Ngạo Thế Thần Vương

Lượt nghe : 99,232 51 người đang nghe

Giới thiệu :

– đại hoang thế giới , vạn tộc san sát , tông môn đẳng cấp sâm nghiêm , không thể vượt quá , chân vũ tu giả , tu thân thể , ngưng khí mạch , sinh chân khí , trúc thần thông , tới vô thượng , đứng ngạo nghễ thế gian , thống ngự vạn bờ cõi . thiếu niên dương hàn mặc dù xuất thân thấp hèn , cũng không cam tầm thường , tình cờ cơ duyên để cho hắn nắm giữ thượng giới tinh phủ , chế vô thượng đạo thống , lập vạn cổ đệ nhất thần tông .

ngạo thế thần vương