Một Cái đỉnh Lưu Sinh Ra

Lượt nghe : 64,930 66 người đang nghe

Giới thiệu :

– Chu Mục xuyên qua thời không song song, trở thành mười tám tuyến trong suốt tiểu diễn viên. Có được Địa Cầu phong phú tin tức tài nguyên, hắn vốn định lui vòng lập nghiệp phất nhanh, không ngờ không có tiền nửa bước khó đi. Không có cách, hắn chỉ có thể trước hỗn vòng tích lũy tiền, lại không hiểu thấu đỏ lên. Sau đó, thật là thơm! ! ! Ngành giải trí, lớn xưởng nhuộm. Rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ. Vì sự nghiệp (tiền tài), vì tình yêu (mỹ nữ), hắn quyết định rèn luyện hăm hở tiến lên. Một cái đỉnh lưu, như vậy sinh ra!

một cái đỉnh lưu sinh ra