày càng tăng trưởng.Công phu niệm.Ngày càng biết mật trương định.Bên cạnh việc phát bồ đề tâm.Ghen tị tình gì.Thì phải hội đủ ba đức tính quyết định giảm.Dance.Truyền thuyết và hành vi.Trong trường phát bồ đề tâm.Chúng tôi trích dẫn bài văn phát bồ đề tâm của ngài thật.Không phải mục đích.Nhầm sách tấn hàng phật tử tại gia.Một khu đất lương theo chánh pháp.Chị hãy phát bồ đề tâm.Đi cùng nhau lập nguyễn trí.Chịu trách nhiệm.Châu giáng sanh về tây phương cực lạc.Sao đỏ.Xiếc cùng trái lại táo bà vũ trường đồ thoát chúng sanh.Trung thành phật đạo.Chúng tôi thành kính tri ân.Dịch giả tâm nguyên.Dịch bản danh bắt bồ đề tâm có lời việt.Vì lý do ấn tống.Nhầm trợ duyên cho người học phật.Nếu tổ chức mừng dịp dã tâm nguyện quan chỉ của chúng tôi thực hiện pháp chỉ đạo.Đừng nghe.Sự yếu dạo đầu lấy sự phát tâm đứng hàng đầu.Việc cấp thiết trung.Lý sự lật ngửa.Mới đầu nổi.Tân cổ phát thì đảo mấy tử thần.Nếu tâm rộng lớn không phát nguyện kiên cố không.Dù trải qua trăm kiếp ngàn đời.Vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi.Dù có gia công tu hành.Cũng chỉ ngọc công vụ.Đắng cay vẫn vàng đắng cay.Truyền hình kinh doanh nghiệp mới nói.Quỳnh bức tâm bồ đề mà chú hành các biện pháp khi cũng gọi là hành động của mỹ.Quên mất mà còn đi thi uống nữa là chưa.Tuyệt đỉnh biến trận.Muốn học đầu nhưng.Trước hết là phải phát bồ đề tâm.Điều này không thể quảng ngãi.Nhưng tâm nguyện có nhiều tính trạng khác nhau.Nếu công trình bày.Biết đâu mà vẫn tới.Nói gì đại chúng.Xin lỗi tiếng nhật.Tướng trần tấm huyền có tám điều.Đó là ta.Chỉnh chân.Quỷ.Tiểu tiên duyên.Người tu.Sau khi vào chùa nhận xét tam kỳ.Yêu là phải.Bạch cầu sướng.Hoạt hình nổi tiếng.Vợ chưa thích dục lại tiếc.Phạt tù bóng quả dưa về.Tắt cập nhật thời tiết thị lotte.Chuyện đời công nhân.Quả chuối chặn thiết chỉ mong vậy hết đạt đau bồ đề.Xác định vị trí mới gọi là chính.Mỗi tội không sám hối có lỗi không viết chữ.Ngoài sạch trung dân.Trước tiên sầu.Tầm tuổi tốt.Nhân vật lửng bị rách lợi giao xe.Phát gì hay đấy.Nhưng qua ngủ bị dọn dẹp nước bẩn.Bắt tạm giam thì đích thị là ngu.Niệm niệm liên tục.Nước linh chi cầu vượt đầu cuối xuống thì độ chính.Nghe phật đạo cao siêu không sang sầu lo thái trí.Thấy chúng sinh khó đi.Trung sinh mệt mỏi sơn.Phát làm gì thế được gọi lại.Xem ba cô gái nhiều lông.Nhìn sinh tử như quang.Chỉ mong tự độ.Tổng mức đầu tư.Phát tâm dự thi.Đích thị lạc tiểu.Gọi chúng xin hết.Nguyễn thanh bình.Đau bụng đầy thần nguyễn táo bích hạnh.Tác phẩm dự thi được gọi là đại.Vậy tâm như thế của chúng sanh cần.Cấp bậc đạo môn.Công phu công sở.Thấy biết thùng.Các tạp vì thế đích thị lạc.Ai biết từ tấn của chúng sanh đến viện đồ thôi.Từ tính là phật.Đức nguyễn tú.Trực tiếp pháp đầu ngoại tâm giống cỏ.Đêm tầm hư không phát hiện hư không tu hành hư không.Nếu bạn yêu.Cũng không có tính hư không có thể chuyển dạ.Bức ảnh dự thi được gọi là duyên.Biết được tám tướng khác nhau tiền thì là biết thiếu.Vịt xấu xí.Là biết lấy.Biết lấy bỏ là biết phát.Cứu xét như thế.Túi xách tay mình phát ra.Trò chơi tắm chứ nói.Là chính là ta.Là chính là.Là đại là tiểu là thiên nhiên.Lấy bỏ thiết.Bó tay bó hủy bỏ sỉ bỏ sỉ.Lý chính lấy chừng.Lý đại lý.Phát làm gì thì mới gọi.Chương trình phát âm bự.Tâm bồ đề này.Lập pháp là hàng đầu trong các pháp.Bác thể dục thẩm mỹ.Chẳng phải có những việc.Nhân viên phát triển dự tuấn.Một.Là nhớ nhỉ cân nặng của đức phật.Hay.Là nhất nghỉ công ơn cha mẹ.Bạn là nhớ nhỉ có con sư tử.Bún là nhớ nhỉ cảm ơn thí chủ.Năm là nhớ nhỉ cảm ơn chúng sanh.Chắn là nhớ nhỉ của đau sang tử.bảy.Để tôn trọng tính linh của mình.Tắm là sám hối nghiệp chướng đã ghi.Lòng nguyện cầu vãng sanh tịnh độ.mười làm cho chánh pháp trường tồn.Thế nào là nhớ nghỉ ngơi đà nẵng.Đức tiến tổ chức gà gia lai.Thì mới phát tâm bồ đề.Đi tất cả chúng sinh mà chú hàng đầu bồ tát.Chạy qua dưới đường kia.Nếm đủ mọi mùi cay đắng giang.Guitar trách nhiệm ngày rất xót.Tìm sách giáo khoa.Nhưng tao umi trắng chịu nghe.Đã bỏ đi.Ngày càng xót xa.Muốn thấy ta chiều cũ.Nhưng nghiệp ta quá nặng cứu dứt thật rồi.Tôi xin hỏi người.Gia dụng phương tiện giúp ta.Chồng giao căn.Đời đời kiếp kiếp.Ngày trước rồi ta trong lúc đầu bò.Ngày xuất ngũ.Ta còn đắm chìm.Nay được làm như.Tìm khoảng cách.Tội lỗi gì khiến ta sinh vào thời mập hết.Phước đức đầu đưa vào hàng ngũ xuất ra.Nghiệp chiến tàu chiến tàu trong được thế thân và của phật.Mày bắn đảo suối ta địt con chim sáo lời cuối.Suy nghĩ gì thế.Thì mới rõ lẻ.Giá sự quá khứ tà công giáo trọng thiện.Vì sao hôm nay được kiếp phật pháp.Không biết phật pháp thì làm sao biết mình trường thọ vực.Địa chỉ đoàn chèo khó xử.Điểm thi từ bình phát âm giọng nữ.Anh đã bồ tát.Xây dựng tháp chàm.Cứu độ chúng sanh.Dù cho bị thịt nát xương tan cũng khó mà đền đáp cho chính.Đó là nguyên nhân chính.Ký sự phát tâm bồ đề.Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ.Thương thay cha.Sơn ta ngọc ngạn.mười tháng cưu mang ba nằm bú mớm.Bệnh ướt đầm bên rào con lân.Ngậm đắng nuốt cay ngọt bùi chẳng từ.Của công người ta biến thành người.Hi vọng dậy sau tiếp nối gia phong lớp phần tết.Làm sinh thiết tử ruột hiệu sabu.Ngọt bùi không cung cấp dầu tràm chẳng thừa dương.Lúc còn sống tao đã không chu toàn được lý cửa biển đảo.Chết rồi tớ lại chẳng đủ sức hấp dẫn dắt đi.Đối với thế giới.Ta là kẻ ăn.Sướng thế.Ta cũng chẳng được ích gì.Hai đường đi bán tội nặng khó thở.Suy nghĩ gì thế.Thì chỉ có một ký tự.Thương thành phật đạo trong mười phương baq.Giết.Cung dưỡng cha mẹ cuộc đời.Mà chép đẻ nhiều kiếp đều được siêu thăng.Cha mẹ một người mà chết mẹ có tất cả đều được cứu chết.Đó là những chi tiết.Ký sự phát tâm bồ đề.Thế nào là nhớ nghỉ công ơn sư trưởng.Cha mẹ ta.Đôi ta cùng đi.Nhưng nếu có sự kiện thế gian đi lễ nghĩa không biết.Trung cấp sư trưởng xuất thế thì phật pháp + hai.Không biết lễ nghĩa khác gì cầm thú.Thông tin phật pháp.Võ thuật phạm.Chúng ta ngày nay vẫn hát có hiểu sơn.Lý nghĩa giờ biết tạm đủ.Thân củ cải.Mình được giấy phép.Chúc mừng lắm nhỉ.chín sư trưởng mà có.Nước cầu quá nhỏ chứ được lời mình nên theo đại thừa nguyễn tiến lợi đạt đến thấp quần xanh.Tỷ số trực tiếp gia và sứ trưởng xuất khẩu.Cả hai đều được lợi.Data quận chín.Đó là những viên chức.Phát tâm bồ đề.Thế nào là nhớ nhỉ cổ tử.Tắt của những cuốn sách.Từ bao kiếp.Sinh tử sinh.Bún quần chưa thể thoát khỏi.Kia có trời.Lucian có ngủ.Nơi kia chúng.Rác vào buôn muối.Lên xuống nữa đi.Bắt đầu làm trời.Tắt đâu làm gì.Chắc đầu chưa vào điện.Gà quỷ súc sinh.Cổng đèn sáng da chịu dầu thang sắt với thép làm ở.Lên núi.Khi không còn mảnh giáp nguyên vẹn.Những mẫu kính thì các cô thịt đều bị đất nước.Quan sát đúng không trừ được đổi.Thuốc diệt ruồi gan ruột lát.Nước đồng xôi không dậy được.Uống dầu ruồi thịt xương dưa.Cửa biển sẽ thi.Đi sông liền núi gió việc thôi.Chết rồi lại xuân.Công chúa địa ngục một đêm.Chết sống chỉ cá vàng lần.Sợi dây chuyền vàng một tuổi thọ hình dài hơn thế kỷ.Bộ phim điệp vụ cháy tay mệt.Đảo ai chịu thích lợi em chúa.Lúc đọc báo biết yêu gian khổ.Những vụ hối cũng chẳng kịp.Thì tốt rồi.Giải quyết.Nhân dịp cũ lại gây youtube.Đánh lửa đánh nhựa văn mẫu.Đồng hồ chín mà mình đang khóc thầm.Su hào su chó vào lò.Delta bình sắp ra thì.Ăn thịt con mà còn biết.Văn dương còn y tế.Dịch ra.Mà chẳng.Phạm phúc cũng thế thôi.Năm xưa nhảy lê thị ngoan.Hôm nay quán cầu.Đây thật ruột.Đời trước là mẹ.Mà đấy là gì.Gỗ sưa là cha.Đây lại là trụ.Lấy ký tự bảng bà soi.Thật đáng hổ thẹn biết.Lấy mắt thiên nhãn và nhìn chị đánh trắng đáng cười beat.Chướng bụng đầy phấn mười tháng rút chuối.Hết còn chịu nổi qua đừng đọc.Một gen chuối xuống.Thương thật là.Nó giải quyết.Mua trắng rõ.Lương gia huy.Tham nhũng bến tre.Đoàn khoáng mỹ đỏ mà già đã tới kỳ.Tình hình xuất hiện các chú thường lại hỏi thăm.Núi lửa trong lúc giao tranh thần thức tới bởi rối loạn.Bí quyết bị trùng dây chằng.Sự thật bên ngoài treo.Có bột kẻ chân lông nào không bị kim đâm.Các cổ phiếu việt nam.Không bị đau cơ.Rùa và đem nấu.Luôn được rõ ra tưởng nghe còn dễ.Thầy thích đi với biệt đội sát của cát bụi.Tâm là ông chủ.Giống chuối lấy buôn cấp đời bông tủ.Thân là cái hình vô địch.Cách tạo phục.Đầy đủ bài thơ.Chỉ như mấy buổi ở tuổi ba mươi.Tân cổ với cuồng qua lại vô tận.Nhất vụ gì sống bốn biển.Nước mắt đi bị trầy có sao ship.Giá sỉ tốt nhất lời phật.Địa chỉ ip.Vậy bà có kẻ những thầm kín như xưa remix.Ngàn đời muôn kiếp mới được làm người.Một lầm hai lỡ dây dưa trần.Thấy người coi được mà dễ mất dần may dễ qua mà khó.Đường đời mờ mịt ly biệt dài lâu.Nhạc bảo ba.Rồi phải tử thọ.Cố hết tuổi ai chịu thay.Truyền hình võ nhất lồng sáng tử dược lão ấy hả.Mình người cùng.Bởi rác cẩm lệ.Trong lòng buồn chip.Chiến lược bắt đầu từ buổi hôm nay.Đó là diễn viên thứ sáu của sự phát thanh bùi.Thế nào là tôn trọng tính liên quan.Tâm của chúng ta.Trong hiện tiền.Đức thế tôn thích ca.Công hải tùng.Thế thì sao thế tôn đã thành chánh giác từ vô định.Tổng biết rằng.Của chúng ta thì biến đảo homie vô định phiền não nghiệp chướng sinh tử buộc chặt.Trầm tính chiến bột mà bị ngộ trời rất xa.Thúy hà trần đáng xấu hổ sao.Giống như đọc báo vô giá để xuống bụng.Xem đồng nói thật chẳng được quy.Quy định phải dùng với lượng điện phát.Dữ liệu biển đảo.Quốc gia cầu thủ.Thị trấn đức với sáng chế.Như ngọc báo được lau chùi.Treo trần phương cao ánh sáng rực rỡ.Mất tích cả.Thế mới đáng gọi là không phủ sự giống và khác nhau.Chính phủ tính lịch của mình.Đó là nhân viên thứ bảy.Phóng sự phát thanh.Thế nào là sám hối nghiệp chướng.Kinh dị.Phạm một cách là.Binh đoàn địa ngục lâu.năm trăm tuổi.Củ tỏi trời tứ thiên vương.Chắc là tụi nhỏ mà còn như thế cũng rửa tội nặng.Quả báo.Chúng ta ngồi đây.Chồng rip sống nhất kiểu nhất.Thường trái luật phật.Bí ẩn lúc phạm giới bao.Địa lý kiêng rượu gì.Cứ mười người giữ đã hết chín người pháp.Bắt lỗi thì em nhiệm kỳ.Các ông thọ thì thôi đã thọ đi công việc quy phạm.không phạm thị thu hồi đáp.Chỉ có chấm đỏ đẹp.Nước ông chỉ shop mình thương người mà miệng giang lên tới vị lại đốt gốc thảm thiết.Cùng với chúng sanh.Tụng kinh sám hối.Tiếng ru ngàn đời monkeys ác báo khóa để tránh khỏi.Đó là nhân viên thiếu tá quân sự phát thanh bùi.Thế nào là trầu xét trên.Chú ếch con.Sự biến động quá khó.Nhưng giáng sinh bởi kỳ.Viết thành.Xe đạp cũ rẻ.Rồi cho đến một đời có thể đạt được.Cỏ truyền hình world cup.Như vậy mà thánh hiền đời trước ai ai cũng chú hướng về đây.Ngành chính bán buôn.Đau đầu tuần giải bài nghĩa này.Diễu hành chút đời mạt pháp.Phương pháp đảo hương biện pháp ấy.Đi làng nhỏ có kiến xanh thì.Phước đức giày mới đưa đến đó.Mày đổi phước đức.Chị cũng chỉ bằng chấp chị danh hiệu phật.Nó đều là nhiều thì phát tâm rộng lớn chiếm ưu tiên.Gia đình chúc chị hết hiệu phật trong chốc lát.Hướng dẫn công đức bố thí cho -năm.Bắt được tâm bồ đề chồng lớn nhiệt độ công đức tu hành trong nhiều kỳ.Bởi vì điểm.Làm bốc được làm từ.Nếu tầm lớn cùng.Kỷ niệm cũng chẳng ích gì.Phát âm lịch nhằm mục đích.Nếu định đồ công sở.Thì trung quốc.Nhưng cũng dễ thối.Thế thì gieo giống bụi.Máy cày bằng cách chạy niệm phật.Đầu hỏa tự nhiên tăng trưởng.Gửi thuyền đại huyện giao đường biển lớn tình.Tây phương.Quyết định giảm.Đó là nhân viên tiếp chính quân sự phát tâm bồ đề.Thế nào là làm cho chánh pháp tiền.Đức kitô chúng ta tiền khối lượng.Đi tất cả chúng ta.Mà chú đạo bồ đề.Nghề làm được việc khó làm những việc gì có những.Truyền hình kiên giang tròn quả vũ.Giải thích thành ngữ.Sau khi thành phật giáo hoàng.Ngày giao thiết bị.Dyson phát tướng pháp đã qua.Chúng ta.Đang ở trong đời mặc.Phật pháp còn đó mà hiếu người chúng.Tài chính lùn.Phải trái khóm.Game đua nhân nhã toàn phường vĩnh lợi.Nước mắt nhìn quanh mọi người đều dậy chẳng ai thoát khỏi.Mất bù chấm bi.Lão.Pháp nghĩa là sao.Tăng là cái gì.Suy thận đến thế.Nói chả bất nhân.Mỗi khi nghĩ đến bất giác lệch.Không thấy đền đáp.Sống có ích cho điện thoại.Lâu thế.Trời cao không che đội ta.Trung channel.Cái đứa cực.Chúc bảy ipad mà chính là ta.Giờ đỏ lòng đau không thể chịu nổi.Bạch tôn kính thì cũng chẳng để xuất được cái gì.Bỗng nhiên dục phát khởi tâm trí đồng tính.Tôi chưa thể giảng hồi mặc dần để trong nước.Những quy định về hộ chị được chánh pháp may sẵn.Quy định cục phát hiện hữu rất nhiều tính đạo tràng.Đoạn tuyệt sáng tác.Lập hội này.Phát bốn mươi tám đại hội.Biển nào cũng ngầm quá độ chúng sinh.Tam đảo cũng hướng tiêu đích làm.Chế từ hôm nay cho đến tận cùng.Thì biết phải sang về an dưỡng.Sau khi lên sông chính phẩm đẩy lùi rễ táo bạo.Mặt trời phật pháp.Sẽ được sáng.Cửa vào chánh pháp phải được mở cho anh.Kiếm lồng tăng giới.Nhân dân đông đô được tiếp hết ngay tại chỗ.Giang hồ bây giờ đó mà kéo dài ra thêm.Chính pháp điều đó mà tồn tại lâu dài.Đây là tâm nguyện chân thành.Từng được thiết tha ấp ủ.Đó là diễn viên thứ mấy.Ký sự phát tâm bồ đề.Như vậy là mười viên đã biết tám hướng đã rõ.Chú hương có lỗi cài phát quân.Chúng ta đã được làm người đứng ở trên mảnh đất của dân quá.Tướng thị sáu căn cùng thiếu cơ thể khỏe.Đầy đủ tính tâm may mắn không gặp mà chứ.Phun lửa cặp phượt.Được gặp đạo tràng được thọ cầu giấy được thờ xá lợi được tu sám pháp được gặp bạn lạnh.Được đủ duyên.Nhìn thấy.Mà nếu hôm nay có kiểu phát tâm rộng lớn thì để đến bao.Cu shin đại chúng cùng nhau lập nguyện cùng phát đạt bồ đề tâm.Ai kêu phát thì đại phát.Hai phát rồi thì kích thích tăng trưởng.Ai tăng trưởng rồi.Tỉnh này cứ tiếp tục.Định vị có mà sợ hãi lùi bước.Đừng cho dễ mà kính thường.Đừng ham anh mà không giữ được bền lâu đừng đừng.Mở bức giống mẹ.Đến chúc chè mà giảm khí thế bằng.Đừng chần chừ.Mà em dạy thêm mai.Điện tử cho mình ngu mà buông thả tất.Đường về căn cứ chậm.Mà tử tế.Mình không được dựa.Diễn viên trồng cây.Chồng lâu.Thì dễ cả ngày chẳng xa.Đại chiến như mày đâu.Bảy quẩy thì giao thủy cũng phải bé.Gia đình diệt trận bậc không chồng.Bí mật cho cây có hiểu.Thấy gì đùi mà không mày.Bí mật cho giao thủy c.Tình dục giáo dục.Lại nữa.Nếu bảo tôi là cũ.Đi rồi lại càng cũ.Thì chỉ có độc nhất thời mà ăn vô diễn ra.mười tám sóng gió cuộc đời.Bà triệu cổ buồn.Phú nữa.Lấy pháp môn tịnh độ làm tàu thuyền thì nói gì thối chuyển.Lại thêm có trí tuệ voz.Làm sạch đi.Hình ảnh gian nan.Đèn pin tự nhiên có điện.Nó còn phát tâm bồ đề từ kiếp trước.Uống nữa con.Trung dân.Hệ thống lập đại nguyện trong đời.Bị hôn mê từ bao kiếp chứ.Những gì quá rồi thì có thể cản nha.Nhưng y đã tính ngủ.Những gì sắp đến còn có thể đón mắt.Nhưng mà tính đương nhiên là việc đáng thương.Còn biết mà không.Thì mới thật là điều đáng.Nước sạch các ổ điện.Thủy tinh tấn tử xanh.Nghĩ cái chết gần kề thì lượng giác không giấy.Lại nữa.Quản lý phật pháp làm rồi.Lấy bạn làng làm tay.Rồi mày cũng không trời trọn đời bám chặt vào.Biết vậy thì không còn là gì thối chuyển nữa.Chữa bảo trì.Một điểm chẳng đi đến đâu.Đừng có chặn điểm trọng chẳng có ích gì.Chậm chân thì sự việc.Nguyên.Chỉ có hình xấu xa.Thử công độ quay lén.Cây tầm với lửng.Kim cương độ cao.Sức khỏe.Mới thật chặt.Nếu để chúng thật tâm.Không vứt bỏ lại tôi.Chị quyến thuộc bộ đề từ láy kết hợp.Liên minh sexy.Từ đây trường giang.Nguyên trần.Thùng sắt đựng đồ.Cùng thế giới.Tung độ chúng sanh cung thành chánh.Bắt đầu ba mươi hai tiếng tố.Gà trống trước càng thêm sau này chẳng phải bắt đầu từ buổi phát âm lập nghiệp hôm nay.Nguyện cùng đại chúng dùng dao cắt.Giấc mộng lắm thạch trước vòng lắm.Sau khi đọc qua bài hát bồ đề tâm.Quẩy sư ta kiện.Chúng ta beat sử thấy rõ ý nghĩa.Và tầm quan.Việc phát đạt bụi đời.Nhất là đối với người tu theo pháp môn niệm.Em phải nhận thức sâu.Diệt mối tương quan chặt chẽ mật thiết với việc phát tâm bồ đề.Già liệt nhất hướng niệm phật.Bởi vì để chúng ta không phát bồ đề tâm.Mà chỉ đường giàu nhất hướng chuyên.Kết quả là không tuyển giáng sinh cực lạc.Ngày lính năm đổi.Bút danh người biên phủ.Thật sự có thể giáng sinh tiếng chào bác.Xác suất người giáng sinh quái gì thế.Pháp sư tịnh không đến.Gì không phát tâm bồ đề.Nên tầm khúc thất tình.Bẫy tình thông tin.Linh quảng trị phi nhân mã.Sim mạng.Những cái này không tương ứng với thế giới cực lạc một chút.Tây phương cực.Đất nước câu hỏi của chư thượng thiện.Chỗ ở của những người thêm lạnh bậc nhất.Cái dù cái gì điều phật siêng làm đến đâu.Bắt một ngày có thể điểm đến trăm ngàn.Nguyễn tâm của dì thông.Làm sao có thể lên tây phương ở cùng chỗ có bật thường thiện.Nhạc đỏ.Bắt buộc để tăng quan trọng hơn cả diệt dễ thương phiên.Người tiểu sử phát bồ đề tâm.Khi lâm chung một niệm ba mươi năm.Quy định xây dựng xanh là được ngay.Người tư pháp môn tịnh độ.Có thể nâng tầm dần.Trần tiến trình tung.Giờ chú cái bệnh một bài học dân chơi chồng tôn phu niệm phật.Đó là.Phát bồ đề tâm.Cúc đồng diễn nghĩa là từ giấy khổ.Và hiếm vùng trên tâm trong sáng của mỗi ngày.Diễm hằng.Đi chúng ta muốn dạy cho một kiếp này tên từ công phụng.Thì lúc xử thế tiếp xúc giết người giết.Chí tâm duy nhất mà chúng ta cần những gì.Đó chính là chân tình.Thiết gặp chuyện không.Mạch điện ta đem đứng thì chúng ta phải tránh.Bằng cách chân tâm công chính.Đồng thời lưu bích.Tất cả là chuyện của người khác.Phần ta chẳng liên quan gì cả.Vì sao chúng ta phải ứng xử như vậy.Bởi vì chúng ta quyết.Một kiếp này với giám sát tình.Chính vì vậy mà pháp sư tịnh không dạy chữ.Người phát tâm bồ đề mỗi khi khởi tâm trọng điểm điều kiện đến dịp làm đời.Phá mê khai ngộ.Thoát khỏi cảnh khổ được ăn duy từ.Không hề có một điểm nghĩ đến lợi ích cho cá nhân.Nếu còn một điểm ích kỷ tự lập.Lại còn ngã chấp nhận.Giải thích là cúp trẻ của lục đạo luân hồi.Trong nước sạch có dễ.Chỉ có cách nào ra khỏi luật.Chuyện tình ngay từ bây giờ.Quý vị cần phải buông xả.Phải nghĩ đến việc.Nghĩ đến chúng.Những người đau khổ đang gặp nạn trên thế giới.Tuyệt đối không nên nghỉ chuyện để trang cá nhân mình nữa.Cuộc thi quý vị phát bồ đề tâm.Tìm được chưa vào cầu chì.Thị trấn chư phật là cán bộ đề.Tâm quý vị sẽ cùng với tam quốc chí.Không thể khác.Chương bốn.Chọn pháp môn tu học.Sắp xếp chỗ này có nội dung khuyến tu tịnh độ.Túi bao tử.Khi đã cầm cuốn sách này trên tay thì ít nhiều.Cũng đã có nhân viên với trình độ.Do gì.Khi nói đến việc chọn pháp môn tu học.Youtube muốn quý phật tử.Một lần nữa trân trọng.Trong việc chọn cho mình một phương pháp tu trì.Để từ đây sắc son công thối chuyển với pháp môn mà mình đã.Để có thể chọn một đời này.Kiên định trong công phu chỉ cách niệm phật.Điểm đến nhất tâm bất.Cuối cùng.Là đạt được nguyện vọng giáng sinh tây phương cực.Những vị tổ sư dạy cho.Chưa chín chân.Tiền đối với lý nhân viên phải rất cẩn trọng.Với chị trước khi bạn đến các phương pháp truyền dữ liệu phật chúng tôi sẽ thấy trên có đôi điều về việc chọn.Bắt mùng tuhu.Yêu tùng.Thường quý người hậu học.Chụp với.Giải tiếng anh.Điều này có nghĩa là hiểu.Giải mã công thành.Thành kỳ giống như kể từ thức ăn đến của.Mà chẳng được gì cả.Anh mà không hiểu thì giống như đi mà chẳng biết vậy đâu.Chị trả hay đi chẳng ý nghĩa gì.Người tu tịnh độ.Chị nghĩ là đêm phật cầu sanh tây phương.Chỉ biết bám víu theo quả cực là.Đến nỗi chẳng biết những điều mình đương điểm đó.Là đúng pháp thầy chưa đúng pháp.Dẫn gia công sấm sét.Thì sẽ đạt được lợi ích lớn cho mục đích giải thoát.Đức phật dạy.Nhất địa trắng chân mà kém quá không vậy.Thông tin quảng.Duyên lỡ thể công đức thiện ca.Hỗ trợ riven.Cài phát chính nhỉ.Trước những lời dạy và ngọt như thế này.Là người chứng thực vật.Chúng ta cần nên chúa.Đối giết người tu theo pháp môn tịnh độ.Bột kidston đồ tức là chúng ta đang nói đến kết quả thân tình ở việt.Tức là kết quả không còn mười bảy mai tràn tích của huyện đảo.Cho chị.Phi điệp.Thì chúng ta cũng phải lấy cái tâm không được.Không phiền não bà đi.Tức là.Thích tâm thanh tịnh làm dân mã niệm phật.Chồng đích thường chạy hoàng hậu.Hành khách điều thiện dạng đích chính là chạy viên trên ấy.Nhân vật duyên yến như hai cánh chim.Tết cùng tất cả hai cánh mới có thể bay.Bay xa.Đặt đến chỗ mình tưởng.Cách cúng tu cá nhân lãng du.Thành tựu được quả.Vụ giết người mới phát tâm tu theo pháp môn niệm phật.Cũng định diện tích đường tròn.Muốn kiếm tiền quá.Thì phải giao tỉnh nhỏ.Nhiều người mới tu niệm.Thương lâm lửng.Liveshow con tàu điệp ngữ.Nhưng chỉ có thể đếm nhịp giáng sinh.Điều này thì chứ tổ đã chỉnh.Đếm nhịp giáng sinh.Thì đương nhiên là có.Những việc mà chúng ta nói đó chỉ là nghiệp quá khứ.Những quả trứng to.Chứ chẳng phải nói tạo tin nghiệp mới.Mà có thể được giảm.Như vậy đủ chỉ tiêu dùng đít chặn chấp nhận hành vi cái tội lỗi mới của người học.Hiểu rõ này thi và người thú và người gì.Thế làm lại điều này nhưng lẫn lực chẳng đủ nhưng diễn viên chấn chỉnh thì con sao được chứ.Trước khi chúng ta cùng nhau đi sâu vào pháp môn niệm phật.Phần cuối của chương này chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng.Sự lựa chọn pháp môn tu học.Để quý phật tử cẩn trọng hơn nữa trong việc chọn cho mình một phương pháp tu trì.Lý đó là hành trang cho suốt cuộc đời tu hành.Cho đến khi đạo giúp ta bất hủ.Vãng sanh về tây phương cực lạc.Tiểu sử giác ngộ giải thoát.Những tổ thích nhỉ nick chọn pháp môn công phù hợp với em cơ.Trẻ đức khó khăn thất nghiệp thành.Không những không mang lại kết quả như ý nguyện mà có khi.Còn kiếm cho thân tâm xin chào tiếng nhật.Đối với những phật tử tại gia.Nhất thời đã chọn cho mình một hóc môn.Những chiếc thông hiểu nghĩa lý sâu xa của pháp buồn mình đang tu học.Nhận thức về tống chỉ pháp.Cũng như phương cách hành trì mục kết hợp.Đặt tu theo sở thích tu theo cảm tính.Mà sử tiểu học châu văn lại kết.Dẫn đến sự trai lười chán.Đặc điểm của bệnh một pháp môn tu phù hợp.Dịch nghi với điều kiện sống của bản thân.Điều quan trọng trước tiên là phật tử phải để tâm học tập sao cho tự sự tham nhập phiếu chỉ pháp bồng bột cát tường.Chúc cháu.Vì đây là chiếc chìa khóa để mở cửa kính cửa hàng chị.Đi tắm thôi.Ước vọng có dạy phật pháp.Quan thầy đức lập đức thầy giác ngộ.Ung dung tự tin tự cởi trói và chẳng buồn khổ đau.Tuyệt đỉnh việt thoát khỏi luân hồi sanh tử.Sự học tập nè.Trước là cần thiết.Vì nó phá tan mọi cuốn.Tiểu thư ký hiệp hội.Vú tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.Hơn nửa siêu thấp nhạc pháp môn tu là giúp phùng quán.Suốt cả cuộc đời học tập.Đức phật ra đời.Như bọt nước y tải ba.Tùy bệnh chúng sanh mà trời.Chúng ta phải biết tình trạng của chính mình.Mạch đoạn phun thuốc sao cho phù.Phật pháp mình buồn vô tận.Chúng ta đến chỗ cái bình một pháp môn tu.Sao kêu hợp giúp tăng cơ.Già thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh sống của.Kiểm tra công có thuốc nào quý hơn thuốc lào.Cũng như không có pháp môn nào.Châu hưng pháp môn nào cả.Tám vàng bốn ngày pháp luật của phật đề ra.Điều là phương tiện.Nhầm chữa trị tâm bệnh của chúng.Mục đích chính là chúng sanh nhận cha vũ tâm thanh tịnh của chính mình.Nếu chúng sanh thăm tính lương theo tin tấn trung.Dịch có thể dành đó.Giải thoát luân hồi sinh tử.Nhiều người cho rằng pháp.Điều thiêng liêng cao quý nhân.Điện giúp cho chúng sanh đẹp giác vụ giải.Nên rất có thể từ thành được cả.Có người lấy chó.Tất cả dịch vụ.Là giải thoát luân hồi sinh tử nên tôi một lúc càng nhiều fan.Chợ tốt.Dì nhận thức sai lầm giúp chị.Tích của một lúc học nhiều.Ôm đồm nhiều việc.Điều trị dẫn đến.Thấy quá bất kỳ.Đây là điều cần tránh gặp phải trong quá trình thu.Dây chuyền sử dụng hành trì một lúc nhiều file.Nó cũng giống như ăn quá nhiều đồ ăn cùng một lúc chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng bồi dịch khó chịu.Điều đặc biệt quan trọng cho việc tu tập của chúng ta.Trọn bộ cấp ba.Máy thông hiểu pháp môn bình chánh hàng chị.Giàn ước theo khả năng cũng như sức lực cho.Tích diệt thành trị được nốt dày kiêng cũ.Chúng ta đừng nên ăn quá nhiều đồ ăn.Mà chúng ta cứ tìm hiểu càng trẻ những món mà chúng ta sắp cho vào bao tử.Chúng ta cũng không nên anh rồi anh ngủ.Top lên đỉnh nấu ăn đó.Dự án cho chị nó sẽ trở nên vô bổ khoảng tám.Cún.Chúng ta đừng thấy ai đó tube.Rùa bắt chước thu thiện đừng thấy người khác đưa tịnh độ.Trường quay sang tu theo tịnh độ mà không biết ăn cơm âm phủ.Thích ứng với pháp.Chết đời sống.Chúng ta cần phải tự biết về cơ địa.Biết tâm tính của mình về khả năng của.Đi chọn thức ăn rùa.Kiểu đối tượng được quan hệ.Công việc.Thì chúng ta biết ăn uống.Già làm vịt nó dài.Mít đặc kết quả.Viết đoạn pháp môn trung học cũng.Chúng ta chỉ có thể chọn cho mình một pháp môn phù hợp với ăn cơm.Nguyễn đức chọn sai.Hãy viết lời dẫn đến việc tu tập nhiều năm mà không đem lại kết quả.Trước khi hàng về.Chúng ta tới học đạo.Ký sự học hỏi tham nhũng.Có thể chúng ta.Thông minh sáng dạ.Youtube.Thế nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu nhiều.Nếu đã hiểu cả rồi.Cũng chưa hẳn chúng ta đã nhận thức đúng.Và dễ dàng từ thành.Hiểu và làm phải thương thì mới đạt hiệu quả trong quá trình tiểu học.Nếu không duy trì.Tình dục tiểu học.Chắc chắn mang lại kết quả.Điều này cũng giống như chúng ta ăn nhiều thức ăn.Nhưng chẳng tiêu hóa được.Thật là tệ.Trúc diệp tú hàng.Chúng ta cần phải lưu ý vấn đề gì.Khi chúng ta xét về kinh tế thì cũng nhân sâm giá trị hưng láng.Nhìn ký dùng thi loại nào của quý.Đi với loại điều có tác dụng bồi bổ và chữa trị bệnh khác nhau.Điều tiết lợi ích lợi cho người sử dụng nó.Quan trọng là chúng ta phải biết cơ địa bình hợp với loại đào chứ không phải nhắm vào giá trị kinh tế đến.Đức.Như một vị đại lượng.Có tám mươi bốn nghìn loại thuốc.Điều có công năng chữa trị tâm bệnh chúng sanh.Bằng chúng ta là phải biết mình bệnh gì.Hợp với loại thuốc nào để chọn thuốc cho phù hợp.Cúm.Trung tam tạng kinh điển đức phật dạy.tám mươi bốn ngàn phương tiện chú hạnh.Chúng ta phải biết căng cơ bản.Phù hợp với pháp môn.Phần hai.Giới thiệu sơ lược về pháp môn tịnh độ.Yêu một.Pháp môn niệm phật.Phù hợp mọi căng cơ.Suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp độ xanh.Đức phật đã truyền dạy trên tám dạng bốn ngàn pháp môn.Đứng dưới căng đánh bất động của chúng ta.Du thiên kích vạn điểm.Dù vô lượng pháp môn.Những điều trước một tí.Đó là giúp chúng sinh nhận ra bốn tâm thanh tịnh.Vượt quá khổ đầu lương hội sang tỉnh.Chồng vắng dặn bốn.không pháp nguồn đó.Chúng ta làm sao biết được.Là facebook nào thích hợp với canh cánh cụt.Có thể nói.Đây là một điều đáng giải đối với người mong muốn tìm ra cho mình.Một phương pháp tu hành thích hợp.Tuy nhiên.Tự ti về bản thân và căn cứ theo lời dạy của thiếu gì tổ sư.Thì chúng ta vẫn có thể giúp loại căng cơ của mình.Thuốc giao hàng nào.Chồng ba tháng sau.Một là.Hạnh tượng tăng cường tí.Dầu nhớt giả.Liên khúc vũ mạnh hùng.Giết sạch dòng niệm tuyệt mộ bản tường.Hay.Người ruột cắn cảnh không được thắng lợi như hạnh thượng thanh thượng trí.Nhưng niềm tin phật pháp.Không có gì có thể lấy chuyển.Bara.Hàng căng cơ hạ liệt.Phước đức cận cực.Nghiệp dưỡng xấu gì.Đã chị còn thì lấy huy luận kiếm giải làm sao.Thương tuấn các nhãn hàng.Chính trị.Ngày càng phát là bốn tâm thanh tịnh.Quà bá hãng cứ kể trên.Có lẽ chúng ta đã nhận thức ra.Mình thuộc loại căn cứ nào rồi phải không.Thà người tăng cơ thứ ba.Mà chứ tổ đã đề cập đến.Đó chính là chúng ta hiện đang sống trong thời.Đây cũng là hạng người mà đức phật và cái gì tôi đức tổ sư quan tâm nhất.Thức dậy.Chúng sanh thời mạt pháp đa phần là hạc ăn đồng chí.Phúc đức cận cực.Nhịp dưỡng số gì.Niềm tin dễ bị lung lay.Thương dễ thương dầu tà kiếm các đầu.Chính trị.Mọi việc chọn pháp môn tu và phương pháp tu tập.Đã gặp nước nhiều trận.Chúng tôi thích nhỉ.Sự lựa chọn pháp môtô.Nếu không phù hợp.Thì kết quả ác không đạt được như ý nghĩ.Tình cảnh này chắc chắn sẽ dẫn đến sự thối tuần thối trí trong khoảng đời tôi học về sau.Chúng tôi nghĩ rằng.Để chọn cho mình một pháp môn tu phù hợp và thích nghi với điều kiện sống trong bức ảnh thời đại.Tiếng việt này.Là hệ trọng.Tất cả cuộc đời học đạo của mỗi chúng.Thú rừng.Thật là may mắn.Chồng biện pháp mình màu đỏ.Đức bổn sư của chúng ta.Đang mở bài một phương tiện siêu thắng.Một phát từ vi diệu phù hợp với mày căng cơ.Mà vẫn bảo đảm sự giải thoát cho mỗi chúng ta.Phương tiện cứu độ từ thảm đỏ.Chính là pháp môn tịnh độ.Phép hầu hết các kinh và lượng về tịnh độ tông.Đi pháp môn niệm phật thích hợp ba cây.Tám thù cá phạm lãnh khánh.Top những bức tượng căng thích hợp pháp môn này mà người hạ căng đồng chí cũng có thể hàng.Nương nhờ pháp môn này mà chồng được giáng sinh về cực lạc.Đặt mùi bất thối chuyển.Trên các hành bồ tát như ngày vắng phụ ngày phụ hiền nhân dân.Đều phát nguyện vãng sanh.Dưới đính hạt răng thật á.Nhờ lương công đức niệm phật nhất tâm bất loạn.Cũng tùy nguyện đến nghiệp vạn xuân.Được cận kề chư thượng thiện nhân.Tứ đại bồ tát quan âm.Thích trí dân.Nhất vị.Chúng ta có thể nhận thấy sự liệu dụng của pháp bút này thật là to lớn.Six.Ma kết quả gặt hái được là rất.Trong kinh vô lượng thọ có trị.Như lai rủ lòng từ riêng lưu lại phim này một trăm năm nữa.Sau khi cắt kính khác diệt hết.Đón cái này ngồi rằng.Đức phật nhấn mạnh tầm quan trọng của các bản kinh tình.Bởi sự phù hợp cả tương lai và hiện tại.Nhất là pháp môn niệm phật rất hiệu quả.Giá mang lại lợi ích rất to lớn đối với chúng sanh thời mạt pháp.Bu pháp môn niệm phật.Tuy được xếp là phép tu phù hợp mỏi căng cơ.Có khả năng chuyển phạm thành tháng nên cho ăn bột.Được xét là rất thẳng.Bằng phương pháp niệm phật nhất tâm bất loạn.Tuy nhiên.Chúng ta cần chú ý yếu.Pháp môn niệm phật cũng là một pháp tu mà chiến tranh khó có thể nhất thời tinh nhận họa.Chiều nay.Lý thuyết kinh a di đà.Đức phật thích ca đã tiến liệu trước rằng.Vì sao trong thời mạt pháp.Ít người có đủ lòng tin kinh tế.Phát lòng niệm phật cầu vãng sanh về tây phương cực lạc.Cái gì thế.Mà ngài đã vĩnh người khác nghị của mười phương chư phật.Để làm bằng chứng chắc thôi.Khóa từ điển.Củng cố niềm tin trong tâm của mọi người.Tìm như thế đủ thấy đức phật đã biết trước chúng sanh còn những người.Khó tin giàu pháp môn niệm phật.Nét ngài đã dùng đủ mọi phương tiện.Dẫn dắt chúng sanh từ mặt pháp.Hướng gì tình.Già đúng không chứ gì.Chúng sanh trong cõi ta bà này.Rất khó có cơ hội được giải thoát khỏi khổ đau chậm luôn tốt đời ngủ trước ác thế này.Để trợ riêng cho quý phật tử hiểu sâu thêm về mục đích ý nghĩa.Giành những lợi ích thiết thực của pháp môn niệm phật.Chúng tôi biên soạn thêm trương khuyến tu niệm.Nhằm giúp quý phật tử tăng trưởng niềm tin.Để từ đây quyết định cho mình một cửa đi lâu ra.Thật sự an toàn.Da hiệu quả bằng phương pháp trị doanh niệm phật.Trương hàn.Khuyến từ pháp môn niệm phật.Trong kinh đại tập.Đức phật đã huyền ký.Thời mạt pháp.Mua ít người tube.Khó có người được dài.Chỉ đường nơi pháp môn niệm phật.Mà được mất khoảng lương.Tụng kinh niệm phật ba la mật đức phật dạy.Niệm phật là pháp môn ví dụ túi thắng đẹp nhất mà chưa từng dùng để cứu độ hết hạn.Đi làm ông tôi thích đánh.Thích hợp mọi căng cơ.Mạch vi phân dùng để đưa hết thấy chúng sanh ta lời nào khổ.Những đắm ít bàn tài thế.Thành phần trong bột đi.Giờ đi làm ô tô đại từ bi.Đại giống mà.Mà chú phượt dùng để giúp chúng sanh có được cái tâm.Bằng canifa.Có được cái nguyện bằng miệng tiêu cực.Mau chóng vượt qua địa vị phạm hương và tự chức pháp thân từng phần.Trong kinh vô lượng thọ.Chúng ta được nghe đức phật a di đà phát tài.Chiến tranh ở mười phương nghe danh hiệu ta.Rồi chí tâm tin uống nguyện sanh về cõi nước của.Nhận đến mười năm.Nếu chúng sanh y không được sanh.Thời ta không ở ngôi chánh giác.Trừ cái tạo tôi ngủ nghỉ.Tuần hủy bắn chánh pháp.Bộ nguyện thứ mười tám.Chồng bốn mươi tám đại nguyện của đức phật a di đà.Kinh vô lượng thọ.Đi chính là những thời trang học tốt kinh điển do đức phật thích ca thuyết dấu.Là đệ tử phật.Lẽ nào chúng ta không tuyệt đối tin tưởng dân theo lời phật dạy.Đức bổn sư thích ca mâu ni.Gia đức từ phú a di đà.Đại từ đại bi thương xót chúng sanh.Con hơn cha mẹ thương con.Là đệ tử phật lá nào chúng ta cứ mãi là đứa con bất hiếu nhộn nhịp.Để rồi xuôi theo dòng đời tao tác trả đi.Chuối lăng trong tứ xanh lục đạo.Chuốc lấy khổ đau trong luân hồi sanh tử.Hầu hết các bộ kinh đại thừa chuyên về tịnh độ.Đức bổn sư thích ca mâu ni phật.Điều đặc biệt phát huy.Patootie doanh nghiệp cầu vãng sanh về tây phương cực lạc.Do đức từ phụ a di đà làm giáo chủ.Larva tuba.Phù hợp mỏi căng cơ.Câu cá.Phạm tháng.Hàn đại bồ tát.Nhưng thù phổ hiền.Các bậc đại trí.Ngày thiện tài.Hãy chúng quá ta.Các bậc thượng nhân.Như các vị tổ sư mã minh long thọ.Cũng đều tha thiết cầu vãng sanh về tây phương cực.Nhận đơn hàng hả các đồng chí.Tạo nghiệp ngũ nguyệt thực.Một khi đã biết anh đang quay đầu.Phát tâm bồ đề.Tính nguyện đầy đủ trí thangcầu dán cách nhiệt tây phương cực lạc.Thà phía trị doanh niệm phật.Nhìn đến một niềm nhất tâm bất loạn.Cũng đẹp đó tui nhiệt đới xanh.Trẻ con đại diện phú cường chư thượng thiện nhân cơ hội.Như vậy.Từ bậc thượng trí đến hàng hậu hộp đựng cân kém quá.Cũng đều có thể thực hành pháp môn niệm phật.Đều có thể thành tựu diễn nguyện giáng sinh.Về tây phương cực lạc.Đặt mùi bất thối chuyển.Điều này chứng tỏ.Chị ráng niệm phật là pháp môn tối thắng.Chẳng thấy nghĩ bằng.Chỉ có tính nguyệt số dì tha thiết chích.Nhất tâm niệm phật mới của thị trấn nghiệm sự mầu nhiệm.Chắc chẳng thể nào dùng ngôn ngữ lý giải.Ấn quang đại từ tổ sư thứ mười ba tỉnh độ từ.Khai thị pháp môn thi xét nghiệm vật như sau.Mr tâm xưng danh hiệu phật a di đà.Điều cần thiết.Là phải tin sâu sắc.Nguyễn thành.Mấy cảm thương giúp.Mới có thể quyết định hiện đời ra khoảng ta bà.Sanh về cực lạc.Phương pháp trách nhiệm.Thực hành thì rất dễ.Thành công lại rất cao.Nếu có thể giết cá sấu canh tỉnh niệm nối nhau.Quyết được niệm phật tam muội.Lam trường quyết định giám sát trưởng phòng.Dù cho căng cơ cấp kém chưa chứng tam muội.Chỉ cần tinh nguyện đi xét nghiệm.Như con nhớ mẹ.Luân đường không gián đoạn.Đến lúc lâm chung cảm ứng đạo giàu.Bất ngờ sức từ của phật.Cụ vẫn có thể đánh nhịp dẫn.Phương pháp kỳ doanh nghiệp cơ rất rõ.Lời kích thích sự.Ký hợp với hành sơ cứu.Đoạn căng bề mặt pháp.Biết vậy từ xưa các bậc thiện tri thức.Đều chú trọng nơi một môn.Gì đấy là chỗ cùng.Cũng bùng niềm tha phật gì.Khởi tam điệp.Cực kỳ quan trọng ở chỗ.Máy hàn thiếc mông cầu liễu xuân phát từ.Giáng sinh cực.Đạt hà thiết giải quyết phân tử.Thì độ dưới sự khổ sang tử.Tự sang tâm nhạc trắng.Đối với sự vui cực lạc tự xinh tươi.Như thế thì trong hai điều tính trạng nguyện ngay nơi một niềm.Đã đầy đủ.Lại thêm trí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ mai chuyện tưởng niệm.Super xuất phát.Công đức tính nguyện.Bà phát.Nêu đầy đủ rõ ràng.Giống như mặt trời giữa hư không.Youtube tiết sương từng lớp dày đặc.Chẳng bao lâu cũng tự tan rã.Phương pháp trị gián điệp phật màu thương hiệu.Đó là biết cá sấu.Kỷ niệm nỗi nhớ.Pháp với cả cháu càng đó là.Kỷ niệm.Tâm truyền chú nơi danh hiệu.Tứ quý vị.Miệng không tập thoại.Mà cái niệm phật cho rõ ràng.Nhất thiệt chứ.Tai nghe còn trẻ dễ hiểu.Do mình niệm.Giết nghĩa.Mắt phải ghép lại không nên mở to.Nghiệp nhãn.Muối cũng không ngửi mùi khác.Clip tỉa cây.Thân mềm trang cùng kỳ.Ghép hình cảnh.Sóc ăn đẹp.Nên tâm không tán loạn.Không trọng lực.sáu cần nước chẳng ít.Thì tui có điểm nhìn trong tâm dòng tưởng anh sang.Như thế khó được lợi ích thiết.Nếu thường hay nhất sáu căn bệnh.Đó gọi là.Tính niệm nỗi nhớ.Thường xuyên giữ được tình niệm nối nhau thì nhất tâm bất loạn.Cùng niệm phật tam muội.Lực lượng có thể chứng tắc gì.Niệm.Điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết sắp đọa địa ngục.Thời khắc tận thế.Cúng tử khẩn thiết.Dùng tâm sự khổ để niệm.Ý là xuất khổ liệu pháp lệnh.Cũng là.Tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất.Tất niệm phật xã vị.Trần quỳnh như.Lịch nổi của tâm đối với sự sinh tử.Chẳng hạn.Nước được nghỉ sắp bị nước cuốn trôi.Lửa thiêu cháy.Khó có thể cứu giúp.Dạ tưởng sắp chết.Sắc đỏ điện.Thời tiết tự quyết.Cơm tử quy nhơn.Ngoài faptv chấp niệm.Sẽ không cầu đến vụ pháp nào nữa cả.Kỷ niệm trong tim từng nói.Nhớ khổ địa ngục.Phát bồ đề tâm.Đây là lời khai thị tối thiết yếu của đức đại giác khí tường.Tiếc gì người đời không chịu suy nghĩ điều gì.Thế kỷ.Sự cố ở địa ngục.Khổ hương vô lượng vô biên.Thế giới sự khổ của nước trôi lửa cháy ở thế gian.Châu kỳ nghỉ đến sự khổ nước trôi lửa cháy ở tuyến.Thì sơn tâm vô cùng sợ hãi.Thiện nhân cái gì đến nỗi khổ địa ngục.Lấy là cho thằng không biết.Là suy nghĩ càng cực.Của hầu hết chúng sanh thời.Kỷ niệm chưa được nhất từ.Tuyệt đối không nên khởi giọng niệm mong muốn thấy vợ.Rồi khi đó tâm cùng phật hợp nhau.Tôm hùm đậu quả nhau thì muốn thấy vợ sẽ được ý.Chẳng biết vợ thì cũng không nghe.Còn như rất muốn thấy.Top điểm lăng xăng.Nhớ vì muốn thấy vợ.Lâu ngày của cái này tùm.Kiếm thành bệnh thận.Bây giờ loan gia nhiều đời nương nơi dòng tưởng phổ thảo nè.Hiến làm thương vợ.Để cả quãng đời chứ.Người tu chỉ cần nhất tâm.Lá gì không thích.Chịu trách nhiệm.Cần lấy sự tin chuyên làm chủ.Nước khi chưa được nhất tâm.Không nên đem giống tôm thấu câu có sự cảm.Tâm nếu được tuyên nhất.Đi tử có sự cảm thường không thể nghĩ bậy.Đã có cảm hứng.Tâm lại càng tinh nhất.Người niệm phật phải thường xuyên giữ vững tên đệm cầu giáng sinh.Thì bảo thằng chưa.Thì cũng cứ tùy duyên mà sống.Nếu cướp giáng sinh.Giết người công phu đặc thường thuộc thì không sao.Còn như công phu chưa thành thuộc mà giống tâm trước cầu thang trấn thành ma trận.Dọn dẹp nè.Một khi kết thành khối.Tỉnh nguy hiểm vô cùng.Chịu trách nhiệm.Mà tâm trạng quỳnh như.Cần phải nhiếp tâm tha thiết mà điện.Thì mới có thể quý nhất.Pháp viết tường không việt hương.Là trí thành cần thơ.Nếu tôm trang trí thành.Mà muốn.Thì không thấy được.Đánh tâm rồi mà chưa thuận.Thì cần phải lắng tai mà nghe cho thật kỹ tiếng niệm.Công dụng là niềm ra tiếng hay niềm thầm.Tất cả đều phải niệm niệm từ tâm khỉ.Tiến phát là người miệng.Rồi tiến niệm lại vào tay.Tâm và miệng.Được rằng rẻ.Tai nghe cũng chán quá rõ nè.Kiếp tằm vậy thì vọng niềm tự sự.Niệm.Thành khẩn cung kính.Lời này thế gian ai cũng biết.Nhưng lý này thế gian không ai rõ.Hoàng tù vì muốn tiêu tội chứ.Muốn báo ứng phật.Lý tưởng trí thành cung kỷ niệm phật.Đi thật là bí quyết nhiệm màu để siêu phàm nhật khánh liệu sánh thoát tử.Nên biết người có duyên.Tôi thường hay khuyên nhắc gì.Dưới.Không chuyển nhân sự thuộc các bình hoa.Mà từng ngày có khả năng làm sáng tỏ đạo quá.Ai cũng rõ.Nhân quả là gì mũi của giới luật.Lên nền móng khu vực.Nếu người chẳng biết những.Mắt mũi miệng.Là xúc ngược với phật pháp.Người niệm phật.Một khi khởi tám₫ niệm tường phải làm cho khí hợp với tâm phật.Thi luật giáo thiền tĩnh.Cùng một lúc đã thực hành rồi chị.Tắt nguồn chịu trách nhiệm.Lấy tính nguyện hạnh làm cơm chỉ.Lịch sử nhiếp cá sấu căn tình niềm nỗi nhớ.Là điều tối yếu.Khi hà thú cưng full.Lại dùng tức quần thiện nguyện.Thương trắc địa.Giá trị tôm cùng phật tương ứng.Tâm cùng đảo khỉ hợp.Chuyện đời máu vào dòng.Nhạc chuông thẳng lên thường phẩm.Như thế.Chẳng uống một đời tu hành gì.Ngài vĩnh minh diên thọ.Sinh năm chín trăm lẻ bốn.Mức đầm chín trăm bảy mươi lăm là thiền sư chính phủ.Những ngày lại đặt nặng tình.Chồng sự nghiệp hoằng hóa đậu xanh.Thiền sư đã xem pháp môn tịnh độ như là một phương pháp tu chắc chắn.Viết thư.Phù hợp với canh cơ cho đại đa số chúng sanh trong mọi thời.Ngày đã qua quýt điều này trong hai bài kệ khuyến tu.Có nội dung.Nay xin được chết như sau.Có tiền tươi.không tỉnh nào.mười người tu.chín người nhá.Tuấn cảnh nếu hiểu.Chị trước mắt là theo nó.Khung tiếng trung.Có tăng độ.Dáng người thương.Dạ người đó.Thấy được phật di đà.Còn nói gì chẳng khác bộ.Gọi như rút trần thái tông.Sinh năm một nghìn hai trăm mười tám.Mức năm một nghìn hai trăm bảy mươi bảy.Được lịch sử phật giáo xem là ông chu thiện chưa.Gì tổ khởi đầu.Giờ là người đặt nền tảng.Trường phái thiền trúc lâm yên tử của việt.Unimart tiền sư đã viết quyển thiền tôn chỉ nam.Để hướng dẫn phương pháp tu thiền.Hay như chú giải kinh kim cương tam muội để làm sáng tỏ lập trường triết lý cơ bản của.Tuyết ngân.Với pháp môn tịnh độ chịu trách nhiệm.Vua trần thái tông.Cũng đã hết sức.Ngày kêu gọi tất cả mọi người dù là bạn thượng trí trung trí.Khách hàng hả các đồng chí.Cũng phải thiết niệm phật.Ngày phân biệt rất rõ.Các thiện chí nói thì dễ.Nhưng hàng rất khó.Kẻ trung tí hay xuyên tô phước báo.Nhưng một khi quá thiện hết rồi dễ rơi dầu đường.Còn người hả chị.Lý niệm làm nước sen chính đi à.Nhưng kết quả chắc chắn không sai chạy.Chìa khóa hư.Ngày.Mở hà chí lấy điểm làm nước.Lấy tinh tấn làm cây xăng.Chú ý hiền lành nguyễn sang vĩnh.Và siêng năng không lười nhác.Tâm trạng buồn.Sau khi mạng chung.Quy tắc sử nguyện được cách về nước và.Đánh sinh viên.Thân đó không bao giờ mới.Qua những tiết dẫn trên đi.Chính tả đồ thị các bậc tổ sư tiền nhân.Dầu thuộc về phái nào.Cúp điều khuyến tu niệm.Coi pháp môn tịnh độ là cao.Lễ tiếp theo cho chúng sanh.Trong khoảnh khắc ta bà đau khổ.Chấp niệm phật tông yếu.Bản dịch của viễn thông nguyễn văn.Đại từ pháp vinh.Sư tổ tịnh độ tông nhật bản dạy.Ngoài điểm.Tất cả hành khách.Điều chẳng tương in giúp bổn nguyện của đức phật a di.Bởi vì.Tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm phật.Muốn được xin sang khỏi nước khác.Nên thuận theo bốn nguyện của đức phật a di đà.Niệm.Làm tương ứng với bột nguyện của đức phật a di đà.Nên mười phương hàng xa chưa.Đều trấn thành.Các hàng khác.Chẳng tương ứng bốn.Nên chưa vợ chặt trấn thành.mười ký.Biết thường niệm phật để mười phương chư phật hộ mệnh.What như kinh quán vô lượng thọ chiếc rằng.Quangminh xoay chiều khắp mười phương thế giới.Lâu nhất không rời cả chúng sanh niệm phật.Quangminh của đức a di đà trí xoay chiều người niệm.Chẳng soi chiếu của người tu cắt hành lá.Mới thấy.Người cầu xin sanh cõi cực lạc.Phải biết niệm.Là trọng yếu.Có thể nói rằng trách nhiệm phật tông yếu.Đại sư pháp nhiên đáng yêu ra một cách rõ ràng tôn chỉ cũng như mục đích ý nghĩa của pháp môn.Trách nhiệm.Những người niệm phật thuận lợi.Viết dàn hương trên bước đường trắng gì ngôi nhà cực lạc mà mình đặt cho.Bổn nguyện thánh trọng sầu năm kiếp tư duy chép trong kinh phật thuyết vô lượng thọ.Là chẳng kế thiện hay ác.Chẳng quản trị giá.Hi phá giấy.Chẳng tính tại gia hay xuất gia.Trạm luận có chí thì không có chí.Chị pháp đại bi bình đẳng.Nay đá thành phật.Chủ giàu cái tâm highland.Nguyễn lực của đức a di đà.Màn đêm chỉ trong khoảnh khắc.Đã được giữ giàu sướng nhất thọ của đức phật a di đà.Ngài đã khuyến từ niệm phật.Với lời lẽ hết sức chân thật gần gũi như sau.Ngoài việt xứng danh hiệu.Tin em không có hình thức gì hết.Hai ngư.Niệm phật quan toàn không có hình thức.Chỉ cần biết rằng.Hãy xưng danh hiệu đức phật a di đà.Khi được sinh ra quả nhất được.Do.Nền trí tâm niệm phật để cầu vàng.Hiếu đậu để hạ phàm phu thoát khỏi sinh tử.Khúc việt hương mối tình đầu.Hãng điểm.Nói về căn cứ.Tây bắc gồm thật.Ngu nghịch tứ trọng bán phá.Chuyến đi.Khóa dữ vậy.Nói chuyện hạnh thì mười tiếng hay một tiếng tất cả các con cũng xinh.Nói về tính thì một niệm hai trăm mười niệm.Kẻ ngu cũng làm được.Bụng chuyện vú dì mười phương chúng sanh.Mà có.Không để xảy ra bất cứ căn cơ nào.Bất kỳ.Mười phương chúng sinh thì có trí hay vô tí.Có tội hay vô tội.Phạm thu hiền khánh vân.Chị giới hay phá giới.Người nam và người nữ.Ông già hay trẻ con.Chưa đến căng cơ của thời tam bảo đại.Đều bao gồm cả.Hẹn gặp được bốn nguyện được nghe tín hiệu.Nam mô a di đà phật.Dạ tinh heo.Mày niệm phật.Thì đức phật a di đà dùng quang minh tiếng chim.Tuyết trắng rơi.Tháng tuổi nặng nghiệp dư.mười tám trưng lấy càng lên lương giàu a di đà phật bổn nguyện.Việt sao vậy.Lý do là gì a di đà bổn nguyện.Chứ không phải gì tháng nhỉ.Đại sứ lương tây dậy.Giá trị doanh nghiệp.Chiếc cần khiến âm thanh chuẩn.Chẳng cần quá để ý đến những tâm bất loạn.Vietsub.Dịu âm thanh chắn rất là nhân.Nhất tâm bất loạn lạc.Ngân hạnh nếu trên thận.Đã quá ích riêng.Chỗ này gọi là.Hình nhi thời bóng thắng.Tiếng hoa thời âm g.Đáng tiếc người đời này.Chẳng chuyên cần niềm mơ ước mong nhất tâm bất loạn.Hát chẳng phải như chim không cánh mà muốn.Cây không khí.Mở bluetooth.Nhậu.Chỉ hút đại sư.Súng vào thời nhà minh.Viết quyển.A di đà kinh yếu vậy.Đã phải lên tiếng than thở.Trong kênh dạy rằng.Đời mạt pháp.Dạ người tu hành.X có một người bắt đầu.Chỉ còn nhờ pháp niệm phật mới được đồ thoát.Qua lời từ tháng và nhắc nhở của một bậc đại sư tình đầu tư.Chúng tôi nghĩ rằng.Đây chính là thời mạt pháp.Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm phật.Không lo giúp niệm tu chi.Chỉ còn chọn lý phát ban đầu nữa.Để mà tuh.Diệu hiệp thiện sư không.Nếu có thể vận dụng thân khẩu mà niệm.Chiếc cần câu phật hiểu không gián đoạn.Tự có thể được nhất.Chỉ cần.Thực hành tốt nhà nghỉ.Mà chẳng cần nó sự tung tấn dũng.Nhậu ít thôi hút đại sư khai thị.Những điểm địa ngục.Thời là người của chúng địa ngục.Nếu niệm ngạ quỷ.Thời đã là nhà quý.Chưa đến niệm phật.Thời là công dân của phật quốc việt.Lý này rất rõ.Truyền hình trung tâm cảnh ruột cóc.Một niềm tương ứng một niềm.Niệm niệm ưng niệm niệm.Suốt cả ngày.Niềm đạt tín hoặc niệm thầm liên tục không gián đoạn.Cần phải lấy ít nhất tâm bất loạn làm kỳ hạn.Thực hành tâm hạnh đơn giản thì cần phải tin chứ.Chứng minh thư.Dữ liệu luôn luôn chứ đừng dừng nghỉ giữa đường.Từ sẽ được vãng sanh cực lạc.Có kinh nghiệm của nhiều bậc cao tăng và hàng giả kiên trì tu theo pháp môn từ chánh niệm phật.Nếu tình sâu nguyễn tuyết hạnh nguyên.Thì cửu phẩm liên hoa.Chắc chắn là chỗ cái gì trong anh.Nhất vị.Niệm phật của lào một phát bốn đơn giản.Nhưng bất đắc dĩ.Hơn nữa.Đó cũng là con đường thẳng tắp.Nếu chúng ta hàng chị đúng pháp.Chắc chắn thành tựu nhất trong cuộc đời.Chỉ cần chúng ta buông xả dạng duy.Giữ vững chánh niệm.Chuyên cần với chị giới thiệu.Khu đi gián đoạn có phật hiệu giao cho đến nhất tâm bất loạn.Người tu theo phật pháp.Trong thời đại hiện nay.Nhất là đúng với hàng cư sĩ tại gia.Niệm phật được xem là các đường thẳng.Giật mắt trái.Để ra khỏi luân hồi sanh tử.Đi chính là duy nhất trong phật pháp.Mà điểm then chốt.Lịch tin tưởng tuyệt đối vào bổn nguyện của đức phật a di đà.bốn nguyện của đức phật a di đà.Lợi dụng danh hiệu của ngài để cứu độ hết thảy chúng sanh.Nếu người tu tịnh độ mà không hiểu lý này.Thương cháu.Chịu trách nhiệm là để dành cho hạnh hạ ăn kém cỏi.Không đủ năng lực để hành trì các pháp môn khác.Lại có người cho rằng.Phương pháp kinh doanh điện tử chủ yếu là tự tử.Nên chỉ có thể trông cậy vào chính sức niệm phật của mình mới mong được giảm cân.Giờ gọi nó là tự lực niệm phật.Gì quan niệm chỉ dựa vào tựa.Nên giúp tôi rất ngọt.Dạ cũng không chắc được sự giám sát của mình.Có thể nói đây là điều mà nhiều người tu theo pháp môn tịnh độ mắc phải sai lầm.Khi chưa tìm hiểu kỹ về pháp môn tịnh độ.Trong quá trình biên soạn.Nhất tâm niệm phật quyết định giảm cân.Chúng tôi may mắn gặp được quân.Pháp nhìn đăng những.Ngày pháp.Sư tổ tịnh độ tung tại nhật bản.Càng đậm sâu vào từng câu từng chữ.Chúng tôi hút viện dẫn làm về cái gì.Hai lực niệm.Thứ tư là thù thắng với rượu.Có thể cứu vớt chúng sanh thời mạt pháp.Nếu thực sự tin sâu nguyễn thị.Hạnh nguyên.Chip trong đời này.Chắc chắn sẽ được vãng sanh về tây phương cực lạc.Kiếm gì là cái lớn của người niệm phật.Chúng tôi đã biên soạn lại bản dịch của cư sĩ viễn thông nguyễn văn nhạc.Hầu giúp quý phật tử hữu duyên tăng trưởng niềm tin vào bổn nguyện của đức từ phụ.Kiên cố niềm tin và bổn nguyện của ngài.Đến nhị lắm rồi.Chắc chắn sẽ được giáng sinh.Gì thế giới tây phương cực lạc.Nhận đầy chúng tôi kính mong cư sĩ viễn thông nguyễn văn hà.Quan hệ trước việc làm của chúng tôi.Gia cùng chúng tôi.Phát tường thực hiện pháp lý mỹ. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com