1 2 3

một mộ hai tên một mạng

Lại một câu chuyện ma hay nữa của tác giả Duyên Kwon kể về oan hồn ở nghĩa địa. Mời quý vị thính giả theo dõi câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.