1 2 3

mỹ nhân ngây thơ truyenvietaudio

tác giả: bố đinh lưu ly thể loại: truyện nữ cường, truyện ngược, cổ đại văn án: lúc tạ thiếu ly trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến lâm tư niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa. bảy năm sau, tạ thiếu ly cưới lâm tư niệm_ một người bị tàn tật ở chân. lâm tư niệm: “hắn cưới ta chẳng qua là vì chuộc tội cho chuyện bảy năm trước, tiện thể từ chối kế hoạch bắt thông gia của thái tử, chỉ là hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ta hiểu mà.” tạ thiếu ly: “làm sao mới có thể khiến phu nhân hiểu được ta chính là thật sự yêu nàng đây...!”.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.