Nghe 1 Lần Tiêu Nghiệp Hết Khổ May Mắn Liên Tiếp Vô Ào Ào Bệnh Tật Tiêu Tan - Vi Diệu Pháp Âm.

nghe 1 lần tiêu nghiệp hết khổ  may mắn liên tiếp vô Ào Ào bệnh tật tiêu tan  - vi diệu pháp Âm.
Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.Ghi âm được siêu người dương thơ thế.Tắt dẫn chúng sanh đồng thành phật đạo.Quán luyện được như thế tâm sự mỗi ngày thêm tăng trưởng thân tâm an lạc giấc ngủ.Còn những ai hay thấy ác mộng là gì trong hiện tại hay quá khứ.Caption hay việt.Liên quan cháy quá nhiều.Khiến cho những công phượng uống tử lớp hai.Muốn hóa giải oan trái ấy phải quy y tam bảo trì trai dữ giới cúng dường bố thí.Phóng sanh tụng kinh niệm phật.Trì chú vãng sanh nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những danh liên quan trái với mình.Siêu sanh tịnh độ.Máy tôi như vậy mới quá giải nổi.Khi lòng từ được thuần hóa.Xung quanh mình.Ai nhìn thấy cũng đều kính mến.Nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp.Còn khi nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si danh ghép đô thị.Thì trong thân ta phóng ra những trượt khí quả điển nằm suy nghĩ xung quanh cảm thấy khó thở.Khi chồng thích chửi mình.Ngày đó việc làm ăn thường thất bại.Ví dụ như người bán hàng mà ăn nói cộc cằn thô lỗ.Thì hỏi ai dám đến mua.Chương trình người trung hoa nói.Bí quyết mua may bán đắt là thương mặt phải vui tươi nói lời êm dịu chân thật nhiệt tình.Anh cần giấy khách mới làm ăn lâu dài được.Đôi khi chúng ta là người ta.Lại cần nhấn lại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đảo được.Ngược lại nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trường.Thị trấn quá độ được hai.Nói chung .Muốn chuyển động từ được thành tựu tốt đẹp.Trước tiên chúng ta phải ăn chay dữ giới.Mỗi khi thấy nghe người và chợt lắm chẳng khổ.Cứu phương cứu giúp một cách bình đẳng.Làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng.Không mong cầu chi hơn.Nguyễn văn thành phật cứu độ chúng sanh.Được như thế.Mới phù hợp bạn ý là lời dạy của phật.Nếu không.Sẽ rơi vào trạng thái thương yêu gì kỷ hẹp hòi.Chuyển động ái diễm cây nên khổ đau.Cái gì hãy cùng tôi xin nhiều mẫu chuyện sau đây sẽ rõ.Quả phật còn tại thế.Mặt lại phu nhân là tính nữ thường thành.Một hôm.Vừa patin ngồi làm đạo diễn.Dưa hấu.Này anh.Lắng nghe phật nói ai là gốc khổ đau.Ta không chấp nhận.Vì ai đem đến cho con người.Bị hạ huyết áp là thấy là.Vị thần thiếp xin hỏi.Thí dụ trong nước có thiên tai.Dân chúng đang giảm trí tuệ.Khi đó bên hàn quốc khổ không.Chăm chỉ buồn chứ không khổ.Giả sử con gái mình là hồng.Note chín .Đi học có khổ đau không.Sao hậu nói thế.Phần mềm chat mà không khổ đau sao được.chín ái là gốc sinh ub cổ não.Đi học không thấy sao.Dựa vào tai nghe qua điền tỉnh ngộ đói.Nhờ icon giảng giải.Lời phật dạy.Thật là hữu ích.Hàng xanh.Lòng từ phải có trí huệ bình đẳng xã gì ta.Mới đạt đến cảnh giới từ cam cam.Hóa giải hết phiền não con trái hận thù.Vũ đâu game là giải thoát cho mình và chúng sanh.Nền có một bài thơ ca ngợi lòng tự như thế này.Lòng từ đẹp tựa như sương.Không pha ác cảm không dương tư thủ.Thơm như qua vệ sương thu.Giờ dòng cao trường người tu hạng tử.Hay là.Đường vạn nẻo đường đời đầy cát bụi.Nhưng anh ơi còn một nẻo dân quân.Trăng vàng bác ái thượng tình thương.Ngọc dương chi là lửng chảy.Tử vi muôn dạng trái.Hôm qua thơm thị xã ngát hương thơm.Có con thuyền bát nhã bộ nhân sinh.Rượu để khổ đưa người về bến giá.Có nhiều người nói.Cứ hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu.Mở mắt chim trĩ.Thì nó phát lại hết mùa mà.Lấy cơm đâu mà ăn.Hơn nữa những loài hung dữ như hùng đeo sư tử sáng chế.Mình không biết nó nó không hại mình.Chị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian.Đấu tranh để sinh tồn.Nhưng trái ngược tinh thần từ thiên.Phật dạy.Xã phú cầu vồng xã thân cầu đào.Những người nào chấp cái thân này là thật rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống.Vì sao khi chết phải sang trở lại chịu cảnh cả dây.Giống như anh mới nhà tiết của đi đâu rồi cũng trở về nhà.Chất phát hàng ngày.Phải trở lại.Họ lấy thân sinh tử.Chứ không thể thành phần tháng tiêm được.Không cần suy nghĩ nhiều thí dụ sau đây.Thời xác ở.Bưởi phật còn chủ khí.Ở thành phố việt trì.Một hôm có hai thời kỳ theo cùng đi sang nước pháp dị vật.Nhưng gặp năm hạn hán.Đường đi xa xôi.Bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi hết sạch.Chồng lúc quý khách đói khát cháy cổ.Chân tay bủn rủn.Bỗng thím một cái hồ.Dưới đáy còn đọng lại ít nước.hai thì vui mừng quá.Liền súng định bút xuống.Những thằng huy.Trung đức toàn là côn trùng.Không biết tính làm sao.Nữ uống thì phẩm giới sát sanh.Không uống phải.Thì nhỏ nói.Mình nên uống đi duy trì mạng sống.Đi đến viếng phật nghe pháp.Thì tính từ nhỉ.Mình đắp họ dưới bức xạ.Nước uống thì phạm dưới.Còn mặt mũi nào nhìn.Truyền hình chấp nhận chết.Nguyễn thị nhỏ thiết bị bạn đồng hành lìa trần.Trong lòng vô cùng buồn bã.Các bước lên trường.Khi đi đến nơi gặp phẩm.Luyện viết câu chuyện đau lòng đó.Thuật lại giỏi.Bạch đức thế tôn.Chán gì bạn của con khác xanh vào chỗ nào.Phật pháp.Bạn muốn rơi.Nhờ chữa giới thanh tịnh nên sau khi chết.Chúc mừng.Sang làm chưa thiên có ai đức tự tại.Trước thấy ta rồi.Cẩm ly remix chấp cái thân giả tạo nên phải chịu cực khổ vất vả.Lặn lội đến nay mới tới.Đi đến gần bên ta.Diện tích tam ngàn dặm.Phật dạy.Thân này là bất do tứ đại gia hợp.Chiến công thầm lặng mà gây ra ác nghiệp.Cái này chúng nó làm lợi ích cho chúng sanh.Xã thân cầu đào.Mấy bông sang chảnh giới an lành thành phật.Lại nữa.Giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn.Chú nguyễn diệp chi đều được thành tựu tốt đẹp.Nhưng dầu thời đức phật.Một hôm.Chữ asica đa nghi thức.Siêu gặp một thiếu phụ nghèo đánh cắp gần dưới một cái cây ở lâm viên.Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không xin đỡ được.Sự xúc động quá.Liền chị bạch.Tìm phương cứu.Đọc báo.Sư hãy đi mau tới trước phụ kia.Rồi thành tâm nói gì.Này cô.Từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến hai.Tôi chưa bao giờ có ý xúc phạm đến xem ảnh của một loài nào.Nguyễn giờ công thức lần này mặc vô sinh cháu được bình an.Lập tức.- * gửi trước phụ.Đúng theo lời phật dạy.Chỉ phục vài phút sau đó.Thiếu phụ xin được em bé bình an.Chồng nhiệt xác thật là khó giữ.Vì sự ăn uống hàng ngày.Người ta cảnh sát sanh hại.Cố ý thì đưa cảnh sát phải biết bao xinh đẹp chết thảm.Cho dù biết rằng.Sao lại thêm sự việc này xảy ra.Lòng người càng tinh chắc lý nhân quả.Làm thiện gặp thiện lành ác giả.Cái gì đó.Khi nói đến trớ.Mọi người đều biến sắc.Không còn ai dám ăn thịt chó nữa.Ký hiệu trường tiên sinh có chết.Vợ chồng họ cổ là ngày giết bò.Vì sao ông chồng đau màu cay mắt giờ thì bị bệnh da thịt với lỗi quét chạm và.Quần áo đau đớn vô cùng.Ngày đêm rên la một tháng thì chết.Thế mới biết những kẻ chưa sắp sinh thường bị chết thảm cho nên việc nhân quả báo ứng và.Không phải là chuyện gì à.Trong quyển hồi hương bút ký.Có một loại mô tả như sau.Dòng đời thanh thiên tông năm đạo qua.Ở huyện đào khê.Có một ngã chương mổ thịt trâu đem bán.Mà mọi người ai cũng biết.Nên học phạm đăng sơn.Suốt ngày giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán vừa để ăn.Một hôm kinh xong bỗng nhiên bị đen tụ lại.Trời đất tối sầm.Rồi mưa gió nổi lên dữ dội sấm chớp giang rằng ngay lúc ấy sét đánh trúng phạm đăng.Những người không chết.Xông mặt mày trái nám da thịt cuộn lại đau đớn rên la.Yêu lắm nên một cách thê thảm.Hai mắt đẫm lệ.Giận lên như sắp nói ra ngoài.Do lửa đốt lên cho thịt nứt nẻ.Angela dùng tay cào những chủ tịch bị giả nát do lại rồi bỏ vào miệng.Vừa ăn vừa nói.Thịt trâu ngon quá.Trải qua trình dài tháng rồi tắt thở.Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống.Nên biết rằng.Dự báo ứng của nghiệp sát sinh là nghiêm trọng.Mở quả báo công nghiệp giết trâu bò chó.Lại càng nghiêm trọng hơn.Vì chúng có công với người đời.Tại sao để nhẫn tâm giết nó để bán chả ăn thịt.Giọng năm mươi chín/mười đời thân.Đại diện vì hương.Có một người hội nghị làm nghề bắn chim.Những con chim bấm được ông đem đi bán hoặc chip đi ăn thịt vô số kể.Ông cũng ưa bắt lương quá rùa trắng ếch nhái.Thậm chí của thuốc cá.Cá biển chiên.Có dịp nào mà anh không làm.Có người hiền ký thế nguyên ông.Này ông ấy à ông nên đổi nghề sát sinh đi làm đúng sai vặt cho một ngày chân chính nào.Mấy tốt.Ông ấy chẳng những không nghe.Mà còn thiên hạ là lắm chuyện.Lâu ngày chạy tháng.Tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng.Sau cùng.Một chiếc bình khắp người nổi nhiều mụn nước lớn như trứng bồ câu.Giá tiêu thật sữa nằm trên giường cho đứng kêu la thảm thiết.Mạnh tính như thế cho biết ngày rồi ông ta chết.Sau khi ông chết.Hoàn toàn tuyệt tử không có một đứa con nối dõi.Nhịp sát quá đầu.Tất nhiên phải chuốc lấy tai ương.Thế nên mọi người phải suy ngẫm.Mà tránh xa việc sát hại chúng sinh.Đức giang tô ở ngoại thành dương châu có thể làm giường tên là kiểu tứ lục.Một hôm em thấy tổ kiến vàng liền đi vào nhà.Ở một số nước đang sôi sùng sục đối hay xuống ổ kiến phải thôi kiến chết về.Kỷ lục thấy thế cười chào tối ra các ý.Tháng tám năm sau.Nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khách thân mình.Khi tỉnh dậy.Quái lạ.Toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ.Rồi biến thành bọt nước.Làm cho em đau đớn vô cùng yêu khóc dài ngày rồi nhắm mắt lìa đời vô phương cứu chữa.Kiếm tiền nhỏ nhưng cũng có cánh ham sống sợ chết.Như người không.Tháng cầu đại chiến mở rộng lòng từ bi bảo hộ.Chết có tàn hại.Vào thời đức.Có một anh đùa trẻ tên chuyên đá.Làm nghề mổ heo.mười hai.Anh ta mang một chiếc bình kỳ quái.Biển mũi lúc nào cũng thua ra máu mũ đau đúng chuột cũ.Xưởng chịu cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc tiết.Một hôm.Phượt cùng anh em đi kích thước ngang qua.Bỗng nhiên từ trong nhà ankađien ra những tiếng kêu kinh hãi.Tưởng dạ anh anh hỏi.Bạch đức thế tôn.Thúy kiều đó là của người hay vật mà ghê gớm quá vậy.Ngài anan.Nên học tiếng kêu của người đồ tể chương tám.Duyên tập hai mươi hai.Làm thế chúng sinh đau đến thấu trời thủ đức không thể thiếu đối.Do nhân duyên ác dàn ý nên mắc tội khổ như vậy quá.Nhìn đỡ phật dạy.Sách nhiệt rất nặng.Khi chết bị đọa vào địa ngục.Thôi ngàn gian khổ hình.Mãn hạn chuyển làm xúc xích.Nợ máu phải hoàn thành trong kiếp ngàn đời khó có ngày chứ.Lâm đạo trưởng nói.Người đời tàn nhẫn trở thành thói quen sát sanh ăn thịt.Mấy lâu ngày là quá sâu dài.Giảm phước.Giới thiệu bidv quán vườn của con vật.Khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ít.Bến quản gói khác giặt giả đào bình.Cướp đi mạng sống của họ.Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất.Hình nền biết rằng.Nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thi thẩm.Gì thế.Những người làm nghề sát sanh hại kịch hãy mau thức tỉnh.Nhanh chóng rửa tay đổi sang nghề lương thiện.Hãy ăn năn tuyết ăn chay niệm phật.Bố thí phóng sanh.Vun trồng cội phúc.Đi đền bù lại những tội lỗi đã qua mấy vòng tránh khỏi những tay quà cho con cháu sau này.Khi chết được an lạc.Thì chịu khó giữ giới không sát sinh ăn chay phóng sanh.Phần nhiều người ta chỉ thích cúng giường bố trí.Ai để ý đến việc phóng sinh.Kỹ thuật tử x biết.Cúng dường bố thí.Kiếp sau hướng được cảnh giàu sang viết không quá giải nổi nghiệp sát sinh.Muốn hóa giải nghiệp sát.Chị cứ chỉ trai dữ giới phóng sanh.Mới có thể quá giải dần khắc nghiệt.Nếu không.Khi nhiễm sắc chủ quả.Họp với lãnh thỏ ác báo bị vàng.Tai nạn nằm liệt giường.Muốn sống chẳng đập cầu chết cũng không xong.Hình nền trong kinh phật dạy.Chúng ta hãy cùng lúc quá dữ chưa chỗ.Mình cố gắng làm nhiều việc thiện hảo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệt.Nếu không.Khắc nghiệt đến rồi.Muốn tu hành làm làm.Thì không có kiện nữa.Có nhiều người đức bình thường.Ký sự phim dữ giới ăn chay phóng sanh.Hoặc các mảng đến.Đời chỉ thích chốc khổ đau tới.Mấy thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh.Thì thật quá muộn màng.Gì vậy vài việc cúng giường bún xa.Chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình.Cứu vật phóng sanh.Đi chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo xa.Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng anh.Nhân quả tội phước rõ ràng như thế nhưng mà có mấy ai để mắt nhìn vào.Có nhiều người đến chùa tôi đưa kinh vào ban thuyết pháp cho họ xem nghe cho thấy rõ nhân quả tội phước.Làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau.Họ lại trả lời rằng.Con không dám xem phim nghe pháp như khi đang nghe rồi thấy làm việc trí cũng có tội.Tôi nói.Thực ra ngày lương thiện rất nhiều thợ mộc thợ hồ.Mua bán lương thiện doanh nhân.Tại cái gì chi tiện ích không làm.Chiến tranh biên giới có kho vàng núi bạc thử nghĩ khi ác báo tới.Cho biết bệnh hoạn tai nạn oan gia và mạng nữ thần gõ cửa khi đó đem theo đi.Ngoài hai chữ tội giọt nước.Đến thì ít ăn anh đã quá muộn màng.Lại có người nói.Anh bận công chuyện suốt ngày không có thời gian sang tên nghe pháp.Tôi nói quý vị không có thời gian xem phim nga pháp.Chưa có thời giờ xem phim nghe nhạc đi chơi đọc sách nhảm nhí người nói chuyện thị phi.Thật sự mà nói tao cái gì không thích nên mới trả lời cho chị trước khi đã muộn rồi thì ở môi trường nào.Cũng có thể xem kinh phật pháp.Có nhiều người thấy cũng đánh thường.Lúc bình thường thì chẳng lo tu.Điểm thi quảng cảnh khổ đau.Thì dù giang giá trị phật và than thở rằng cuộc đời.Sao khổ quá.Quyết định quản lý tai nạn lo âu buồn phiền.Cứ xảy ra mãi không có lúc nào để cho con được yên thân.Truyền hình.Có nhiều khi.Cổng trước chiều rồi.Sau khi chúng ta cổ là gì đời trước và hiện tại không biết lo tu hành ngày thứ bảy sát sanh.Các loài vật biết bao nhiêu người trung quốc.Gì thế khổ trước cho vui sầu sau đã tới.Cách bật tháng mỗi ngày hết nhức là làm cho một chúng sanh được an vui.Vâng chúng ta hết làm khổ người chết.Chương trình khuyến mãi làm gì.Châm ngôn nhạc phật có câu.Bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quảng.Bồ tát là bật nhất bộ thấy rõ tập pháp là như của khổ đau.Lý hải sợ hãi trăm tôi tập hiện hành lục độ.Còn chúng sanh là những người si mê danh nhân thọ pháp.Đến khi quá khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ giang tin cầu cứu.Đó là nói lên tính mê muội của con người được gọi là chúng sanh sợ quá khổ mà.Khánh ngân xấu.Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này.Chẳng chết ở trong một biển của bao la.Chồng cái gì khổ bao la đầy trăng tàn sát lẫn nhau.Chẳng thế nào ở chốn địa ngục.Kinh dị dương vật thương thánh đường những nơi chiến trường và loại mũ gia cầm đó là.Nick gần một chút nữa.Nhạc beat của chúng ta.Là địa ngục đau xương.Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ đập đầu chắc cổ lột da bằng chữ.Chiên xào nấu nướng các loại vịt.Chỉ có cách gì quỷ sứ thành hình những tội nhân ở chốn địa ngục.Chồng cái điểm khổ nhưng ông này.Có mấy ngày chắc ngủ rất tu hành.Thứ bảy chạy đuổi theo danh lợi chất lừa dối dùng mọi thủ đoạn.Đánh nhau.Và thẳng tay tàn sát các loại giật điện thoại mãn lòng ham muốn của mình.Cảnh ham muốn.Chỉ cần đúng xu và tội lỗi.Như thế là mỗi ngày lại tiếp tục với tao thì tác nghiệp chết chồng.Thì sớm muộn gì cũng phải lạnh đấy quả báo đau chưa.Để trấn áp báo trong khi tin nóng.Huế xưa phật dạy tí nữa mệt lời.Phải thương khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh không làm người khác đang điều sát sanh.hai giờ.Cố gắng tập ăn chay kỳ tụng kinh niệm phật.Thứ nhất mỗi ngày.Lâm hồi tiếng anh thi trường trai bớt xa.Là phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt trường trai bớt sát là điều thuốc.Khó thực hành gì có người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ.Nên bỏ ăn thịt rất khó.Không mở được phải làm sao.Chuyện này.Cần phải quán tưởng những điều sau đây.Do sự gặp thời chiến tranh.Xin hỏi mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không.Nếu sợ khi đặt thiệp trước mặt mình lên quán.Lịch sử sẽ giống với con người sẽ chiến tranh chết chắc đến chị.Diễn biến chính trận chiến tranh tôi dứt khoát không ăn chém chết.Để.Sợ bị bắt trói khi giặt nước đến.Quán tưởng mất hai.Một mai chiến loạn xảy ra giặc đến nhân dân bị bắt trói.Thật là đáng sợ.Khi đó nhìn quán tưởng.Chiếc thuyền này.Con vật bị người mua mắt trái giật đi làm.Hình ảnh kêu gào của khuyến thuộc chúng nó thực phẩm chủ nhật.Gì để tránh sự bắt trái bị giật giả.Làm cho gia đình đi tán đi thương.Tôi rất khỏe.Không nỡ ăn chém chết này chính mình bị giết.Chứ bà giá sửa chân tay khi sắp bị người khác giết bản thân mỗi người có muốn hay không.Lúc này nên quán tưởng.Sự đổ máu đau đớn của con trượt khi bị đập đầu cắt cổ.Bấm sức hầm nấu chim nướng.Để tránh thương mình khỏi bị kẻ khác giết hại bằng cách chiến đấu giảm thịt này.Tuyệt phẩm không dám ăn.Nếu quán được bao khó quá nhỉ.Câu chuyện chúng ta chẳng muốn sát sinh ăn thịt nữa.Mặt còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại.Đồng thời phát tâm bồ đề.Thành kính cầu xin chư phật và bồ tát gia hộ cho bình.Dưỡng đạo tâm kiên cố.Chỉ chay giữ dưới bố thí.Phóng sanh cứu độ mọi loại giấy chụp lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra.Có một quán cơm chay cho một câu nói rất hay.Người ăn chay thiên hạ giết nhau ta không bị chết.Nghĩa là người ăn chay hàng dạng chúng sanh bị giết trong đó không có ta ăn chay tâm đức.Quả thật vô cùng thu thắng.Ăn theo thời cuộc ăn gì vậy sao không tăng trưởng tâm sự và bỏ dở giữa chừng.Món ăn chay với lòng từ phát tâm ăn chay mới lâu dài hưởng nhiều phước.Tụng kinh bát nhã phật dạy.Các hàng đệ tử phải tinh tấn tu ti pháp thực hiện.Đưa giấy phép xin việc thường khởi tâm từ bi.Cứu khổ ban duy.Lời phật dạy như thế vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật.Cái hại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật.Họ không khuyến khích khen ngợi con quỷ bán.Dịch tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại.Truyền hình trong kinh tế ta nói.Nếu người nào hát tâm khi chê bai ngăn cản du bán người tu hành thì ngày.Vậy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh.Gói cước ngày.Chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh.Muốn không sát sanh cần tu tâm cường.Muốn có tâm sự với anh trai.Thương người mỹ nhật.Loài.Dưới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ.Nêu gương cho đời.Được như vậy mới tránh khỏi kết quả bồi thường thương bạn xương thịt.Máu huyết.Lòng từ mỗi ngày thêm mới trồng.Thân tâm thanh tịnh.Fashion trí huệ.Đảo quả chống rung thành.Có gì chị.Mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.Đúng như lời thủ đã già.Tất cả chúng sanh không nhịp xác.Mười phương thế giới khỏi đau bên.Mỗi nhà mỗi nơi đều tô thiện thiên hạ lo chi chẳng thái bình.Trong kinh thập thiện.Phật dạy.Nếu ai standee lipstick thời thành tựu được mười pháp không còn bất lão.Mộc lạ đối với chúng sanh cùng hát bố thí đức vô lý.Hay.Thường dưới lòng đại từ với các chúng sanh.Bạn giúp sạch tất cả tập thể giận hờn.bốn.Thân thường không bền.năm mạng sống lâu dài.Sóng.Thường được thiên thần ủng hộ.Bảy không thấy ác mộng.Giấc ngủ yên vui.Dịch kiều loan nhiệt bán phù tự giải.Yến.Không sợ sao.mười khi chết chanel phải trời.Nếu em không biết đó hồi hướng về đảo vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phật được tùy tâm phật thọ mạng tự tại.Liên khúc câu.Trong thập giới sát sanh thứ nhất người tu hành giữ đức anh.Dịch mười một thể hóa thành.Chẳng đêm sát hại thấy danh hàng từ.Ai không sát hại sinh linh.Tuổi đời trường thọ hưng thời tốt tươi.Mai sao hưởng được ngôi trời.Hào quang chiếu sáng trong ngoài đèo soi.Ngược lại.Nếu gửi nào chút đời chỉ biết giết thầy.Bàn tay luôn luôn chảy máu.Ghi những stress đau đứng vòng vải trên la.Đối với chúng sinh.Chẳng có một chút từ tâm.Hận người như thế trong bài luyện nói.Vật lý mười ác báo.Một.Thường chứ đọc trung tâm đời đời chẳng dứt.Thầy người đời chán ghét mắt chẳng dám có.Bà.Mỗi loại nhìn thấy kinh phải tránh xa.bốn.Phù thủy màu chữ.Nhật ký ngủ giật mình lúc trước cũng chẳng yên.Sáng.Tuổi giảm tuổi thọ.bảy.Kiếm bạn chung chết một cách thê thảm.tám.Kinh dị như thế kiểu cho đời sau.chín.Sau khi chết.Đã địa ngục.mười.Sinh linh nhân gian bị quả báo bị hoạn tai nạn.Chiếc gì đâu bên giật cướp.Thiên tai địa ánh lửa cháy nước trôi.Lương hồi thường bạn đánh nhau.Trong kinh đã nói như thế.Người học đạo hay chẳng sợ.Hãy tự răng chữa ơi.Cấu trúc cũng tha.Ác thứ nhất captioned dạ.Tuấn vũ khanh đâm chém nhạc vàng.Chắc chết nhiều hung dữ trong tâm.Giờ đất thấy ra tay hạ sát.Giết đến đây trong lòng rào vàng.Rất nhiều người bội bạc thăm anh.Là cái chi là đạo quân thần.Tôi giết vua có cảnh sát thủ.Lúc nguy cơ tới mong hải chủ.Cho chip thầy tội ấy đánh không.Thêm chồng giết vợ vợ giết chồng.Niệm huynh đệ cùng nhau tố sáng.Cũng có lúc con còn giết mẹ.Giành của tiền cốt nhục giết nhau.Chân lợi danh giết lẫn đồng bào.Tin nhắn loại phân chia hiện bệnh.Giết thú vật này lòng yêu thích.Tưởng rằng mình như thế làm quan.Khuyên bà ra bát chánh diệt đàn chế sát hại mạng người như thế.Chơi riết giật đàn bà cúng thế.Rắn thánh thần đâu pháp tư riêng.Duỗi ốm đau mới tải canh tiền.Quạt hiển thiết làm điều bảo ác.Vậy ăn phước điền tạo tác.Loa bluetooth hansen trái phật trời.Nguyễn suối lòng hát phật giúp đời.Xuống trước động từ bi thủy sản.Đánh thần minhcông mình chụp giả.Dầu ăn no đổi họ làm mai.Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này.Điều hòa phước đánh cờ báo ứng.Nhận biết thương còn quan chứa đựng.Quả bớt lạnh chưa trả vay thêm.Cầu cho đời sống nặng gió đêm.Đặng bá tính an nhàn tu niệm.Trái lại.Lục anh còn thâm đốm.Chụp.Kính mắt.Lộc trần.Đó là nguyên nhân gây xã nhiều.sáu trăm tiếp dưới sáu trần.Gây ra tội lỗi không gần một giây.Nuôi bể khổ với giàu lạnh thật trốn tạo đồ máy dục chân voi.Đam mê nhưng ngã bằng non.Đi con đường quái.Mở cầm được nè.Để nhắc nhở chứ cách gì khác chỉ giữ gìn sáu căn.Đừng buông thả tử thân trong lĩnh vực thất nghiệp.Vậy kể cho các vị thức sĩ nghe một câu chuyện như sau.mười đỏ.Có một con chim ưng thì mình đáp xuống chụp lấy một con chim cút.Rồi bay trước lên cao.Con chim cút tham.Tự trách là mình đã đi ra khỏi dùng mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi.Truyền hình mới bị tai nạn.Nếu ta biết nghe lời cha mẹ.Chị con chim bướm này làm gì được ta nghe con chim cúc nói thế chị bằng khỏi.Vậy dùng đào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi.Tìm câu trả lời.Đó là giặc đức mới được à.Chim ưng lấy làm lạ.Bệnh mang chim cút trả về chỗ cũ sự nổi.Nghe.Good.Mày liệu hồn.Chị thảo này là ngày thôi lần sau nếu bắt được mày tao sẽ không thả đâu.Chim cút trở về giặt đức đã cài leo lên đứng trên một hòn đất lớn sự.Này chim ưng mày xuống đây xem có thể bắt được tao hay không.Chim ưng nổi giận.Dùng hết sức lực lao dốc xuống.Chim cút thế thế.Lập tức rồi xuống đất.Chim ưng chẳng những không bắt được chim cút mà còn ra vào hồng đức quá mạnh.Đến nỗi bị giỡn.Quay xoài miễn chê.Này các vị khất sĩ.Người tu hành phải ăn cứu trong chánh niệm.Khổ thì sáu chân thành không cho nghiêm chỉnh.Dây khoai lang được chánh niệm.Tức là đi chào lãnh thổ của ma vương.Thế nào cũng bị tay.Chỉ có người ta bị tai nạn quảng nặng.Vậy thì tao phát nghiệp.Làm gì quá đam mê chụp ảnh.Con người thường gây đau khổ cho nhau.Tạo ra những cuộc tranh giành toàn bộ.Để đời sống cá nhân được an nhàn.Càng tham hú càng tạo nhiều tội lỗi.Không biết rồi.Rùa sống trên ngọt ngào châu báo dự tiết dưới.Tham dục là ngọn lửa luôn bốc cháy trong đồng nhưng.Chính nó là nguồn gốc xe máy khổ đau.Từ kiên giang.Tham nhiều chừng nào từ chối lý hữu huệ nhiều trình đó.Tham là căn bệnh trầm kha khó chịu.Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại trong tiếng việt muôn đời.Kẻ giàu sang ức chế.Ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa.Vẫn còn dư ghét của thế gian.Tham lam ích kỷ.Là bự như che mất ánh sáng trí huệ nhận vị làm chân gây ra.Hàng ngày.Những vụ đâm chém tranh giành thắng lợi tình tiền não hại lẫn nhau.Không sao kể hết.Gì đó.Mở mua gà thảm họa này xinh.Chiến tranh bùng nổ khắp nơi.Trong kinh a hàm.Phật dạy ngày mai.Sữa gì chúng sinh đau khổ.Rồi chỉ đam mê ngủ dục.Lấy giúp làm gì.Nên xảy ra cảnh ông bà.Cha mẹ con cháu dòng họ.Điều xấu hơn thua xe đạp lẫn nhau.Ngoài xã hội dân chúng.Vua quan tránh địa diện chính quyền chưa đủ.Lịch khởi binh sâm đất nước khác.Gây nên cảnh bắn giết.Đánh đề.Tra tấn hành hạ đủ cách thật là dã man.Mất hết nhân tính.Giống như hung thần ác quỷ hổ báo.Biểu cho lòng chụp tạo cho thảm cảnh như thế.Truyền hình đức phật phim các hàng bị tử.Phải đi được giác bất thiện.Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác.Cho dù đó là của cha mẹ.Anh chị em con cháu dòng họ.Dễ xảy ra xung đột.Làm mất đi tình nghĩa.Điều đó.Chúng ta thích thật chồng.Nếu như họ không có hiểu chứ.Thời tiết sinh một cách quá đáng.Bà con hay bạn bè cho tiền của.Quản lý đó là vui thí sinh hoài.Nhưng cái gì nên nhớ.Trong kinh phật dạy.Người trí.Thà để người ta thiếu nợ mình.Chữ có thiếu nợ người.Kiếp sau phải trả gấp nhiều lần.Chồng lương hoàng sám nói.Bán chủ xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc.Mới xem qua đấy làm đó.Những suy nghĩ kỹ.Thời thúy khi sống chung lâu ngày.Lắm lúc vô tình.Vậy cố ý đụng chạm.Giúp đỡ lẫn nhau.Chất gì không vừa lòng liền sang tâm vẫn giữ.Anh em dành của cha con trở mặt.Chồng vợ ly hôn.Ông bà cha mẹ thường trách con cháu.Vậy con cháu phiền trách ông bà cha mẹ.Chưa đến anh chị em dòng họ.Hết thảy đều chắc mất hiểm hận lẫn nhau.Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến sinh.Càng xinh càng nghĩ là em không đủ trên máy người ta không cho.Trở lại ôm đồng quản hơn.Tìm cách trả thù kết quán đời đời không thôi.Thế mới biết.Quán dù ba đời.Không ai xa lạ.Điều là mà không cần thiết chúng ta đã nhóm hoàng gia.Nền có lời khuyên.Xinh nhiều người ghét cả tiền trên mà chẳng động.Điệu buồn nha.Chị liên ta trước xin ai.Chẳng cho ăn lạc.Khoan thai dễ dàng.Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại.Đức phật khuyên chúng ta ít muốn biết đủ bố thí để diệt trừ tấm thân.Những cách gửi vũ khí rất nhiều.Bản đồng than chấm com.Là cái gì hỏi bút thấy mông cầu phước báo gấp muôn lần của đạt thối.Đó chỉ là tiết phước về sau.Chứ không viết đánh thâm.Muốn đoạn từ dáng tham phật dạy.Facebook ý tâm đúng không.Biết là không thấy bệnh khí nhật ký.Doanh nghiệp họ khí.Làm cho chúng sanh hết khổ là vui.Không mong cầu chi hơn.Nguyễn đêm phước lắm đó.Hồi hướng về đạo vô thượng bồ-đề.Bố trí như thế mới phù hợp lời phật dạy.Giết hết phiền não tham lam.Mau thành tựu đạo quá.Là phật tử phải nên giác ngộ.Ham muốn nhiều khổ luyện càng xuống.Nhập nhận sinh tử bấy lâu.Đều do tham gia dẫn đầu gây nên.Tâm ích muốn giữ bền đạo gì.Hạnh vov.Không kiếp nghiệp duyên.Tự nhiên sẽ hết nổi phim.An vui tự tại.Giữa miền nhân gian.Để cho khách hàng bị tử biết được phương pháp tu hành.Ngày đưa ra con đường trung đạo.Không dung dưỡng rẻ phát thấy quá.Anh vũ trường.Để dành thời gian nghiên cứu giáo lý.Sống hợp lẽ đầu.Nuôi dưỡng tâm linh.Ngày một lớn mạnh trong chánh pháp phật đà.Thổi trưa phật thường dạy ngày mai.Ông đen đít.Dụng không có gì là lạ.Trích đoạn là khổ.Báo thức nguy hiểm giống như sáng.Bảy màu trắng ta.Mới mong thoát khỏi giọng sanh tử khổ đau.Nếu người nhiều tham dự.Điên quá mức tỷ.Nếu yêu sắc đẹp.Quán thì chết lâm sàng.Yêu gián điệp.Quán paysan chương nước nhãn.Yêu âm thanh quán người về điện trở thay thước sự tắt thở.Yêu bóng dáng.Quán cửu khiếu thần bài tiết ra biểu thức tỉnh.Địa điểm quần áo mùng mền chiếu gối.Trong vài điều bất ngờ.Tổng quát.Khi tận diệt được tâm điên đảo mi là mấy giờ.Thấy người ra diệu cầu đã khổ.Được nó giữ gìn càng khổ thêm.Mức đi buồn thảm khổ lại hưng.Mong cầu được dục không bàn khổ.Ruột nhân vô thường xanh sâu thẳm.Các ứng dụng đó nên bỏ đi.Ví như sắn động vào nhà người.Không thích đuổi đi tài khoản đến.Những thứ dục cầu vui điên đảo.Cùng dục vui vẻ không nhàm chán.Thường cùng để dục chung một chỗ.Bị nứt thiêu đốt sân tự mày.Phật xưa cảnh tỉnh các điện tử.Lyric bất thiện pháp.Người không ăn được tâm thanh tịnh.Vượt khỏi sinh tử sapa cổ.Người tu phải lấy giới là căn bản.Nhiếp tâm theo công trình.Xem vẽ thân thể.Quý trọng trinh lý.Duy trì mạng sống để tu tập thiền định.Hãy thường hướng đến mục đích rất đầu và tinh tấn điện.Tu chỉ quán để đức chiều vọng tưởng.Giữ dưới mắt cá chân.Bí kíp độ ăn ngủ.Ý luôn luôn tỉnh giấc.Từ thanh tịnh hết khổ.Dầu là dục cổng trời.Giá cả không than.Vui vẻ đi ân ái.Làm đệ tử phật đà.Yoyo.An lạc chẳng lo chi.Dẹp hết.Sự tích.Sinh tử sẽ đi.Nhảy dù.Ta biết rõ.Người tử nhớ tưởng xăm.Ta nhất không nhớ tưởng.Người tự nhiên không còn.Giặc tham dự hãy mạnh.Nhưng à buông nhiều hàng.Giữa đường hiểm x bằng.Nên gửi chí không tham.Tiểu bộ kinh tập một.Kinh pháp cú phật dạy.Tham dự học sinh solo.Tham dục sinh ra sợ.Giải thoát không tham dự.Đâu còn lo sợ gì.Nói tóm lại.Nếu người nào cũng biết đủ đổi cái ham muốn hôn ác tội lỗi ích kỷ hại nhân.Làm cái ham muốn tử vi thị xã.Bình đẳng lợi người lợi phật.Lời chúa.Thì tử cung gia đình chưa đến xã hội.Không có kẻ giàu mạnh đàn áp người nghèo yếu.Có gì thế.Cảnh đời mới được thanh bình an lạc.Kinh thập thiện nghiệp phật dạy.Nếu ai ra đĩa than.Thời thành tựu được năm món từ tài.Van điện tử tải.Các tranh đầy đủ.Hài.Củ cải tự tại.Quán tạp.Bà.Phước đức tử ta.Tuy lộc nhưng muốn gặp dụng đầy đủ.Bún.Dương chí tử tài.Đô vật lý là.Điều được dâng hiến.Năm.Những việc đã được thụ thắng gấp trăm lần chỗ mông cầu.Gì thối xưa không ganh ghét bọn sản.Đó là năm món tử tài.Nếu em thổi hướng về đảo vô thượng chánh đẳng chánh giác.Sau khi thành phật.Được ba cõi hoan hỉ cùng kín cũng dở.Ngược lại trên kia hỏng phật nói.Chú xanh dương hư.Zing news.Lấy ví dụ làm tốt.Nên thân làm mát.Khẩu nối ác.Ý nghĩa.Người đó.Vì sao bị mỡ máu bị bệnh nằm liệt giường khổ bất toàn thân.Đau nhức vô cùng.Cầu sống chẳng đủ.Nguyện chết không xong.Gieo nhân ác hiện tại.Gạch đít quả báo phụ nữ.Sau khi chết.Rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh.Khi sang làm việc hả tiền.Đói rách ngủ nhậu chỉ viên.Kinh doanh giỏi.Chúng sanh luân hồi trong sáu mẹo trả gây bất tận.Điều tử tham chụp mà ra.Thà người.Trong kinh phật.Cách chỉ rõ sự tai hại của tham nhũng.Vũng tàu chứ có beluga tao ác nghiệp mà phải ăn năn sám hối.Những tuổi đã làm nguyện xin chị diệp những tội chưa làm.Thề không dám làm.Người có nhiều tội lỗi mà chẳng hổ thẹn.Tuổi dần đến thân.Nhìn nước chảy về biển.Lâu ngày thành sâu nặng.Nếu người có tội lỗi.Từ biết đó là tội lỗi thành tâm sám hối cải tà quy chính.Bỏ ác.Tu thiền.Tội lỗi tự tiêu dần.Như người bệnh xuất hành.Lần lần được gặp mặt.Kinh tứ thập nhị chương.Để cảnh tỉnh đồng tham của người đời.Cổ tích dài.Stám là lồng than hiểm mũ bao gồm của thế một mình.Thăm nhà cao cửa rộng thân vinh.Tham dưỡng ruộng cò bay thẳng cánh.Của người thèm khô nước miếng.Tính làm sao lừa gạt lấy đi.Chẳng túi tham bất cứ chuyện gì.Dầu tốt xấu.Cũng là rụng trứng.Nhớ lời phật khi xưa dại sữa.Của thúy trần như mực dính dao.Kẻ thăm anh kia niệm niệm giàu.Trần đứt lưỡi mới là hối hận.Tham của thế làm điều tàn nhẫn.Nhắm mắt rồi tôi có mang theo.Tham tiền tài thường giữ đảm eo.Nhà xanh cửa nát.Lúc tận xuống nằm chơi một tí.Dẫn chim tiền phụ bạc bất tài.Không làm cho ta được sống dai.Đại chẳng bước tiễn đưa một bước.Thà nghèo thân.Hương dầu mà chị.Dung chồng tuổi ước gì sao.Muốn trừ thâm phải liệu cách nào.Tại bố thí diệp lòng ích kỷ.Tâm trắng điểm thường thường suy nghĩ.Giật ở trần như bọt nước lạc viên.Thân ta còn xài đó mai đi của ấy cũng.Chị thanh.chín.Không sinh lý.Xin nghỉ là tính nóng rảnh giận hờn.Ai đồng ý mười một chứ.Vật làm trái ý dịch lòng.Biển sunsea dân số ấn độ chống đối với cùng.Đó gọi là xuân quý.Phật cẩm sinh thành.Dì nói sức tai hại.Giống như ngọn nữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh.Gì thế.Xem phim one piece.Nhất niệm sinh tâm thủy bá dạng chưởng môn khai.Nghĩa là.Một nghiệm sinh nổi lên.Chỉ trăm ngàn chứ nghiệp chướng điều mỡ sao.Thật gì.Lắm người không ngăn được cơn tức giận.Rảnh gặp chữ con đến nữ tàn tật.Đức pháp của cải.Tuổi canh thân suốt đời.Cũng có người lắm lúc không làm chủ cái nóng giận của mình.Diện tích tỉnh cốt nhục chia lìa.Nghĩa vợ chồng sony.Bản thân trở thành thù hận.Gì thế.Khổng tử dạy.Thiên tử cung những nước yêu thương trước cửa.Quan đẩy không những bị hình phạt.Dự trù không giữ.Tình cha.Ăn đêm không những.Chị dâu.Thu những và đến hưng.Ngài dạy tiếp.Thiên tử những nước ung thư.Chư hầu như.Linh kiện linh.Quanh đầy những nên chức gì.Dù trùng những.Tình chung thủy.Anh nên giữ.Nhạc giàu sang.Bằng hữu những.Dương cung như.Tử cung vẫn.Không hỏa hoàng những những.Những.Tất cả các phim nhất.Nhìn.Nhìn.Nhìn.Guitar nhạc vàng điệu yêu.Tục ngữ có câu.Một tung nhịn chín câu lạnh.Trên đời.Có nhiều người giận một cách phi lý.Vừa có một anh thợ mộc.Lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận.Miệng chữa nói tay rồi đó.Gì thiếu đức kiên nhẫn.Đền viết bao người bỏ dở dang công việc giữa trường một cách đáng tiếc.Những việc làm mà không khắc phục được.Thì làm sao hài hòa với những người cộng sự.Ngoài xã hội.Chúng ta thường thấy những vụ tranh tụng giữa hai bên cha mẹ vợ chồng.Vì thiếu niềm tin về xảy ra tranh cãi.Kết quả là dưới đến khổ đau.Điều chưa cầm cố chấp bảo thủ.Thấy lưỡi người bà sa.Như bà vợ.Thì muốn ông chồng đừng uống rượu hút thuốc.Còn ông chồng để bảo vợ đừng có lằng nhằng anh xài.Những thứ hỏi.Từ bỏ cái tật của mình có được chân.Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ.Nếu thích duyệt chi không tốt.Làm chú heo tiền của sức lực.Thanh niên cố gắng khuyên nhất lẫn nhau.Nếu không được.Coi đó là nghiệp sáng những gì trả cho rồi.Tranh cãi làm chi cho sang sự nuôi thôi.Như câu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói.Có anh chàng tiên đánh ngu.Google vợ tán tỉnh hung dữ lại nói dài cho khùng.Vietcong đẳng thế giới mãi.Nhưng anh vẫn tự nhiên.Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.Giờ hiểu đạo lý lịch cảnh rèn luyện đức những ngày.Đền gia đình được bình yên.Suy nghĩ của người ta đau khổ là gì không chấp nhận sự thật.Rồi chịu với nó.Ví dụ.Như ông bà thấy con cháu làm ồn.Thời bực mình ra vậy.Chửi rủa.Vô tình tập cho mình thói quen.Lâu ngày thành ngữ.Gì đó khó mà sửa đổi.Nếu chúng ta biết ăn dẫn.Lý do quần áo của chú làm vui.Thì vẫn vui như thường.Cũng như cái nhà của mình đâu có.Nhưng nếu chú rể ở chung.Thì anh chị em bên chợ cảm thấy trận là gì tâm ích kỷ hẹp hòi.Xem mở lý trí đạo đức.Đánh mất hết tình nghĩa.Ứng dụng lời nói.Nhìn kẻ có thủy lực lớn tuổi hơn mình.Dễ thương là gì những người yếu kém.Nhỏ tuổi như con cháu.Mày dẫn tử đi.Lịch cúp điện của tỉnh vụ nghìn triệu kinh dị.Kỷ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình.Người như thế mới gọi là những ngày cao quý.Chồng chín mươi tám đóng xưa có cần chặt giữa etilen và triều tiên.Lúc đó.Bắt được.Cháy tại công trường.Từ đại dương chỉ mắng nhục bà đi thích đủ điều.Nhưng.Không nói lại lời nào.Đi đó.Người hùng.Tại sao thiên lý sợ.Tử tỏ mình yếu kém.Tu chức máng trượt điện.Vẫn im lặng để nghe.Lý thuyết tám.Không phải tôi sợ chúng đâu.Bệnh gì tăng ghi lời phật dạy.Vinamilk.Mày những ngày sự kiện.Đó là người cao thủ.Xiếc khỉ.Nên tránh những ngày.Để tiết kiệm dùng bài kệ đáp lời người hầu.Nó chẳng có sức mạnh.Tam đảo có sự chi.Để đô đại chiến tranh luận.Khỉ đó.Người hầu đọc bài kể trình đến.Nay không chỉ kẻ ngu.Sợ sau này khó nhẫn.Hãy trừng trị nó ngay.Cho nó tự sửa lỗi.bảy giờ.Để thích gì hồ mà nói kệ.Người ngu không hiểu.Toyota rạch sỏi thận.Tập quán đi xét nghiệm.Những dục lạc bậc nhất.Trong các điều ác.Dưới sư lại xinh xinh.Giữ sư.Mở cung xuân.Lại chiến thắng tuyệt đỉnh.Nếu có gửi tranh luận.Khung đáp lại bát hương cháy.Người trí khung tranh với kẻ gỗ.Itou khánh tử vi.Tí thủy không giận hờn.Hộp mắm gửi kiến gì.Gửi ý kiến.Gửi có hay gì gì mình.Tuyển người không tin luận.Chó ngu ngốc.Nếu người.Nhìn được người không.Suy tính là bậc nhất thư thứ trong sự nhận.Nguyễn du bảo có sức ấy không phải ship.Nếu người được chấp nhận.Trứng là dung dịch.Đó là điều chúng ta cần biết.Điểm mở rộng lòng quảng đại vẫn là.Dì vẫn làm làm đệ nhất thế gian và xuất thế gian giờ tôi.Người phật tử tại gia là.Gia đình hạnh phúc yên vui.Người giúp da mau thành công bắt đầu.Dây chuyền ông tuấn.Có cha là của tụ.Mẹ mất sớm nên tra cứu biểu thuế.Xem điểm đứa con trai tên là tưởng.Bức ảnh cho công chúa.Giặt thường bị mẹ ghẻ chửi mắng đánh đập.Thảm hại chú thích.Một hôm.Bà có dùng lời đường mật nói với củ tử.Bảo tuấn dầu phong cảnh rồi.Nghe lời vợ.Cứu tổ bảo thốn đến đất cày trong ba ngày trôi sông.Nếu không xong thì chị tội.Ông trứng đến nơi.Dòng thư ruộng mênh mông.Cài ba ngày làm sao rồi.Liệt hỏa liên khúc.Cảm động đất trời.Giống dừa sáp cây xuống.Chim xuống nhổ cỏ trong vài ngày là xong.Về phục kiểm tra.Dương yêu nghe trần hiếu liền.Giá hai cô con gái làm da vàng và nữ anh.Rồi ngượng mua cho xuống lên đảm chưa.Lấy đức dấu chân niệm thiên hạ được thái bình.Ok lạc nghiệp.Chanhun.Mẹ độc ác.Em nhậu nhỉ.Nhưng ông hướng dẫn những nhìn không hề oán trách.Nhớ thế.Gia đình trực tiếp mấy.Làm visa hiếu đạo.Hương làng của ông hiệp sĩ giúp điều khiển máy cày.Hela.Nhìn dễ thương quá.Kinh tụng bồ đề đạt ma.Linh tìm đến chùa thiếu lâm.Tiếp tục cười suy mạch và trích thạch đồng.Thử quan đứng chờ đến nửa đêm.Nhập lửa ống chân.Tủ thiết kế điện thoại.Bạch thủ kon tum.Cầu pháp dễ thế sao.Thử qua.Nguyên lý gương kính tay.Gia đình tổ.Rượu tỏi ngọc cương cầu pháp.Tủ kem.Người có trí kim ngân.Nên cái chuyện ipad làm tổ thứ hai.Người học đạo.Lưu đức vĩnh.Vậy thúy trí.Nhãn lồng giá rẻ.Như truyện đọc trái tim nhân.Trị mụn viêm sưng.Khung vững.Mức.Đầm vết thương thông.Ông quốc đậu nành.Giáo sư bị loạn giảm côn trùng bay.You are.Không giặt được cương dựng sang làm con rắn.Jungkook.Mức sơn chia quà.Nhắn tin giáo phận công đức gia lâm.Một đống lửa sưng đuổi linh.Ngày tình chị của chúng.Các con phải biết rằng.Xuân thầy thích huy hiệu.Còn hơn nửa chữ.Thường phục hổ.Đừng để chúng xâm nhập.Bị tay phải của nó phá hoại các pháp là.Đứng trên thân tiếng.Đúng như trong kinh trung bộ nói.Vào thủ đức.Có chữ trà chủ tên là trà.Nổi tiếng là người hiền thục.Nên được người đời tán dương ca tụng.Đưa tôi cái cái gì nói.Chưa chắc.Spa thanh huyền.Là gì chưa có ai làm trái ý.Để mình thử xem thực hư thế nào.Theo thường lệ.Cổ tích sướng quét dọn dâng nước cho bà sửa mặt điểm tâm.Hôm nay.Ngủ một giấc tới chưa.Bà thấy thế chuẩn.Những câu chuyện tiếp tục làm như vậy đến ba mươi bốn ngày.Bà càng những hết nổi.Giáo phẩm nuôi khô gà chửi mắng.Sẵn tay lấy cây gậy cửa đánh vào đầu.Máu chảy là láng.Cuộc tử chạy xe đường khóc la.Bà con cô bác ơi.Lại đi mà xem.Burberry.Cách sửa lỗi đâu.Kể từ đó.Google ơi gọi và là người hiền nữa.Thế gian có vô số rắc rối không sao kể xiết.Giống như cuồng chỉ rối.Chúng ta hãy cố gắng về phòng vẫn ngày.Đi gửi cái.Nhưng bực tức bức xạ.Dũng cảm kiên thối.Chính vì khiếu đức khiêm nhường nhẫn đài.Đền có nhiều người hay than.Sau khi xuống cũng không được.Bởi vì học cái gì cao.Tự chế cái đây là tài trí hơn người.không nghìn một tiếng.Chẳng chịu thua một câu.Thì cứ hỏi sống ở đâu chưa được.Nền có câu.Người khôn ít nói nghe nhiều.Lựa lời đối đáp lửa điều hỏi han.Trước người hiền ngõ khôn ngoan.Giường chiếu một bước chậm đàn dễ đi.Giết người trước nói làm chi.Chuyện huyền bí.Vậy thì mới khùng.Hay là.Những cuộc chiến thời sống im gió lặng.Lùi một bước.Thì biển rộng trời cao.Thực gì.Nếu ai biết những nhỉ.Thì trời đất rộng mênh mông.Ung dung tự tại.Ngược lại.Còn đấu tranh hơn thua.Chỉ có mày đâu.Kinh pháp cứu đói.Không trói buộc nào bằng mấy.Không ngủ nào mật khẩu ngủ ấm.Không ác nào bằng epson.Không vui ngào.Unit bảy.Niệm phật dạy.Biết người nào phun động xâm thực.Là tự nhiên ấn độ.Mức công thức tính.Đây này.Không khí được điều gì vui thú.Chúng ta hãy suy nghĩ qua câu chuyện trong kim tiền vô song.Báo hồng lên được bà xuống.Chuyện kể của con gái tên là kim cương.Tin hình sự.Truyền hình không cho công chúa.Cho ông lạc người thức đức.Nên mới có con như thế.Công chúa.Chim lồng cá chậu.Nghĩ đi đâu cũng không được ra đời.Chỉ tu hành.Vẫn không.Một khung.Nghe tiểu sử nói.Tam minh lục thông chúng sanh tử tù nhà đều được.Công chúa điềm báo tiên nữ mua sắm hương hoa lập bàn hương án.Tính định lượng từ sinh vật.Tử vi kỷ dậu.Khóa dạy pháp nhiệt.Đồng bối tử thần.Bay đến.Hào quang sáng chói.Công chúa nhìn đơn thích.Có ba mươi hai tướng tốt.Trong lòng vô cùng hoan hỉ.Tỉnh dậy.Bạch đức thế tôn.Cương lĩnh thọ thương hiền thu xuống thiếu nhi.Dự đoán trận đấu.Hơi từ quá khứ công trường giảng thường phát âm cúng dường bố thí.Vì muốn cho con rắn tạo phước.Lên buổi thi chim tăng và người mèo đến xương.Điện kêu con ra xước bát cúng dường bố thí.Một hôm.Không may cho cô con gái gặp phải vì biết bị bệnh cùi.Thân hình lợn.Cô ta nổi giận xinh tâm trên mạng chi gì với phật là xấu xí vui tâm.Nên nhầm gốm tìm khách.Trước mắt rồi cháu không bao đi ngồi quá chịu không nổi.Đối với những người bệnh hoạn siêu bẩn.Có điều khi rẻ chỉ bán.Học nghề.Nói vấn đề phật mẫu.Kim cương.Gửi con gái thử đó.Gì sinh thường chỉ biết chi phật.Những người bệnh hoạn.Dư bẩn.Mới bị quả báo thương hình thu sống như thế.Nhưng giờ con biết bố thí cúng dường.Đinh thị tuyết làm công chúa.Con đã tạo.Bạch đức thế tôn muốn chuyển hóa thì xấu xí này.Vertu hạng gì.Muốn hóa vậy đó.Con vật tu hạnh những gì.Trên kính dưới giường nói lời em gái chương thiện.Đầm trung tâm hoàng thị đó nạn nhân là.Clip thần quả tú.Thân hình xinh đẹp.Ai nhìn tí cũng chính.Sau khi nghe phật dạy sám hối phát nguyện.Tử vi cho đến trọn đời.Khi liên tâm điểm chuẩn hình.Nói lời thua với bất cứ chúng sanh đầu.Rồi trí hình ảnh lễ.Chiêm ngưỡng đức phật bảy lần.Tự nhiên dung bạo trở nên xinh đẹp.Chúng ta giống như một hạt cơm.Muốn rẻ đẹp hay xấu tùy ý.Ai thực hành hạng những gì.Tử vi sản chim giường.Nói là hiền hòa.Là đang phát quả trên biển một bức chân dung tuyệt mỹ.Gặp lại.Sân si.Cũng cao đảo bản.Nói lời thô tục.Là tự vẽ cho mình tấm hình thu xấu.Nếu ai không tin.Tha hồ xuân chi nói chào.Kiếp sau thân hình xấu xí.Đi đâu cũng che đẩy sợ người ta thấy.Đến khi đó.Anh đang đãi.Người hãy sơn nó hiện ra tướng xấu.Tự làm khổ mình cho người khác.Nền đất chủ sao quả thú.Khổ không thể tránh được.Thức gì.Mỗi khi sinh hình nổi lên.Quỷ sài gòn quay đẹp hay xấu.Cứ gửi dẫn quá mặc váy xanh tay chân xuống dễ đứng ngồi không yên.Tim đập mạnh giọng nói nhập gừng.Đó là nguyên nhân đầu tiên.Tăng huyết áp.Đứt mạch máu và chị.Xử lý chứ phật có ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp.Lên giờ trong quá trình tu bồ tát đạo.Quý ngài giữ gìn giới luật thực hành nhẫn nhục.Ba la mật.Làm lợi ích an lạc cho chúng sanh.Nền được đầy đủ phước tướng chàng nhìn như thế.Chúng ta cũng thấy.Người nào tu hành.Những chuyện giàn sắt diệu hòa.Thần tượng đoàn trang bay nhi tỉnh.Như thế.Đủ chiến binh dẫn dùng hiện tại và tương lai.Hướng điều sửa nhỉ.Thuốc đẹp.Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn.Họ bảo hiểm y tế tập sai lầm.Chồng tiền tứ thập nhị chương.Phật nói.Người có trí huệ.Nên thực hành những gì.Luôn luôn đồng hồ.Trận tranh xâm nhập vào tâm.Những.Được gọi là người có sức mạnh.Sức mạnh của người tù.Không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương.Như thế xuất cẩm thường nhiều người làm được.Cuộc chiến thắng đó.Có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù.Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch.Dù bị chửi mắng đánh đập.Giết mày.Nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên.Dưới tấm lòng bao dung vị tha.Hiểu cho đổi thường an lạc.Xua tan đi nỗi hận thù.Xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày.Nêu gương làm trên mạng.Bật trí huệ nhạc đạo.Thường vui vẻ nhận lãnh.Chửi chửi mắng cay độc.Như uống nước cam lồ.Kanji thương ghét mặt người từ bi hỷ xả nơi nơi giải đề.Mưa trời nào để rong rêu.Tăng cường dung lượng rải đều.Chúng sanh.Thiết pháp.Kinh pháp cú nói.Chiến trường quyết liệt hơn thua.Thắng mười.không trận cũng chưa thật tài.Thắng bình mới đáng gọi hai.Chiến công văn đi.Thấy ai dám đi.Gửi thế gian dẫn dắt mẹ tôi.Gì sức yếu thế có phải nhìn.Nhưng trong lòng rất căm hận.Chờ cơ hội bảo quản.Hay là chuyển qua ức chế biến bạch.Bẫy tiền bạc che lấp sự bất công.Vì dinh dưỡng trong vùng.Gia đình yêu thương.Nhưng lúc nào cũng thấy cái dù trước mắt.Khổ đau.Như thế.Không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà phật.Đền quan trái oán thù thứ bảy chết chồng.Kinh pháp cú phật dạy.Đốm trắng tôi đánh tôi.Đất thánh tôi cướp tôi.Album bình thuận ý.Hương thủ công tỉnh vui.Đóng bắn tung đánh tôi.Tất thắng tôi cứ tôi.Khung nhôm hình thử lý hương phù.Diệt thần thú.Đây này không thể được.Chúc mừng việt thần thú.Xác định luật nhạc thu.Bún quá dại ăn trái thần thú.Phật dạy.Vết thương khởi lòng từ đã từng làm.Dạ không đến thích mỗi người.Anh nhận lỗi mình.Cú sút nhân quả.Anh đang sám hối tu sửa.Phim kẻ thù như vậy.Trời cha mẹ.Preset điện tử hết pin.Mâu thuẫn phật quả.Kết thúc ép bún ta lư.Tranh thủ ta có nên gửi đức cao.Đèn sưởi cho đứng đèn sau.Tình thương gắn được mẫu đầu mà thôi.Tắt được thanh tịnh.Không có quán trà gừng.Những người oánh người ta sống không quan hệ.Kinh pháp cú.Bởi không nhận lời phật dạy.Nên có nhiều người ăn chay với -năm.Mở kiện nào vẫn còn.Mỗi khi gặp nhiệt cảm biến liền sushi bực tức là núi.Người như thế sao lại yếu kém.Không bao giờ đạt đến quả gì vậy.Nền nhảy nói.Chỉ trai của.Không thể bì kịp người tu hạnh dẫn.Chắc còn phải ghi nhớ.Không nên làm nặng lòng ai hết.Quan họ thúy thì xấu.Mơ thấy trên đầu hàng của mình có dạng toàn hay chưa.Gia đình chịu các truyền dẫn dùng.Duyên hồng kim nghe pháp.Giữ gìn giới luật của bậc thánh.Như thế.Người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn.Màu tím tới niết bàn.Chị hằng.Người con phật hãy nhìn thẳng nhẫn.Chữ trước thần chứ giữ ít chi.Phận tucci tay gác mặt lì.Chiều cay đắng tu hành mới giỏi.Hay là.Người tu giả dại giảm cân.Giá đuôi giả điếc để tầm đạo cao.Mấy lời phân tỏ âm thao.Ráng tu đêm được.Phật giáo trung tâm.Thơ tây tiến.Ngài khuyên lá hồng lam.Muốn thành tựu hạnh nhân.Quán thương bình như đức.Dù người ta đủ.Giờ chảy linh tức những thứ tinh sạch đẹp đẹp như hoa nước thơm sữa thơm.Bên trái.Huy khánh những từ nước tiểu.Bóng rổ.Dịch vụ tạt.Tất cả những ý một cách tự nhiên.Cùng chuối trẻ rực rỡ.Mà cũng không chán ghét tuổi nhỉ.Cũng như thế.Những cảnh thấy là.Buồn cũ phát sinh.Thuốc đặc trị cho chúng là những loại tấn công và chiếm cứ lòng.Con khỉ học thiếu hình của nữ.Dù người ta có thêm to hoặc dơ bẩn trong nước.Nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ.Anh đánh.Ứng dụng buôn cổ tránh chưa.Dự báo.Lưu chí vỹ.Quán ăn được khóa dạy dạ quang.Con đi học hành của lửa.Đốt cháy mọi thứ.Thơm to đẹp rẻ.Quạt huy khánh xấu xí dơ bẩn.Nhưng lỡ có chuyện gì.Mặt trận tham tắm hoặc duy từ.Tủi nhục dịch từ.Tôn lạnh nên học hành của không khí.Không khí tuổi đi những thứ mùi thơm và thối.Mà vĩnh thông cảm thiết anh đánh hoặc quyến rũ.Bù rầy.Thì chắc chưa.Gì không khí có khả năng vận.Giật mắt trái.Nỉ là hậu nam.Có thể tu tập động từ.Lòng từ động thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác.Từ đất tình thương không có điều kiện.Bởi tu tập đọc đi.Lùn.Vận động thương nhau được thực hiện bằng cách nào.Bi cũng đã thứ tình thương không có điều kiện.Chị cũng không chờ đợi ai cả.Tập đồng kỵ.Đồng hỷ thần đồng.Mong cho kẻ khác biệt thành công và hạnh phúc.Game vui.Tập đọc sả.Lộc.Là tâm điện anh.Đạt được.Do sự nhận thức chỉ tính cách.Giữa bộn bề.Ninjago.Không phải là hai cực trị xin việc.Cung lê.Đi đánh bắt cá.Hạo nam.Từ bi.Bà xã.Đã bún tâm trọng lượng.Cung cấp bởi blogger.Gà cúng đẹp rẻ không.Đó gọi là tứ vô địch.Tu tập theo bốn pháp.Thì mình trở nên cao thủ.Đêm tại sinh tử.Rắn hổ đất.Tao tưởng giày bata.Quán chiếu.Thần thoại của hương thủy.Sự sống chết.What this time you.Sinh lý.Cầm dao cắt đứt thương con.Chụp hình đó.Mỹ tâm.Đừng để xuân thật đuổi gì.Thuốc tràn đầy ác.Thiếu quan sát tube.Như thế.Biết vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời.Điện máy xanh.Gì những dục địa phương pháp diệt bầu trạm phá mọi người.Mà phúc.Huyền.Chọi gà.Đại nhân.Đại lục.Nhập trạch.Người tu phẩm những.Tập đánh giống như nước.Thường mềm dẻo mắt diều.Trọng lượng giặt ăn chung.Những dục như bùng nổ.Dù sạc dư đổ lên.Đại địa cam thỏ.Không tổ chức giận hờn.Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của những.Phật nói.Tiền thân ta làm gì tiên nhân.Tên là sẵn đề.Tu khổ hạnh ở núi rừng.Một hôm.Rửa cái lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần giàu được săn bắn.Đến chưa.Đưa cho mày thích ăn uống đàn ca múa hát vui chơi.Tiền phong.Rùa ngáo đứng nằm ngủ dưới gốc cây.Thì thức dậy.Không thấy quan quân tỉ nữ.Điện thoại cẩn thận.Mới biết hỏi đi đến gì yên nhưng ở gần bên để nghe thuyết pháp.Trần đề thiên nhiên nói.Muôn loài đều tham sống sợ chết.Xóa bỏ hận thù.Súng trời bác ái.Như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường bàn.Hội nghị khoa cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy phát kiến.Tất cả điều ước bonsai.Được nhà vua cho về sống đời tư ca sĩ.Cơm rau đạm bạc tuh.Khi đó vua cá đợi đến nơi nhìn thấy.Kính cận.Lòng chúa kỳ hương tràm.Liền xuống được quốc tế.Rồng bạch kim.Gửi bắn nguyễn dục chủ đề.Nhưng không đó.Này cái ứng dẫn kia.Nút bật là số mấy.Chú bộ đội đi.Ảnh du lịch.Anh dữ ta gửi tin đại bi.Phim lẻ.Ôn hòa ít cả mọi người.Từ bỏ những hành vi kiêu căng tự tắt.Đạo đức.Vua phá lưới vừa qua.Tưởng tin nhắn không thích sự sụp đổ của.Liên quan.Bật hỏi.Tại sao khi bị chửi mắng mà vẫn cứ làm.Phim đẹp.Những đề kiểm bánh của người khác là đúng.Mình phải khám vú sữa.Gió thổi ngoài tai.Tu trả lời trống thật là.Phí cho ai lấy đều thán phục.Nhưng cảm thấy từ cái dùm.Liên khúc tiếng chày bảo.Đi làm.Rồi bệnh.Hai lỗ tai của chi dân.Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má.Tin nhưng những thanh niên tỉnh.Dạ chân rồi đấy.Thử coi.Máu chảy ướt cả chủ rồi.Nhưng có một đời ân oán.Duyên phận.Vua đặt tên suy nghĩ.Người này không phải tầm thường.Linh thử thách tiếng thái.Thiên ngân.Mở gương mặt hung dữ.Nói lời nào.Nếu tôi có lỗi.Bị người hành thể thuốc phải nhiễm thọ như uống nước cam được.Cung kính đối với người ý.Còn nếu gặp trường hợp hoặc không phân biệt phải trái.Gì đó tôi nghĩ.Nghỉ tính chu tôi.Nhưng viettel quá khứ đã từng làm việc ở đâu.Hưng đứa.Thương này cải chua.Duyên giả thật.Có gì đáng để.Hay lắm.Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng.Đọc sách cho ta tính trần.Núi thật tình phút quán thuận.Không được nói.Thuyết pháp bất hủ.Phiếu nhận xét.Thứ tư.Xin lỗi tâm chủ tịch tỉnh.Thùng các nghiệm của ngày.Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm.Nguyện cho tất cả chúng sanh.Chắc bỏ tử ta.Dữ liệu chính.Vậy ác.Nếu quả thật có chút thực hành thành những.Cầu chúc thím ngày được bình phục như cũ.Giường nguyễn xuân.Trời đức bỗng dưng rung chuyển.Hương thơm ngào ngạt.Lan tỏa khắp nơi.Mẫu hóa ra sữa.Thân thể trở lại như xưa.Nhìn thấy thiên nhiên bình phước.Vừa cay lợi dưới cùng trứng gà.Giờ đi.Tính kiêu căng toàn bảo không còn nữa.Đèn quỳ xuống bên kiên giang.Cầu xin sám hối tội lỗi.Giờ phát nguyện tịnh tâm phụng sự tam bảo.Giờ nói theo gừng nhẫn nhục của ngài.Để thực hành trong đời sống cá nhân.Cũng chỉ quốc ăn chân.Qua tiếng chim.Chiến dịch nổi tiếng thân.Chấp nhận nghịch cảnh đau thương.Không một lời oán trách.Lệ quyên cho họ đừng lãng thỏ ác báo.Nền gái thành tựu được thân nhẫn khẩu dẫn giải những.Đặc điểm những nhục ba la mật.Không thấy mình vẫn giận anh để nhẫn.Nền đổi tâm được an lạc.Còn chúng ta.Thấy như ai nói.Vật làm trái ý một chút.Làng nổi nóng lên.Nguyền rủa cho họ chiếc một cách thê thảm mấy hải dài.Chín gì sự tức giận.Làm chứ có người mù quáng.Không phân biệt được phải trái.Đền lắm đốt canh tưởng đúng lý bị đảo ngược.Như con gián hại cha chỉ mẹ.Vợ thù chồng.Em giết anh.Nước thận chủ.Đồng loại xô xát lẫn nhau.Gái bao thảm cảnh.Chuyển nền thứ bảy tiếp tục làm chúng sanh đầy kiện não.Rồi lăn trong vòng sanh tử trả vay.Khổ đau bất tử.Thường chúng ta hay tự ái nỗi sợ.Phượng buồn lý luận.Dịch phần phản.Người khác nói có mấy câu.Kỷ niệm.Đổi tên bằng chứng đổ lên đầu.Để cho họ thấy rằng họ quý.Chồng trực thăng bằng họ sẽ ăn thua đủ với ta.Cầu bình tĩnh nghe thanh đối phải không.Xin chào.Lúc đó giống như lọ nước sôi.Tải nhiều đó.Để cho đối phương bày tỏ tâm can của.Chỉ những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ.Bác học nói họ những điều hay.Buổi hướng dẫn rửa tay.Bật cư tốn.Bức tượng quan điểm kẻ khác.Làm bún riêu.Hội xe.Ta có quyền sửa nhưng ta được quên chẳng.Cũng có lý của họ.Mỗi người có quan điểm sống.Quan điểm lý luận.Muốn cho người khác.Chị đừng bao giờ sân si.Hành động ngục tù.Bật đu với tôn trọng mọi người.Nếu chúng tấm khỏe hành động theo tay.Mà không nghĩ đến quyền lợi.Dịch sang tiếng của.Hành động ngục tù.Ích kỷ.Như cuộc bạo chúa.Thì họ sẽ bớt đi làm một mình.Không tập trung đứng nào trên đời.Mở cung cần đến sự giúp sức của nhiều người.Người thành công.Để biết đặt mình tới địa chỉ của kẻ khác.Hiểu điều chỉnh sáng kiến của ta.Giàu sáng kiến của người thật.Đi tìm ra tiếng nói chung.Trong luật nhà phật.Gọi chó là.Đợi quỷ di động đánh nhau.Có như thế mới thành công tốt đẹp luôn.Tao định dữ.Thi chinh phục.Hoạt hình kẻ thù.Tải giật cấp chín màu chủ quan.Bằng cặp mắt cách quang và tục đặt mình vào địa vị của kẻ khác.Xử sự như vậy.Ta sẽ bước đi nỗi lo âu.Kí tự đẹp hơn.Đắc nhân tâm thư.Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thích nhân tâm.Bánh hơn là đắc nhân tâm.Tặng xuân chúa ích kỷ.Chủ quan tự ái.Là một hung thần đáng sợ.Từ vua chúa quan quyền.Chưa đến hạnh bình dương x.Đều có lòng tự ái.Thậm chí cho đến những bậc tu hành.Mở tâm hồn không được thấm thiện.Chuẩn bị nó quấy nhiễu.Biết là ai rồi xúc phạm.Bạn có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ.Thì xuân season sáu.Ấn độ ngang mặt nhiều màu.Phùng mang trợn.Hậu quả la hán.Chửi mắng.Đánh đập đối phương.Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng run tay lên nói chuyện với họ.Thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm.Nếu anh đừng hẹn lệ tính tự ái thái quá như thế.Là tự mình thoái hóa.Đánh mất hết nhân phẩm đạo đức.Dạy làm thức nhân tâm ngoại ngữ.Những bậc thượng trong đại chiến.Mới có đủ can đảm.Điềm đạm.Mềm mỏng khi bị kẹt thang máy.Những gì ấy biết rằng.Ăn miếng trả miếng.Không có làm gì cả.Trồng dâu tây hàng ngày.Ai không bền mỏng.Thị trâm việt bất thành điểm gần chỗ.Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua.Có rất nhiều việc.Tại mình đứng bị một chút mà không.Kệ kệ.Mở tình yêu cách nhân đôi.Hiếp dâm cuộc sống.Được dạy thêm cha.Vườn rau bí.Cũng lên ta.Thủ dâm mỹ.Cũng nhân hòa tốt hơn.Thương người tức bị người thương.Giết người.Người.Ung thư phổi người.Hoàng nhau cho được vui cười.Hướng đặt thùng.Suốt đời.Ulaw.Thương người như thể chân tay.Trong thế giới.Arsenal.Sử tu chính ở chỗ này.Truyền hình trực.Nhưng loại bitu.Hình sĩ.Muốn trực thăng tâm thanh tịnh.Mau thành phật quả.Tìm shop hoa dại.Lấy tử vi làm nhà.Lấy nhưng hoàng vẫn giục làm y phụng.Lấy tất cả pháp không làm toàn ngồi.Tử vi là nước cam đồ tươi mát.Chửi tắt lửa phiền não.Những dụng như áo giáp ngăn ngừa tên độc.Phát khùng đảng sáng trí huệ.Xóa tan bóng tối uman.Chắc trước.Ai thực hành được ba phương pháp trên.Để diệt trừ tham sân si.Tức là đã vào nhà như lai.Mặc y như lai.Giảm nổi tòa như lai.Chúng ta chỉ cố gắng tu tập thành ngữ.Như tôn giả phú lâu na.Một hôm.Ngày sinh vật đến xứ vũ lâu đang thuyền.Phục hồi.Này phú luôn đi.Dân chúng.Con đến đó rồi họ không gian còn dùng lời ác mắng chửi.Khi đó.Con dĩn.Bạch tuyết tung.Con nghỉ hoặc là người tuấn.Gì chứ lý cây.Đá đính răng.Nếu có dùng cái giá đắt đánh thêm con thì sao.Con khỉ ở vẫn còn động như gì chứ đánh đánh con đến chết.Nếu họ đánh đập đâm chính con chó.Thì sao.Bạch tuyết thu.Con nghĩ họ là.Ok.Hay lắm.Có những được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được.Tùng giả phú lona cháu quá.Không bao lâu nhưng chúng sanh đều có phật pháp.Nên cất tủ.Con bướm tàu thì diệt chi nhánh.Vĩnh nhuận hoài nhận vịnh mãi con ơi.Chấm phẩy là nghiệm của ba lần thôi.Mà vẫn mãi.Đến khi thành chánh giác.Con nhịn mãi dầu thương con có cha.Hát thương con mà tâm trí nhẹ nhàng.Cõi tây phương con chắc chắn bước sang.Bằng con rùa.Thầy đi ra triệu thế.Thân con những kỳ diệp chi mặc kệ.Không sát sanh trộm cướp giết tài dâm.Dù ai kia có đáng lo.Chém đâm.Tìm chắc chắn chứ không nên gặp phải.Khẩu ngữ nhìn là miệng không tranh cãi.Lời quê quang thì đâm thật dối lừa.Chửi mắng người bốn mươi.Miệng cá chưa.Gây nghiệp dưỡng đời sau câm con nhé.Hòa thượng giác nhiên.Cái gì.Lý từ bi thai báo oán.Đức được tuổi gì.Những đặc công.Ngủ.Đột tử đói.Ngu đánh cờ.Quay thử nhất của con khỉ thương nghiệp kẻ chẳng thương con.Cuộc chiến những người có đáng ghét.Lời phật dạy.Không nhầm đâu.Sơn tùng.Tất cả.Những gì.Lập phương pháp thường chịu chụp ảnh.Gia đình hòa thượng.Bằng hữu tương tư tưởng thì trung kính.Đồng bào đoàn kết.Thế giới hòa bình.Không nhẫn.Thân bại danh liệt.Gia đình ly tán.Bảng hiệu chia địa.Tử thần đoạn tuyệt.Đồng bào xung đột.Thế giới chiến tranh.Những gì.Thì lòng từ trang chiếu.Ban giải khắp muôn loài rạng rỡ.Sự nghiệp dân cao.Người người quý mến.Đảo quả hấp diêm thành.Vậy mà có nhiều người không hiểu.Họ nói.Đức phật thì thu.Gặp ma thấy chửi.Câu nói đó không đúng cháu tính à.Phải nói là.Gặp phật thì tu.Gặp ma càng thu nhiều hơn.Quý phật tử cũng thấy.Khi vật chất hàng đầu.Ma vương dùng mọi cách quấy phá.Những ngày nguyễn an nhiên tỉnh tọa.Thậm chí trường đến để bảo đảm ra nhiều kiếp damage tâm hài.Những phật thất nghiệp.Bài ngày còn nói.Nhờ đề-bà-đạt-đa.Mà tao mau thành chém quả.Cổng nước những dụng lợi ích to lớn như thế.Chúng ta còn nghi ngờ gì nữa.Mà không thích thì.Nhất là những ai đã nhiều lần bị lừa sơn sàn phát âm cam gia đình sự nghiệp của mình.Hãy mau mau tu tập pháp môn những ngày.Để khỏi phải anh đang hối hận vì nó nữa.Người tu.Lịch vạn sinh nhẫn hương.Dì người tu mà còn giận hờn.Sắc mặt đỏ gay.Vòng ba quả táo.Người chung quanh nhìn thấy trên lợn.Cho dù vậy đó có lẩu tôm tam tạng.Kinh điển.Cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa.Thế đền cổ đứng dậy xong.Nữ sinh luật tiếp.Lửa trung tâm.Trận đấu mà mình.Đổi đuôi hình đâu có điện trường.Cho ta biết bà.Tỉnh xuân đủ.Thương lắm bảo như.Linh loài người ở cõi thúy trang.Dùng thử nhau thủ khoáng chỉ chào.Mới có đủ chân chạy đúng.Khương tử nha.Quang dũng sức.Bánh bị người tìm kiếm.Qua khổ người làm chuyện bất ngờ.Phim nghiệp dư.Quanh quanh tương báo.Trung ương.Kỹ gì nhưng đó.Giống như con cọp dữ trên rừng.One two seven bự.Phân tử bẩn mới là thánh giá.Tâm trần thông thảo.Ta thử đến tổng tấn khoan dung.Chụp hình.Đừng có ngại ngùng.Tha thứ lỗi lầm ngu xuẩn.Đừng em tên luận.Đánh thức lòng tất cả mọi người.Tỉnh phường lương.Rễ mặt vui tươi.Dị biệt áp tín đồ phật giáo.Nesta được cấu tạo.Ghế cũ là trái thuyết từ bi.Trong cuộc sống.Chuyện buồn vui thương.Giận hờn.Xảy ra không biết bao nhiêu lần.Cúng gì ubin làm chất.Trượt tay là thật.Các pháp làm.Từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau.Chồng lịch sử của nhân vật.Có những trang sử đẫm máu.Nhưng dầu thế kỷ hai mươi.Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.Con rùa số người gục ngã trên chiến trường.Giày những ảnh diệt chủng dã man thảm khốc.Đã có hàng triệu người đang nằm xuống gì cuộc chiến huynh đệ tương tàn.Trên thế giới có đầy rẫy những điều nghi kẻ thù hận.Kiếm gì thế.Mít xảy ra những cuộc chiến tàn khốc.Tam cương khổ đau.Tất cả đều bắt nguồn từ xương phần.Kẻ thù.Chúng sanh uống chịu trăm ngàn khổ.Cách để luôn luôn đến nhỏ hả.Giật chết rình rập thường muốn chết.Tại sao không to do não hại.Rồi bày mưu hại không nhân tử.Phải người chưa được tự mang quà.Tàn ai là người cầu học đạo.Mở chân nóng giận nhão hại người.Phải biết ác này tội rất nặng.Tập đốt pháo phụt công đức.Tâm tử tùy hỷ xanh phước lành.Múa thoát bể khổ phải tu hành.Bao nhiêu công.Trang nghiêm thân.Nếu không chỉ giới.Tiền ba răng.Thân tâm phụ trách.Không cùng.Tin tình đời.Chúng ta gặp nước nhiều càng thấy ít dịch lòng.Muốn cho những đụng chạm bước đi.Dưỡng sinh.Tìm bạn tri kỷ niệm.Đừng cứng như cái tùng.Nếu chúng ta không chịu mềm bài cái gì.Mà thích nhất định.Như thế nào.Đàn cho thanh loan đắng khổ sở.Ruồi sinh các bệnh thần kinh.Chị nhung.Chữ h đầu tư tùng cứng cỏi.Suy nghĩ đủ trận cuồng phong.Tại sao nhìn rõ xe hơi đang trên đường về.Chị trinh đám nhậu.Bà nó vẫn chịu đựng được.Định vị chỗ xe mềm dẻo.Làm chiến sĩ trạm trên đường đi.Cúng gì.Chúng ta súng tiên tuổi đời để chung tranh.Thử thách.Ngoại trưởng nga.Tỉnh miền bảy.Làm cái gì vậy cha cha.Thi cuộc hành trình của ta mới được in để lâu dài.Chúng ta.Thủ tục qua bảy tuần bất hủ sau đây.Từ bỏ tay ra.Thử chiêu.Chúng sanh.chín thực hành.Giống dừa khởi lưng dùng từ gì.Từ bi đóng trận không chung cùng.Người nhật tử vi.Nóng rực.Diễn viên sáng tối.Không chung chủ.Mà nóng giận.Người ấy.Tử pass lời mình.Tất cả chúng sanh.Tỉ suất gia tăng dựng đạo hạnh.Nếu khởi động chậm.Muốn thấy người.Đốt mình.Tí lên thường diễn hành từ bi.Nóng cực kỳ án.Sex không xanh.Những người thường nghỉ thành pháp đàng.Thường bị tát lần tâm vui vẻ.Điện năng được vui sư phụ thế.Ngực đảo thường vui.Ý nghĩ bạn.Nếu tâm dụng chứ.Điều bất thiện.Tử mức lời mình.Đại thầy người.Gì thế.Chúng ta sẽ cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con muỗi màu tiếng anh.Gió mưa nóng lạnh.Đói khát.Bệnh trĩ.Hoan hỉ những triệu mà nghịch cảnh.Không hề tham gia quán chích.Được chưa chị.Mới mong thành công tác đảng.Dự tiết đại.Roma shinagawa.Hàng đạo trên núi sapa.Chỉ nhầm quỳnh nắng trời nóng.Những ngày những người tham kiều vì nghĩ rằng.Nhiều kiếp.Ta đã đoán điểm.Bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này.Giờ thấy được điều đó.Nền nhảy kiên nhẫn thiền quán trứng đắc đạo quả ai là hướng.Lịch có đầy đứa khác đi cướp được ba ngày liên tiếp.Chẳng có ai cũng muốn gì.Chụp hình đổi khác.Những ngày không nhãn lồng.Gì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kỳ.Tao đã xanh lòng ngã quỷ.Bị gãy khác hơn thế này nữa.Nhân ngãi tham nhũng.Dùng minh xét tuyển.Quan sát lý siêu thị.Củ não giờ chú đã.Miền bắc quả ai là hướng.Tiếp truyền của khuyên chúng ta không nên để cho những sự hữu bên ngoài chi phối.Bà bỏ dỡ tuh.Cảnh ngắn mưa gió gió.Hành hạ bước ngẫu thư.Thân cam chịu không phiền.Được gọi là thân nhẫn.Sử dụng mã chua cay.Vật mép tồi tệ.Cầm chịu không chửi lại.Được gọi là những.Đối trước mọi nghịch cảnh.Không khởi tâm phản đối không căm hờn oán hận.Được gọi là cái nhẫn.Chồng kim đại tập.Những hình thức trên.Giữ.Những thiếu nhiều tiếng kêu.Những rau xanh được lâu.Những điều kỳ diệu.Những.Những.Hay thật nghỉ phép.Những chiếc.Những điệp huyết long.Những.Những người được sống thọ.Giá áo giáp thường.Những là con thuyền to.Biển cũ.Những.Đại lý thuốc tây.Cứu sống nhiều sinh.Những lửa không thể tránh.Những.Giao không thể cắt.Giữ.Không thể chúng ta.Những.Công ty.Những.Đưa tin.Yahoo.Những.Nhạc đêm khuya.Những hương luôn được bình an.Những.Định lý phước báo tố.Những.Đường đến đậu nành.Những.Chỉnh.Chúng sanh.Những giai điệu thật ác. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com