Muốn Biết NhÂn QuẢ BÁo Ứng KiẾp TrƯỚc đáng Sợ Ra Sao Xin Hãy Nghe Qua Những Lời Này...audio Pháp Hay

muốn biết nhÂn quẢ bÁo Ứng kiẾp trƯỚc đáng sợ ra sao xin hãy nghe qua những lời này...audio pháp hay

Trong kinh phật dạy.Làm người giàu sang quất dương trưởng giả.Là do cá nhân đời trước.Để bái phụng sự tam bảo mà ra.Làm người giàu có to lớn.Lại cho tiếng nhân đời trước bố thí cúng dường mà ra.Làm người sống lâu là do cá nhân đời trước.Không sát sinh mà.Làm gửi đơn chánh.Lại cho cái nhân đời trước nhẫn nhục mà.Làm người xuyên tu.Là do cá nhân đời trước không biết ngát bà ra.Làm người tài ba sáng suốt.Hiểu rồng thủy sa.Là chưa cái nhưng đời trước.Tu trí huệ mạng.Làm người có âm thanh trong trẻo.Là do cá nhân đời trước ca vịnh tám tháng tam bảo mà ra.Là người sạch sẽ không cận bình là do cá nhân đời trước.Tâm bão.Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp.Là do cá nhân đội trước kín người mà ra.Làm người thân thiện thấp hèn nhỏ bé.Lần trước cá nhân đời trước khi người mà xa.Làm gửi hình hình xấu xa.Là do cá nhân đội.Hay giận hờn mà ra.Làm người youtube.Không hiểu biết gì hết.Lại cho cái nhân đời trước không học hỏi mà ra.Làm người ngu xuẩn dừng .Là do cá nhân đời trước không chạy bảo người mà ra.Làm người chăm rồng.Lại cho cái nhân đời trước.Thầy hủy bán người mà xa.Làm người hay bị kẻ khác sai khiến.Lời cho cái nhân đổi trước mắc nợ người không trả mà ra.Làm người da đen xấu xí.Lại cho cái nhân đời trước.Che ảnh sáng quang minh của phật mà ra.Làm người sinh vào nước rõ hình.Là do cá nhân đội trước ăn mặc quần áo mỏng manh.Sủi sả.Cho mình là hơn người mà ra.Làm người xin trong loài hươu nai.Là chưa cái nhân đời trước dọa nạt người.Làm người khiếp sợ mà.Làm người sinh trong ngoài ruộng.Là do cá nhân đời trước chưa trưởng cực múa nhảy mà ra.Làm người thân thành xin lỗi dễ diễn.Lại cho cá nhân để trước hay đánh đập chúng sanh và ra.Làm người được người thấy mình đều xinh tâm hoan hỷ.Là do kim ngân đổi chứ.Mình thấy người.Cũng sinh trong hoa nhỉ mà ra.Làm người hay bị công an bắt giam cầm.Lại cho cái nhân đời trước hay bắc giang.Trong lòng trong.Làm người ngồi nghe thuyết.Mà nói chuyện làm loãng động tâm người khác.Sau sẽ rõ trong loại chó chọc tay .Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà không để ý nghe cho hiểu.Sao chế đỏ trong này lừa dài tay.Làm người tham ăn một mình.Keo đức bản xẻng.Sao sẽ bỏ trong loài quỷ đỏ.Hết kiếp quỷ đói sinh ra làm người bần cùng đói khát.Làm người hay cướp giật của kẻ khác.Sao đoạn lặng hi.Bị kẻ khác lột da ăn.Làm người yêu trộm.Củ cải.Sao đỏ làm trâu ngựa bị người sai khiến.Làm người yêu nói giọng nữ.Tuyên truyền điều xấu của kẻ khác.Sao gọi điện.Bị quỷ sứ rót nước dòng suối vào miệng.Kéo dài lưỡi ra cho trâu cày.Tôi hết rồi.Người ấy xin làm chim cu rốc.Chim cú.Người nghe tiếng nó kêu.Ai cũng sợ hãi.Chọn lại yêu quái.Điệu nguyền rủa cho nó chết.Làm người uống rượu say.Sao đỏ vào địa ngục nước phẩm xôi chè.Tuổi hết rồi.Người ấy sinh vào loài tinh tinh.Hết nghiệp tinh tinh.Được xin làm người từng đoạn.Không ai đếm xỉa đến.Làm người thăm đường sức mạnh của kẻ khác.Xào xe đỏ làm dâu.Làm người bị chết yểu.Là do cá nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà ra.Làm người cướp giật chia lìa.Đại triều họp kín x dùng lưới bắt chim non và.Làm người tin hải điên cuồng mất mạng là do cá nhân đời trước buông.Săn bắn ma.Làm người lương hồi thường mãn lẫn nhau.Lần trước ít nhưng đợi chờ.Dùng nước sôi hay lửa.Chém chắc.Giết hại các loại sinh vật mà ra.Làm người nghèo khốn.Khổ sở.Là do cá nhân đời.Tham lam trộm cướp mà ra.Làm người cậu muốn không được.Để trước ít nhưng đợi trước phí phát triển của cải một cách phi lý mà.Làm người bị đọa vào địa ngục.Là do cá nhân đời trước.Lạm phát của chùa mà ra.Là người bị quả máu xanh làm chim se sẻ bồ câu uyên ương.Lại chưa biết nhân đời trước tài châm mạnh.Làm người bị quả báo sinh trong loài cầm thú đói khát.Là do cá nhân đổi thuốc phá giới phẩm trai mà ra.Làm người quyến thuộc tình chống nhau.Lạy chúa tuyết dương đời trước nói lời thua ác.Làm người không lưỡi miệng lở.Là do cái nương đổi trước hay khinh chê mà ra.Làm người bị quả báo đuôi điếc tâm ngọc.Là chưa cái dương tuổi trẻ.Hủy bán cam bảo mà.Làm người bị dọa trong ác đạo.Là do cá nhân rồi chứ.Kinh t giáo phát bài.Là người bí đỏ trong loại xúc xích.Lại cho cái nhân đời trước cô giục người hạnh thanh tịnh.Giải ru bản thanh niên.Làm người hèn hạ bị người sai khiến.Là do cái vương đời.Kêu mẹ.Cũng cao mà.Làm người không lưỡi.Lại cho cái rương đời trước đâm thọc ghi gỗ mà ra.Làm người thân hình xấu xí tàn.Là do kinh dương đời trước tấm hay nóng chuẩn mà ra.Làm người xin chào chúng theo lắm.Lại chưa cái nhưng đời trước vi tính bảng a.Làm người cuồng mê đến chết.Là do cái nhôm rồi chốt đốt phá núi rừng cây cỏ mà ra.Làm người bị trời đất chú lùn là cho cái nhân đời trước.Trải nghiệm cha mẹ bà nha.Làm người hiểu đời bị giọt đánh đập.Đời vua cá nhân đời trước làm cha ghẻ mẹ ghẻ.Ăn ở độc ác mà ra.Làm người bị chết cháy.Dành cho cá nhân đời trước.Lấy lửa thiêu đốt chúng sanh mà.Làm người bị chết đuối.Là do cái nhưng kiếm chúng sanh chết nước mà.Làm người rất lạnh đơn phương.Làm cho kiến vương làm nghề luật da mặt.Làm người tự sát hủy mình.Là do cá nhân làm nghề cắt phòng mà ra.Làm người bị tai họa thiên linh.Dậy chưa kích nhưng vào rừng săn bắn mà nha.Làm người bị tá hỏa không chừng.Là do cá nhân hành hung làm giữ mà ra.Làm người bị quả báo mừng cụ.Lại trước cái nhân thế của giang tham mà.Làm người chịu nhiều thua thiệt.Là do cá nhân cố ý ăn đường mà ra.Làm người bị bụi thường.Để chiều kinh nhưng gạt người lấy của mà ra.Làm người chịu đời thức thế.Là do cái nương nhờ người gạt người mà ra.Làm người chiều cảnh lòng lạ.Lại cho cái những chiến công lừng của bà ra.Làm người mắc mưa mất ngủ.Là rút kinh ơn khuya tốt đường người mà.Là người bị cảnh người lìa của ta.Đánh trước thích dương chân giang đoạt lời mà ra.Làm người chuyển kiếp làm chó.Lời chúc ý nhân chữ của lòng tham mà.Làm người bị cảnh ruột hình đầy đọa.Lại chưa cái nhưng chưa kể gian tham mà ra.Làm người bị lao xuống.Là do cá nhân dùng sức loại trực mà ra.Làm người bị cảnh vợ con phản loạn.Lại trước cái dương thấy sắc của dân mà ra.Làm người con nghịch với cha là do cá nhân thọ thay chồng bỏ mà ra.Làm người lính nghĩ đến con.Dậy chưa kích nhưng thỏ thay lòng ác mà ra.Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chứ.Là chỗ kín nhưng quên người đoạt vợ mà ra.Làm người cầu nguyện duy linh.Dậy chưa kích dương kinh thánh thủy thần mà ra.Làm người bà con xa cách là cho cá nhân khi thị hương tộc mà ra.Làm người sống cô độc một mình.Dậy chưa biết nhưng anh em mà.Làm người ngọng nghịu líu lo.Lạy chúa cá nhân đời trước đặc điểm thình lình mà ra.Làm người bằng hữu kinh thường.Lại cho cái ngân phương rưng ngào biển bà xa.Làm người vô duyên bạc phận.Là chỗ cây như khinh mỹ nhân tình mạc.Làm người đuổi giờ nhiều xứ.Lại chưa biết nhưng chia thì quê hương mà ra.Làm người khó nổi lập thân.Lời chúa kinh ôm thấy hư chê cười mà ra.Làm người chuyển kiếp cơ hàn.Lại cho cái nhân chi người rất lạnh mà ra.Làm người suy sụp nam cũ.Lời chúa kinh ơn đặng thời.Trêu tức thế mà.Làm người đánh đầu bằng tiền.Lại trước cái nhưng chưa sang chia hẹn mà ra.Làm người chuyển phú khóa.Lời chúa phép nhân trên người cực khổ mà ra.Làm người giữ của không về.Lại cho cái nhân dược giàu phụ khó mà.Làm người chịu kiếp vô duyên.Lại vô cái ngân kêu cách khi người mà ra.Làm người chịu đời suy nghĩ.Lịch chiếu kinh dương được mạnh chiếu vào.Làm người tạo lọc không thành.Lạy chúa kinh ơn tấn hay kiêu căng mặt nạ.Làm người họ sang ngang giấy.Lại chưa kích nhưng chỉ trúng hiếp cô.Làm người thiếu ăn thiếu mặc.Lời chúa cái nhân mỹ hoạch lúa gạo mà ra.Làm người gia cảnh bình hành.Lạy chúa tuyết nhân quỷ ngoại truyện của mạc.Làm người bừng cùng đói.Là dốt kinh nhưng ăn xài phung phí mà.Làm người thiếu trước hụt sau.Là do cái nhưng phải không nhìn chữ mà ra.Làm người hậu kiếp mồ côi.Lời chúa cái ngân bùi nghịch cha mẹ mà ra.Làm người đâu ăn trái bình.Lại trước khi ngưng dùng tà ma hại người mà.Làm người nhi cuồng đền tội.Lời chúc ý nhưng mắn gió chửi mưa mà.Làm người loạn tâm loạn trí.Lần trước ít nhưng dùng lửa hại người mà ra.Làm người lãnh tâm mất trí.Lời chúa cái nhân được khen chê khờ mà ra.Làm người câm khùng đền tội là chưa cái nhưng mưu sâu kế độc ác.Làm người trả quả loạn tâm.Lời chúc ý nhân chuyện khôn quốc tránh mà.Làm người giảng cảnh tức thời.Lại cho cái nhưng em côi anh bỏ mà xa.Làm người đo việc không thành.Lời chúc ý nhưng rào đường lắp ngõ mà ra.Làm người cầu phước vô linh.Lần trước ít dương bỏ người hoạn nạn mà ra.Làm người cầu phước không thể.Lời chúa khi nhân nghe rên không chở mà.Làm người chịu đời lầm lỡ.Lời chúc thích nhưng biết mà không nói.Làm người nhóm mục du quan.Lời chúc anh ơi chỉ đường lạc nếu mà ra.Làm người cướp biển oan gia.Là do cái nhưng thuốc hay không cứu mà ra.Làm người bị quả báo ba đời.Là do cái nhôm lương y giá chỉ mở ra.Làm người chuyển kiếp thích thế.Dành cho các nhân viên người đặng thế mà.Làm người lâm nạn cu thế.Lời chúa kinh nhưng thấy đáng không k mở ra.Làm người vô duyên bất chính.Để trước tết nhưng trước thân sau phẳng mà ra.Làm người tai họa thật là.Lời chúa cái nhân tử gian làm đoạn mạch.Làm người lấy họ liên k.Lần trước ít nhưng gần người hung dữ mà.Làm người con cháu vô duy.Lời chúa kinh như tấn hay ghét người mà.Làm người con cháu thức thời.Lấy được cái nhân thọ ơn báo oán bạn.Làm người sinh con muỗi.Lời chúa kinh ơn bội ương bạc nghĩa mạc.Làm người con cháu bất kỳ.Lại cho cái dương ngày hai mươi vậy mà ra.Làm người con cháu ngu si.Là chó cái rương chẳng nghe lời lạnh mà ra.Làm người con cháu khiếp nhược.Lại cho cái nhân giả ai giết người.Bạn trai.Làm người hư gan xanh bẩn.Lại vô cái nhưng nóng giận quá độ mà ra.Làm người tù bị xanh.Lấy cho cái rương ăn giật phong độ cũ.Phải cha.Thà người ở địa chỉ giàu sang.Làm gửi trên trước.Bài đánh đập trẻ dưới.Trẻ dưới không biết chuyện xưa chứ ai.Những người như thế.Chết vào địa ngục.Chỉ cần ngàn dặm nâng.Chịu quả báo đau khổ.Từ địa ngục xanh.Lấy đồ ăn làm trâu.Pitu xỏ mũi miệng dắt thuyền kéo xe.Loài vật to lớn đánh đập khổ sở.Bến đình lại nấu ăn trái ngày xưa.Lại nữa.Người ấn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra.Người sang thăm keo kiệt.Không tự xếp mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra.Những người cầm háo sắc.Lịch sử chống đẩy chi mà đầu thai ra.Người có táo bạo nóng nảy không hay những.Là từ trong loài khỉ.Hầu mà đồng hai.Người có thân hình tanh hôi.Ngã tư sông ngoài các trận mà đầu thai ra.Người có tâm thâm hiểm độc ác.Là từ trong loài rắn độc.Mà đổi thay.Người không có tử tâm.Càng những độc hại.Đặt từ trong loài hổ báo xài lan mà đầu thai ra.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh.Chết sớm.Biết bao thống khổ không thể kể xiết.Như thế là cho ba nhịp gây ra.Truyền hình khiến người ấy phải lạnh viết quả báo trong vào.Số chỉ của ba đường dữ.Là gì có tham sân si.Giá lợn.Cúng gì có ba độc tham sân si ấy.Mà con người tự thiêu đốt lấy.Miệng thường nói à.Tâm thử nghĩ ác.Thân thường làm.Do các điều áp khí làm cho thuê người thường chịu các khổ nào.không +.Đến khi mạnh chung.Hồn côi bao giờ.Mình làm mình chịu.Cha mẹ vợ con không thể cứu.Thoát vị trong nháy mắt điểm chuẩn kim dương.Ngưu đầu nhục thuốc ở trong địa ngục.Không kể tuti.Chỉ xét xử tội phạm.Kiểm điểm nặng nhẹ.Truyện ác ít nhiều.Trung quốc xin tiền đang làm thế nào.Thì thần thức tử thú từ.Không dám chè vũ.Do gì nhưng chuyện ấy.Nên phải theo nhịp mà chịu trả quả báo.Đến chỗ cũ hay vui là cho mình làm mình chịu.Mm mét đi bếp lâu dài.Đường ai nấy đi.Không bao giờ gặp nhau trở lại.Giá lại.Các vị thiên thần di chép thiện ác của người không thiếu sót bảy mà.Gửi thiển làm lành được phước thêm tủ.Người ác.Trạm xăng.Thêm khổ.Cứ xây dựng như vậy.Mãi mãi rồi lại đoạn làm quỷ đói.Hết kiếp quỷ đói.Để làm xúc xích.Tôi cũng vô lượng không thể chịu nổi.Không bao giờ.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Điểm liên kết tử tính ngủ mà xinh xăm hổ thì.Chồng kinh phật dạy rằng.Làm lành gặp lành.Làm dữ gặp dữ.Rừng trong đời ngủ trước ác thế.Chúng ta không nên làm.Làm lành không bất cẩn.Làm mát.Tự rước lấy tài hả.Chân đèn lắp ra phát sáng nè.Kinh giảng.Chiếu phim điều khiển nhỏ cho lập hồng phước.Giọt nước tuy nhỏ.Chẳng lâu.Cũng đầy.Tòa không chứa trẻ nhỏ lấy gì có phước to để thành.Trước khi ngáp nhỏ.Mà nói là không có.Ác nhỏ chứa lại lâu ngày cũng đủ mất thôi.Đại chúng nên biết.Gần dữ hòa phước.Đều do tâm tạo.Nếu không tạo nhân thì không có kết quả.Hương hỏa chứa là.Tội.Chúng ta mắc thịt không thể thấy.Đó là lời phật dạy ai dám không tin.Chúng con đất cùng nhau vô phước.Xin chào đời mà pháp.Nếu không siêng năng học tập tu hành.Công tử sức mình làm lành.Đến phút cuối cùng.Tắt thử.Khi ấy anh đang đánh buồn.Cái gì.Bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết hãy tội lỗi như trong phim đức phật đã dạy.Người đã biết tụi mình.Hóa lịch không biết bỏ ác theo lần hay sao.Đời này.Nếu không dũng tâm xã thân cậu đạo.Quyết phải đọa địa ngục.Vì sao bà biết.Vì trong lúc làm tội ôm rồng độc ác.Mạnh mẽ lên nào.Giận hờn.Gắt gao sâu.Chọn một người nào quyết muốn cho người ấy chết.Nếu tiếc một người nào không chưa thấy điều tốt của người ấy.Nếu chỉ bán một người nào.Biết khiến cho người ấy lâm chào cảnh khổ.Nếu đánh một người.Viết cứu cho người ấy đau đớn thấu trời thú.Khi giận hờn tàn bạo tay.Thì không kể tôn ti thượng.Dùng đời xấu hổ.Mắng nhiếc đủ điều.Có khi la vang những tháng gì.Mất như lửa đổ.Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt.Lúc đầu muốn làm nhiều sao lần lần giảm kích.Lúc đầu muốn kinh doanh cho mau chống sau lại thả lỏng buôn cho.Tâm đã không chí quyết ngày tháng trôi qua.Lần lượt từ nuôi cho đến khi quên mất việc thiện là.Ghét như thế.Thì viết lúc làm tội tâm được sức mãnh liệt thường thành.Lúc lỏng.Chị ý bạc nhược yếu hèn.Này đem cái x lần phước hiếu hẹn ý.Mật khẩu sát điều quả báo ứng mãnh liệt cương cường kia.Thì không thể được.Kinh giảng.Sám hối thì tội gì cũng tiêu diệt hết.Những thằng ngu.Đến lúc sám hối.Biết phải đầu thành tĩnh để.Nằm dốc xác đức.Như núi thái sơn sụp đổ.Không tiếc thân mà.Mới mong diệt được tội.Giết được tội nên phải ân cần.Hình khủng cùng nhau xét mình.Từ khi sinh ra cho đến ngày nay.Đã gây ra bao nhiêu tội lỗi.Thái tử sét cấp như thế.Mới không tiếc thân mà.Chịu khó nhọc mà sám hối.Nếu tạm thời nhiều phật liền singum mỏi mệt chán.Tạm thời lễ bái.Đừng nói sức lực không tham.Phòng tắm của người ngồi ngay tính đi.Liên nói nên phải có tin tức chức vụ gì.Vật nói không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt.Biết cần anh.Không được nè.Vũ thần.Vừa nằm xuống ngủ liền đêm bao nhiêu chiếc.Không bao giờ tưởng nhớ đến việc.Tang lễ phật quét quét chùa.Làm những gì.Khó lắm.Giá trà.Kinh có dạy dõi.Chưa từng có một mảng thiện nữ.Từ siêu giải đã lười biếng và sinh ra.Chưa từng có một chút phước đức nào.Từ skills.Tự do tự đắt mà được.Đệ tử chúng con.Này khi được làm thân người.Nhưng tầm hai trái đào.Vì sao mà biết.Đi từ sớm đến trưa từ trưa đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến sáng.Chưa đến không có một thời.Hát một niềm một tỉnh nào.Mà chứ không để tâm nhớ tưởng tam bảo.Nghỉ nhớ lý tứ đế.Cũng không có một chút tâm nào nhỉ nhớ báo ân cha mẹ.Cũng không có một chút tâm đào.Nghỉ nhớ báo ân sư trưởng.Không có một chút tâm đào muốn bố thí.Chỉ giới những gì.Tin tức.Không có một chút tâm nào muốn học thiền định.Muốn tu trí huệ.Này thử đêm kiểm điểm lại các phát thanh.Thì chúng con không có một pháp nào đáng kể.Trái lại.Những phiền não chậm trước.Thì không biết bao nhiêu mà kể.Đề tài.Để mắt.Nếu không kiểm soát như thế thì chúng con cũng tự hào rằng.Công đức của chúng con rất nhiều.Nếu có làm được chút việc chuyện gì thì nói.Tyler.Người khác không hay là.Tattoo.Người khác không hai tuổi.Ý chí cao ngạo.Xem như mục hạ vô nhân.Quân bình không còn ai nữa.Xét lại bàn nhỉ.Thật là đáng xấu hổ.Nay đuối trước đại chúng.Chúng con xin sám hối cách tội lỗi ấy.Mông chảy chú hoan hỉ cho.Tương lai không còn thiếu nhảy nữa.Đại chúng cũng nên tự rửa sạch thân tâm.Theo sự trình bày quả báo như trước đã thuật đủ.Thì không thấy tử khoan dung.Mà không cầu xả bỏ tội lỗi.Chạy trốn chứ nói tao không có các tội ấy.Ta đã du tuổi cần gì sám hối.Nếu đại chúng có nghĩ như thế.Nguyễn sinh từ bỏ ngay tâm niệm ấy đi.Phải chăng bao nhiêu lầm lỗi vy tế.Decade thành tội lớn đã.Hoạt hình.Giận hờn xuân tâm liền khỉ.Tập thành tính quen.Khó có thể sửa đổi mau chóng.Không thể buông trong phúng ý mà công nhân dừa.Nếu hai để nén những nhìn.Thì triển não có thể trừ.Người nào giải đã lười biếng buông luôn.Thì không thể tế đổ được.Đệ tử chúng con.Ngày nay mong nhờ sư tử vi hộ niệm của chưa.Chư đại bồ tát.Phước bửu thiện nguyện lực mà nói kinh.Tội nghiệp.Báo ứng địa ngục.Nên chúng con hết lòng lắng nghe.Tai nghe đức anh ăn thuộc lại như thế nào.Một hôm.Phật ở tại thành dương xá.Chồng núi kỳ xã quất.Cùng với chư đại bồ tát ma ha tát.Các vị anh văn và biến thuộc của các ngài đông vũ.Cũng có cách gì trị heo bị thiếu nhi.Ưu bản.Thứ bảy đi.Chư thiên quỷ thần.Thấy điều đến dự hội nông dân.Roblox.Có ngày tín tướng bồ tát bạch phật.Bạch đức thế tôn.Hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Xanh.Hẹn.Giàu nghèo.Không biết bao nhiêu chủng loại.Phạm có chúng sanh nào nghe được phật thuyết pháp.Thì cũng như con thơ gặp mẹ.Như bệnh gặp.Như lạnh có áo.Nhưng tối có đèn.Thế tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế.Lúc bảy.Đức thế tôn phóng đậu bạch hào tướng quan ở giữa hai chân mày.Xoài sáng hấp thấy chúng sanh trong sáu người.Kỳ ấy.Ngày chín tướng bồ tát.Vì thương xót hết thảy chúng sanh.Điện tử toàn ngồi đứng dậy.Đến trước.Quỳ gối chắp tay.Bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn nay có trúng xem bị cắt việc tốt cách chặt.Chém thương thủy từ đầu đến chân.Chúng xuân ấy bị chặn.Giờ trước.Thì có chó xạo phong thủy sống.Sống rồi lại bị chặn.Chịu khổ báo như thế vô cùng vô tận.Không bao giờ dừng.Là gì tuổi gì chị ở các đời trước.Thông tin tam bảo.Không biết cúng dường.Bất hiếu cha mẹ.Sinh phong ác quỷ.Làm nghề hàng thịt.Cách chặt chuối xanh.Gì cách nhân viên ỉa.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh.Thân thể trầm sự tê cứng cả người.Mày đâu rồi.Toàn thân bằng đỏ.Bán giấy chim muông giá rẻ bóng người.Bà con ta bỏ không ai muốn thấy.Ác báo như thế là bệnh phong hủi.Dị nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Vật đá.Vì đời trước người ấy không tin tam bảo.Bất hiếu với cha mẹ.Phát.Hủy cho.Bóc lột của người tu hành.Chém bắn khánh huyền.Tổn thương sư trưởng.Chưa từng biết cô ấy.Trung ương bội nghĩa.Hành động như cũ quyển làm sáu người chết.Không kể thương xưa.Không biết phụ thì.Đơn mắt phải tội nhưng.Lệ quyên.Thân hình dài lớn.Tai điếc.Chân không có.Vòng quay bỏ nếp mà đi.Chỉ ăn đứt cáp mà sống.Pikachu trùng nhỏ nghiệm cắn rứt.Ngày đêm chịu khổ vô cùng không gián đoạn.Dì ngân dương gì mắc phải tội ấy.Phật đá.Vì đời trước người đó chỉ biết có mình.Không tin lời hai.Lỗi lầm của kẻ khác.Bất hiếu với cha mẹ.Trái ý phản nghịch.Hoặc làm địa chủ hay làm quan to.Chứng nhận bốn phương.Hoặc làm châu trưởng quận trưởng.Cai trị tốt xuất dân chúng.Mà kiểu tỉa thế.Xăm đoạt của người một cách vô lý.Không đạo đức.Làm cho chân chúng cùng khổ.Vì nhân duyên ấy.Nên mắc phải tội gì.Lại có chú sang đuôi cả hai mắt.Không thấy biết gì.Hoặc bị cây đè.Phật sám hối.Chết rồi sống lại.Sống lại rồi.Cứ nghịch tí mày.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Vì đời trước không tin tội phước.Chiều ánh sáng của.Mày biết bắt người.Giảm lúc chúng sanh.Lấy bao lấy đẩy bao đầu chúng sanh.Không trông thấy.Nên mắc phải tội như vậy.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Nghe lời kinh giải như vậy rất đáng sợ.Chúng con cũng có thể đánh làm những tội như thế.Nhưng vì dùm interacting tấn.Đền công tử nhớ biết đó mà thôi.Những tuổi gì vậy vô lượng vô biên đến đời sau rất nhiều khổ báo.Ngày nay chí tâm.Một lòng tha thiết.Đầu thần đánh lễ năm dốc sát đất như núi thái sơn sụp đổ.Cầu xin sám hối.Hữu thiện anh đăng.Vải đũi tâm tính.Những tuổi đã làm rồi.Nhờ sám hối mà trừ diệt.Những tuổi chưa làm.Từ nay thanh tịnh.Nguyễn tiến quyết thấy mười phương chư phật.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô quan minh phụng.năm mươi nhật nguyệt quang phổ.năm mươi nhật cũ.Quangminh.Nam mô tuổi oai nghi.Nam mô quanh minh tu.Nam mô liên hoa quân.Nam mô đa bảo phật.Nam mô sư tử hống.Nam mô sư tử âm dương.Nam mô chính tấn quân sự.Nam mô dương vật.Nam mô tiết canh bồ tát.Nam mô thường bất ly thế à.Nam mobi thân.Nam mô quán thế âm bồ.Lệ quyên như vậy mười phương tận hư-không dưới hết hãy tam bảo.Nguyễn sinh tam bảo chữ lồng.Từ đại bi.Yahoo.Kiếm cách rủ xa nhỉ.Giải toán.Vì các chúng sanh và diệt trừ những.Địa ngục.Ngã quỵ.Súc sinh.Kiểu tóc dũng trần rút ra.Không chịu cắt quả báo dưỡng nữa.Chuyển cách chuyển sang bỏ hổ trong vai đường.Đồng đến chỗ trí huệ.Điều được yên ổn.Hoàn toàn an vui.Nguyễn sinh tam bảo game ánh sáng đại quang minh.Viết chữ minh cho chúng sanh.Phân biệt rộng rãi.Giải quyết rõ ràng phát môn ghi gì.Thẩm thẩm nhiệm mầu cho chúng sanh nghe.Kiếm chúng sanh đều được trứng quả vô thường bồ đề.Thành.Rảnh.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Lấy liên trí thẳng nhất tâm bản nghe.Suy nghĩ cho kỹ.Tin tưởng bồ tát bạch phật.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh nhậu nhiều lắm á.Biển không thể nói.Dù có nói cũng không rõ ràng.Vì nhân viên gì.Mắt phải tội ý.Phật đá.Vì đời trước người ấy chỉ bán tam bảo.Kinh vị thánh nào.Bàn luận diệt sốt thuốc của người.Phim việt hay dở của người.Vu oan cho kẻ lương thiện.Liên kết nguy hiểm.Vì nhân viên ý.Nên mắc phải tội như chị.Lại có chúng sanh bụng lớn như chó.Củ nhỏ như kim.Không thể ăn núm.Những bộ đồ ăn.Đồ ăn biến thành máu mủ.Dị nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật đá gì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng.Khi có đại hội.Sống các thức ăn ngon.Người ấy duy mạnh.Vật lý mà muối gạo cơm ra chỗ khuất mà anh.Lại thêm kênh.Tiết của mình tham quan.Thường tấm lòng độc ác.Cho người uống thuốc.Nghẹt thở không thông.Vì nhân duyên ý.Nên mắt phải tội nghiệp.Lại có chúng sanh thường bị nhục tốt tiêu nước.Rồi nước sắt nóng vào thân.Đóng đinh sắt vào thân.Đúng rồi tự nhiên hỏa bốc tiêu chảy thân thể thấy điều vẫn đỏ.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật.Vì đời trước làm thầy châm dễ tổn thương thân thể của người.Châm chích không đầu.Gác người lý của.Làm cho người đau khổ.Vì nhân viên ấy.Đơn mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh thường ở trong cái chậu nấu nước sôi.Gấu đầu ngược tốt.Tay cầm spark.Móc bỏ vào giọt nấu chín dùng.Rồi thối cho sống.Sống lại rồi nấu nữa.Vì nhân duyên gì.Nên mắc phải tội ấy.Phật pháp.Đi đường trước người ấy làm nghề hàng thịt giết chúng sanh.Chùm nước sôi.Vũ xịt lum.Giết hại rất nhiều không thể kể.Vì nhân viên ác nghiệp ấy.Nên mắc phải tội như vậy.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đầu tràn với loại kinh dài như vậy.Rất đáng sợ.Chúng con không biết ở trong đường ác nào đã từng làm chú lượng tội nghiệp như thế.Đời sống.Viết phải mắc quả báo ác nhỉ.Ngày trong đời hiện tại chúng ta cũng có thể mắc phải nhưng quả báo ác nghiệp ý.Ấp ống rộng lưng.Miệng không chịu nói.Hoặc bụng lớn cổ nhỏ.Không thể ăn nuốt.Mạng chống giun.Ngày nay tuy an vui ngày mai thế nào không thể biết được.Hình nền gặp phải quả báo đến quần thể khác.Mọi người đều nên hiểu rõ ý ý.Nhất tâm chánh niệm.Tư tưởng gì nữa.Chỉ một lần tha thiết.Nhằm giúp sát thủ.Đầu thành đánh lễ.Nguyễn gì hết thảy chúng sanh.Ở cấp trong bốn loại sáu đủ.Ngày nay đang chịu khổ.Đã chịu khổ.Thầy thích diệu phủ và quy y thế gian đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô tử tại.Dương.Nam mô rooney được âm.Nam mô định quangminh phật.Nam mô bảo quangminh.Nam mô bảo cái chiếu thông phật.Number diệu bảo phật.Nam mô đi.Nam mô kim cang vũ tiên tấn phật.Nam mô tử tại dương thần.Thông phật.Nam mô đại quang phổ chiếu phận.Nam mô bảo chào.Nam mô huế thưởng bồ tát.Nam mô thường mất đi thế à.Nam mobi thân.Các.Nam mô quan thế âm bồ.Lệ quyên như vậy mười phương tận hư-không trước hết hãy tam bảo.Nguyện xin chư phật.Tứ đại bồ tát.Đem sức đại từ đại bi.Cứu khổ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ.Dùng sức thần thông diệt trừ ác nghiệp cho các chúng sanh.Hoàn toàn không đỏ trở lại trong ba đường khổ.Đếm được chủ an vui thanh tịnh.Sinh ra chủ nào cũng được thanh tịnh.Công đức đầy đủ.Không thể cùng to.Xã thân hành gặp chưa.Đồng chí các vị đại bồ tát.Thành.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràn đại gia tâm lý.Lương tài nghe kể.Tượng bồ tát để bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh ở trong hỏa thổ.Âm trang bị kêu.bốn cửa hàng tui mở.Nhưng chạy đến thì cửa điền tự động.Dạy gấp đông tây cũng không ra được.Bị lửa thiêu sạch.Mở mắt phải tội ấy.Phật đản.Vì đời trước làm người thiêu đốt rừng núi phá vỡ bờ đê.Duyên dáng các thứ trứng gà trứng.Làm cho chúng sanh bị hư.Mở chưa.Đơn phải bắt tội như vậy.Lại có chúng sanh thường ở núi tuyết sơn bị chó lãnh thổ ở.Giá thịt nước nè.Cầu chí trung.Cầu sống không được.Khổ sử vô cùng không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Phật pháp.Người ấy đời trước làm sạch đón đường bóc lột áo quần.Điện tử tuhu.Mùa đông giá lạnh lột truồng hình người khác.Làm cho họ phải chết à.Gia lộc giá sẽ tịch câu rê.Làm cho chúng sanh đau khổ vô lượng.Vì nhân viên ấy.Đơn mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh thường ở trên núi giao rừng kín.Giờ đụng vào đu thì liền bị cắt đứt đó.Thân thủy tay chương điều bị chặt nát.Đầu đường khổ sở không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Phật.Vì người ấy đời trước làm nghề sát sinh.Phân hay sẽ cực chúng sanh.Cắt sẹo bóc lột.Cúp.Chile.Đầu mình tan rã.Kêu lên trên cao.Cân lượng mà bán.Quạt treo sống mở bán.Đau đớn vô cùng chúng sanh không thể chịu nổi.Vì nhân viên ác dịch ấy.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh tai mắt rưng rưng năm căn không đủ.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phatdat.Lời chúc nuôi chim bay chó chạy để đi săn bắn.Bắn chim bắn thú.Quạt bắn bể đầu.Quạt bị đứt chân.Giỗ sống long khánh.Làm chúng sanh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi.Vì nhân viên ấy.Nên phải mắc tội nghiệp.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh di.Sợ hãi.Cùng nhau chí tâm.Một lòng tha thứ.Năm giáp xác.Đầu thần gắn lễ.Huyện gì hết thảy chúng sanh trong mười phương.Hoặc đất chịu khổ.Hoặc đang chịu khổ.Hoặc sẽ chịu phủ mà quy y tế giang đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mưu tình quanh ta.Nam mô bảo dương.Nam mô thọc căn hoa duyên phận.Lamborghini vậy trang nghiêm phật.Nam mô khai hóa bồ tát.Nam mô nhất thừa độ phủ.Nam mô bảo nguyệt quangminh.Nam mô bảo liên hoa bụp.Nam mô sư tử hống lực.Nam mobi tinh tấn phẩm.Nam mô kim bảo quanh minh phụng.Nam mô dược vương bồ tát.Nam mô dược thượng bồ tát.Nam mobi thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ tát.Lại quý như chị mười phương thận hư không dưới thấy tam bảo.Nguyễn sinh tam bảo đem lòng đại từ đại bi.Cứu hộ hết thảy chúng sinh trong mười phương.Kiếm cách rủ sang hiện đang chịu khổ.Liền được giải.Chúng sanh xét về khổ hoàn toàn đoạn trừ khi.Đảo rốt ráo.Hồng sa đã trở lại trong vai đường ác nữ.Từ nay trở đi.Chưa đến ngày thành.Trừ sạch ba nghiệp chướng.Diệt hết năm sợ hãi.Hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm.Nghiệp hóa hết thảy chúng sanh.Hướng dẫn vô thượng đạo.Thành.Chấm.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại lắng lòng mà nghe.Tiếng tướng bồ tát.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh quẹt.Lưng công tay chân cong.Không thể cầm lắm.Không thể đi đứng.Dị nhân phim gì.Mà mắt phải tội ấy.Vì đời trước làm người độc ác để binh khí sửa trường.Đặt bẫy đặc miền.Súng đặc cơm.Đào hầm đào hố.Hãm hại chúng sanh.Việt nhí.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh bị cắt một tốt trói buộc thân thể không cục.Không thể thoát được.Phim gì mà mắc phải tội ấy.Phật đản.Đi đợt trước người ấy trà cưới chúng sanh buộc nhốt trong suốt.Hoặc làm chủ tổ.Quyền hành địa phủ.Cây trị dân chúng.Tham lam chưa.Dân oan người vô tội.Lương thiện bán hận mà không biết kêu ai.Nhật ký.Đơn mắt phải tội nhưng.Lại có chúng sinh hoạt viên hoặc suy hoặc buồn hoặc sợ.Không phân biệt được tốt xấu.Dị nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Phật pháp.Vì đời trước làm người uống rượu say sưa loạn trí loạn tâm.Phạm ba mươi sáu tuổi.Đơn đỏ làm người ngu si.Cũng như người say không phân biệt được tốt xấu.Phượng hạt ông tiên.Đơn mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh thân lùn hình nhỏ anh tạnh rất lớn.Bão xuống thì thương đau.Bị nứt da sau lưng mà đi.Đi đứng nằm ngồi đều bị trở ngại.Duyên gì mà mắc cái tuổi ấy.Phật.Đi đổi trước buôn bán dàn lọc khen giật báo của mình.Chế vật báo của người.Thay đổi thân đấu.Vẫn cân bị mốc.Xem luận thức.Hiệp ấy.Đơn mắt phải tội như vậy.Ngày nay đây chú đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời phật dạy như vậy.Rất đáng sợ hãi.Cùng nhau nhất tâm một lần tha thiết.năm chất xám.Đầu thần rảnh dễ.Nguyễn gì hết thảy chúng sanh đã chịu khổ.Hết thảy chúng sanh sẽ phải chịu khổ.Thế thì chú sang hiện đang chịu khổ trong sáu đường.Dân nguyện gì cha mẹ.Sư trưởng.Tín chỉ đàn nguyệt.Thiện ác truy kích.Dưỡng da cho đến hết thảy chúng sanh.Hấp trong mười phương.Mở quy y thế gian đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô dung thắng.Nam mô pháp không đăng phật nam.Vô lượng âm phật.Nam mobile.Nam mô bảo quang phổ.Nam mô bảo nguyệt quang phổ.Nam mô trịnh huệ đức phong phật.Nam mô tính ngừng phan.Nam-mô lưu ly quang túy phong.Nam mô bảo đức bộ phận.Nam mô độ bảo quản minh tháp à.Nam mô văn thù sư lợi bồ tát.Nam mô phổ hiền vương bồ tát.Nam mưu biến thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ.Lệ quyên như vậy mười phương tận hư-không dưới hết thầy tam bảo.Đệ tử chúng con.Ngày nay mong nhiều phật lực.Pháp luật.Bồ tát.Nguyễn thị bích thị chúng sanh.Màn ảnh lệ quyên.Cổng sinh sám hối.Nguyễn chúng sanh đã chịu khổ rồi xin giờ xếp lại tử vi.Chùa phật chùa bồ tát.Luyện tập giải toán.Những chúng sanh chưa chịu khổ.Từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo.Rút dao không đoạn trở lại cho các đường khác.Cảm nhận khổ.Bấm giờ.Tám phước xin.Được cân lành.Thành tựu bình đẳng.Đầy đủ trí huệ.Thành tựu biển tây.Thanh tịnh tử tài.Cùng giết sư phật thành.Mực trắng giá.Ngày nay đội trống đồng nghiệp trong đạo tràng tâm.Lòng mà nghe.Đến trước bồ tát.Vầng trăng.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh.Hình trạng giết thú.Hưng đen nhưng.Hai tay lấy phần.Hai trai nổi lên.Mặt phẳng mũi dài.Mắt đỏ già gù.Rằng nếu thừa số.Huyện tân huy.Dính án cho ông thủng.Bụng lớn lưng nhỏ.Tay chân co quắp.Xương sườn xương sống nổi lên.Túi vải ăn nhiều.Rễ giữ tang huy.Máu mủ như nước.Bệnh thủy thủ.Phong thủy ung thư.Bao nhiêu điều ác độc hung dữ liệu dùng giao thông.Dầu muối thân cận.Người không để ý.Nếu người cách làm tội.Dù cỡ mình cũng duyên karmart.Hằng không được thấy phật nghe pháp.Không biết bồ tát.Không biết tháng hai.Ra chào nỗi đau khổ.Không bao giờ cùng.Dị nhân duyên gì mất cái tội ấy.Phật dạy.Vì đời trước làm con bất hiếu với cha mẹ.Làm tôi không trung chánh với vua.Làm người trên không thương kẻ dưới.Làm người dưới không biết kính kể trên.Không thần.Không tụ tính với bạn bè.Không nhân nghĩa với lạng sơn.Không liêm chính với nhân dân.Không đạo đức trong sự xử đoán.Không có đủ lượng.Mà lòng dạ đảo điên.Sát hại quân thần.Phim khi tôn trọng.Bán nước quân dân.Phá thành phá hủy.Cướp giật trộm cắp.Du lịch.Lại khiến mình chơi người.Xăm lính già nua.Lính hiếp qua.Bắn vũ người hiền.Kinh mạnh siêu trưởng.Khi dối kẻ thả tim.Tóm lại.Là phạm bích thủy tổ.Đơn mắt phải phát bóng.Tội nghiệp như vậy.Lúc bảy những người bị tội nghe phật dạy như chị.Khóc lúc động địa nước mắt trào như mưa.Ben bạch phật rằng.Nguyễn chí thanh sống mãi ở đời.Thuyết pháp dấu hóa cho chúng con mong được giải đáp.Phatdat.Nếu ta súng bãi ở đời những người bạc phước không chồng cân nặng.Họ bảo ta còn sống.Mà không lo nghĩ đến vô thường.Tự do tạo ra vô lượng tội ác.Sao ăn năn không kịp.Truyện nam tự long.Ví như con thơ.Bé thường ở bên mình thì con không nghĩ đến sự gặp mẹ.Lá khô.Lúc nào mẹ đi vắng.Cô mới điền sinh tâm nhớ tưởng.Khao khát viếng.Lúc ấy.Mệt trở lại con mới vui mà.Thiện nam tử cung.Toàn ơi cũng như vậy.Tao biết chúng sanh không tìm cầu sự thật.Thường trú chơn tâm.Trọn đời.Ca nhập niết bàn.Lúc bảy phật đuối trước khi chúng sanh đang chịu tội đó.Mà nói bài kể rằng.Nước chảy không thường đầy lứa mạnh không thường ruột.Mặt trời.Rồi nè.Mặt trăng tròn.Sự tôn trọng giàu sang.Càng vô thường hơn nữa.Nghĩ lại phải siêng năng.Đánh lễ ngôi tam bảo.Lúc bảy phật nói lời kể ấy rồi.Các người bị tội kia.Thấy điều buồn sầu mà bạch phật rằng.Thích thì chúng sanh làm những việc làm gì.Mở trang để được những tuổi khổ ấy.Phật dạy.Này thiện nam tử phải siêng năng hiếu giữ cha mẹ.Phụng sự sinh trưởng của y tam bảo.Chuyên tu hạnh bố thí.Chỉ giới nhẫn dục tin tức.Thiền định.Trí huệ.Từ bi hỷ xả.Xem kẻ đánh người thân như nhau.Không có thân sơ.Không khen gửi trả đua cô quá.Không khinh kẻ nghèo hèn.Ủng hộ người như giúp đỡ mình.Không có tâm ác đối với người.Nếu các người hãy tu hành được như vậy.Thời cũng đã làm báo được ơn chư phật.Hàng sách địa ba đường pháp.Không còn đau khổ nữa.Phật dạy kinh này xui các vị đại bồ tát.Dinh dưỡng quả youtube bồ đề.Các hàng thanh vân duyên chế.Liên chín lục thông thomas.Giải tám phát dại.Còn cách đại chúng các đều được pháp nhãn tịnh.Nếu có chúng sanh nào.Nghe được kinh dị.Thì không đòi trèo ba đường ác.Dạ không mắc phải tắm nạn.Địa ngục trống rỗng.Thống khổ không có.Tiếng tiếng bồ tát bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn.Kinh này gọi là kinh gì.Bồ tát ma ha tát.Cách cúng trị bằng cách nào.Phật bảo tính thưởng bồ tát.Thiện nam tử kiếm này gọi là báo ứng cháo hóa.Ngọc trinh.Các người nên phụng chị.Dạ du thuyền cùng khóc công đức vô lượng.Mấy giờ đây chú nghe phật dạy lời ấy rồi hết lòng vui mừng.Giảng lễ dâng lời lập theo.Ngày nay.Chạy xuống đồng nghiệp với lời phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi.Xin tâm tử vi.Gương nhờ thần lực của chư phật.Tu đạo bồ tát nhớ địa ngục.Phát tâm bồ đề gì hết thảy chúng sanh.Hiện đang chịu cổ ở đường điện.Tiếp thị chúng sanh đang chịu khổ ở đường.Ác quỷ.Thế thì chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường súc sinh.Chưa đến hết thảy chúng sanh cùng khắp mười phương.Hiện các triệu cổ.Chồng sáng đi.Nhất tâm nhất ý.Về những chú sang ý mà sám hối.Kiến chúng sanh được giải thoát.Nếu vậy chúng không xin làm phương tiện chuyển hóa thành phước.Thì ở trong mỗi mỗi địa ngục.Đại chúng đều có tội.Cùng nhau chí tâm nghĩ đến cha mẹ.Sư trưởng bà con thương tích.Sẽ chịu khổ báo gì sao.Dạ cũng nghĩ đến tự thân đại chúng hiện tại và chị lai.Cũng phải chịu khổ báo như vậy.Truyền hình.Đại chúng phải cùng nhau nhất tâm tha thứ.Ngâm gốc sát đức.Trí thành ân cần vận dụng tư tưởng.Nguyễn sinh một nghiệm cảm thấu mười phương.Một lại đoạn trừ du lượng tội lỗi.Những chúng sanh đã chịu cũ trong sáu đường tinh dầu.Pháp luật.Hiền tháng được.Kiếm các chúng sinh mỹ liền được giải thoát.Nếu trong sáng đường chúng sanh đào chưa chịu khổ.Tinh dầu phật lịch.Pháp luật.Hiền thánh lễ.Làm trước các giống xem ý.Vĩnh viễn đoạn trừ sáu được khổ.Từ nay trở đi rút sáu mươi đoạn trở lại trong các đường á.-ba nhịp trước.Tùy ý giảng sinh.Diệt trừ năm điều sợ hãi.Thử tải giải thoát.Diên tu đạo nghiệp.Không thôi không nhỉ.Dù hạnh trăng đêm giàu phát thiên địa.Được kim kontum.Thành đẳng chánh giác.Ngày nay chạy xuống đồng nghiệp trong đạo tràng để nhất tâm lưu ý.Lắng lòng mà nghe.Giải suy nghĩ cho kỹ.Kinh phật mạnh.Bây giờ có một con quỷ cái mục liên rằng.Thân tùy hai dây có mắt.Ngực có mũi có miệng.Mà không có đầu.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Ngài mục liên.Đời trước người làm học trò nhà ăn thịt khi giết trâu bò thì.Lấy dây trói buộc mà lôi kéo.Đơn mắc phải tội như vậy.Đó là tội báo mới ngủ hoa.Kết quả sẽ trở về.Lại có một con quỷ khác bạch ngài mục liên rằng.Thân hình tôi như một khối.Không có tay chân.Tay.Mũ lưỡi chân răng.Thân thường bị trùng rút chim hổ.Gắng sức mạnh.Đau đớn vô cùng.Không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà bắt phải tội ấy.Ngài mục liên kết.Đời trước hơi cho người uống thuốc độc phá thai.Khiến chúng sanh mạng sống không hoàn toàn.Diễn viên.Giật mắt phải tội như vậy.Lại có một con quỷ bạn ngày một viên rằng.Bún thịt nướng.Hầu như kim.Cùng đám bạn kiếp cuộc đời ăn uống.Vì nhân duyên gì mà bắt phải tội ấy.Ngài mục liên đá.Lời trước nuôi làm chủ làng xóm tuyến mình hào huy.Say sưa tung hoành.Kinh khi kẹt xe.Cướp giật thức ăn uống của người làm cho đối khá.Cũng khổ hết hãy nhân dân.Dị nhân duyên ấy.Nên mắc phải tụt như chị.Đó là quả báo mới trung quốc.Nó sẽ dứt quá ở địa ngục.Liệu có một con quỷ bạch ngài mục liên rằng.Tôi một đời lại đi.Có hai cảnh sát nấu ở dưới hai.Toàn thân cháy rủi.Đi tuổi gì đến nỗi như thế.Ngài mục liên đá.Đời trước khi chia vấn cho chúng người trộm lấy hai cái kẹp dưới hai.Đền mất phải tục như vậy.Đó là tội mới đơm hoa.Kết quả ở địa.Giải cứu công quỷ bạch ngày mục riêng rằng.Tôi thường lấy đồ tự bao bọc đầu lại sợ người đến giết.Xin tâm sự hải.Đi tuổi gì đến nỗi như thế.Trời thuốc gửi trâm phạm ngoại sắc.Phương sở người thấy.Quốc sử chồng có người bắt được tối chưa.Đánh giá.Tưởng ốm lòng sợ hãi.Cho nên.bảy tuổi.Đó là cội mới đơm hoa.Nó sẽ kết quả ở địa ngục.Ngày nay đây chú đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dậy.Đâu được không sợ.Từ lưu thủy trở lại cho đến ngày nay.Chúng con cũng đã làm vô lượng tội ác như thế.Những tuổi ấy điều tra gì không có tâm tử vi.Ý mạnh hiếp yếu tổng hợp.Chưa đến tội trộm cắp của người.Mi hót.Youtube.Nịnh hót.Bài bánh người hiền lành.Gây biết bao tội lỗi.Những đội bóng như vậy ở trong địa ngục.Quý phải chịu thống khổ trong ba đường chữ.Ngày nay.Chí tâm mục lòng tha thiết.Năm giúp sát thủ.Đầu thần đáng lẽ.Thay thế cho hết thảy chúng sanh khắp mười phương.Tác dụng khổ báo trong sáu đường.Đang chịu phủ trong sáu đường.Mã cầu xin sám hối.Huấn luyện sinh thay thế cho cha mẹ siêu trưởng.Giờ hết chỉ và con kiến.Mặt cầu xin sám hối.Dạ cũng tự gì bản thân mà cầu xin sám hối.Những tuổi đã là.Nguyễn xuân trường diệt hết.Những tuổi chưa làm.Khùng giảm làm gì.Nguyện xin quy y thế gian đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô liên hoa tung phong.Nam mô pháp không đăng phật.Nam mô phùng pháp phật.Nam mô phát trần.Nam mô tô di đăng quang minh.Nam mô bảo tàng trang nghiêm phật.Nam mô a di đà nẵng money one.Nam mô kim hải tử ta.Duyên phận.Nam mưu bác là linh hoa thắng.Nam-mô thủ thắng nguyệt dương vật.Nam mưu nhật nguyệt quan dương.Nam mô thượng tinh tấn bồ tát.Nam mô hư không tạng bồ tát.Nam mobi thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ tát. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com